Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zwaar geschut om Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 631 
|
 digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl 
afbeelding_2022-06-10_200847433.png

Door Koen Nederhof en Yteke de Jong

Leger aan advocaten wil gedwongen afname vliegbewegingen tegenhouden

De krimpzaak rond Schiphol is het toneel geworden van een juridische veldslag. Liefst 29 advocaten bestookten elkaar met zwaar geschut tijdens een kort geding in Haarlem met verwijten van onbehoorlijk bestuur, geldwolverij, trucs en cynisme.


Luchthaven dwingen tot krimp, mag dat wel?

Schiphol moet krimpen, zegt de overheid. De geluidsoverlast is te groot, zeggen de omwonenden. Krimp van Schiphol druist in tegen internationale luchtvaartverdragen, zeggen de maatschappijen. Ziedaar de Gordiaanse knoop.

Het grote aantal advocaten verbaasde de rechtbank ook enigszins. ,,De advocatendichtheid in deze zaak zou in aanmerking kunnen komen voor het Guinness Book of World Records”, aldus de rechter voor aanvang van het kort geding. Dit bleek de voorbode van juridisch artillerievuur.

Terwijl de zaak in essentie niet zo ingewikkeld is, legde advocaat Elkerbout van Easyjet uit. ,,Waar het hier simpelweg om gaat, is de vraag: wat de Staat wil doen, mag dat? Of moet de Staat hoger recht accepteren?”

De belangen zijn gigantisch. Niet voor niets was vrijwel de gehele op Schiphol actieve luchtvaartsector, inclusief de nationale, Europese, Amerikaanse en mondiale luchtvaartkoepels, aanwezig in de zaal. En de vraag mag dan simpel zijn, de context is ingewikkeld. Urenlang haalden de juristen dezelfde verdragen, wetten, besluiten en normen aan om aan te tonen hoe de Staat de problemen met geluidsoverlast door de luchthaven zou moeten benaderen.

Schiphol werkt al jarenlang met een maximum aantal vliegbewegingen van 500.000, maar dit is juridisch nooit vastgelegd door het kabinet in een zogeheten luchthavenverkeersbesluit (LVB1). Hoewel dit al met alle partijen in de luchtvaart was afgesproken, kon de Inspectie ILT deze situatie niet langer gedogen. Dat wreekt zich nu.

Nieuwe balans

Want, zo betoogt de Staat, het is tijd voor een nieuwe balans tussen de economische belangen en de belangen van omgeving en omwonenden. Maar de vliegmaatschappijen zeggen op hun beurt dat de Staat hen bij de plotse afslag naar krimp had moeten betrekken. „Met één pennenstreek zijn alle oude, breed gedragen afspraken van tafel gegaan”, zo stelde raadsheer Pool van TUI, die erop wees dat het inleveren van 8 procent aan de vluchten voor TUI ’het verschil bedraagt tussen rode en zwarte cijfers’. „We worden zo in de verliezen gedrukt”, zo meldde Pool. De mondiale koepel IATA stelt dat er internationale luchtvaartverdragen worden geschonden door de ingreep. De vliegmaatschappijen stellen in navolging van Europese en mondiale regels dat krimp een laatste optie zou moeten zijn. Deze zogeheten balanced approach houdt in dat het mes pas in de luchthaven mag, als alle andere maatregelen tegen herrie niet geholpen hebben.

De Staat waarschuwde de luchtvaartmaatschappijen dat ze mogelijk veel minder vluchten overhouden, als ze niet akkoord gaan met de 460.000 vliegbewegingen per 1 november. ,,Eisers redeneren vanuit de gedachte dat er zoiets bestaat als eindeloze groei, en dat zij daar bovendien recht op hebben. Dat is een misvatting’’, aldus de Staat. De maatschappijen stelden op hun beurt dat de Staat de 500.000 al jaren toepast als ’legally binding’. De uitspraak is uiterlijk 5 april.

Bekijk bericht op "digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Als de sector dit kort geding wint dan mag de sector doorgaan met het verder verzieken van de leefomgeving van vele Nederlanders, met het tegengaan van het klimaatbeleid, terwijl er totaal geen sprake is geweest van afname van hinder. Zo simpel is het. Die internationale verdragen die alleen maar groei bevorderen moeten van tafel. De economie van de luchtvaartbedrijven mag niet langer boven de gezondheid van burgers prevaleren. KLM zal heus niet onvallen van het aan de grond houden van 9! vliegtuigen, want dan hadden ze in het verleden ook niet kunnen bestaan, voordat die er kwamen! Als TUI 8% zou verliezen, dan stoten ze maar mensen af en voeren de tarieven op. Een kwestie van kostenreductie dus. Niet leuk voor die werknemers, maar de herrie is ook niet leuk voor ons, en er is veel ander goed werk te vinden in dit land!

Het echte hoger recht dat de Staat moet accepteren is het recht op een gezonde leefomgeving van zijn inwoners zonder voortdurende inbreuk erop door herrie en vervuiling. De Staat is hiertoe verplicht.

We moeten ook af van een economie die gebaseerd is op alleen maar groei en meer consumptie.

En die mooie ‘balanced approach’ gaat niet werken, ja wel rekenkundig, ,met de zgn. ‘stillere’ vliegtuigen en de veel te hoge normen gekoppeld aan het gejeremineer van de sector. Waarom niet? Dit is al eerder geclaimed en geprobeerd, met de uitkomst dat de hinder alleen maar is toegenomen.

Met de nieuwe dosis-respons relaties voor Lden en Lnight van het RIVM zou het wel eens zo kunnen zijn, dat aan de door de sector altijd beweerde gelijkwaardigheid van de criteria helemaal nooit is voldaan. Dit werd helaas ter zitting ook niet opgevoerd!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"METROPOOLREDACTIE" MRA 2.0 HELPT OOK EEN HANDJE MEE!

35 gemeenten rond Schiphol droegen macht, middelen en ambtelijke inzet af aan het MRA 2.0 bureau op de Zuid As. Daar zwaaien 3 topbestuurders de scepter over deze "Transport Autoriteit" die voor de Schiphol Groep c.s. de nagestreefde "Holland Metropool" met immer groeiende HUB uitrolt. Dit dan zonder enige democratische legitimatie!

Uit deze middelen wordt een "metropoolredactie" gefinancierd om dit streven bij de goegemeente in te prenten en tegenstanders te pareren.

Zie: https://www.villamedia.nl/artikel/nh-omroep-flevoland-en-at5-vormen-gezamenlijke-metropoolredactie-voor-amsterdam

Naast de lopende rechtszaak waar het hierboven over gaat blijken de burgemeester van Amsterdam en de Commissarissen van de Koning in NH en Flevoland binnen deze MRA 2.0 als trio volledig met Schiphol en sector te collaboreren. Dit volledig tegen belangen van degenen die ze zouden moeten vertegenwoordigen in!

Hoog tijd dat de integriteitsvraag wordt gesteld en tegen de alom aanwezige "netwerk-corruptie" wordt opgetreden?


Geplaatst door Rien van der Laan uit Kudelstaart

Beste mensen, links- of rechtsom, uiteindelijk trekt de sector(overheid) altijd aan het langste eind. Dit ondanks alle tegenwerkingen en dure advocatenbureaus die hier overigens financieel wel bij varen. De overheid traineert al jaren en blijft dat doen door essentiële beslissingen, in dit geval Schiphol en Lelystad, continue uit te stellen en weet zich gesteund door een leger van invloedrijke deskundigen die de luchtvaart een warm hart toedragen. Regeren is vooruitschuiven en dat zal niet veranderen. Bij geen nieuwe epidemieën zullen we in het volgende gebruiksjaar weer de 500.000 aantikken en hierna wellicht meer. Dan volgt weer jarenlang de discussie over de noodzaak van Lelystad enz enz.
Geld is macht en macht corrumpeert. Helaas.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Het kabinet is verplicht de klimaatdoelen te halen, maar mag geen maatregelen nemen om dat te bereiken. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald in een zaak die door diverse luchtvaartmaatschappijen was aangespannen.

“De klimaatdoelen moeten worden gehaald, dat is in het Urgenda-vonnis vastgesteld”, legt persrechter Janet Verbree uit. “Dat betekent echter niet dat de overheid daartoe maatregelen mag nemen. Daarover is de rechter vandaag heel duidelijk geweest.”

De Speld