Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zouden ministers en ambtenaren denken dat burgers dom zijn?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1284 
|
 De Stentor - 16-11-2017 
hvs-Ballon

OPINIE - Zouden ministers en ambtenaren denken dat burgers dom zijn?

,,Begrijpelijk dat ook bij vliegveld Lelystad zelfs de meest keurige burgers de overheid gaan wantrouwen.'' Aldus professor Herman E. Bröring.

opinie
Grote projecten zoals de aanleg van een windpark of de uitbreiding van een vliegveld hebben in het kleine en dichtbevolkte Nederland veel impact voor talrijke bewoners.

Mensen denken verschillend over de wenselijkheid. De een heeft er de voordelen van, de ander de nadelen. Voor niet te overbruggen belangentegenstellingen geeft de wetenschap aan dat wie het conflict niet wil laten oplopen er verstandig aan doet burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming te betrekken. Het gaat erom dat zij tijdig, juist en volledig worden geïnformeerd en dat hun inbreng serieus wordt genomen. In gewichtige taal heet dat procedurele rechtvaardigheid, communicatie, transparantie en - helemaal hip - participatie.

Ook de rijksoverheid onderschrijft keer op keer het belang ervan. Maar het gekke is: heel vaak gedraagt zij zich er helemaal niet naar. Haar besluitvorming over vliegveld Lelystad is het zoveelste voorbeeld.

Belazerd
Achter de schermen loopt deze besluitvorming al ettelijke jaren. Zweefvliegers van Teuge, bewoners en lokale bestuurders werden echter pas geïnformeerd toen de plannen al in kannen en kruiken waren. Mensen zijn daarom in opstand gekomen en proberen alsnog inspraak te krijgen. Dit met steun van wethouders, die zich eveneens belazerd voelen: de rijksoverheid heeft een gedragscode geschonden over hoe overheden met elkaar om behoren te gaan. Waarom gaat de rijksoverheid in vredesnaam zo met burgers en gemeenten om?

Dat minister en ambtenaren zo dom zijn dat zij de onrust en boosheid niet zagen aankomen, is onwaarschijnlijk. Misschien is de verklaring dat zij ondanks hun bewering van het tegendeel zelf helemaal niet geloven in communicatie, transparantie en participatie.

Inderdaad kun je het ook met een uiterst correcte procedure niet iedereen naar de zin maken. Maar met een slechte procedure gooi je olie op het vuur. Ook is een mogelijke verklaring dat minister en ambtenaren denken dat burgers dom zijn. Dat zou een vergissing wezen. Niet voor niets waren het burgers die fouten in geluidsberekeningen hebben opgemerkt. Verder kan de verklaring zijn dat de rijksoverheid grote haast heeft en dus geen tijd voor participatie. Dit is echter ongeloofwaardig, in aanmerking genomen hoe lang de discussie al loopt.

Dominantie
De meest waarschijnlijke verklaring, die eveneens een rol speelt bij een andere actuele kwestie, namelijk de afschaffing van de dividendbelasting, is dat financiële en economische overwegingen de boventoon voeren, waarbij het bedrijfsleven wordt voorgetrokken. Zoals de rijksoverheid bij windparken een bondje met projectontwikkelaars vormde, zo trekt zij bij vliegveld Lelystad op met Schiphol, waarin ze bovendien een flinke portie aandelen heeft. Het is deze dominantie van het financiële en economische denken, met achterstelling van het bewonersbelang en uitsluiting van bewoners, die het vertrouwen van burgers in de overheid aantast. Dat tegelijkertijd diezelfde - polariserende - overheid beweert te hechten aan communicatie, transparantie en participatie, en aan het in gezamenlijkheid zingen van het volkslied, versterkt het wantrouwen en cynisme.

Het is daarom volkomen begrijpelijk dat ook in de kwestie van vliegveld Lelystad zelfs de meest keurige burgers de overheid gaan wantrouwen. Dit geldt eveneens voor oudere mensen die zich erover verbazen eerst op leeftijd te moeten komen om te ontdekken hoe de wereld van de politiek echt in elkaar zit. Schaamt u zich niet voor uw naïviteit. Troost u met de gedachte dat u lang niet de eerste bent; en vast ook niet de laatste.

Prof. mr. Herman E. Bröring is Hoogleraar integrale rechtsbeoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen


Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Dat er niks van de geluidsberekeningen klopt is op deze site al vaak en veel eerder gepost. Mensen die wonen in gebieden buiten de contour maar wel met veel overlast weten dat al heel erg lang. Het komt op de grote stapel van het gemanipuleer van Schiphol,het valt eigelijk niet eens meer op en men denkt ook niet dat er iets zal veranderen als het ooit uitkomt want de manipulatie die komt van boven. Rond Schiphol is men wurm geworden van 15 jaar Schiphol ellende en gemanipuleer.

Dit geldt eveneens voor oudere mensen die zich erover verbazen eerst op leeftijd te moeten komen om te ontdekken hoe de wereld van de politiek echt in elkaar zit

Het is een mooi artikel en deze zin die raakt een bij mij gevoelig punt. Dat de wereld zo werkt dat komt niet als een verassing maar ik dacht oprecht dat Nederland hierin een uitzondering was. Nederland is nog steeds een van de betere landen op dit gebied,alleen scandinavie is beter waarschijnlijk.


Dat minister en ambtenaren zo dom zijn dat zij de onrust en boosheid niet zagen aankomen, is onwaarschijnlijk. Misschien is de verklaring dat zij ondanks hun bewering van het tegendeel zelf helemaal niet geloven in communicatie, transparantie en participatie.

De verklaring is niet zo moeilijk denk ik. Uiteindelijk doet elke ambtenaar dat wat hem wordt opgedragen en dat verklaart het gedrag voor een groot deel. Waarom degene die dit opdragen hier dan geen moeite mee hebben is speculeren.
Men denkt niet dat de bevolking dom is,waarschijnlijk denkt men "dit is iets dat moet gebeuren, de bevolking zal er niet blij mee zijn maar het moet nu eenmaal" of om het even bot te zeggen:het kan ze weinig schelen. Het geeft even onrust maar 1-2 jaar later is het dan de nieuwe realiteit.
Nederland is nog heel erg ver verwijdert van serieus protest door de bevolking zoals dat in de jaren 70 en jaren 80 nog wel eens plaats vond en de overheid heeft nog steeds een enorm krediet.

De meest waarschijnlijke verklaring, die eveneens een rol speelt bij een andere actuele kwestie, namelijk de afschaffing van de dividendbelasting, is dat financiële en economische overwegingen de boventoon voeren, waarbij het bedrijfsleven wordt voorgetrokken

Het is intressant om de huidige beweging te extrapoleren naar de toekomst,want de trend is erg duidelijk in de anglosaksische wereld en er zijn nog geen serieuse tegenkrachten te zien.
Als je het extrapoleert dan kan je zien dat deze trend nog best 20-30 jaar kan doorgaan en steeds extremer zal worden. Door te toenemende ongelijkheid groeit de economische en politieke macht van de bovenlaag en dat is misschien een verklaring voor deze trend. We willen voor iedereen zorgen maar toch vooral voor onszelf.

Bovenstaande overigens zonder hierover een waardeoordeel te geven, Het is slechts een observatie/analyse.

Geplaatst door anoniem

De burgers bij de besluitvorming betrekken is wel het laatste dat men wil doen,Het geeft de macht over de besluitvorming uit handen.
Het kan de besluitvorming veranderen of vertragen met als risico dat er iets besloten word dat het bedrijfsleven niet wil.
Vroeger werd je misschien nog als conspiracy theorist gezien als je deze invloed van het bedrijfsleven op de overheid aan de kaak stelde maar tegenwoordig is het algemeen aanvaard en men schaamt zich er ook niet meer voor. Amerika met zijn gigantische lobbys is ons voorland.

Je ziet dan ook op alle gebieden dat men de invloed van de burger juist wil verminderen en niet vermeerderen,zoals bijvoorbeeld nu het weer afschaffen van het referendum maar ook de geluiden die steeds opduiken om te stoppen met het bewoners overleg rondom Schiphol.