Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

zienswijzen Lelystad Airport: de stand van zaken

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1282 
|
 geenvlieg routesbhz.nl 
zienswijzen Lelystad Airport: de stand van zaken

** Zienswijzen - stand van zaken
——————————————————————————————

Gisteren sloot de termijn voor het indienen van zienswijzen luchthavenbesluit Lelystad Airport. Via de website van ‘Vliegopbhz.nl’ werden in totaal 613 zienswijzen ingediend. Het uitprinten van deze zienswijzen zou 2460 A4-tjes hebben gekost. Uiteraard zijn er voor deze zienswijzen geen bomen gesneuveld maar zijn deze digitaal aangeleverd bij het ministerie I&M via een vooraf afgesproken format.

Gisteren (om 17.00 uur) waren er 256 andere zienswijzen binnengekomen bij het ministerie.

Een aantal mensen hebben ons hun zienswijze opgestuurd. Daarnaast hebben een aantal gemeenten en organisaties hun zienswijze online gezet. Een kleine bloemlezing:


* Vliegroutes: op het oude land vragen ze of de vliegtuigen niet nog langer boven Flevoland kunnen blijven zodat ze nog hoger zitten voor ze richting het Oude Land afbuigen. In Flevoland wordt er juist voor gepleit de routes nog een stukje richting het Oude Land te verleggen. Ook vragen mensen zich af waarom de toestellen geen gebruik mogen maken van de TMA Schiphol. Ze kunnen dan namelijk ‘gewoon’ opstijgen zonder eerst met allerlei bochten 50 kilometer lang en laag over Flevoland te vliegen. “De uitbreiding is tenslotte bestemd voor Schiphol, dus waarom mag het Schiphol vliegverkeer dan niet een beetje gehinderd worden” vragen een aantal mensen zich af.
* Geluid: “teveel herrie” “permanente recreatiewoningen zijn niet meegeteld” “er is helemaal geen rekening gehouden met recreatie” “huidig vliegtuiglawaai van Schiphol is helemaal niet meegenomen in de berekeningen” “Flevoland is nu relatief rustig. Daar wordt op geen enkele manier rekening mee gehouden”
* Economische onderbouwing: ‘Waarom een luchthaven aanleggen als de verkeersvliegers, de reisbranche en alle luchtvaartmaatschappijen tegen zijn” “Lelystad Airport is niet nodig: Schiphol, maar ook de vliegvelden van Eindhoven, Eelde, Maastricht en Weeze hebben nog ruim voldoende capaciteit”  “Prognoses groei vliegverkeer en businesscase rammelen aan alle kanten”
* Vogels: “waarom een vliegveld aanleggen op nog geen 6 kilometer van de Oostvaardersplassen, rondom Schiphol geldt namelijk een ‘vogelvrije’ zone van 20 kilometer”  “ook in het open middengebied komen veel roofvogels en ganzen voor: gevaar voor vliegtuig-vogelbotsingen”
* (Biologische) landbouw: gevaar voor vermindering van kwaliteit door depositie van de uitlaatgassen van vliegtuigen.
* Windmolens: door hoogtebeperkingen wordt de mogelijkheid voor nieuwe (hoge) molens sterk beperkt.
* Stikstof: stikstofdepositie is niet of niet voldoende meegenomen in de MER. Voor gevoelige gebieden zoals de Veluwe kan dit aspect wel eens kritisch zijn.

Verdere procedure
Het ministerie komt met een reactienota (in september). De onafhankelijk MER commissie http://blogspot.us5.list-manage2.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=beb65db1ff&e=8430cfa103  komt met een advies over de MER.

De Raad van State http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=e6bb2039a9&e=8430cfa103  laat haar licht nog over de plannen schijnen en kan de plannen afkeuren, uitstellen of om aanpassingen vragen.
De Staatssecretaris hoopt - heel ambitieus - op 1 november 2014 een definitief luchthavenbesluit vast te stellen.

En na het luchthavenbesluit?
Dan moeten er nog verschillende vergunningen worden aangevraagd voor de luchthaven. ‘Vliegop’ zal dit volgen en bezwaar aantekenen als dit zinvol is. Met name de bestemmingsplanwijziging kan nog interessant worden.

Zodra er wat te melden is, zullen we dat doen via de gebruikelijke kanalen zoals
Twitter http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=80396c6ae2&e=8430cfa103 ,

Facebook http://blogspot.us5.list-manage1.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=c449cac78a&e=8430cfa103  en de

Nieuwsbrief http://blogspot.us5.list-manage.com/track/click?u=6581e6426bd2818c806c52737&id=5c298eafb6&e=8430cfa103


**
——————————————————————————————
Copyright © 2014 geenvliegroutes Biddinghuizen, All rights reserved.
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je jezelf hebt aangemeld op www.geenvliegroutesbhz.nl Our mailing address is:
geenvliegroutes Biddinghuizen
Buitenkant 23, Biddinghuizen, Nederland
Biddinghuizen, FL 8256 CA
Netherlands


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

* Economische onderbouwing: 'Waarom een luchthaven aanleggen als de verkeersvliegers, de reisbranche en alle luchtvaartmaatschappijen tegen zijn" "Lelystad Airport is niet nodig: Schiphol, maar ook de vliegvelden van Eindhoven, Eelde, Maastricht en Weeze hebben nog ruim voldoende capaciteit" "Prognoses groei vliegverkeer en businesscase rammelen aan alle kanten" *

De indruk is dat er bepaalde mensen in dit landje rondlopen, die lijden aan grootheidswaanzin. Je ziet dat vaker, vooral
bij mensen die, of deel uitmaken van een regering, dan wel van een sector (i.d.g. de luchtvaartsector). Zij werken voornamelijk aan de top en zijn door hun handelen, gevaarlijk voor andere mensen, natuur en milieu. Zo ook hier, Lelystad-airport dreigt weer eens van de vele prestige projecten te worden van een aantal bobo's met alle negatieve aspecten voor de omgeving.

Er wordt volstrekt onvoldoende nagedacht en een 'project' moet er snel worden door gedrukt, dat is de gang van zaken in dit landje.
De Betuwelijn is bijvoorbeeld zo'n project. Er zijn nog een aantal voorbeelden te noemen....

Er is een spreekwoord voor: bezint eer ge begint!