Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zeebaan laatste groei-optie Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2465 
|
 telegraaf.nl 
gs_aktie_DSC01612.JPG

Draagvlak voor uitbreiding op huidige plek is nu nihil

Door Paul Eldering en Yteke de Jong

SCHIPHOL - Schiphol kan niet verder groeien op de huidige locatie in de Haarlemmermeer. Het draagvlak onder omwonenden en gemeenten is gereduceerd tot nul. Een ’dependance’ in zee voor de kust van IJmuiden met twee banen is de enige groei-optie.

Dat bleek afgelopen weekend op een bijeenkomst van honderd bewonersgroepen met de nieuwe Schipholbaas Dick Benschop. Zelfs zijn pleidooi voor ’gematigde en gecontroleerde vluchtgroei’ in de Haarlemmermeer, naar verwachting 1 tot 1,5% per jaar in plaats van 3 tot 4% aan marktbehoefte, werd weggehoond. Zijn charme-offensief naar de omgeving van de luchthaven moet als mislukt worden beschouwd.

Gesjoemel
Delegatieleider Matt Poelmans bevestigt die mislukking. „Gematigde groei blijft groei. Dat wil niemand meer. De huidige 500.000 starts en landingen zijn al te veel. De meeste bewoners zijn voor krimp, omdat geluidsoverlast dag en nacht de spuigaten uit loopt. Schiphol heeft zich afgelopen jaren niet aan de gemaakte afspraken van hinderbeperking gehouden. Ook wordt er voortdurend gesjoemeld met cijfers. Daarom is het voor ons nu genoeg geweest.”

Poelmans en vertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol pleiten voor een opgespoten IJvlakte, analoog aan de Maasvlakte bij Rotterdam. „Daar kunnen twee herriebanen, zoals Aalsmeer en Buitenveldert, naartoe worden verplaatst. Dat scheelt veel lawaai. De bestaande terminal kan blijven, met een snelle railverbinding naar de IJvlakte”, meent hij.

Ook Benschop zelf kijkt ’met een open blik’ naar ideeën voor een luchthaven in zee. „Het is een goed initiatief van de minister dat de haalbaarheid opnieuw onderzocht wordt”, vindt hij. Op 5 december debatteert de Tweede Kamer over de mogelijkheden van zeebanen, inclusief kosten en veiligheid.

"’Er is steeds met de cijfers gesjoemeld’"
De laatste 25 jaar is Schiphol verdrievoudigd tot ruim 70 miljoen vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. Extra probleem is de woningnood, waardoor gemeenten rond Schiphol zeker 100.000 huizen willen bijbouwen. Nog meer vluchten en meer klachten passen niet in die plannen. Ook de provincie Noord-Holland zegt zich ernstig zorgen te maken.

Harde cijfers
Schiphol laat weten geen harde cijfers over ’matige groei’ te noemen. Vliegmaatschappijen trekken bij Benschop aan de bel over de vermeende 1% aan jaarlijkse toename van vluchten, meldt luchtvaartkoepel Barin. Dat zou betekenen dat er tot 2030 slechts ruimte is voor 53.000 extra starts en landingen. „Te weinig”, stelt de luchtvaart. „Te veel”, stellen bewoners.

Hiermee zou de Schiphol-topman ook ingaan tegen het zogeheten Aldersakkoord, waarin is vastgelegd dat de luchtvaart milieuwinst als gevolg van stillere en schonere vliegtuigen na 2020 voor de helft mag inzetten voor groei. „Benschop geeft onderhandelingsruimte weg”, luidt de kritiek van de sector.

Daadkracht
Volgens ingewijden blijkt uit de milieueffectrapportage, die steeds wordt uitgesteld, dat meer groeiruimte voor de luchtvaart mogelijk is dan Benschop schetst. Vanwege de toenemende maatschappelijke weerstand blijven luchthaven en ministerie talmen om met deze boodschap naar buiten te gaan. „Er is gebrek aan daadkracht in Den Haag”, is het verwijt.

KLM wijst erop dat groei op Schiphol nodig is om haar netwerk in stand te kunnen houden. Voor de kerst moeten alle partijen in de Omgevingsraad Schiphol advies uitbrengen aan de minister over de mogelijke groei. Dat is volgens Poelmans een moeilijke opgave. Ook Benschop is niet optimistisch over een akkoord.

Bekijk bericht op "telegraaf.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Vries

Ben benieuwd hoe je de Buitenveldertbaan kan vervangen. Die kan niet evenwijdig aan de kust liggen, dus moet je alsnog over bebouwd gebied vliegen.

Geplaatst door Bas van den Born uit Wijk aan Zee

De eerste die dicht gaat is de Polderbaan

Geplaatst door gerard


Geplaatst door BS uit Castricum

Je hebt niet eens een sigarendoosje nodig om uit te rekenen dat dit -economisch- nooit uit kan. En over een niet al te lange tijd valt ook de vraag weg. Hub functie niet meer nodig -want voldoende alternatieven- en minder vluchten -want te vervuilend-. Dit is een onzalig plan; twee parallelle banen kan helemaal niet met ons klimaat, en al helemaal niet op zee. Nog afgezien van de logistiek en de verplaatsing van de 'lawaaibanen' naar elders in Noord-Holland.
Nog iets : hoe hoog ga je die zandplaat leggen??

Geplaatst door Jaap uit Bussum

"Schiphol kan niet verder groeien op de huidige locatie in de Haarlemmermeer. Het draagvlak onder omwonenden en gemeenten is gereduceerd tot nul." Ik vind het al heel wat dat dit eindelijk onderkend wordt. De volgende stap is onderkennen dat groei überhaupt niet nodig of wenselijk is, althans zolang vliegtuigen aan de klimaatopwarming bijdragen en veel herrie en troep uitstoten.

Geplaatst door Jos

@Jaap. Mee eens, Ook positief dat ORS-bewoners zich nu eindelijk eens duidelijk uitspreken.

Delegatieleider Matt Poelmans bevestigt die mislukking. „Gematigde groei blijft groei. Dat wil niemand meer. De huidige 500.000 starts en landingen zijn al te veel. De meeste bewoners zijn voor krimp, omdat geluidsoverlast dag en nacht de spuigaten uit loopt. Schiphol heeft zich afgelopen jaren niet aan de gemaakte afspraken van hinderbeperking gehouden. Ook wordt er voortdurend gesjoemeld met cijfers. Daarom is het voor ons nu genoeg geweest.”

Geplaatst door gerard

@BS. ik denk eigenlijk dat het economisch juist heel goed uit kan. Schiphol zet de Randstad nu op slot waardoor op veel plaatsen geen woningbouw mogelijk is. Wat denk je dat de opbrengst wordt als we wel normaal in de Randstad woonwijken kunnen ontwikkelen? En dan heb ik het nog niet eens over de vrijgekomen ruimte die Schiphol nu inneemt. Wat je daar allemaal niet mee kunt doen gaat iedere voorstelling te boven.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Van mij mag de Polderbaan (Leugenbaan) er ook bij! Pas ook op voor de 50-50 truc van Alders, uit 'Liegen en Bedriegen' gericht op het Schiphol Schoelje:

Truc 21 – de 50-50 regel
Onze voorman Alders heeft meermalen bewezen met geniale invallen te komen.
Wat vindt u bv. van de volgende formulering?: ‘Na 2020 ontstaat de mogelijkheid voor een ontwikkeling voorbij de 510.000 (vtb’s) indien er door hinderbeperkende maatregelen ruimte binnen de criteria voor gelijkwaardigheid ontstaat. Die ruimte wordt dan volgens het 50-50-principe verdeeld: 50 procent van de ruimte mag worden gebruik voor de luchthavenontwikkeling en 50 procent van de ruimte geldt als hinderbeperking zodat deze groeiruimte niet wordt gebruikt voor een groei in verkeersvolume’. Prachtig toch?! Zeker zo goed als de mooie woorden gebruikt in de startnotitie voor invoering van de Polderbaan in 2000. Zeg er niet bij hoe dit ruimtevoordeel wordt bepaald, u kunt uw rekenmodellen hier eenvoudig op aanpassen.

Mooie nieuwe kreten die het ook altijd goed doen zijn: ‘Preferent baangebruik, innovaties in de start- en landingsprocedures en in de vlootontwikkeling, het wettelijke vereiste niveau van (gelijkwaardige) bescherming, afhandeling van het vliegverkeer steeds op de meest geluidpreferente manier, een gelijkwaardige of betere rechtsbescherming dan die van het bestaande stelsel, een significante verbetering van de leefomgeving, de ontwikkeling van de luchthavens Eindhoven en Lelystad en de uitwerking daarvan met belangrijke stappen in het scheppen van condities voor opvang van de nationale vraag op de regionale luchthavens.’
Dus er is geen reden tot klagen, het wordt alleen maar beter, ondanks de groei!!! Hadden we maar meer van dit soort bestuurders in ons land. Al dat linkse gezeur over het milieu en het klimaat moet maar eens ophouden!

Niet etaleren natuurlijk, dat er vanaf dit advies twee start- en landingsbanen tegelijk worden gebruikt en dat de eerst (met de Polderbaan) zo blije Aalsmeerders en Amsterdammers weer terug zijn bij af. Ook niet noemen dat met het toestaan van landingen uit het Zuiden op de Zwanenburgbaan bij Noorderwind er veel lager wordt gevlogen over een groot deel van het Groene Hart. En natuurlijk ook niet benadrukken, dat er straks een heel nieuw geluidbelast gebied zal ontstaan rond Lelystad, met uitstraling naar Gelderland, Overijssel en zelfs Noord-Holland.

De hinderbeperkende maatregel met ‘Continuous Descent Approach’ (CDA’s), ofwel landingen van vliegtuigen in glijvlucht, bleek helaas ‘schadelijk voor het verbindingennetwerk of de vliegoperatie’, waarmee eigenlijk wordt bedoeld, dat er wat minder vliegtuigen achter elkaar konden worden gezet. Het netwerk argument is natuurlijk altijd inzetbaar. Wel aangeven dat er nadere studies over zullen volgen, maar u moet nooit capaciteit inleveren ten gunste van omwonenden.

De suggestie van het terugbrengen ‘ter vervanging van de invulling van CDA-landingen in de late avond’ van 32000 naar 29000 nachtvluchten (nog steeds veel meer dan bv. Heathrow met 5800!) als onderdeel van ‘een alternatief pakket voor hinderbeperking’ deed het goed. Jammer dat dit anno 2018 helaas moest worden teruggedraaid na een ‘zorgvuldige reactie op vele (281) ingediende zienswijzen’. Een advies van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt nog verwacht in 2018 (maar u kunt de uitkomst al raden!) en de 32000 nachtvluchten moeten gepresenteerd worden als een vermindering van het aantal (33500 in 2016). Hiermee kon de ‘verlaging’ tot 29000 gemakkelijk worden teruggedraaid. U ziet, we winnen altijd!

U bent de beroerdste niet want, als hinderbeperking niet mogelijk is, geldt dat ‘in ernstig gehinderde gebieden de leefomgevingskwaliteit via gebiedsgerichte projecten dient te worden ondersteund met compenserende maatregelen in de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het in stand houden van voorzieningen waar die onder druk staat’. Misschien als gebaar een paar bomen planten, voor het klimaat! Helaas blijft men in de herrie zitten, maar dit moet u uiteraard niet zo laten blijken.

Wat ook mag worden vermeld is dat er gewerkt wordt aan ‘het verbeteren van de informatie-voorziening aan huidige en nieuwe inwoners over de geluidbelasting en mogelijke hinder door vliegtuiggeluid in de nabijheid van de luchthaven’.

Geplaatst door gerard

Chapeau. Bob!

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Bedankt Gerard, ik ben nu mijn 'cursus' aan het actualiseren, want er komen steeds meer trucs bij. Nu al totaal 22, ik wil op verzoek het geschrift graag breder uitdragen. Ook voor nieuwkomers een 'eye-opener'.

Geplaatst door gerard

… Ik zou zeggen, stuur eens een berichtje aan de redactie van deze website. Ooit was er een hoekje waarin eigen columns werden geplaatst. Wie weet?

Geplaatst door VP uit Beverwijk

Als de op te spuiten IJvlakte hetzelfde inhoud als wat in het rapport "Een vlucht naar voren staat" dan maakt de Omgevingsraad Schiphol zichzelf blij met een dode mus.
Mijns inziens is dat plan niet realiseerbaar. Het komt te dicht bij Wijk aan Zee te liggen, dus heel Wijk aan Zee zal moeten worden onteigend. Voorts zullen er vliegbewegingen boven land blijven plaatsvinden, dus zal Haarlem, IJmuiden, Beverwijk, Castricum en Uitgeest last van overvliegende vliegtuigen blijven houden. Het te bouwen vliegveld zal verder in zee moeten komen te liggen, maar daar zijn al windmolens gepland en gebouwd.
Minder vliegen, betere treinverbindingen met andere Europese steden zijn wellicht betere opties.
Voorts vind ik de column van Ben van der Burg van 9 november jl wel aardig zie link:
https://www.bnr.nl/podcast/ben-van-der-burg/10360296/megalomaan-schiphol

Geplaatst door Annelie uit Amstelveen

Schiphol heeft laatst 10.000€ gestoken in een soort sportfaciliteit in Amstelveen, om hun smerigheid af te kopen. Alleen...sporten betekent dieper inademen en dat is niet bepaald gezond in luchtkwaliteit-arm-Amstelveen cq levensgevaarlijk. Wat een lacher, mensen waarom staan we niet met zijn allen te demonstreren?
Ik ga straks na deze post geluidswerende gordijnen bestellen, heb er lang mee gewacht want nogal duur, en deze zomer heb ik voor 179€ al oordoppen aan laten meten tegen het lawaai. Waarom betaald SHITHOL dát niet? Of gasmaskers uitdelen aan de duizenden schoolkindertjes die hier onder de stinkstaafbaan naar school gaan, zo bizar. Het ultrafijnstof tast hun hersens aan, als ik kinderen zou hebben zou ik hier no way blijven wonen, dat zou ik niet kunnen. Nu kost het me enkel 1.5 jaar van mijn eigen leveb, ook jammer natuurlijk.
Al met al, we moeten in actie komen, alle gedupeerden. Landelijke staking, wie doet mee?

Geplaatst door Bas van den Born uit Wijk aan Zee

Men zou ook kunnen vragen, om de pensioen gerechtigde leeftijd te verlagen met twee jaar voor een ieder die binnen een straal 50 km van de luchthaven woont. Want je levensverwachting is ook korter.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Denk maar niet dat er ook maar 1 baan ingeleverd gaat worden! Die zeebanen zorgen voor de beroemde 650.000 vliegbewegingen of nog meer! Die zeebanen zijn een vrijbrief voor ongelimiteerde groei! Dat moet niet, dat kan niet en dat mag niet!

Ik ben fel tegenstander van deze milieuramp voor de kust van de IJmond, nog meer schade aan onze woonomgeving en leefmilieu. Er staat hier nml een electriciteitscentrale op kolen en hoogovengas, er is hier een mega vervuilende staalfabriek met stank herrie en fijnstof, de haven Amsterdam de kolenoverslag met haar fijnstof en stank, meer en grotere zeeschepen met hun uitstoot door vergroting zeesluizen en dan de vliegtuigoverlast ook nog eens vanuit zee.......NEE NEVER NOOIT NIET !

De enige optie is minder vliegen met die fijnstof en CO2 producerende herriebakken.
Klaar uit, daar ligt de taak van ORS niks meer niks minder. Geen rare rekenmethoden of andere onzin van de vlieglobby accepteren en ga maar een gerechtelijke procedure starten tegen de leugenachtige vliegtuiglobby om ze te dwingen om minder te vliegen kijk maar eens naar recente uitspraken van de verenigde naties of de NL rechter conform schonere lucht.
Sla eens terug i.p.v. telkens te komen met ‘ ja maar ‘ , want dan ben je te laat.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

En hoe gaan die gluiperds van de VVD, CDA en corrupte BV Nederland dit onzalige plan financieren? We weten nu wel inmiddels dat de luchtvaart zelf natuurlijk nooit ene cent mee betaald. Dus wat wordt het, voor de vierde keer in korte tijd de btw verhogen? Voedsel ook naar 21% of zelfs 25%? Moeten we nog wat extra huurwaardeforfait betalen, of gewoon de kleine energieverbruiker thuis nog een extra heffing opleggen?
Om te kotsen dit kabinet, we betalen ons blauw, krijgen er een hoop shit voor terug en ons geld wordt uitgestrooid aan schiphol en klm etc.

Geplaatst door Josje uit Amsterdam

Ja ja, de groei van Schiphol verder faciliteren met een gigantisch ingenieursproject dat appelleert aan de nationale trots van Nederland en als verlichting wordt gepresenteerd voor de bewoners die nu lijden onder de lawaai- en uitstootterreur van het vliegverkeer. Heel sneaky. Dat die ingenieurs het een uitdaging vinden, daar kan ik nog inkomen. Maar we moeten dringend beseffen dat we geen Amerika zijn waar oppervlakte genoeg is om zulke megalomane experimenten uit te leven. Nederland is klein en dichtbevolkt, rust en open landschap staan al onder druk. Een vliegveld in zee zal onze hele kuststreek met zijn unieke kwaliteit voorgoed naar de verdoemenis helpen. Stel je alleen de infrastructuur voor die nodig is om dagelijks enorme stromen passagiers tussen Amsterdam en dat zeevliegveld te vervoeren. Ik vrees het ergste voor Wijk aan Zee, maar ook voor het hele nu nog relatief ongerepte en open karakter van de kust. Uitwaaien aan het strand wordt vliegtuigspotten. De zee wordt een soort binnenmeer voor onze nationale Sea Airport. Bewoners van de kustgemeenten, maar ook meer landinwaarts, zullen merken dat ze in een vliegwalhalla terecht zijn gekomen: een constante stroom van lawaai en vervuiling. Ik sluit me aan bij de beschrijving van Michel: een vliegveld in zee is een milieuramp voor de kust van IJmond.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Dit zijn allemaal uitstekende commentaren die de spijker op hun kop slaan.

Geplaatst door Janna uit Amsterdam osdorp

Iedere uitbreiding is een ramp! Misschien is het een idee om heel Nederland een luchthaven te maken en de bewoners te verplaatsen....

Geplaatst door anoniem1

Pensioen leeftijd verlagen is goed plan,dan komen de echte kosten van Schiphol duidelijk naar voren. Kosten die Schiphol nu niet hoeft te maken omdat die door de gemeenschap gedragen worden.

Hoe meer ik kijk naar zee vliegveld hoe meer problemen ik zie. wijk aan zee lijkt te ver weg te zijn. het is al minstens 15 minuten met de trein naar wijk aan zee en dan ook nog naar vliegveld uit de kust. Reistijd gaat meer dan 20/25 minuten bedragen wat te lang is denk ik.
Capaciteit van de lijn moet ook enorm groot zijn,heb paar sommetjes gemaakt maar je komt al snel op 3-5 6 baks dubbeldekker intercitys elk kwartier,dat is vrijwel niet haalbaar. De lijn zelf is vast wel ergens in te passen maar heel eenvoudig is dat nu ook weer niet als ik kaartje bekijk.

De verbinding met vaste land is het moeilijkste deel van het project,buiten het laten samengaan van de vliegroutes zelf met de routes van Schiphol. Als verbinding zwakste punt is dan lijkt vanuit Schiphol rechtstreeks naar de kust de beste optie,dan heb je het over een eiland iets ten zuiden van zandvoort en voor het waterwinnings gebied in de duinen. Daar zitten veel mensen ook niet op te wachten waarschijnlijk. (als dat al mogelijk is met windparker en wat er al niet meer op de noordzee gebeurt)
Dan de verbinding door de duinen,tussen hoofd dorp en heemstede rechtstreeks naar Schiphol.
Het word een enorm duur project,het eiland zelf valt misschien nog wel mee maar de verbinding met land gaat ook in de miljarden lopen,bruggen en viaducten,het spoor zelf (misschien wel 3 banen nodig) en daar komen de operationele kosten van de verbinding nog boven op. Hoe meer ik erover nadenk,hoe lastiger en duurder het word.
Het leek mij in eerste instantie een goede oplossing maar het lijkt niet realistisch te zijn als je het probeert concreet te maken.
Alternatieven voor Schiphol zijn een 2e kaagbaan (die naar mijn mening de capaciteit niet echt heel veel groter zal maken) of de diversificatie tussen netwerk en vakantie vluchten heel ver doorzetten,wat dan op het bordje van lelystad terecht zou komen.
Grenzen van Schiphol in huidige vorm zijn erg dichtbij,eigelijk al over het randje als je veiligheids analyse bekijkt. De keuze waar capaciteit te creeren is heel actueel nu,zeker gezien de tijd die zit tussen plannen en realisatie. Kabinet moet knopen gaan doorhakken anders is men straks te laat.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Beste anoniem1,

Dat vliegveld in zee zal er ook nooit komen, qua infra-structuur niet aan te leggen vanwege reistijd en verstoring van woonkernen en niet te financieren uit de pensioenpot.
Echter is het plannetje om shithol te laten groeien al gestart door verplaatsing van vakantie en vrachtvluchten naar regionale vliegvelden.

Met deze geniepige wijze probeert de koninklijke shithol groep toch de door hun gewenste uitbreiding te verkrijgen.
Stilletjes worden er al uitbreidingen gerealiseerd op shithol en langzaam hoor je al geluiden over een 2e kaagbaan.

Dan kan ik maar 1 ding concluderen, dat onderzoek naar die zeebanen is er alleen om de schijn op te houden dat men er serieus mee bezig is.


Geplaatst door Frank Stein uit Herriedorp

Complimenten voor Bob.....Je slaat de spijker op z'n kop...Ik vraag me weleens(eigenlijk te vaak)af hoelang we nog in de maling worden genomen door Alders en consorten met hun ambtelijke wartaal..

Geplaatst door Bregitta uit UITGEEST

De omgeving van luchhaven Schiphol vanaf Leiden tot Heiloo ondervindt ernstige overlast. Iedereen daar wil minder in plaats van meer vliegbewegingen

Nieuwe banen op zee zal daar niet minder maar meer overlast geven.
De verplaatsing naar regionale luchthavens zal daar eveneens overlast geven

De oplossing lijkt mij te liggen in een eerlijke verde- ling van de huidige en toekonstige overlast over het gehele land. Verder kan dan een referendum gehouden worden om na te gaan wat belangrijker wordt gevonden:
1. Economische groei door meer luchtverkeer en meer milieuvervuiling en geluidoverlast
Of
2. Economische stilstand/ achteruitgang door minder luchtverkeer en schoner milieu en minder geluidsoverlast

Laat onafhankelijke economen(als die al bestaan)daarbij dan uitrekenen of er bij een stop of minder luchtverkeer economische achteruitgang is en welke omvang dat dan heeft.
Dan valt er wat te kiezen.Geplaatst door gerard

@Bregitta: Het lijkt er op dat je de conclusie trekt dat krimp van Schiphol tot economische achteruitgang zou kunnen gaan leiden. Dat is inderdaad wat de sector ons wil doen geloven, en dat zonder verdere onderbouwing. Maar er net ze gemakkelijk te stellen dat onze maatschappij veel meer armslag krijgt, als Schiphol niet meer groeit maar krimpt en dat dat tot een veel grotere bedrijvigheid, lees werkgelegenheid zal leiden. Denk alleen al aan de mogelijkheid om eindelijk weer woningen te kunnen bouwen op een voor mensen gezonde plek. wat een werkgelegenheid zal dat opleveren!
Op dit moment zet Schiphol zo ongeveer alles in de Randstad op slot, en dat staat een voor mensen gezonde ontwikkeling, en dus werkgelegenheid, verschrikkelijk in de weg.