Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Wrijven in een vlek

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 383 
|
 Noordhollands Dagblad - 10-11-2017 
Wrijven in een vlek

Wrijven in een vlek

De aangekondigde uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van en naar Lelystad (Airport) brengt ook West-Friesland in beroering. Onlangs hebben de zeven West-Friese gemeenten het ministerie een boze brief gestuurd waarin ze klagen over het gebrek aan informatie. Morgen protesteren actiegroepen tegen de uitbreiding van de laagvliegroutes. Gerard Plukkel uit Blokker is ex-verkeersleidingsofficier Koninklijke Luchtmacht en gepensioneerd gezagvoerder op een Boeing 747/MD-11. Hij heeft een uitgesproken mening over 'Lelystad'.

Onder aanvoering van de 'immer strijdbare' (NHD 9 nov.) Maria Weeber gaan West-Friese actie-voerders morgen naar de informatiemarkt van de overheid op het vliegveld Lelystad. Eindelijk echte actie vanuit onze regio. Of het allemaal zal helpen, is vraag twee. Immers, de openstelling van de luchthaven in de Flevopolder voor zwaar verkeer heeft al langere tijd de volle aandacht van bestuurders in het gebied waar familie van mij woont: Zwolle Zuid, Wezep, Hattem en natuurlijk op de hele Veluwe, de Noordoostpolder en de Weerribben. Tot nu toe tevergeefs. Hier in West-Friesland lijkt de tegenactie zich hoofdzakelijk te beperken tot de omgeving van Medemblik, Andijk en Wervershoof. Het initiatief van de Hoornse wethouder Samir Bashara om nog eens om aandacht te vragen bij de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, is weliswaar lovenswaardig, maar ik vrees dat hij tegen dezelfde muur aan zal lopen als zijn collega's uit het oosten van het land. Medemblik en omstreken kunnen zich vanaf volgend jaar opmaken voor nieuw vliegtuiglawaai, naast wat ze daar nu al ondervinden vanwege de ANDIK-vertrekroute vanaf Schiphol, ook al zal dat aanvankelijk slechts een paar keer per dag zijn. En dat allemaal met dank aan het 'koninkrijk' Luchtverkeersleiding Nederland (LVN) en niet aan de NV Schiphol, zoals vaak verondersteld wordt.

Boete
Zolang er luchthavens bestaan, is er ook al geluidoverlast voor de omwonenden. Ook de 'vriendelijk brommende' zuiger-propellermotoren uit pakweg de eerste zes decennia van de vorige eeuw maakten in werkelijkheid een rotlawaai. De schrik kwam echter pas echt bij de introductie van de straalvliegtuigen met dempingloze 'straight jet engines', eind jaren vijftig. Dat was zo erg, dat al in de jaren zestig internationale luchthavens bij Tokio en Sydney 's nachts op slot gingen en rondom het John F. Kennedy vliegveld bij New York geluidmeters werden geplaatst. Er werd daar tegelijk een voorschrift uitgevaardigd dat boven die meters niet meer dan 112 decibel aan lawaai mocht worden geproduceerd. Wie die regel overtrad, kreeg een stevige boete. De maatschappij waar-voor ik werkte schreef zelfs voor dat de 110 decibel niet mocht worden overschreden. Bij de vluchtvoorbereiding rekenden we dan uit waar en hoe hoog we na de start vermogen (gas) dien-den terug te nemen. En zo gebeurde het dat de motoren van zware, viermotorige intercontinentale passagiersvliegtuigen vlak na het loskomen boven een dichtbevolkt gebied van vol-gas naar bijna stationair-gas werden gereduceerd en dat er ook nog een stevige bocht werd ingezet, alleen maar om de geluidmeters op de grond te 'verneuken' en zo een boete en een mogelijk toekomstig vliegverbod te voorkomen. Dat was een heel riskante en in wezen onveilige manoeuvre. In de loop der jaren zorgden moderne technieken ervoor dat nieuwe straalmotoren ('fan-engines') een veel gedempter geluid gingen produceren. Maar ze werden ook krachtiger en de vliegfrequentie werd steeds hoger. Het gevolg was toenemende overlast (zelfs het kantoor van mijn beroeps-vereniging vertrok mede om die reden uit Amstelveen) met voor Schiphol de uiteindelijke af-spraak dat de grens van 500.000 vliegbewegingen per jaar de limiet wordt. En zo kwam, na eerst al Eindhoven, Lelystad in beeld.

Volgend jaar wil men daar beginnen met ongeveer 10.000 vliegbewegingen per jaar, 28 per dag. Bij een openstelling van de luchthaven tussen zes uur 's morgens en elf uur 's avonds zijn dat gemiddeld nog niet een start en een landing per uur. Men streeft echter naar 45.000 vliegbewegingen per jaar, ofwel vier starts en vier landingen per uur; elk kwartier een. Probleem bij dit alles is dat de in- en uitvliegprocedures van Lelystad zodanig zijn ontworpen dat het verkeer langdurig relatief laag wordt gehouden in verband met aankomend en vertrekkend verkeer van Schiphol. Aldus heeft Luchtvaartverkeerleiding Nederland op eigen houtje besloten. Daarmee is voor de verkeersleiding de makkelijkste en voor de bevolking de meeste overlast veroorzakende oplossing gekozen en niemand die er iets aan kan doen - of wil doen. Ook de staatssecretaris staat redelijk machteloos. Eerst is de ingebruikname van Lelystad Airport al een jaar uitgesteld vanwege allerlei vertragende acties van LVN en nu er onrust onder de bewoners van de getroffen gebieden naar buiten komt, beweren de verkeersleiders nog jaren nodig te hebben om nieuwe in- en uitvliegprocedures te ontwerpen. En dat terwijl de goede voorbeelden overal over de grens voor het grijpen liggen. Kijk naar grote bevolkingsconcentraties als Londen, New York en Tokio, waar omheen meerdere drukke luchthavens - vaak veel drukker dan Schiphol - geconcentreerd liggen. Natuurlijk, ook daar is de overlast voor de bevolking veelal groot, maar is men erin geslaagd in- en uitvliegroutes van en naar de hogere luchtlagen te ont-werpen, met uiteindelijk vertakkingen richting de afzonderlijke luchthavens. Alleen in Nederland moeten de gedupeerden eerst in actie komen en kan het nog jaren duren voordat er een min of meer bevredigende oplossing komt.

OUT-10
Concreet voor West-Friesland en vooral de regio Medemblik krijgt men te maken met de vertrek-route OUT-10. Die loopt na de start op een hoogte van 1800 meter net iets ten noorden van Har-derwijk langs en vervolgens over Biddinghuizen, Nagele (NO-polder), Emmeloord en het IJssel-meer tot vlak voor Andijk. Daar mag vervolgens vol gas worden gegeven om naar hoogte te klimmen. Dus Andijk, Medemblik, Opperdoes, Wervershoof, Abbekerk en zo verder krijgen straks de volle laag. Tot slot de vraag of het op Schiphol blijft bij die 500.000 vliegbewegingen per jaar en straks op Lelystad bij 45.000. Natuurlijk niet. Onlangs verscheen namens de NV Schiphol al een rapport dat de toekomstige vliegtuigen steeds geluidsarmer worden en dat er dus bij gelijk-blijvende overlast meer verkeer kan worden toegestaan. Wat een gotspe. Overlast of niet, Schiphol zal blijven groeien, welk argument daar ook voor gevonden wordt. Zowel Boeing als Airbus hebben afzonderlijk van elkaar al voorspeld dat er in 2035 twee keer zoveel verkeers-vliegtuigen zullen zijn dan nu. Dat betekent dus ook twee keer zoveel verkeer. Want die vliegtui-gen worden straks niet gekocht om ze op het platform te parkeren. Het beleid om de overlast rond Schiphol niet te verhogen maar het te spreiden over een groter gebied, komt dan ook neer op het wrijven in een vlek, die daarmee niet alleen groter wordt, maar ook erger.

'Alleen in Nederland moeten gedupeerden eerst in actie komen'

'Andijk, Medemblik, Opperdoes, Wervershoof en Abbekerk krijgen straks de volle laag'


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Anoniem

Aktie!

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.