Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wonen of vliegen? Schiphol als antwoord op het grote woningtekort

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 882 
|
 mnh.nl 
logo_natuur_en_milieu.jpg

Door een ander gebruik van Schiphol kunnen gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam in potentie tussen de 70.000 en 150.000 extra woningen bouwen. Dat concluderen Milieudefensie en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) op basis van de studie ‘Analyse Woning Rondom Schiphol’ die To70 in hun opdracht uitvoerde. “Door een ander gebruik van Schiphol is het mogelijk de geluidsbelasting in 11 gebieden rondom de luchthaven flink terug te dringen. Dat geeft mogelijkheden voor nieuwbouw, broodnodig voor het verminderen van het woningtekort in de regio. Wel heeft dat consequenties voor het aantal vluchten op Schiphol. Daarom roepen wij het nieuwe kabinet op om te kiezen voor meer wonen en minder vliegen”, aldus Sijas Akkerman, directeur van MNH.

Woningbouw onmogelijk door geluidsoverlast

In de Metropool Regio Amsterdam moeten 250.000 woningen gebouwd zijn in 2040 om de grote woningnood het hoofd te bieden. Een grote sta-in-de-weg is Schiphol, dat door de enorme geluidsoverlast woningbouw in veel gebieden onmogelijk maakt. Daarnaast draagt Schiphol met de grote hoeveelheid vluchten bij aan de klimaatcrisis. “Oneerlijk”, aldus Akkerman. “Veertig procent van de vliegreizen wordt gemaakt door acht procent van de Nederlandse reizigers. Maar juist de mensen die door tekorten en hoge prijzen geen huis vinden in de regio, vliegen minder. Ander gebruik van Schiphol helpt om makkelijker aan een huis te komen en tegelijk de CO2-uitstoot van Nederland te verlagen. Zo helpt Schiphol mee aan klimaatrechtvaardigheid.”

Maatregelen

Uit onderzoek van To70 blijkt dat met de maatregelen die de luchtvaartsector zelf neemt (hinderreductieplan Schiphol) de geluidsbelasting te hoog blijft om in de onderzochte gebieden extra woningen te bouwen. Daarvoor is een ander gebruik van Schiphol nodig. To70 heeft een aantal maatregelen onderzocht die het in potentie mogelijk maken om meer woningen te kunnen bouwen. Het sluiten van de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan levert de meeste mogelijkheden voor nieuwbouw op (50.000 tot 120.000 woningen). Maar ook met het omleggen van vliegroutes (18.000 tot 40.000), een nachtsluiting en beperkingen van het aantal vluchten zou extra ruimte voor huizen gecreëerd kunnen worden. Vlootvernieuwing levert theoretisch ruimte op voor 9.000 tot 21.000 huizen. De verdergaande maatregelen zoals het sluiten van banen hebben wel grote consequenties voor de capaciteit van Schiphol.

“De afgelopen tien jaar was de discussie over wonen en vliegen onder ministers, gedeputeerden en wethouders taboe. Met rekentrucs rond vliegtuiglawaai werd net gedaan alsof de geluidshinder afnam en er nog gebouwd kan worden. Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat dit niet zo is. Tijdens de formatieperiode zal een keuze gemaakt moeten worden: gaan we het oplopende woningtekort aanpakken of blijft de regio in greep van een vervuilende sector. Wij kiezen voor wonen en minder vliegen”, aldus Akkerman.

Bijlagen:
- Oplegger onderzoek Woningbouw MRA

- Anakyse woningbouw rondom Schiphol

Bekijk bericht op "mnh.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Uit een snelle scan van de sheets maak ik op dat sluiting van banen, nachtsluiting en minder vliegen (400 of 300k) autonome maatregelen zijn. Maar de sluitingsmaatregelen vergen toch sowieso minder vliegen? Kun je dan de effecten van de maatregelen bij elkaar optellen?

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Tuurlijk gooi die banen maar dicht, we hebben immers de polderbaan en kaagbaan!
Bewoners die met deze 2 banen te maken hebben en de overlast ervaren zijn het al geruime tijd spuugzat!
Moet alles maar wijken voor dat metropool?

Het is gewoon ordinair verplaatsen van uitstoot en teringherrie! Asociaal je tuintje opruimen en flikker de rotzooi maar bij een ander neer!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

HET WARE GEZICHT VAN DE "N&M" FEDERATIE DOEMT NU OP?

Met dit stuk - NB afkomstig van een door I&W opgericht adviesbureau! - toont deze club met directeur S. Akkerman het ware gezicht:

De door de Postcodeloterij en Provincie gesubsidieerde club tekende destijds de door de sector aangedragen "Verklaring Deltametropool" en is uit op het afwentelen van alle hinder op de straks super preferente Polderbaan en Kaagbaan. Daar is al sprake van de implementatie van het "NextGen" hoogfrequent vliegsysteem met straks een ware hel voor de tot tweederangsburger te degraderen bewoners.

Dat hun stafmedewerker luchtvaart tot voorzitter van het PBL is benoemd verklaart wellicht de slappe houding van het bestuur, dat helaas volledig in de maling lijkt te worden genomen?

Blijkbaar beperken wantoestanden rond publiek belang niet alleen het CDA en zal ook bij het PBL hoognodig "schoon schip" gemaakt dienen te worden?!


Geplaatst door Zwikker uit CASTRICUM

De "directe buren" van Schiphol hebben een keiharde lobby met als doel om de overlast 50 schuttingen verderop neer te flikkeren. Hier in Castricum ben ik het in ieder geval spuug en spuugzat. Wie komt er "voor ons" op?

Geplaatst door Gerard uit Castricum

Het is wederom een feit dat 'PVK' zich wederom in de gebruikelijke stilte hult en en het allemaal gewoon over zich heen laat gaan. Letterlijk. Van het bestuur van PVK merk je geen barst. Zelfs deze website, waarvan ze tijdens de laatste ALV wel de veren in hun eigen kont staken, daar doet het bestuur helemaal NIKS mee. Al jaren geen enkele uiting van het PVK bestuur op deze site. Kontakt met de vrijwilligers die de website runnen is er kennelijk ook niet: de vrijwilligers werden in het overzicht van 'de kring rond het bestuur' niet eens genoemd. Het bestuur van PVK lijkt me daarmee een mol die het er om doet om vooral dat te laten gebeuren waarvan de leden van PVK vinden dat het NIET zou moeten gebeuren. Ik hoop dat het niet zo is, maar niets wijst in de richting van een actief PVK/PVRC bestuur. Het bestuur van PVK is onzichtbaar en slaat op die manier nog geen deuk in een pakje boter. Erg teleurstellend.

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

Dit verhaal is veel te kort door de bocht. Uiteraard zijn een reductie naar 300K en een nachtsluiting prima. En het zal de mogelijkheden tot woningbouw verbeteren. Echter de gebieden die worden aangewezen liggen ook dicht bij de 3 banen die openblijven met dit plan. Het blijven slechte locaties om te bouwen. Ook zijn de te sluiten banen nodig bij bepaalde weerscondities en onderhoud. Anders is er geen enkele baan beschikbaar. Dit staat ook bij de 'kleine lettertjes' . Schiphol heeft zelf eerder ook al onderzoek gedaan naar sluiting van de Aalsmeerbaan en zelfs bij het openen van een tweede Kaagbaan gaf dit ook het probleem van onvoldoende beschikbaarheid. Wat is een meer realistisch plan:

* Nachtsluiting . Vooral gunstig voor primaire banen
* Reductie naar 300K. Vooral gunstig voor secundaire banen.
* Meer bouwmogelijkheden op goede locaties

Door het noemen van sluiting van de Aalsmeerbaan en Zwanenburg worden deze omwonenden blij gemaakt met een dode mus. Volledige sluiting is immers niet mogelijk. En er wordt onnodig onrust gecreëerd bij de omwonenden van de andere banen. De boodschap had moeten zijn. Fors minder gebruik van Schiphol en grote voordelen voor alle omwonenden van Schiphol. Meer mogelijkheden voor woningbouw.

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

@Geplaatst door Gerard uit Castricum
Helemaal eens met Gerard. 1x per jaar een verplicht ALV nummertje en de momenten die er toe doen in de rest van het jaar, een doodse stilte.

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

Opmerkelijk is dat het plan uitgaat van het bouwen net buiten de 48 db(a) contour. Dit terwijl bekend is dat de hinder daar niet stopt. De WHO geeft bovendien aan dat er in de 45 db(a) contour negatieve gezondheidseffecten zijn. Iets waar de milieufederatie zelf ook vaak naar wijst. Daarom was het beter geweest om te onderzoeken of er meer woningbouw mogelijk is buiten de 45 db(a) contour. En ook hoe de plannen uitpakken voor bestaande omwonenden. Het basis idee van de milieufederatie is goed. Met een kleiner Schiphol is meer woningbouw mogelijk. De uitwerking is slecht.