Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wob-verzoek Mobilisation afgewezen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 255 
|
 schipholwatch.nl - 21-12-2020 
KLM_only_2018.tekst.JPG

Minister Carola Schouten weigert de aanvragen vrij te geven van stikstofvergunningen door de Nederlandse vliegvelden. Johan Vollenbroek kreeg wederom nul op het rekest, dit keer op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Dit blijkt uit een brief van het ministerie aan Johan Vollenbroek. SchipholWatch beschikt over een kopie van dat schrijven.

Eerder had Vollenbroek inzage gevraagd in de aanvragen, omdat hij als partij in een lopend proces direct belang heeft bij deze informatie.

Zijn organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) maakte Schouten immers attent op het ontbreken van de wettelijk vereiste vergunningen bij de vliegvelden. Hij verzocht daarop de minister de wet te handhaven en Schiphol terug te schroeven naar maximaal 400.000 vluchten per jaar.

Minister weigerde
Dit weigerde de minister. In plaats daarvan gaf ze Schiphol en de andere vliegvelden tot 1 oktober jongstleden de tijd om zo’n aanvraag in te dienen. Volgens het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV) waren die aanvragen nog net op tijd ingediend.

Nu liggen de aanvragen bij het ministerie ter beoordeling. Enkele maanden geleden lekte al uit dat de stikstofberekeningen opnieuw moesten gebeuren, omdat er inmiddels een nieuwere en betere (?) versie van de betreffende software is gepubliceerd.

Hoewel de informatie dus al ruim twee maanden op het ministerie zou liggen, weigert LNV nu het WOB-verzoek omdat openbaarmaking niet zou opwegen tegen het belang van het ministerie “om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie”.

‘Niet voor iedereen’
Dit vreemde argument wordt aangevuld met een tweede argument dat zo mogelijk nog vreemder is. “De aanvragers hebben de informatie ter beoodeling verstrekt aan het bevoegde bestuursorgaan, en niet ter beoordeling van iedereen.”

Dat gaat direct in tegen de geest van de Wet openbaarheid bestuur. Immers: zowel dat ‘bevoegde orgaan’ als de aanvragers zijn onderdeel van danwel direct of indirect in handen van de staat. De Wob heeft juist betrekking op overheidsinformatie.

De staat, dat zijn wij
Staatszaken dienen een hoge mate van openbaarheid te hebben in een democratie. Immers: de staat dat zijn wij, de burgers.

Als derde argument tegen openheid van zaken noemt de ambtenaar dat de aanvragen mogelijk nog niet compleet zijn. “Gedurende de beoordeling kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Het zou dan ook kunnen dat de aanvraag prematuur en onvoldoende gefundeerd wordt beoordeeld in het publieke debat”, stelt deze ‘plaatsvervangend secretaris-generaal’.

Het ministerie verwacht nu dat de aanvragen per medio januari openbaar worden als het ministerie haar ontwerpbesluit bekendmaakt.

Vergunningen aanvechten
Vollenbroek wil de eventuele toekenning van vergunningen daarna gaan aanvechten op grond van de Wet natuurbescherming. Hij weet dat de vliegvelden verantwoordelijk zijn voor een te hoge stikstofneerslag op natuurgebieden en zal eisen dat het maximum aantal vluchten wordt teruggebracht tot een niveau dat binnen de grenzen van die wet past.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 21-12-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Het achterhouden van informatie lijkt bij de overheid langzamerhand tot kunst verheven. Kan ook makkelijk met een parlement dat van het ene in het andere reces hobbelt en in teveel zaken de boel maar de boel laat.

SUPER PREFERENTE POLDERBAAN WORDT DESASTREUS VOOR ONZE LEEFOMGEVING

De Metropoolregio Amsterdam MRA streeft naar afwaardering van secundaire banen en een straks SUPER PREFERENTE POLDERBAAN, gecombineerd met een nieuw hoogfrequent vliegsysteem. In de gemeente Uitgeest nam de Raad dit voorjaar al unaniem een motie aan met daarin slim verborgen die "af te waarderen" secundaire banen. Wat door de MRA werd verkocht als een prachtige "hinder beperkende" motie blijkt in werkelijkheid een horrorscenario in te houden met:

- vele urenlang, dag en nacht, laag aanvliegen met frequenties tot 52x per uur!
- bijbehorende lawaai overlast, slaapverstoring, onveiligheid(!) en uitstoot
- verdere aantasting van Natura 2000 kustgebied en Bijzonder Provinciaal Landschap

Op basis van foute stikstof berekeningen in het verleden heeft de Schiphol Group onterecht het oppervlak waarover de stikstofvervuiling plaatsvindt sterk verkleind, waardoor mede deze snode plannen voor een Super preferente Polderbaan gesmeed werden. En thans blijkt ook de voor Natuur verantwoordelijke minister Schouten aan deze spelletjes mee te werken.

Wat wel vreemd is: het PVRC - tegenwoordig PVK - en de Dorpsraad Uitgeest waarmee door het bestuur van PVK in een werkgroep samengewerkt wordt, zitten nog steeds op de gevaarlijke lijn van een zogenaamde "hinderbeperking" zoals hierboven omschreven. Of dit het gevolg is van bepaalde invloed door politieke partijen of een blinde vlek voor de actuele, werkelijke situatie rond onze regio blijft gissen. Maar dat er iets in deze opstelling moet veranderen om het horrorscenario af te wenden moge duidelijk zijn.

Een meer pro actieve en kritische houding lijkt daarbij sterk aan te bevelen!Geplaatst door V.O.S. uit onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Deze tante is democratie-ondermijnend bezig.
Het is de hoogste tijd om deze tante de deur te wijzen, op een exit wel te verstaan, misschien een enkeltje (br)exit?
Ook deze tante heeft zich namelijk aan de wet te houden, i.d.g. dus de wet openbaarheid bestuur.
Deze tante kan daar niet zo maar vanaf wijken.
En wachten op Cora van Nieuwenhuizen, betekent in de praktijk dat de burgers naast de pot piesen.
De regering onder leiding van Rutte heeft meer democratie-ondermijnende acties in het voordeel van o.a. de luchtvaartsector op haar conto.
Weg met de VVD en meelopende partijen.Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Foutje: Cora van Nieuwenhuizen moet zijn: Corola Schouten.

Geplaatst door baard uit heiloo

Het is teleurstellend dat de mensen die wonen onder de landende en vertrekkende vliegtuigen van Schiphol en last hebben van de herrie en stank zich niet of nauwelijks laten horen ! .
Onder zeer grote gebieden voor de Kaagbaan en de Polderbaan is het straks nooit meer stil !
Én wat zo bijzonder is , het lijkt zowat niemand meer te boeien ? .


.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Ik krijg de indruk, dat men een niet te rechtvaardigen vertrouwen heeft in de door de overheid gepresenteerde ‘hinderbeperking’ en snap ook niet waarom men hier steeds weer instinkt. Er is namelijk geen enkele wettelijke bescherming om de frequentie in vliegbewegingen enorm op te voeren. Dit kan allemaal binnen de huidige normen, die veel te hoog zijn gesteld. Meer dan 2 miljoen mensen wonen al binnen de ongezonde 48 dB(A) Lden contour.

Vooral tussen deze contour en die van 58 dB(A) Lden gaat de Lden waarde behoorlijk oplopen. Let wel: een verschil van 1 dB(A) Lden betekent honderden vliegtuigpassages per dag erbij.