Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wezep is ‘Lelystad’ het meest beu

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 920 
|
 De Stentor - 24-11-2017 
tb_vliegtuig_Mantinair-Cargo-PK-MCY.jpg

Bijna 6.500 mensen reageerden bij het ministerie op de omstreden laagvliegroutes van Le-lystad Airport. Verreweg de meeste reacties kwamen uit Wezep. ,,Wij worden keihard geraakt, het ministerie is verplicht naar ons te luisteren."

laagvliegroutes verzet
Het verbaast Wezepenaar Jacco Evink geen seconde dat maar liefst 1.013 van de in totaal 6.407 reacties op de laagvliegroutes van Lelystad Airport uit zijn dorp komen.

Het was al bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij een internetconsultatie over het vakantievliegveld werd overstelpt met duizenden reacties en tienduizenden vragen. Nu is ook duidelijk door wie: vooral Gelderlanders bestookten het ministerie, de inwoners van Wezep voorop.

,,Ik had dit wel verwacht", zegt Evink, lid van actiegroep HoogoverWezep. ,,Ons dorp wordt immers keihard getroffen. De politiek heeft beloofd dat vliegroutes van Lelystad Airport woonkernen zouden vermijden. Dat is overal gelukt, behalve blijkbaar bij ons. De drukste vertrekroute gaat pal over Wezep. En nog laag ook."

Daar komt bij dat vliegtuigen net voorbij Wezep 'doorklimmen' naar grotere hoogte. Dat gebeurt op vol mo-torvermogen en zorgt voor extra lawaai. ,,We maken ons grote zorgen. Wezep ligt al ingeklemd tussen een spoorlijn en de snelwegen A28 en A50. En pal naast het dorp ligt het Artillerie Schietkamp van Defensie. Het is absoluut een doemscenario als we ÛÛk nog een lage vliegroute over het dorp krijgen. Dat mag niet gebeuren."

Verzet
Verscheidene bezorgde inwoners van Wezep - en ook het naastgelegen Hattemerbroek - sloegen op advies van burgemeester Adriaan Hoogendoorn de handen ineen. Actiegroep HoogoverWezep werd opgericht. Die mobiliseerde de bevolking om in verzet te komen. Evink: ,,Via internet, sociale media en kranten hebben we Wezepenaren bewust gemaakt van de ellende die ze letterlijk boven het hoofd hangt. Ook hebben we achtduizend pamfletten huis-aan-huis verspreid. Wezep is nu wakker, dit onderwerp leeft enorm. Dat zie je terug in het grote aantal mensen dat heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie. Wezepe-naren willen die vliegroute niet."

Tijdens de internetconsultatie - van 5 oktober tot 3 november - konden Nederlanders 'verbetervoorstellen' indienen voor de fel bekritiseerde Lelystad-vliegroutes. Het ministerie belooft dat de verbetersuggesties serieus worden beoordeeld en dat Luchtverkeersleiding Nederland met een voorstel bij minister Cora van Nieuwenhuizen komt welke verbeteringen haalbaar zijn. Daarna zal Van Nieuwenhuizen eventuele verbeter-ingen met de oostelijke en noordelijke provincies (waaronder Gelderland, Overijssel en Flevoland) bespre-ken.

Uiteindelijk is het aan de minister om de vliegroutes definitief vast te stellen. Waarschijnlijk doet ze dat eind dit jaar. Bij dat besluit weegt ze ook het advies mee waaraan een twaalfkoppige bewonersdelegatie onder aanvoering van de Haarlese luchtruimexpert Alexander ter Kuile momenteel de laatste hand legt.

Verplicht
Wezepenaar Evink weet niet wat hij ervan moet verwachten. ,,Het is de vraag wat de minister met alle ad-viezen doet. Wij worden keihard geraakt, het ministerie is verplicht naar ons te luisteren. En we hebben nog de Tweede Kamer. Dat zijn volksvertegenwoordigers die naar burgers horen te luisteren. Ik hoop dat er in de Kamer verstandige mensen zitten."

Uiteindelijk is het aan de minister om de vliegroutes vast te stellen.


Reacties op dit bericht