Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Werkgevers en gemeenten buiten regio pleiten voor groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 633 
|
 schipholwatch.nl - 20-10-2021 
Euro_banknotes.png

Vorige week stuurde de lobbyclub VNO-NCW van het grootbedrijf een manifest aan de formateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Daarin wordt zonder onderbouwing gepleit voor nog meer overlast en vervuiling door Schiphol. Het stuk werd mede-ondertekend door een groot aantal gemeenten van ver buiten de regio Schiphol.

De spindokters van VNO-NCW menen onder meer dat de “internationale connectiviteit van Schiphol cruciaal is bij het herstel van het verdienvermogen van de Nederlandse economie”. Een onzinargument, zo heeft coronajaar 2020 inmiddels aangetoond. De pandemie is nauwelijks afgelopen, of de vaderlandse economie draait als een tierelier. Bedrijven hebben inmiddels de grootste moeite om aan medewerkers te komen.

Toch pleit de lobbyclub voor “ontwikkelruimte voor Schiphol, inclusief het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en een spoedig besluit over Lelystad Airport”. Zo gaat Schiphol bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie, menen de opstellers van het manifest.

Schiphol zou onder vuur liggen door ontwikkelingen van hubs buiten de Europese Unie. VNO-NCW en de mede-ondertekenaars gaan daarbij volledig voorbij aan het feit dat het overgrote deel van het vliegverkeer op Schiphol plaatsvindt voor vakantiegangers en buitenlandse overstappers.

Geen woord over de immense ruimte die Schiphol nu al inneemt in de Randstad. Ruimte die ten koste gaat van maatschappelijk urgentere doelen als woningbouw en een gezonde leefomgeving. Urgenter omdat de rechten hierop zijn vastgelegd in de grondwet. Het recht om te vliegen is dat niet.

Geen solidariteit met omwonenden
Uit het rijtje mede-ondertekenaars wordt snel duidelijk dat er weinig solidariteit bestaat met omwonenden van vliegvelden. Het zijn voornamelijk gemeenten die ver buiten de regio Schiphol liggen, maar ook een orgaan als de Metropool Regio Amsterdam. In die overlegclub heeft Schiphol een meer dan stevige vinger in de pap. De burger heeft totaal geen stem in het metropool-overleg dat plaatsvindt achter gesloten deuren en dus buiten het zicht van de democratie.

Maar ook een gemeente als Zaanstad zet zijn handtekening onder de verdere groei van Schiphol. Onbegrijpelijk, aangezien tienduizenden burgers daar dag en nacht worden geteisterd door de herrie en vervuiling van Schiphol. Meer dan 200.000 vliegtuigen per jaar vliegen over delen van die gemeente.

En een gemeente als Apeldoorn, die preventief een heel eigen meetnetwerk heeft opgehangen om de eventuele overlast van Lelystad Airport te documenteren, tekent gewoon voor het openen van Lelystad. Opening wordt weliswaar niet met zoveel woorden in het manifest bepleit, maar het hele stuk ademt groei van de luchtvaart.

Ook gij, burgemeester Halsema?
Het manifest is verder ondertekend door een groot aantal hogergeplaatsten. Opvallende namen zijn onder meer die van GroenLinks-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, voormalig Schiphol-criticus en ex-gedeputeerde van Noord-Holland Adnan Tekin (PvdA) en Rabo-directeur Barbara Baarsma.

VNO-NCW is de spreekstalmeester van het grote bedrijfsleven. De club stelde het manifest op namens klimaatbewuste bedrijven als Unilever, maar ook namens de ‘usual suspects’ in de luchtvaart: Schiphol, KLM en Shell.

Tegengas
In antwoord op het manifest heeft de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL), in samenwerking met onder meer de officiële bewonersdelegatie in het Schiphol-overleg, een aanvullende visie gestuurd aan de formateurs. Daarin vragen ze om ook aandacht te schenken aan de nadelen van overmatig vliegverkeer.

De werkgroep wijst onder meer op de leefomgeving van 1,4 miljoen omwonenden van Schiphol die de lasten van dat vliegverkeer dagelijks op hun bordje krijgen.

WTL roept op om Schiphol passend te maken op de vraag uit de thuismarkt. Het wijst de formateurs op de grote hoeveelheden overstappers, op de talloze spotgoedkope vakantievluchtjes, op het volledige gebrek aan belastingheffingen, de ongeremde uitstoot van geluid, vervuilende en giftige stoffen en de onmogelijkheid om ‘Parijs’ te halen met een groeiend Schiphol.

Schiphol hoeft helemaal niet te groeien om aan de behoeften van de burgers en bedrijven in ons land te voldoen. Integendeel. Door eerlijker beprijzing van de luchtvaart, plus het weren van overstappers met weinig toegevoegde waarde, blijkt het vliegveld met 250.000 vliegbewegingen goed uit de voeten te kunnen. Dat is groot genoeg om alle noodzakelijke of gewenste zaken- of pleziertrips van alle Nederlanders zonder problemen te faciliteren.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 20-10-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Schandalig en egoïstisch gedrag. Het ontbreekt deze lieden blijkbaar volledig aan empathie met de velen die hieronder lijden. Dat kan als je er zelf geen last van hebt. Wanneer houdt dit eens op? Als alles hier onder water staat? Of moeten we naar 1000000 vluchten op Schiphol in dit ‘gave land’, nee toch! Lees eens het laatste IPCC rapport zou ik zeggen!

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het is me opgevallen dat de term 'groei van de luchtvaart' niet in dit manifest voorkomt. Er zijn wel allerlei indicaties dat ze uitgaan van het huidige beleid van IenW (vermoedelijk het groeiverdienmodel), maar voor het vestigingsklimaat worden ook eisen gesteld aan leefomgeving, waaronder minder hinder. Het is niet het sterkste deel van het manifest, maar er staat voldoende in om er op in te spelen. Dat hebben we dan ook gedaan.

We hebben in een aanvullende brief aan de informateurs (van WTL, ORS Bewoners en SchipholWatch) een kwantificering van het luchtverkeer gemaakt dat voor bereikbaarheid en vestigingsklimaat plus goede leefomgeving, woningbouw etc. benodigd is. De bekende WTL-scenario's van 350k en 250k die beide aan de eisen voldoen. Dat was ongetwijfeld niet de bedoeling van de werkgeversorganisaties, maar het is een mooie gelegenheid om aan te tonen dat het belang van een goed vestigingsklimaat allerminst luchtvaart groei vereist en juist krimp mogelijk maakt! Zie onze WTL website toekomstluchtvaart.nl.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Nog even verder: Als dus iemand uit de sector of het ministerie roept dat voor vestigingsklimaat en bereikbaarheid luchtvaartgroei nodig zou zijn, dan kunnen we dat framen als een fabeltje. Daarmee zijn alle bekende economische argumenten (zoals de riedel "goed-voor of motor-van-de-economie", werkgelegenheid, verdienvermogen, bnp, netwerkkwaliteit) ontkracht. Iets om te onthouden in de voortgaande discussie over het ontbrekende nut van groei op Schiphol.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het manifest gelezen,ondertekend door veel gerenomeerde wetenschappers.

Met het manifest ben ik het wel eens behalve het deel over de luchtvaart.
En zoals Hans al aangeeft:De luchtvaart wordt slechts zijdelings genoemd en dit manifest is zeker niet een groot pleidooi voor uitbreiding van de luchtvaart. De luchtvaart krijgt zelfs bijzonder weinig aandacht in dit manifest en ik krijg een beetje het idee dat het er door de lobby is ingefietst zonder dat veel van de ondertekenaars nu per definitie volledig achter ongebreidelde groei staan.
In het manifest wordt bijvoorbeeld ook de kwaliteit van de leefomgeving genoemd.

Een belangrijk manifest maar ik zou het kleine stukje over de luchtvaart niet al te serieus nemen. Istanbul een concurent van schiphol,dat zegt al genoeg. Wensdenken van de sector.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het lijkt me stug, dat I&W niet zou inzetten op verder luchtvaartgroei, ook al staat dit er niet expliciet in. Wellicht is dit met opzet gedaan. Alle stukken die ik recent heb gelezen gaan namelijk wel van deze groei uit.

Men zal trachten de hinder te verplaatsen en te concentreren om dan aan te geven dan er minder gehinderden zijn. Dit is al in gang gezet op de Polderbaan en straks ook op de Kaagbaan. Men verschuilt zich achter kreten als minder hinder gevende primaire banen.

Het gaat ook lukken gezien de opstelling van de coalitiepartners en gezien de ervaringen uit het verleden. Denk maar aan de vaste bochtstraal om de wijk Floriande!

Zie: https://www.floriandetegengeluid.nl/achtergronden. Als het lukt om hier mensen te beduvelen dan lukt het elders ook!

Dus wees gewaarschuwd, verenig u, laat u niet tegen elkaar uitspelen en verzet u hier hard tegen. We kunnen nergens mer heen vluchten, want straks zit praktisch heel Nederland in de vliegtuigherrie.

De maat is vol, het moet nu echt afgelopen zijn met dat idiote leugenachtige gedrag!

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het manifest over vestigingsklimaat is van VNO-CNW, niet van IenW. Van dit ministerie is bekend dat ze al het mogelijke doen om luchtvaartgroei door te douwen. Vreselijk.