Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vroege weekendvlucht Eindhoven Airport niet fatsoenlijk

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1232 
|
 ed.nl 
me_vliegtuig_IMG_0712.jpg

OPINIE - Dit opinieartikel is geschreven door Wim Scheffers en Gerard Kloppenburg. Zij zijn lid van de actiegroep 'Geen vluchten na elven'.

De actiegroep 'Geen vluchten na elven' richt zich op twee punten: geen geplande vluchten vanaf Eindhoven Airport na 23.00 uur en in het weekend geen geplande vluchten voor 8.00 uur. Vanaf begin dit jaar weekend vanaf 7.00 gevlogen. Op zondagochtend vertrekken de vliegtuigen volgens planning om 7.00, 7.05, 7.15 en om 7.40 van Eindhoven Airport.

Dit geeft veel ergernis bij de omwonenden van het vliegveld. Afhankelijk van de windrichting wordt vanaf 7.00 uur opgestegen naar noord-oost of zuid-west. Dan word je wakker en blijf je wakker. Een uurtje langer blijven liggen in het weekend zit er niet meer in. Hoe is dat zo gekomen?

Op 31 december eindigde de oude regionale overeenkomst die onder andere extra bepalingen bevatte met betrekking tot de openingstijden. Volgens deze overeenkomst mocht in het weekend pas veel later met vliegen worden gestart. In het Aldersakkoord werden de openingstijden voor alle dagen van de week verruimd naar van 7.00 tot 23.00 uur, dus ook in het weekend.

In de zogenaamde 'verrijking' van het Aldersadvies is echter afgesproken dat in het weekend niet voor 8.00 uur wordt gevlogen. Deze 'verrijking' gold formeel voor 2013 en 2014, maar zou ook onderdeel zijn van de evaluatie na de eerste fase.

Als gevolg van de actie 'Geen vluchten na elven' heeft staatssecretaris Mansveld ook bevestigd dat deze 'verrijkingsbepalingen' onderdeel zijn van de evaluatie van de eerste fase van de Alderstafel. Er moet dus ook serieus worden gekeken naar de openstellingstijden in het weekend.

Maar Eindhoven Airport doet alsof haar neus bloedt. Al in 2014 vroeg de luchthaven een vergunning aan om vanaf 2015 ook in het weekend vanaf 7.00 uur te mogen vliegen. Zij ontkende allereerst dat de verrijkingsafspraken ook onderdeel van de evaluatie zouden zijn en dat het de intentie van partijen was om het weekend ook na 2013 en 2014 te ontzien, maar probeerde eigenlijk om de openingstijd in het weekend al vooruitlopend op de evaluatie definitief te verruimen tot 7.00 uur.

Door de vertegenwoordigers van de omwonenden aan de Alderstafel is stevig geprotesteerd tegen de poging van Eindhoven Airport om zo onder de verrijkingsafspraken uit te komen en de openstelling in het weekend al naar de eigen hand te zetten. Dit protest heeft maar ten dele geholpen.

Uiteindelijk is vastgelegd dat de vergunning van slots in het weekend voor 8.00 uur op 'non-historical' basis zal plaatsvinden. Dat betekent dat Eindhoven Airport en haar luchtvaartmaatschappijen hieraan geen rechten mogen ontlenen en dat de uitkomst van de evaluatie definitief zal bepalen vanaf welk tijdstip de luchthaven in het weekend open gaat. Dit is gepresenteerd als compromis, maar het is eigenlijk opgedrongen schadebeperking. Een compromis is een afspraak tussen gelijkwaardige partijen in een open onderhandelingsproces. Daarvan is hier geen sprake door de manier waarop Eindhoven Airport de omwonenden via de Alderstafel steeds voor het blok zet.

Intussen worden deze omwonenden ook in het weekend vanaf 7.00 uur uit hun bed geblazen, of het nou non-historical is of niet. Als 'rupsje nooit genoeg' heeft Eindhoven Airport op een slinkse manier de openingstijden weer een stapje verder opgerekt.

Het zou passend zijn geweest om met vluchten op zaterdag en zondag voor 8.00 uur te wachten, op zijn minst tot de Alderstafel tot een uitspraak gekomen is. Dat is zelfs een zaak van elementair fatsoen. Door te handelen alsof de evaluatie al af is, bevestigt de directeur van het vliegveld bij omwonenden het gevoel dat de evaluatie van de eerste fase van de groei van Eindhoven Airport een farce en dat uitkomst al vast staat. 'Geen vluchten na elven' is verontwaardigd over deze lompe stap, die opnieuw aangeeft dat de luchtvaartwereld minachting heeft voor omwonenden en het onderhandelingsproces aan de Alderstafel.

De conclusie is: Eindhoven Airport gebruikt haar recht, maar heeft geen fatsoen. Het wordt tijd dat de politiek luistert en een halt toeroept aan dit onzalige gedrag.

Bekijk bericht op "ed.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

De wijze waarop met de omwonenden wordt omgegaan is intussen gemeengoed bij alle banen waar de Schiphol Group intussen over beschikt. Rond de thuisbasis zijn de Alderstafel en CROS nu vervangen door de OmgevingsRaad Schiphol ORS, Door kwartiermaker en voorlopig voorzitter Hans Alders wordt deze omschreven als "bestuurlijk gremium (?)" hetgeen betekent dat o.a de openbaarheid van bestuur is ingewisseld voor beslotenheid van de vergaderingen. In hoeverre ook een zwijgplicht geldt voor bewonersvertegenwoordigers moet nog even worden afgewacht.

Op vrijdag 20 maart a.s. is dus de eerste besloten vergadering en de kans is groot dat daar de definitieve benoeming van de over een dertigtal petten beschikkende kwartiermaker tot voorzitter aan de orde komt. Normaal gesproken zou, vergelijk de functie Nationale Ombudsman, via openbare sollicitatie een onafhankelijk voorzitter benoemd dienen te worden,
maar er schijnt een deal te zijn met de Minister van I&M, top politici e.a. om daar geen werk van te maken.

Zolang lokale en regionale bestuurders en platforms van verontruste omwonenden weigeren om dit soort misstanden aanhangig te maken, zal er niets veranderen.

Maar, wie weet, met het almaar toenemen van de veiligheid- en gezondheidsrisico's bij een vooral middels prijsvechters groeiende luchtvaart, komen deze verantwoordelijken nog eens tot een voor alle betrokkenen verstandiger opstelling?

Geplaatst door polderbewoner uit biddinghuizen

Rond Lelystad Airport verloopt de besluitvorming net zo schandalig, onder aanvoering van het Ministerie, Schiphol en Hans Alders voorzitter van Alderstafel Lelystad. Bewoners onder de geplande vliegroutes over Flevoland en de Veluwe zijn uberhaupt niet vertegenwoordigd geweest aan deze Tafel en alle andere deelnemers zijn alleen voor hun eigen belang opgekomen. Hans Alders, de sluwe vos, geholpen door zijn personal coach Theo Vermeegen, heeft hier heel handig op ingespeeld. Ministerie heeft alleen een paar steken laten vallen waardoor een parlementaire enquete noodzakelijk is. Om dit voor elkaar te krijgen zouden omwonenden van alle banen Schiphol group zich moeten verenigen en alle vuiligheid van de afgelopen decennia aan het licht brengen.