Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Voorwaarden aan staatssteun luchtvaart’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 860 
|
 Bewoners Omgeving Schiphol, SchipholWatch, Landelijk Burgerberaad Luchtvaart en Werkgroep Toekomst Luchtvaart. 
strooien_met_euros.jpg
Strooien met euro's niet zonder voorwaarden
Credit: pixabay

AMSTERDAM, 6 APRIL 2020 - Bijna 100 burgerorganisaties in en buiten Europa roepen vandaag hun regeringen op om strikte voorwaarden te stellen aan de staatssteun voor luchtvaartbedrijven. In Nederland zijn dit onder meer Bewoners Omgeving Schiphol, SchipholWatch, Landelijk Burgerberaad Luchtvaart en Werkgroep Toekomst Luchtvaart.

De vliegindustrie kampt plots met een diepe crisis als gevolg van de corona-pandemie.

Met het motto 'Save people, not planes' roepen zij overheden op de medewerkers in deze branche ruimhartig te ondersteunen, maar eisen te stellen aan de directies en aandeelhouders van luchtvaartbedrijven op het gebied van woonomgeving, klimaat en milieu.

Bied ook opleidingen aan
In ons land worden medewerkers al financieel opgevangen door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Die opvang dient te worden uitgebreid met het aanbieden van opleidingstrajecten zodat deze medewerkers zich kunnen voorbereiden op een baan in duurzame sectoren als de energietransitie, het onderwijs of de zorg.
De luchtvaartbedrijven mogen niet zonder voorwaarden worden ondersteund met geld van de belastingbetaler. Zij dienen in ruil voor steun onverkort bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen, zoals het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal anderhalve graad.

Minder vliegen enige optie
Dit betekent onverwijld vermindering van het vliegverkeer. Immers zijn op dit moment geen haalbare alternatieven voorhanden om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen. Compensatie van CO2-uitstoot, de inzet van biobrandstof of elektrisch vliegen zijn geen van alle haalbare methoden om de uitstoot te verminderen.
De bewonersorganisaties eisen bovendien dat een einde wordt gemaakt aan de oneerlijke en onterechte belastingvrijstellingen van de luchtvaartindustrie. "Geen belasting betalen? Dan ook geen staatssteun!"
De luchtvaart geniet op dit moment vele belastingvrijstellingen, die het vliegen onnodig goedkoop maken en de sector belangrijke concurrentievoordelen bieden ten opzichte van duurzamere vormen van transport, zoals de trein.
Aan al deze vrijstellingen (brandstofaccijnzen, ticketbelasting, nultarief btw, CO2-belasting) moet een einde komen voordat sprake kan zijn van steun aan de vliegindustrie.

Bekijk of download het gehele artikel '‘Voorwaarden aan staatssteun luchtvaart’'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

De open brief is onder auspiciën van het netwerk StayGrounded uitgebracht in 25 landen in en buiten Europa, gesteund door 250 organisaties die zich keren tegen schadelijke groei en hinder van de luchtvaart en/of zich zorgen maken over de klimaatimpact van de wereldwijde luchtvaart.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het voldoen aan de klimaateisen is ABSOLUUT noodzakelijk en doorgaan op de huidige voet met veel te lage prijzen en het doorschuiven van de kosten naar toekomstige generaties is volstrekt IMMOREEL.

Krimp is hard nodig, er is geen alternatief. Omwonenden moeten het terugkeren van de herrie en vervuiling na de crisis niet meer accepteren, nu we hebben gemerkt wat dit teweegbrengt.

Daarnaast heeft de luchtvaart de pandemie grotendeels veroorzaakt, naast misinformatie en te laks optreden van vele regeringen in het begin. Economische en politieke belangen hebben hierbij waarschijnlijk een rol gespeeld.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

In de volkskrant van vandaag las ik twee zeer tegenstrijdige artikelen. De eerste is een paginagrote advertentie van de reisbranche ANVR en SGR, warin de mensen wordt opgeroepen om als vakantie straks weer kan, alsnog jouw droomreis te maken, onder het mom: “Nu dromen, straks reizen. Samen komen we er.”

De andere is een ingezonden stuk van H.K.H. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld met de zeer terechte conclusie: “De gedachte dat we na deze crisis onze oude patronen weer kunnen oppakken, is een vergissing” , omdat “we al een kleine 50 jaar weten dat de draagkracht van de aarde wordt over¬schreden.”

Hoewel begrijpelijk is dat men zijn baan wil behouden vind ik dat het opstarten van luchtvaart en reizen niet zonder harde voorwaarden betreffende klimaatmaatregelen moet worden gedaan.

Hierbij stel ik de volgende ‘exit-stategie’ voor:
• Om te beginnen zouden we het predicaat “Koninklijk” maar eens kunnen weghalen van
KLM.
• Reduceer de vloot en het aantal mensen van de KLM tot een verantwoorde maat binnen
enkele jaren o.a. door natuurlijk verloop en uitkooppremies.
• Reduceer het aantal vliegbewegingen in de komende drie jaar tot niet meer dan 400000,
later eventueel nog minder.
• Haal alle discutabele bestemmingen gebaseerd op merendeel overstappers eruit.
• Schrap Lelystad Airport.
• Zet een bodemprijs in voor vliegtickets zodat prijsvechters deze rol niet gaan overnemen.
• Ontmoedig vakantiereizen per vliegtuig door extra heffingen voor plezierreizen, naast
invoeren van ticketprijzen waarbij de uitstoot (dus de vliegafstand) bepalend is voor de
hoogte.


Geplaatst door hans buurma uit hilversum

De WTL heeft een concept ontwikkeld en kwantitatief getoetst voor een Schiphol met:
• hoogstens 400.000 vliegtuigbewegingen, dat ongeveer hetzelfde economische nut oplevert als het beruchte op permanente groei gerichte, dus verouderde hubmodel,
• tot na 2050 een redelijke mate van vraaggroei van vervoer van en naar Nederland aankan zonder groei van het vliegverkeer, waarbij het aandeel van transfers geleidelijk afneemt
• het beroemde grote netwerk behouden blijft en zelfs traag kan uitbreiden, mits de overheid samen met de sector zorgt voor de gewenste kwaliteit van de bestemmingen (dus geen bestemmingen die vooral gericht zijn op massaal toerisme of alleen voor transfers bestemd zijn)
• een behoorlijke verhoging van de ticketprijs (dus meer dan die 7 euro peanuts) waardoor goedkoop massatoerisme wordt voorkomen en de trein ineens heel interessant wordt
• de stikstofuitstoot aan de normen voldoet
• de CO2 uitstoot verminderd kan worden in het tempo “Parijs”
• de geluidhinder dit keer echt verminderd kan worden
• de veiligheid minder kritisch wordt
• Lelystad niet voor vakantiereizen nodig is, want vakantiecharters kunnen op Schiphol blijven.

We noemen dit concept: internationaal openbaar vervoer. Binnenkort komen we met een publicatie, ook op deze website.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Allemaal mooie taal die 400.000 vluchten, maar dat betekent wel dat dat bijna 1100 vluchten per dag zijn! 1100 vliegbewegingen...........
Hier ga je de milieudoelstellingen niet mee halen en zal de overlast niet minder worden.

Het moet gewoon veel minder met die vliegende klimaatslopers, het is niet anders. Nog een voordeel is dat er dan minder geluidsoverlast en uitstoot zal zijn en dat komt onze gezondheid weer ten goede.
En het kan dat minder vliegen het kan echt, dat wordt nu wel aangetoond door de omstandigheden waar heden ten dage mee te maken hebben.

Nu al inzetten op zoveel vluchten geeft je geen enkele mogelijkheid om goed te kunnen onderhandelen en zal het uitdraaien op een aantal vliegbewegingen die ruim boven De 400.000 liggen.

Op veiligheid kan je nooit minder kritisch zijn om de eenvoudige reden dat als je dat laat verslappen er calamiteiten ontstaan.
Ik ben van mening dat dit zg plan tot openbaar internationaal vervoer zeer kritisch tegen het licht gehouden moet worden en niet zomaar met deze standpunten te publiceren.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

55 Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van financiën, SZW en I&W over strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

1) Kent u de berichten ‘KLM-ceo hoopt op extra ondersteuning van de overheid’ en 'Nederlandse staat wil garant staan voor miljardenlening KLM'?

2) Erkent u dat de toekomst van KLM ligt binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

3) Erkent u dat de luchtvaartsector de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier reeds ruimschoots heeft overschreden? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat staatssteun misplaatst is zolang er geen zicht is op een situatie waarin KLM zich voegt naar de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

5) Erkent u dat bij het respecteren van de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier, een stevige krimp van het aantal vliegbewegingen onvermijdelijk is? Zo nee, waarom niet?

6) Wat is de stand van zaken omtrent de uitvoering van de aangenomen motie Van Raan/Kröger, waarin de regering wordt opgeroepen om “grenswaarden voor de luchtvaart op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid te ontwikkelen”?

7) Waarom duurt het nu al bijna een jaar voordat er serieus invulling wordt gegeven aan deze Kameruitspraak?

8) Deelt u de mening dat eventuele extra financiële steun voor de luchtvaartsector niet kan bestaan zonder strenge voorwaarden voor het inzetten van de onvermijdelijke transitie naar het respecteren van grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier? Zo nee, waarom niet?

9) Erkent u dat we middenin de klimaatcrisis geen nieuwe investeringen zouden moeten doen in fossiele bedrijven? Zo nee, waarom niet?

10) Herinnert u zich de waarschuwing van o.a. De Nederlandsche Bank dat investeringen in fossiele sectoren ook vanuit financieel oogpunt niet verstandig zijn omdat dat leidt tot ‘gestrande bezittingen’?

11) Kunt u een update geven van de stand van zaken omtrent de uitvoering van de aangenomen motie Van Raan waarin de regering wordt verzocht om “de toezichthouders aan te moedigen de financiële stabiliteitsrisico’s van stranded assets te identificeren en aan te pakken, en de Kamer hierover terug te koppelen”?

12) Op welke wijze gaat u de strekking van deze aangenomen motie over gestrande bezittingen meenemen in uw aanpak en transitievoorwaarden inzake de mogelijke staatssteun voor een fossiel bedrijf als KLM?

13) Herinnert u zich de waarschuwing van de Partij voor de Dieren, bij de aankoop van aandelen Air France-KLM, dat het niet de vraag is of de aandelen Air France-KLM afgewaardeerd zullen moeten worden, maar wanneer?

14) Herinnert u zich dat, ook voordat de coronacrisis het luchtverkeer stillegde, de waarde van de aandelen Air France-KLM inderdaad al flink is afgenomen?

15) Hoeveel waarde hebben deze met belastinggeld aangekochte aandelen inmiddels al verloren?

16) Deelt u de mening dat deze fout niet nogmaals gemaakt moet worden? Zo nee, waarom niet?

17) Waarom heeft u nog steeds niet besloten om de plannen voor Lelystad Airport definitief af te blazen, aangezien dit vliegveld volstrekt ongewenst is bij het oplossen van o.a. de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis?

18) Erkent u dat het vasthouden aan de plannen voor Lelystad Airport alleen maar tot nog hogere gestrande investeringen zal leiden, naast de infrastructuur bijvoorbeeld ook voor het team luchtverkeersleiders dat daar al werd geïnstalleerd? Zo nee, waarom niet?

19) Klopt het dat de regering bereid is om garant te staan voor leningen of achtergestelde leningen van KLM? Zo ja, om welke bedragen gaat het dan?

20) Erkent u dat wanneer de Nederlandse overheid garant zou gaan staan voor leningen van KLM, dat dit dan bijdraagt aan het in stand houden van gestrande bezittingen in een fossiele sector? Zo nee, waarom niet?

21) Kent u de berichten ‘Tegenstanders Schiphol: ‘Geen krimp luchtvaart, geen coronasteun’’ en ‘Staatssteun voor luchtvaart? Alleen met klimaatvoorwaarden, zeggen Europese burgerorganisaties’?

22) Deelt u het uitgangspunt dat eventuele bedrijfsspecifieke of sectorspecifieke financiële injecties gebruikt moeten worden om mensen en natuur te beschermen, in plaats van de oude ontwrichtende status quo te herstellen waarvan we al wisten dat die ons in de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis heeft gestort? Zo nee, waarom niet?

23) Deelt u het uitgangspunt dat eventuele staatssteun gepaard moet gaan met voorwaarden en zeggenschap omtrent het stoppen met fossiele investeringen en investeringen die leiden tot nadere aantasting van de biodiversiteit? Zo nee waarom niet?

24) Deelt de u het uitgangspunt dat eventuele staatssteun niet gebruikt moet worden om vervuilende sectoren te beschermen, maar juist om deze vervuilende sectoren versneld te laten verduurzamen en daarmee te helpen om toekomstbestendig te worden? Zo nee, waarom niet?

25) Deelt u de mening dat er strenge voorwaarden gesteld dienen te worden aan het verlenen van eventuele staatssteun, met als doel om de luchtvaartsector weer binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te krijgen? Zo nee, waarom niet?

26) Deelt u de mening dat een van die voorwaarden in ieder geval moet zijn dat de sector akkoord gaat met een krimp van het aantal vliegbewegingen, dusdanig dat de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier niet langer worden overschreden? Zo nee, waarom niet?

27) Deelt u de mening dat één van die voorwaarden in ieder geval moet zijn dat er een scherp CO2-budget wordt opgesteld voor de luchtvaartsector, in lijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5⁰C? Zo nee, waarom niet?

28) Deelt u de mening dat één van die voorwaarden in ieder geval moet zijn dat de sector voortaan haar volledige uitstoot van schadelijke stoffen en gassen rapporteert? Zo nee, waarom niet?

29) Deelt u de mening dat één van die voorwaarden in ieder geval moet zijn dat de sector akkoord gaat met het verplicht naleven van de WHO-normen op het gebied van geluid en uitstoot? Zo nee, waarom niet?

30) Deelt u de mening dat één van die voorwaarden in ieder geval moet zijn dat de sector akkoord gaat met een eerlijke belastingafdracht, o.a. op kerosine, CO2-uitstoot en vliegtickets? Zo nee, waarom niet?

31) Deelt u de mening dat één van die voorwaarden in ieder geval moet zijn dat de sector een sociaal personeelsbeleid gaat voeren en bovendien actief personeel zal helpen over te stappen naar een daadwerkelijk toekomstbestendige baan? Zo nee, waarom niet?

32) Klopt de stelling van het Financieel Dagblad dat KLM dit kwartaal €350 miljoen ontvangt uit het steunpakket voor behoud van banen tijdens de coronacrisis? Zo nee, hoe zit het dan?

33) Kent u het artikel ‘KLM negeert kritiek kabinet om banen’?

34) Waarom staat u het toe dat KLM lak heeft aan haar eigen personeel en duizenden mensen ontslaat, rechtstreeks tegen de strekking in van het steunpakket voor behoud van banen tijdens de coronacrisis?

35) Bent u bereid om uw invloed als aandeelhouder aan te wenden om KLM een socialer personeelsbeleid te laten voeren? Zo nee, waarom niet?

36) Wat is uw boodschap aan de duizenden werknemers van KLM die nu hun baan kwijtraken, terwijl KLM wel gebruik maakt van allerhande steunpakketten?

37) Erkent u dat KLM zich niet heeft voorbereid op het onvermijdelijke krimpscenario voor de luchtvaartsector en daarmee zichzelf en haar werknemers ernstig in de problemen heeft gebracht? Zo nee, waarom niet?

38) Wat gaat u doen om personeel uit de luchtvaartsector, een sector die structureel zal moeten krimpen, te helpen naar een toekomstbestendige baan, bijvoorbeeld in een van de ‘cruciale beroepen’?

39) Kent u het bericht ‘Goed nieuws: KLM en Schiphol creëren veel minder banen dan gedacht’?

40) Kunt u reageren op de stelling van Follow The Money dat de luchtvaartsector veel minder werkgelegenheid creëert dan gedacht?

41) Kunt u reageren op de stelling van Follow The Money dat KLM, Schiphol en VNO-NCW een aantal aan luchtvaart gerelateerde banen communiceren dat gebaseerd is op een studie waarvan niet kan worden uitgesloten dat daar mogelijk grove fouten in staan?

42) Kunt u reageren op de stelling van Follow The Money dat er in deze studie effecten worden meegeteld die niet meegeteld mogen worden en dat er bovendien sprake is van een enorme dubbeltelling?

43) Kunt u reageren op de stelling van Follow The Money dat het aantal mensen dat in Nederland in de luchtvaart werkt twee- tot driemaal lager is dan de sector zelf claimt?

44) Op welke wijze gaat u de bevindingen van Follow The Money meenemen in de gesprekken die u momenteel voert over mogelijke extra financiële injecties in de luchtvaartsector?

45) Bent u bekend met het rapport ‘Coronavirus Briefing Note #1: Scenarios for Recovery 26 March 2020’?

46) Bent u bekend met het feit dat deze studie is uitgevoerd door Intervistas, hetzelfde bedrijf dat de problematische studie naar werkgelegenheid heeft uitgevoerd, waarvan Follow The Money heeft aangetoond dat niet kan worden uitgesloten dat er mogelijk grove fouten in staan?

47) Klopt het dat Intervistas een bedrijf is van Royal Haskoning, het bedrijf dat passende beoordelingen uitvoert voor natuurvergunningen inzake het stikstofdossier, in opdracht van het ministerie? Zo nee, hoe zit het dan?

48) Klopt het dat Royal Haskoning ook nauw betrokken is bij de PlanMER in de Luchtvaartnota? Zo nee, hoe zit het dan?

49) Kunt u uitsluiten dat hier een vorm van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan? Zo nee, waarom niet?

50) Bent u bereid om eventueel een second opinion uit te voeren naar de genoemde onderzoeken, indien de zweem van belangenverstrengeling niet kan worden weggenomen en niet kan worden uitgesloten dat er mogelijk grove fouten staan in het rapport van Intervistas uit 2015? Zo nee, waarom niet?

51) Waarom is de technische briefing van de minister van financiën over staatsdeelnemingen op donderdag 9 april 2020 besloten en vertrouwelijk?

52) Erkent u dat dergelijke besloten en vertrouwelijke bijeenkomsten sterk bijdragen aan het gevoel van achterkamertjespolitiek? Zo ja, deelt u de mening dat dit zeer onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

53) Klopt het dat deze besloten en vertrouwelijke bijeenkomst beperkingen oplegt aan waar de aldaar aanwezige Kamerleden wel en niet over mogen spreken? Zo ja, deelt u de mening dat dit zeer onwenselijk is? Zo nee, hoe zit het dan?

54) Deelt u de mening dat het debat in alle openheid gevoerd dient te worden? Zo nee, waarom niet?

55) Bent u bereid om het stenografische verslag en alle stukken op de agenda van deze technische briefing op de kortst mogelijke termijn alsnog openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Vragen van het lid Van Raan over voorwaarden staatssteun voor de luchtvaartsector