Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorstel klimaatimpact luchtverkeer Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1052 
|
 toekomstluchtvaart.nl 
hs.png

Voorstel (feb 2016) aan de politiek voor duurzaam internationaal vervoer en een blijvend plafond op luchtverkeer Schiphol

Luchtvaart is buiten het Klimaatakkoord 2015 gebleven. Desondanks staat niets de lidstaten van de EU in de weg om de 'eigen' luchtvaart aan hun klimaatbeleid te onderwerpen, namelijk als een vervoersfaciliteit die niet te zeer mag afwijken van het tempo waarin alle economische activiteiten hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen.

Echter, in hun Toekomstverkenning 2015 verwachten CPB en PBL maar liefst een verdubbeling van luchtverkeer op Schiphol in 2050. Dit op extreem veel overstappers gerichte groeimodel is om verschillende redenen verouderd: de transfermarkt is veel lastiger geworden en toename van luchtverkeer dat in een veel te laag tempo zijn uitstoot vermindert is volstrekt in strijd met het nieuwe klimaatbeleid. De toenemende broeikasgasemissie van toenemend luchtverkeer zal de onmisbare CO2-reductie van het overige vervoer gedeeltelijk teniet doen. Dat moet worden voorkomen.
Ook Staatssecretaris Dijksma zei onlangs nog (januari 2016) dat de luchtvaart extreem belangrijk is voor Nederland, maar dat de impact op het klimaat wel moet worden verminderd. De vraag is natuurlijk hoe. Wij stellen voor om de vraaggroei naar internationaal vervoer op te vangen met klimaatvriendelijke hogesnelheidstreinen en de uitstoot van vliegtuigen zoveel mogelijk te beperken door het plafond op Schipholverkeer van 500 duizend vluchten na 2020 te laten voortduren tot de luchtvaartindustrie zijn uitstoot aantoonbaar tot een fractie heeft kunnen terugdringen. Dat zal nog lang duren!

De huidige wettelijke invoering van het Aldersakkoord markeert een cruciaal keuzemoment, want het biedt een unieke kans om een duurzame ontwikkeling in te zetten die deze onnodige opwarming kan voorkomen, zonder de kernfunctie van luchtvaart voor onze zeer internationaal geörienteerde economie aan te tasten. Lees meer over ons voorstel (met rekenvoorbeeld) aan Staatssecretaris Dijksma en de Vaste Kamercommissie I en M, dat
- zo duurzaam mogelijk internationaal vervoer via de train-airhub Schiphol mogelijk maakt,
- met een blijvend plafond op luchtverkeer,
- een luchtvloot die steeds zuiniger en stiller wordt,
- toenemend economisch nut,
- afnemende uitstoot,
- een groter netwerk en
- behoud van de regionale werkgelegenheid.
lees verder via onderstaande link.

Bekijk bericht op "toekomstluchtvaart.nl"

Reacties op dit bericht