Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorstel hinderbeperking Regio IJmond-Alkmaar

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 855 
|
 Omgevingsdienst IJmond 
logo_odij_hvs_(1).jpg

Geachte heer Alders,

Bijgaand dienen wij een voorstel voor hinderbeperking in bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS), namens het portefuillehoudersoverleg Schiphol van de regio IJmond-Alkmaar en in het bijzonder de leden Alkmaar, Castricum, Uitgeest en Velsen.

Voorliggend voorstel schetst kort de achtergrond en motivering van het voorstel. Tevens geven wij aan welke oplossingsrichtingen wij in gedachten hebben. Ter illustratie sluiten wij in de bijlagen gegevens bij die als voorbeeld en/of nadere onderbouwing dienen.

Wij verwachten dat het voorstel voldoet aan de criteria voor het indienen van voorstellen voor hinderbeperking, zoals die in 2016 zijn vastgesteld door het Regioforum van de ORS.

De Omgevingsdienst IJmond verzorgt voor alle gemeenten in de regio IJmond-Alkmaar de bestuurlijke ondersteuning van het Schipholdossier, vandaar dat dit begeleidend schrijven is opgesteld op briefpapier van Omgevingsdienst IJmond.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Olsthoorn van de Omgevingsdienst IJmond, bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groeten,

mr. M.C. Steeman
lid Regioforum van de ORS en lid portefeuillehoudersoverleg Schiphol Regio IJmond-Alkmaar


Voorstel hinderbeperking


Voor het aan- en uitvliegen in de nacht geldt dat ook dan de primaire banen, Polder- en Kaagbaan worden ingezet, waarvoor strikte regels gelden. Er wordt aangevlogen in nauw omschreven routes en ook voor het uitvliegen gelden voor de nacht aparte regels. Dit beleid heeft tot doel om de hinder van nachtvluchten tot een zo klein mogelijk gebied te beperken. De praktijk leert het volgende:
a. Bij het onderhoud aan de primaire banen worden de secundaire banen ingezet voor het verwerken van de nachtvluchten. Er is dan sprake van gespreid aanvliegen over een groot gebied, inclusief stedelijk gebied. Onlangs was dit het geval bij het onderhoud van de Polderbaan voor een periode van 3 weken. In 2017 was hiervan sprake voor een periode van drie maanden bij het groot onderhoud aan de Kaagbaan (bijlage ..).
b. Vertrekkend vliegverkeer zet ook volgens NADP2 koers vanuit Schiphol. Het nadeel van NDAP2 is dat een vliegtuig op een lagere hoogte, ca 300 meter gaat accelereren om de flaps op te halen. Tijdens deze acceleratie klim het weinig en neemt de snelheid verder toe dan de gangbare 250 knopen. Hoe hoger de snelheid die het wilt bereiken hoe langer het duurt en hoe langer je op lage hoogte vliegt. Dit betekent een hoger geluidniveau. Echter, hoge geluidsniveau’s leiden eerder tot slaapverstoring (zie rapport GGD).

De volgende voorstellen kunnen leiden tot verdere hinderbeperking in de nacht:


a. Voor secundaire banen moeten ook vaste naderings- en uitvliegroutes gaan gelden. Onderzocht moet wat de mogelijkheden zijn en welke trajecten dat het beste kan gebeuren. Het beleid dat voor de primaire banen geldt moet hier immers ook gelden; beperken van de nachtelijke vlieghinder over een zo beperkt mogelijk gebied.
b. Voor vertrekkend verkeer verdient het nader onderzoek om in de nacht in alle gevallen de oude NADP1-procedure te hanteren. Bij NDAP1 begint de acceleratie op 1000 meter hoogte. Vervolgens zou iedereen 250 knopen tot 10.000 ft moeten vliegen. Uit onderzoek is gebleken dat dit laatste niet gebeurt. Het beste resultaat geeft NDAP1 plus 250 knopen tot 10.000 ft.

Bijlagen:
Bijlage 1: visuele presentatie aanvliegen op secundaire banen en resultaat van a-selecte steekproef
Bijlage 2: rapport nachtvluchten en rapport GGD-Kennemerland

(zie item rapport onderzoek nachtvluchten en rapport GGD Kennemerland)Reacties op dit bericht

Geplaatst door anton uit castricum

ja, ja, "vaste naderingsroutes", om de hinder tot een zo klein mogelijk gebied te beperken: Recht over de bebouwde kom van Castricum, nacht in nacht uit. Volkomen asociaal!
En je dan druk maken over de paar weken in het jaar, als andere mensen ook wat overlast ervaren, nee, alle hinder dumpen in Castricum (en Uitgeest), dan kunnen de andere mensen rustig slapen .......

Asociale "democratie"

Geplaatst door Gerrit Mulder uit IJLST

Tussen 2300 uur en 0700 uur vliegen blijft altijd een verstoring van de nachtrust!!!
Helemaal stoppen met nachtvluchten dan kunnen alle mensen weer normaal slapen

Geplaatst door anoniem uit Gouda Oost

Helemaal mee eens!