Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorkom perverse effecten van de 50/50-regel op Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2312 
|
 Werkgroep toekomst luchtvaart 
tb_vliegtuig_EasyJet.jpg

Door: Hans Buurma, voorzitter WTL
In 2016 komen er nieuwe wettelijke milieuregels en normen voor de vlieghinder van Schiphol. Een onderdeel daarvan, de 50/50-regel, moet na 2020 de milieuwinst wegens stillere vliegtuigen eerlijk verdelen over de luchtvaartsector (ruimte voor veel extra luchtverkeer) en de omgeving (minder geluidhinder). Helaas zal de omgeving juist schade ondervinden door de uitstoot van al dat extra luchtverkeer. Verander deze regel voor hij in de wet terecht komt.

Op 23 september zal de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu een hoorzitting houden over de ontwikkeling van Schiphol onder de nieuwe milieuwetgeving. Tot en met 2020 mag het aantal vluchten niet uitstijgen boven een plafond van 500 duizend per jaar. Verdere groei is slechts mogelijk met een stillere luchtvloot. Met de Boeing Dreamliner lijkt dat kansrijk. Een luchtvloot die een paar decibel minder geluid maakt, zal milieuruimte scheppen voor een paar 100 duizend extra vluchten. Volgens het 50/50-beginsel zal deze milieuruimte evenredig worden verdeeld. De helft wordt vertaald in extra vluchten boven het plafond en de andere helft komt de woon- en leefomgeving ten goede. Eerlijke verdeling van milieuruimte klinkt heel democratisch, dus wie kan daar bezwaar tegen hebben?

Toch zijn er een serieuze bezwaren. Namelijk tegen ongewenste effecten die de verdeling helemaal niet zo eerlijk maken. De overheid beschouwt de 50/50-regel als prikkel die de luchtvaartsector moet aanzetten tot vermindering van vlieghinder. Door bijvoorbeeld vooral stillere vliegtuigen te kopen. Dat klinkt mooi. Er zal echter geen sprake zijn van eerlijke verdeling, eerder van benadeling van de omgeving. Die mag dan wel profiteren van een gedeeltelijke verbetering van de geluidhinder, maar tegelijk zullen omwonenden worden belast met de uitstoot van al die duizenden extra vluchten. De luchtvaart zal volgens IATA jaarlijks 1,5% minder kerosine gebruiken, maar de daaruit voortkomende uitstootvermindering van ongezonde stoffen en CO2 weegt bij lange na niet op tegen de uitstoottoename door het luchtverkeer als gevolg van de 50/50-regel. Volgens onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (2015) veroorzaakt uitstoot veel grotere schade onder omwonenden dan geluidhinder. En dan moet de gezondheidsschade van ultrafijn stof nog worden onderzocht!

Merkwaardig genoeg zal de luchtvaartsector ook zelf met een ongewenst effect worden geconfronteerd. Ruimte voor doorgroei boven het plafond van 500 duizend vluchten ontstaat pas als luchtvaartmaatschappijen miljoenen willen investeren in nieuwe, stillere vliegtuigen. De prikkel zou effectief zijn als die ruimte aan juist deze bedrijven wordt gegund. Dat onderscheid maakt deze volstrekt ongerichte prikkel echter niet. In principe zou elke luchtvaartmaatschappij op Schiphol in aanmerking komen voor extra vluchten, of deze nu wel of niet in stillere vliegtuigen heeft geïnvesteerd.

Deze ongelukkig uitvallende 50/50-regel moet worden veranderd in een effectieve prikkel, zonder de uitstoot van extra luchtverkeer die de gezondheid van bewoners nog eens extra bedreigt. Een financiële of andersoortige prikkel voor stiller en zuiniger vliegen is zowel voor de vlootvernieuwers van belang als voor de leefomgeving.

Het feit dat het luchtverkeer op Schiphol na 2020 niet boven het plafond zal uitkomen hoeft verdere groei van aantal passagiers niet te stuiten. Kijk naar wat al in Duitsland, Frankrijk, Spanje, China en Japan is begonnen. Wat in heel Europa zal gebeuren: het snel groeiende Europese spoornet van de hogesnelheidstrein zal aan het netwerk van luchtverbindingen worden toegevoegd. Met een verbeterde overstapmogelijkheid op Schiphol moet dat geen groot probleem zijn, mits de luchtvaartmaatschappijen hun netwerkbeheer daar op aanpassen. Ze zullen wachten tot het luchtverkeer over een paar jaar niet meer kan groeien. Ook hiervoor zou een prikkel nut afwerpen, al was het maar om de CO2-uitstoot te verminderen. Parlementariërs nemen nu al de trein bij reizen onder 700 km, dat is een mooi begin.

Schiphol blijft zo een overstaphaven die er nog miljoenen passagiers bij kan hebben. Goed voor de economie. Geluidhinder en uitstoot zullen met moderne vliegtuigen geleidelijk verminderen. Goed voor de woon- en leefomgeving. Treinen stoten veel minder broeikasgassen uit dan vliegtuigen. Goed voor het klimaat. En dat alles met een kleine, effectieve ingreep in het nieuwe normenstelsel voor Schiphol.

Noot van de redactie: De formele onderbouwing is te vinden in de paper die intussen aan de Kamerleden van de Commissie I en M is gestuurd.

Bekijk bericht op "Werkgroep toekomst luchtvaart"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Anoniem

Hoe gaan ze dit in de praktijk toepassen,de 50/50 regel. Wat houd het in?
Ik heb geen flauw benul hoe ze dit gaan berekenen maar als ik lees dat een daling van enkele decibel al ruimte zal scheppen voor honderduizenden vliegtuigen dan maak ik me toch wel zorgen.
Decibel is een log schaal, elke 10 decibel is 10 keer zoveel geluid,betekent dit dat een daling van 1 decibel 10 keer zoveel vliegtuigen mogelijk maakt?

In de hinder beleving werkt dit toch heel anders. Ik hoor liever een vliegtuig met 60 decibel dan 2 vliegtuigen met 58 decibel. Zeker als dit gaat gelden voor de hele dag. De hinder kan door deze maatregel enorm toenemen als de hoeveelheid vliegtuigen verdubbeld terwijl de overlast per vliegtuig vrijwel gelijk blijft in de beleving.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ Anomiem. Helemaal met uw commentaar eens. Geluid wordt teveel "natuur- en rekenkundig" benaderd. Geluidsbeleving is iets menselijks, iets subjectiefs. Geluidsbeleving kun je niet bepalen door alleen de hoeveelheid geluid per dag te meten. Plaats, tijdstip, frequentie, toonhoogte, samenstelling, leeftijd, allemaal factoren die bepalen of geluid aangenaam of hinderlijk is. De 50/50 regel houdt in dat de helft van de geluidswinst aan de luchtvaartsector toekomt die dat in meer vluchten vertaalt. De andere helft zou dus aan de omwonenden als verbetering van de leefomgeving toekomen. Maar de 50/50-regel is zuiver rekenkundig en houdt dus geen rekening met de werkelijke geluidsbeleving. Men gaat er aan voorbij dat alleen al het aantal vliegbewegingen een belangrijke hinderbeleving is.

Geplaatst door anoniem

De 50/50 regel gaat dus inhouden dat we meer overlast krijgen,in plaats van de beloofde minder overlast. Mocht dit werkelijkheid gaan worden dan ga ik hierover een rechtzaak aanspannen tegen Schiphol danwel de staat. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest bij invoering van de regel.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De sector onder de paraplu van de Nederlandse Staat, spint natuurlijk garen bij dit soort regels / afspraken. Helaas is het in ´Nederland bedrijvenpark´ nog nooit zo geweest dat de Nederlandse Staat eens een keer de zijde van de inwoners heeft gekozen om er voor te zorgen dat er een leefbare omgeving blijft bestaan.
De Nederlandse Staat heeft een zorgplicht, artikel 21 van de Nederlandse grondwet.
Daar houdt de Nederlandse Staat zich beslist niet aan als het gaat om de luchtvaartsector in ´Nederland bedrijvenpark´.
Het berekenen van de geluidsbelasting komt de sector (en de Nederlandse Staat) veel beter uit, dan wanneer het wordt gemeten.
Daarom zijn de meeste meetpunten gesaneerd.
En de weinige meetpunten die nog over zijn, zijn onder beheer van de sector.

Zo´n 50/50 regel zal het er niet beter op maken voor de inwoners, want concessies doen, daar hebben de sector, noch de Nederlandse Staat, belang bij.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Wat een goed en zinnig stuk schreven de leden van WTL toch onder Voorzitterschap van Hans Buurma. Met goede reacties van de andere reageerders . Het zou toch van enige moed getuigen, als al die leden in de ORS hierop eens reageerden... Sector , Bestuurders en Bewoners... U kunt er vergif op innemen, zeker medewerkers/managers van de sector , Ik weet dit gewoon! Zij lezen dit ook !

Maar men zwijgt deze zaken gewoon dood ...Dat lijkt hen veiliger, strategischer.. Maar is dat zo ?
Nee natuurlijk niet .. Ik dacht dat de wal al veel eerder het schip zou keren... maar nee nog niet ! Met drogredenen, als verlies van werkgelegenheid en niet geuit bewustzijn van een goed betaalde baan. ... of van sommige bewoners met een onmetelijk Ego .. en zij zonder ego ! Ik was aanwezig bij een ronde tafelgesprek te Aalsmeer. Na afloop liep ik een voornaam uitziende dame tegen het lijf. Ze bleek beleidsadviseur van de Sector .. Ze snauwde me toe: "'U wilt schiphol dicht he" Ongenuanceerder kon niet. Als zoon van een ondernemer was ik perplex over zoveel botheid..Ik reageerde : Als het zo moet dan heeft een gesprek geen zin..
Ze wist waarschijnlijk niet dat bij ongewijzigd Luchtvaartbeleid al de winst van mindere CO-2 uitstoot , de winst door Windmolens, Zonnepanelen, Katalysatoren en Electrische autos rond 2040/2045/2050 volstrekt zal zijn opgesoupeerd? Er valt nog veel te doen!


Geplaatst door anoniem

Decibel is heeft een log schaal.
Een geluid wat 2 keer zo sterk is word door ons niet als 2 keer zo sterk waargenomen. Om dit te compenseren is er de log schaal. Als we de 50/50 regel strikt willen toepassen dan zou dat beteken dat een halvering van de decibel productie een toenamen van 25% van het aantal vliegtuigen mogelijk maken. Alleen als je de regel zo toepast word werkelijk voldaan aan de eis dat de positieve effecten van geluidsreductie door bewoners en luchtvaart gedeeld worden.

Voorbeeld
nu:100 vliegtuigen 60 decibel.
in de toekomst:125 vliegtuigen met 30 decibel.


Geplaatst door gerard uit castricum

Verdiep je er nog eens in, anoniem.
3dB afname van het geluid kan gecompenseerd worden met een verdubbeling in het aantal.
Als je de 50/50 regel toepast wordt, zoals ik het begrijp, het aantal vluchten met 50% verhoogd als de kisten in een vloot slechts 3dB stiller worden. Maar 3dB stillere klinkt nog net zo luid. Een mens hoort pas bij pakweg 6dB reductie het verschil.
Deze truuk, die in al in 2003 werd toegepast, woekert nog steeds door. Het is een misdadige overheid die dit entameert.

Geplaatst door anoniem

U heeft gelijk, in mijn enthousiasme ging ik uit van een wel erg gunstig scenario. Op zich kan dat geen kwaad denk ik,het wordt toch een kwestie van onderhandelen en dan kunnen we maar beter zo laag mogelijk beginnen.

Als ik het goed begrijp staat 10 decibel voor een geluid wat wij als mensen 2 keer zo hard waarnemen. 10 decibel minder betekend een halvering van het geluid voor onze beleving.
Als de vliegtuigen 10 decibel stiller worden en we passen de 50/50 regel to dan zouden er bij een reductie van 10 decibel een toenamen Mogen zijn van 33% vliegtuigen. De luchtvaart gaat er dan 33% op vooruit en de bewoners ook.
Dit is denk ik waar de bewoners op moeten inzetten, en dit standpunt is ook redelijk te verdedigen in de rechtbank.

Geplaatst door S.van Halm uit Hoofddorp

@Anoniem,

"Als de vliegtuigen 10 decibel stiller worden en we passen de 50/50 regel to dan zouden er bij een reductie van 10 decibel een toenamen Mogen zijn van 33% vliegtuigen. De luchtvaart gaat er dan 33% op vooruit en de bewoners ook."

Die redenering gaat vanuit mijn optiek niet op. Een per saldo niet positief of negatieve uitkomst geeft noch steeds dezelfde hoeveelheid overlast en geen afname van die overlast (van 33%) t.a.v. de bewoners.

De overheid stelt: "wij en jullie (bewoners) nemen allebei 50% van die extra overlast voor onze rekeningen".
Het gaat hier om extra overlast!

Je wordt dus gewoon besodemieterd.....

Geplaatst door gerard uit castricum

bij een geluidsreductie van 10 dB voor dezelfde vloot is een vloot een factor 10 (!) stiller geworden en mogen er 5 keer meer vliegtuigen overkomen. Wat jammer dat niemand het gevaar van het omgaan decibellen onderkent. Lees je eens in over decibel!

Geplaatst door gerard uit castricum


Geplaatst door Anoniem

Ik ben bekend met de decibel schaal,ik heb ooit in een ver verleden natuurkunde gestudeerd.

Bij een geluidsreductie van 10 dB voor dezelfde vloot is een vloot een factor 10 (!) stiller geworden en mogen er 5 keer meer vliegtuigen overkomen.

Er wordt een factor 10 minder geluid gemaakt, maar door de werking van ons gehoor betekend dat niet dat het ook een factor 10 stiller is geworden.
De 50/50 regel is niet technisch omschreven,hij is woordelijk omschreven.
Misschien is er ergens wel een technische beschrijving,dat weet ik niet. Echt van belang is dat niet op dit moment. Belangrijk is dat er ook een woordelijke omschrijving is.
En door die woordelijke omschrijving is er ruimte is voor verschillende interpretaties van de regel. Dit kan een onderhandelings punt worden, en ook iets wat in de rechtbank goed te verdedigen is.

Geplaatst door gerard uit castricum

Dat klopt. Maar de overheid hanteert helaas de technische definitie en niet de werkelijke perceptie door de mens. De overlast door de vermeerdering van het aantal neemt misschien zelfs wel exponentieel toe, maar de rekenregels gaan zelfs voorbij aan onze logaritmische perceptie van geluid. De rechter gaat hier niets van snappen, dat hoeft ook niet, want de regels voor 'geluidsoverlast' staan in de wet verankerd en die wet heeft ook de rechter te volgen. Nog een aardige reader in dit verband: http://www.vlieghinder.nl/images/knipsels/Basiskennis_Geluidzonering_Luchtvaart.pdf

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Interessante discussie over de verandering van het geluidhinderpatroon bij een "stillere" luchtvloot. Helaas komt er geen heldere conclusie uit voort die leken als wij meteen begrijpen. Dit toont mijns inziens aan in welke onoverzichtelijke situatie je in terecht komt als we ons betoog op de twijfelachtige vermindering van geluidhinder hadden gefocust. Geen politicus die het begrijpt en op hen is ons verhaal nu juist gericht.
De kern van ons betoog richt zich voorlopig op toename van uitstoot (NOx, fijn stof en CO2) die samenhangt met de toename van luchtverkeer wegens de 50/50-regel. Uit metingen van CBS (sep 2015) kun je afleiden dat in de laatste 24 jaar de uitstoot van al deze stoffen in het gehele verkeer is afgenomen en in de luchtvaart juist sterk is toegenomen. Dit valt ons inziens veel minder gemakkelijk door politici met de wet in de hand te ontkrachten. Althans, dat hopen we!

Geplaatst door hendrickx

Het richten op de gezondheid is een zeer goede strategie,dat ben ik met u eens.
Ook het verstoren van de nachtrust valt hier onder maar de uitstoot is minstens even belangrijk.
Het is een onzichtbaar en onhoorbaar gevaar en dat maakt mensen en politiek ontvankelijk hiervoor,men kan niet meer zeggen "de mensen wennen er wel aan"
Iedereen maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn kinderen,als we bijvoorbeeld kunnen aantonen dat het fijnstof een verhoogde kans geeft op mentale afwijkingen bij kinderen dan zou dat een argument zijn wat veel mensen raakt.