Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voor de zomer dagvaarding Prakken d’Oliveira naar minister

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1199 
|
 schipholwatch.nl - 25-04-2022 
C-141_Starlifter_contrail.png
C-141B Starlifter boven Antartica

Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uit Aalsmeer vordert gestaag met het opstellen van de dagvaarding aan het adres van minister Mark Harbers. De stichting start een rechtszaak tegen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) omdat deze verzaakt de burgers te beschermen tegen de overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De geplande dagvaarding wordt een vervolg op een in augustus vorig jaar verstuurde sommatie waarin van de minister werd geëist dat hij de grondwet gaat respecteren. Toenmalig minister Barbara Visser was destijds van mening dat “er geen sprake is van een onrechtmatige daad”.

Dat karige antwoord sterkt RBV in de intentie de zaak door te zetten. Op 2 februari van dit jaar stuurde de stichting nog een brief aan de nieuwe minister Mark Harbers waarin duidelijk werd gesteld wat de eisen aan het ministerie zijn. Het antwoord daarop van datum 18 februari noemt RBV “onbevredigend”.

Doel: overlast onder WHO-grenzen
RBV gaat nu bij de rechter eisen dat het ministerie maatregelen neemt om de geluidshinder en slaapverstoring bij individuele burgers te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting niet langer de grenzen overschrijden die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO daaraan gesteld heeft.

Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira is in de arm genomen om de belangen van omwonenden te behartigen. Dit kantoor is gespecialiseerd in de rechten van de mens en is onder meer bekend van de MH17-zaak, het AIVD-advocaten-afluisterschandaal, de Srebrenica-massamoord en de Shell-zaak in Nigeria.

De stichting acht het onvoldoende dat het ministerie slechts normen hanteert voor een maximaal aantal gehinderde woningen, terwijl individuele burgers tot gek makens toe kunnen worden belast. RBV stelt dat er grenzen moeten worden gesteld aan wat ieder individu hoeft te pikken van Schiphol. Bovendien wil de stichting dat de uitstoot van schadelijke stoffen door het vliegverkeer aantoonbaar wordt afgebouwd.

Niet meer dan een berekening
“Vlieglawaai is voor I&W iets heel anders dan voor de omwonenden van vliegvelden. Voor het ministerie is het slechts een berekening. Een gemiddelde waarin allerlei factoren worden meegenomen.” Voor omwonenden is het vlieglawaai een factor die rechtstreeks negatief effect heeft op hun gezondheid.

“Met het ontkennen van deze realiteit gaat het ministerie volledig voorbij aan het persoonlijke leed dat het vele vliegen veroorzaakt.”

Meldingen vliegherrie.nl meenemen
Als mede-initiatiefnemer van de site vliegherrie.nl gaat RBV de meldingen opnemen als getuigenissen in de rechtszaak. De site telt op het moment van schrijven ruim 97.000 meldingen die in nog geen tien maanden tijd zijn verzameld.

De komende rechtszaak tegen het ministerie wordt onder meer onderschreven door de GGD’s in de regio. Die stellen dat de minister te weinig rekening houdt met de WHO-adviezen voor vliegtuiglawaai en stellen dat de effecten van de herrie zwaar worden onderschat door de minister.

Ook de Inspectie Leefomgeving & Transport heeft I&W gewaarschuwd over op handen zijnde rechtszaken en over het feit dat mensen die buiten de berekende geluidscontouren wonen, veel last ondervinden van het vliegverkeer.

Brief SchipholWatch
Tot slot wordt de brandbrief die SchipholWatch samen met andere bewonersorganisaties stuurde aan de Eerste Kamer over de gebrekkige totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid betrokken in de rechtszaak tegen het luchtvaartminnende ministerie van I&W.

RBV werkt aan een kostbare rechtszaak. Iedere financiële ondersteuning – hoe klein ook – is van harte welkom. U kunt deze belangrijke zaak steunen door een bedrag naar keuze over te maken op bankrekeningnummer NL74TRIO0788935402 t.n.v. de Stichting RBV.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 25-04-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rien van der Laan uit Kudelstaart

Steun dit initiatief van harte maar twijfel nog steeds aan een succesvol resultaat. De rechter zal heel veel tijd nodig hebben om, voor de omgeving van Schiphol, een hopelijk positieve uitspraak te komen. Succes is bij voorbaat niet verzekerd want de lobbyisten staan klaar om roet in het eten (en vanuit de lucht) te gooien en deze tegenstand is veel sterker dan menigeen zich realiseert. Bovendien moet bij een positieve uitspraak nog maar worden afgewacht of onze overheid dit accepteert gezien resultaten uit het verleden waarbij men een rechterlijke uitspraak simpelweg naast zich neerlegde.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

PARALELLE WERELDEN?

"De Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group heeft vandaag Dick Benschop benoemd voor een tweede termijn van vier jaar als CEO en voorzitter van de directie van Royal Schiphol Group. Deze tweede termijn gaat op 1 mei 2022 in (!).

“Wij zijn verheugd Dick Benschop te herbenoemen. In de afgelopen jaren heeft hij op uitmuntende wijze leiding gegeven aan Schiphol Group in de moeilijkste omstandigheden denkbaar. De focus op kwaliteit en verduurzaming zullen richtingbepalend zijn voor de komende jaren", aldus Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen."

(Bron: Transport on line)


Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Of deze zaak nou gewonnen of verloren wordt, dit is weer een enorme deuk in de reputatie van Schiphol/I&W. Omwonenden die een civiele rechtszaak tegen de Staat beginnen! Dit gaat aandacht krijgen in alle kranten en dit zal de discussie over Schiphol zeker beïnvloeden

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

De overheid is aansprakelijk bij ziektes veroorzaakt door slechte luchtkwaliteit, zegt advocaat-generaal Juliane Kokott bij het Europees Hof van Justitie. Als de Europese norm voor fijnstof niet wordt gehaald door een land, ligt de weg mogelijk open voor hoge schadeclaims.

Een anonieme Parijzenaar eist 21 miljoen euro van de Franse staat via het EU-hof in Luxemburg. Hij stelt dat het land aansprakelijk is voor zijn gezondheidsschade, omdat EU-normen voor schone lucht meermaals niet zijn gehaald.

Als het slachtoffer kan bewijzen dat er een verband is tussen zijn ziekte en de overschrijding van de normen, heeft hij recht op smartengeld, zegt Kokott. Het Hof neemt de adviezen van de advocaat-generaal doorgaans erg serieus.

Als de Fransman in het gelijk wordt gesteld, kan de Nederlandse overheid ook vele miljoenenclaims tegemoet zien.

Bron: Welingelichte Kringen