Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vollenbroek waarschuwt ministers: stikstofvrijstelling Luchtvaart is niet mogelijk

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 475 
|
 Mobilisation for the Environment 
stikstofemissies_Schiphol_bij_540.000_vluchtbewegingen_.jPG

Inleiding en samenvatting

Naar wij vernomen hebben bereidt de minister van LNV een generieke maatregel voor, waardoor luchthavens van de natuurvergunningplicht voor stikstofdepositie worden ontheven. Een dergelijke maatregel is onnodig, schadelijk en juridisch niet mogelijk.

Alle luchthavens zorgen voor emissie en depositie van NOX op Natura 2000-gebieden en veroorzaken hierdoor schade aan deze natuurgebieden.

Een generieke ontheffing zou voor de luchtvaart zorgen voor continuering van een comfortabele uitzonderingspositie (naast belastingvrijheid en een beperkte reductieplicht voor emissiereductie van CO2) en tevens een onaanvaardbare rechtsongelijkheid scheppen jegens andere sectoren waaronder ook agrarische bedrijven die wel aan de vergunningplicht in het kader van de Wnb zijn onderworpen.
Dit zal gaan leiden tot weerstand vanuit de gehele samenleving: industrie, de agrarische sector, de leefomgeving en natuur- en milieuorganisaties.

Voorts dient een generieke ontheffing te worden gebaseerd op een passende beoordeling die geen leemten mag vertonen. Hij dient volledige, nauwkeurige en definitieve constateringen en conclusies te bevatten die elke redelijke wetenschappelijke twijfel over de gevolgen van de plannen of projecten voor de betrokken beschermde gebieden wegnemen. Aan een generieke maatregel worden dezelfde hoge eisen gesteld. Wanneer u onverhoopt toch over zou gaan tot vaststelling van een wettelijke regeling die Schiphol en regionale luchthavens uitzondert van een vergunningplicht, zonder dat deze is gebaseerd op een passende beoordeling die voldoet aan alle – hoge- eisen die het Europese Hof en de Raad van State daar blijkens deze recente rechtspraak en voorlichting aan stellen, zal moeten worden vastgesteld dat Nederland in gebreke is met een gemeenschapstrouwe uitvoering van de Habitatricht-lijn. Wij zullen in dat geval aansturen op een ingebrekestelling van de lidstaat Nederland.

Lees de hele brief van Mobilisation for the Environment aan de twee verantwoordelijke ministers via onderstaande link

Bekijk of download het gehele artikel 'Vollenbroek waarschuwt ministers: stikstofvrijstelling Luchtvaart is niet mogelijk'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Boktor uit Leersum

Ik kom van oorsprong uit IJmuiden en kwam vroeger (60-70 jaren) vaak in Castricum.
Enige jaren geleden kwam ik weer eens in Castricum aan zee en Bakkum.
Ik wist niet wat ik meemaakte. Achter elkaar vliegtuigen. Niets aan dus, verpest.
Al het gedoe over emissie is op zich geheel terecht, alleen begrijp ik niet dat hele regio's op gezadeld worden met onstuitbare herrie en dat zulks wordt getolereerd.
Hulde aan mensen als Leon Aardegeest.

Geplaatst door Baard uit Heiloo

@ Boktor.... 50 jaar niet in Noord Holland geweest?
De meeste Noord Hollanders willen er nog wel een beetje herrie bij !. Daarom voeren ze geen aktie !. Op naar de 600000 !


Geplaatst door Barkie uit Amsterdam

@Boktor Ik ben opgegroeid in Castricum en later naar Amsterdam verhuisd. Momenteel zou ik graag weer buiten de stad willen wonen, en terug naar Castricum is een daarbij een optie.
Echter, elke keer dat ik daar weer kom stoor ik mij aan de overvliegende vliegtuigen. Ik was zo geschrokken en verbaasd dat het ongestoord de hele nacht doorgaat, en de kisten daarbij recht over het dorp vliegen.
In Amsterdam is het erg, maar daar vliegen ze tenminste niet elke minuut boven je hoofd.
Ook van een wandeling in het prachtige duingebied ( natura 2000 ) valt niet meer in alle rust van te genieten.
De hele omgeving is wat mij betreft verziekt en heb dan ook mijn twijfels of ik er ooit weer wil wonen, dit ondanks dat er veel familie en vrienden er wonen.