Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vogelbescherming vindt besluit over uitbreiding vliegveld Lelystad onverantwoord

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1146 
|
 groeneruimte.nl 
thomas_natuur_01-pp.jpeg

Vogelbescherming Nederland en de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland roepen de Tweede Kamer op om een beslissing voor uitbreiding van Lelystad Airport op dit moment te voorkomen. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu staat op het punt over de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad tot een luchthaven voor verkeersvliegtuigen te beslissen. De natuurorganisaties zijn van mening dat nu besluiten tot uitbreiding van het vliegveld onverantwoord is. Er is een te groot risico voor de vliegveiligheid en de omringende natuurgebieden. De kans op vogelaanvaringen is niet goed onderzocht en lijkt groot te zijn.

Vogelbescherming vraagt in een brief aan de leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu te voorkomen dat staatssecretaris Mansveld op korte termijn een positieve beslissing neemt over de uitbreiding van Lelystad Airport. Er ligt een ontwerpbesluit om het vliegveld vanaf 2018 geschikt te maken voor 25.000 vliegbewegingen van verkeersvliegtuigen per jaar en op termijn voor 45.000.

De organisaties wijzen er op dat er geen deugdelijk onderzoek is verricht naar de risico’s van aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Er is geen veldonderzoek verricht naar aantallen en vliegbewegingen van vogels rondom het vliegveld. Nabij het vliegveld bevinden zich zeer vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen. Desondanks wordt er in het ontwerp Luchthavenbesluit vanuit gegaan dat het risico op vogelaanvaringen bij een gegroeid Lelystad Airport lager is dan op Schiphol en dat daarom geen extra maatregelen nodig zijn om de vliegveiligheid te kunnen garanderen.

Rondom Schiphol worden momenteel maatregelen getroffen waarbij tot op wel 20 kilometer afstand van de luchthaven massaal ganzen worden gedood ten behoeve van de vliegveiligheid. Indien zich een vergelijkbare ontwikkeling bij Lelystad Airport zou voordoen dan zou dit tot een ernstige aantasting van natuurgebieden als Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Markermeer en de Randmeren leiden. Volgens de organisaties is dat in strijd met de natuurbeschermingsregels.

Opmerkelijk is dat Lelystad Airport zelf aangeeft dat het aantal vogels bij het vliegveld en de daarmee samenhangende risico’s voor de vliegveiligheid toeneemt. In een recent aangevraagde vergunning voor het verjagen van vogels van het vliegveld wordt gesteld dat er een grote toename van vogels valt te constateren. Deze constatering staat haaks op de hetgeen in het ontwerp-luchthavenbesluit wordt gesteld. Vogelbescherming en de Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland hebben daarom staatsecretaris Mansveld gevraagd eerst goed onderzoek te laten verrichten voordat er een besluit genomen wordt over de toekomst van de luchthaven.

bron: Vogelbescherming Nederland, 26/03/15

Bekijk bericht op "groeneruimte.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door H.bosch uit Biddinghuizen

Hopelijk is dit bericht niet te laat.
Tijdens een bespreking van bezwaren in de Kamer werd er gewoon doodleuk gesteld ( VVD) dat de vogels zouden worden afgeschoten.
En indien nodig gedurende de tijd die nodig is om ze weg te houden binnen het vlieg gebied.
Mensen zijn te laat wakker geworden en misschien heeft Mansveld wel eigen belang?
De natuurgebieden (Natura 2000) Randmeerzone worden op deze manier van de kaart geveegd.
De Oostvaardersplassen als educatie en bezoekers gebied??
Wordt het dan vogel lijken tellen?
De zogenaamde economische groei weegt zeer zeker niet op tegen de vernietiging van natuur rust en ruimte in Flevoland.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Deze staatssecretaris in de persoon van Mansveld, heeft helemaal niets op met natuur en / of mensen. Slechts geld is wat haar bezig houdt. Zulke personen hebben we in Nederland helaas veel te veel.

Uitgeest had ook een ´stilte / recreatiegebied´. Dat is ook opgeofferd aan de waanzin van de sector en de Nederlandse regering, door de aanleg van de Kolderbaan. We kunnen dus stellen dat ze ook schijt hebben aan de natuur in Flevoland.

Het enige dat deze waanzin kan stoppen, is een herziening van de Nederlandse grondwet.
Nu kan de regering zonder gevolgen artikel 21 van de Nederlandse grondwet blijven overtreden.

Geplaatst door polderbewoner uit biddinghuizen

Omwonenden uit onder andere Biddinghuizen zijn al een hele tijd wakker, maar worden door circus Alders structureel genegeerd. Meer dan duizend bezwaarschriften worden door het Ministerie terzijde geschoven. Proces is ook zodanig ingericht dat gedupeerde bewoners geen schijn van kans hebben. Bijvoorbeeld door bewoners uit dorpskernen geen plek te geven aan de Alderstafel. Wel plek voor natuur en milieu Flevoland die voor hun geldstroom afhankelijk zijn van de provincie Flevoland en als enige wens hadden dat er niet over de Oostvaardersplassen werd gevlogen. Hoe kan een natuur en milieu organisatie anders akkoord gaan met het vernietigen van het milieu?

Bestuurders uit Flevoland hebben tegenstanders jarenlang genegeerd en wijzen op meerderheid voorstanders volgens 1vandaagpanel. Met 51% voorstanders die vooral uit Almere en Lelystad komen waar geen vliegtuigen komen is dat liegen met statistieken. Gister op radio 1 hoorden we de vvd gedeputeerde Jaap Lodders en voorzitter van de bedrijfskring Lelystad Airport Jack Schoone wederom de economische voordelen van de vakantieluchthaven benadrukken.

De economische voordelen zijn gebaseerd op drijfzand. Uit een recent WOB verzoek blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente Lelystad zich met de uitkomsten en conclusies van een werkgelegenheidsonderzoek voor Lelystad Airport heeft bemoeid zodat belangrijke economische risico's uit het onderzoeksrapport zijn verwijderd. Negatieve uitkomsten voor Lelystad Airport uit een maatschappelijke kosten baten analyse zijn tijdens het Aldersproces onder tafel geschoven. Recent nog heeft het Ministerie een second opinion op de business case laten opstellen door hetzelfde bureau dat heeft meegewerkt aan diezelfde business case. Onafhankelijke onderzoeken die zijn opgesteld door oud schiphol medewerkers en ga zo maar door. Het besluit is doorgestoken kaart en het proces is niet zorgvuldig doorlopen, ook al willen bestuurders ons graag doen geloven dat het allemaal wel heel zorgvuldig gaat.

Als de Tweede Kamer deze bestuurders niet ter verantwoording roept, dan moeten we dit zelf doen. Op naar burgerinitiatief vanuit alle omwonenden schiphol luchthavens!