Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

‘Vlucht naar Voren’: Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1501 
|
 bewonersomgevingschiphol.nl 
Bewoners_logo_2x.png

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie.

De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn. Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgeroepen om op korte termijn een onderzoek op te starten naar de behoefte van Nederland aan luchtvaart op de lange termijn en naar opties om de daarvoor nodige luchthavencapaciteit beschikbaar te maken. Gevreesd wordt dat een vastlopende luchtvaart zal leiden tot draconische maatregelen zoals het afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken. De bewoners willen dat bij dit onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de bewoners in de omgeving van luchthavens betrokken worden.

In het rapport (Lees hier ) "Een vlucht naar voren" worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de klimaatdoelstellingen in gevaar te brengen, noemen zij de uitbreiding van Schiphol met banen op een ‘IJ-vlakte’ voor de kust als haalbare en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen.

Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw. Eén of meer van de bestaande banen van Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor woningbouw.

‘Een vlucht naar voren’ is op 23 januari om 13.30 uur uur aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.


Meer informatie
‘Schiphol loopt vast’: Eef Haverkort 020 4974806 eef.haverkort@planet.nl
‘Banen in Zee’: Ronald Fukken 06 41301259 ronaldfukken@gmail.com
‘Klimaat en Milieu’: Hans Buurma 06 20804337 hansbuurma@chello.nl

Het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn is een tijdelijk overlegplatform van bewonersorganisaties rond Schiphol die een duurzame luchtvaart met behoud van een gezond leefmilieu nastreven. Alle aangesloten organisaties zijn onafhankelijk en hebben een eigen signatuur. Het platform is een initiatief van de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms).

Bekijk bericht op "bewonersomgevingschiphol.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob Gallenkamp uit Amsterdam/Castricum

Buitengewoon triest dat het bewonersplatform de denktrant en verlangens van Schiphol en zijn aanhangers heeft overgenomen, door het dogma dat Schiphol moet (door)groeien niet ter discussie te stellen. Om de overlast voor bewoners te beperken dien je die overlast niet te verplaatsen naar de kust, maar dien je van een radicaal ander perspectief uit te gaan: nml een nulgroei of krimp van de Schipholactiviteiten. Want waar gaat het om? De directe werkgelegenheid die Schiphol biedt is ongeveer 1% van de totale werkgelegenheid in Nederland, samen met de indirecte werkgelegenheid komt je op ongeveer 2% van het totaal. Het economisch belang van Schiphol wordt inderdaad zwaar overschat, stelt een groep Groningse onderzoekers, onder wie Oosterhaven. Weg met die groei dus, het belang van bewoners dient zwaarder te wegen, en dat uitgangspunt had het bewonersplatform nooit mogen verlaten.

Geplaatst door de Vries

Wat een verspilling van tijd. Alsof de politiek nu ineens dit plan gaat uitvoeren. Ronduit naïef als je denkt dat hier iets mee gaat gebeuren, dan heb je het echt niet begrepen. Natuurlijk kan het een fantastisch plan zijn, maar niet 1 politieke partij die hier zijn vingers aan gaat branden. Gaat gewoon niet gebeuren. Verbazingwekkend overigens, want Schiphol is toch de motor van de economie? Dan moet het geld toch tegen de plinten aanklotsen?

Daarnaast gooi je nu je eigen ruiten in door niet voor krimp te pleiten, maar mee te gaan in de groei van Schiphol. Weg alle argumenten met betrekking tot het milieu.

Jammer.

Geplaatst door anoniem1

Mooie website met veel informatie. Ben het niet overal mee eens maar de site is erg goed.

Geplaatst door anoniem1

Naar mijn mening is het netwerk nu juist een van de oorzaken van het gebrek aan capaciteit. Een heel groot aantal passagiers wordt vervoerd die niet naar Nederland komen,met de bijbehorende overlast. De prijs om een rechtstreekse vlucht aan te bieden aan iedereen die naar Nederland wil komen is enorm hoog en staat niet in verhouding tot de opbrengst.
Mensen komen hier om zaken te doen en financieel voordeel te krijgen,niet omdat er toevallig een rechtstreekse vlucht is. Rechtstreekse vluchten verdwijnen ook niet als het netwerk niet verder zou groeien of zelfs kleiner zou worden.
Buiten dat blijft Nederland sowieso goed bereikbaar. We hebben 3 hubs op korte afstand en met heel veel verbindingen.
Als je kijkt naar de lange termijn dan zijn veel netwerken op termijn niet houdbaar door de ontwikkelingen in de sector,er komst steeds meer concurentie voor de netwerken en we worden eigelijk ook steeds minder afhankelijk van een netwerk voor onze vliegverbingen.
Het in stand houden van het netwerk zal in de toekomst dan ook steeds meer subsidie en offers vragen. Ook houd het veel verbeteringen tegen (zo hebben wij geen cda landingen omdat deze het netwerk van de klm te veel zouden schaden).
Zwitserland heeft geen hub van betekenis,toch is het geen slecht land. De belasting paradijs eilanden hebben zelfs helemaal geen hub,en toch blijven mensen er heen gaan voor het fiscale voordeel. Het fiscale voordeel is ook de belangrijkste reden voor veel bedrijven om zich in Nederland te vestigen.

Het is jammer dat bewoners zo mee gaan in deze manier van denken over het netwerk,dan heb je eigelijk al bij voorbaad de strijd verloren. Soms vraag ik me af waarom,er zijn toch ook veel economen die de waarde van het netwerk in twijfel trekken.
Er worden nu hele kromme dingen bedacht om het netwerk te blijven beschermen,nederlanders zouden zelf niet meer moeten vliegen zodat er meer ruimte is voor het netwerk. Of misschien eerst 3 uur naar Groningen met de auto om dan daar het vliegtuig te pakken voor een steden trip naar brussel of whatever.
Selectiviteit van Schiphol krijgt de schuld terwijl het gewoon europese regels zijn.
Dan lees je in de krant "klm akkoord met concurentie Norwegian air" Alsof de klm dat voor het zeggen heeft,maar dan lees je ergens achteraf dat Norwegian dat via Europa heeft gespeeld en dat Nederland geen keuze had. Het is tekenend voor hoe ver de klm zich boven iedereen verheven voelt en hoe men het imago in stand probeert te houden.

De klm is een mooi bedrijf en het netwerk is ook mooi om te hebben, maar niet waneer de negatieve effecten te groot zijn en dat is het geval in Nederland.
Zolang de bewoner vertegenwoordigers niet kritisch op de klm en het netwerk zijn zullen echte verbeteringen zoals bv cda landingen uitblijven en zullen de overlast en het volume blijven toenemen.

Soms doet de luchtvaart denken aan nederlands indie,toen was er ook een houding van "indie verloren,rampspoed geboren" Zo denkt men nu ook over het netwerk,zonder netwerk stort Nederland in. Van de luchtvaart kan je deze houding wel begrijpen,ze geloven het niet echt maar zijn aan het lobbyen voor hun belang. Dat de bewoners deze zienswijze blijven steunen verbaast mij toch wel.
Tegen geluiden worden ook niet serieus genomen. Iedereen weet het beter met zijn Eigen achterban en tegen geluiden dat zijn maar domme mensen die er niks van begrijpen. Niet eens de moeite om ze proberen te overtuigen of discussie aan te gaan. En voor de ors zullen ze toch nooit gevraagd worden.

Nu ja,het is zoals het is:)

Geplaatst door Jos

Is inderdaad maar de vraag of het netwerk zo belangrijk is. Maar de groei zit vooral bij het low cost/ point to point verkeer. Ook zonder netwerk zal Schiphol op termijn willen doorgroeien.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Werkgelegenheid als argument voor Schiphol groei is de grootste onzin die er bestaat.
Zo wordt arbeid namelijk juist enorm belast, u ontvangt doorgaan net de helft van wat arbeid met alle opslagen een werkgever kost.
Luchtvaart wordt echter doodgeknuffeld met subsidie. De luchtvaart ook maar een beetje belasten ipv subsidiëren en met deze opbrengst de belasting arbeid een klein beetje verlagen zal veel beter uitpakken voor de werkgelegenheid dan de huidige situatie. En dan hebben we direct ook als extra winst veel minder herrie en kankerverwekkende fijnstof.