Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegverkeerd Wageningen Lelystad Airport naast de deur?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1250 
|
 Stad Wageningen - 05-09-2018 
hv_vliegtuig_2972.jpeg

WAGENINGEN/RENKUM - In Wageningen en Renkum is vliegtuiglawaai nog te verwaarlozen. Maar als vliegveld Lelystad in gebruik wordt genomen is het gedaan met de rust, vreest werkgroep Vliegverkeerd Wageningen. Iedereen kent de verhalen van mensen die dagelijks last hebben van laag overkomende vliegtuigen.

'Maar voor ons speelt dat toch niet?', denken de meeste Wageningers. 'Wij kunnen toch gewoon buiten zitten zonder last te hebben van vliegtuiglawaai?'. Nog wel, maar over anderhalf jaar moet Lelystad Airport vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol, op termijn 45.000 per jaar. Omdat het Nederlandse luchtruim vol zit en niet duidelijk is of en wanneer het opnieuw ingedeeld kan worden, zullen deze vliegtuigen laag gaan vliegen, onder het volledig ingedeelde luchtruim door, soms bijna 200 km. Daar komt bij dat de route naar het zuiden, waar het merendeel van de (vakantie)vluchten gebruik van zal maken, over Wageningen zal gaan. Over de uiterwaarden en het Renkums beekdal. Op een hoogte van slechts 2700 meter! Wageningen ligt dan wel 55 km van Lelystad Airport, maar door die laagvliegroutes zal het zijn alsof we er bijna naast wonen. Om de gemeenten die hiermee te maken krijgen een indruk te geven van het geluid dat een verkeersvliegtuig op de laagvliegroute veroorzaakt, is onlangs een belevingsvlucht gehouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toen op de grond geluidsniveaus gemeten. Omdat het een unicum in de wereld is dat er bijna 200 km lang laag gevlogen wordt over bewoond gebied, is daar nergens ervaring mee. Wat bleek? De geluidsbelasting was veel hoger dan door de deskundigen berekend en waar het ministerie van uitging. Bij Wageningen was op ÈÈn punt de geluidsintensiteit zelfs tien maal hoger dan gedacht! Bij de belevingsvlucht ging het om ÈÈn (leeg) vliegtuig. Maar wat als hier straks een groot deel van de geplande 45.000 vluchten overkomt? 45.000 per jaar is gemiddeld elke twaalf minuten een vliegtuig. In de zomer zal dat veel hoger liggen (elke 3-4 minuten?). Uit bezorgdheid over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport en de gevolgen voor

Wageningen en omgeving heeft een aantal mensen de werkgroep 'Vliegverkeerd Wageningen' opgericht. Zij vindt dat het welzijn van mensen een veel belangrijker rol moet krijgen in het debat rond vliegtuigverkeer en wil uiteindelijk proberen de plannen voor Lelystad Airport van tafel te krijgen. Bent u ook ongerust, wilt u meedoen of uw mening kenbaar maken? Stuur dan een mail naar Vliegverkeerd.Wageningen@gmail.com


Reacties op dit bericht