Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegveld MAA: Teringherrie of gekleurde info?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1001 
|
 limburger.nl - 04-08-2019 
hvs-Ballon

Door Peter Bruijns en Martine Zwets

Maastricht Aachen Airport is een twistappel in Zuid-Limburg. De ene omwonende ervaart overlast van het vliegverkeer, een ander heeft er geen probleem mee. De discussie lijkt online te verharden. Boegbeelden uit het voor- en tegenkamp ontmoeten elkaar.
In de hal van het kantoor van De Limburger ontmoeten Frank Wormer van het burgerinitiatief Omwonenden MAA en Martijn Evers van We Love MAA elkaar voor het eerst in levenden lijve. Ze zijn uitgenodigd naar aanleiding van de verhardende discussies over de groei van Maastricht Aachen Airport (MAA) en de overlast die sommige omwonenden ervaren, maar andere weer niet. Wellicht kunnen de twee kampen in een gesprek nader tot elkaar komen.

Martijn Evers(44) is piloot op zakenjets, maar niet op MAA. Hij woont in Maastricht en heeft geen last van vliegtuiglawaai. „Ik vind onafhankelijke berichtgeving heel belangrijk. Ik hecht aan feiten, niet aan sentimenten of onwaarheden. Als er een vliegtuig overkomt, hoor je dertig seconden tot hooguit een minuut geluid. Is dat dan werkelijk zo dramatisch voor de toeristenindustrie? We Love MAA reageert op wat we zien op websites en sociale media. De luchthaven heeft al best veel gedaan de laatste tijd om de overlast te beperken. Dat heeft ze al enkele vrachtvervoerders als klant gekost. Als straks zou blijken dat er geen draagvlak is voor het vliegveld zal ik het jammer vinden, maar kan ik er ook vrede mee hebben.”


Frank Wormer(71) woont al zijn hele leven in de omgeving van de luchthaven. Nu is dat in Humcoven, een gehucht tussen Ulestraten en Meerssen. „Als vliegtuigen in zuidelijke richting starten, vliegen ze over mijn huis. Sinds de tweede helft van 2017 wordt meer en anders gebruikgemaakt van de luchthaven en dat is reden geweest om als Omwonenden van MAAactief te worden. De Oost-Westbaan ligt verkeerd tussen de bebouwing en bovendien is een luchthaven in Limburg niet nodig. We hebben zeven serieuze luchthavens in de buurt. Ik hoop nog lang een tevreden pensionado te blijven, maar met wat minder teringherrie in mijn tuin.”


We trappen af met een stelling: overlast van vliegtuigen is een subjectief begrip.

Martijn Evers (ME): „Dat klopt. Zet mij op een vliegveld en ik heb de dag van mijn leven. Dat is het moeilijke aan de discussie. Je kunt alleen met objectieve metingen bepalen wat het lawaai is. Feit blijft dat mensen die dicht bij het vliegveld wonen, daar overlast van ondervinden. Dus daar moet iets mee gebeuren.”

Frank Wormer (FW): „Mensen in Schietecoven, Geverik en Ulestraten-West hebben echt overlast. Daar is sprake van een onhoudbare toestand. Dat is omdat de luchthaven niet op een geschikte plaats ligt. Die ligt zo dicht bij de bebouwde kom van 25 woonkernen, dat intensief gebruik van het vliegveld alleen maar tot grote overlast kan leiden. Ik heb zeer te doen met de mensen in Schietecoven die alle taxibewegingen, starts en landingen meemaken, vaak gepaard met 100 decibel. Dagelijks om 6 uur in je slaap gestoord worden, daar is niks subjectiefs aan. Het leidt onvermijdelijk tot gezondheidsschade. In Geverik komen de vliegtuigen 45 meter boven de huizen en daar vliegen de dakpannen er vanaf.”

ME: „Het vliegveld is wel bezig om die overlast te verminderen. Je maakt nooit iedereen blij, maar er moet wel voldoende draagvlak zijn. Het vliegveld moet zich gedragen als een goede buur, dat is helder.”

FW: „In Ulestraten-West hebben ze veel last van de hulpmotoren in de staart van de vliegtuigen.”

ME: „In de zomer als ze met verse lading zitten, zorgt zo’n hulpmotor voor koeling. Dat maakt een gigantische bak herrie. Het vliegveld wil nu met een voorziening op de grond gaan werken, waarmee je het toestel ook kunt koelen. Die maakt veel minder geluid en dat draagt minder ver.”

FW: „Prima dat ze dat doen. Het heeft de directie een hoop krediet gekost dat ze vorig jaar tegen ons volhielden dat er geen overlast was en dat we onzin verkondigden.”

Is de ligging van het vliegveld inderdaad ongelukkig?

ME: „Vanuit vliegtechnisch opzicht kun je het niet beter hebben. De baan ligt op een plateau en er zijn geen obstakels in de buurt. Ideaal. Maar qua bebouwing eromheen zijn er inderdaad bezwaren.”

FW: „Ik heb me zelden aan het vliegverkeer van MAA gestoord. Dat is veranderd in de tweede helft van 2017 door de impuls die de provincie meende te moeten geven aan de luchthaven. Zonder steun van de overheid is het een failliete boel. Omdat hij verkeerd ligt, is het een parodie op een luchthaven.”

ME: „Vreemd dat mensen die dertig jaar geleden vlakbij zijn gaan wonen, nu klagen over lawaai. In de jaren negentig hadden we tachtigduizend vliegbewegingen, waaronder luidruchtige Russen. Lesvliegtuigen bromden de hele dag boven het vliegveld. En nu hebben we nog maar achttienduizend vluchten.”

Wat veranderde er medio 2017?

FW: „Toen werd veel intensiever gevlogen en door zwaardere vrachtvliegtuigen. Er werden nieuwe maatschappijen aangetrokken uit Azerbeidzjan, Saoedi-Arabië, Jordanië en Ethiopië. Het zijn vaak maatschappijen die opereren aan de onderkant van de markt. Ze zoeken de goedkoopste luchthavens en zijn snel vertrokken als het elders goedkoper kan. Het zijn een beetje aasgieren.”

ME: „Dat is niet waar. Die vrachtvervoerders zijn gerenommeerde wereldspelers op vrachtgebied.”

FW: „Sommige maatschappijen die nu niet meer komen, hebben hier gevlogen met oude vrachttoestellen met veel uitstoot en veel lawaai. In eerste instantie werd dat ontkend door de luchthaven.”

ME: „Dat ligt genuanceerder. Die toestellen gaan dertig of veertig jaar mee. Maar ze mogen overal in Europa komen. MAA heeft de landingsgelden voor grotere toestellen zoals de 747-400 omhoog gegooid om ze te ontmoedigen hier te komen. En ze hopen stillere en schonere toestellen als de Boeing 777 aan te trekken.”

De luchthaven meldt dat er nu minder na 23 uur wordt gevlogen.

FW: „Ze doen kennelijk hun best. In overleg met Corendon hebben ze voor elkaar gekregen dat er minder overschrijdingen van de sluitingstijden zijn. Maar alles bij elkaar wordt er dit jaar meer gevlogen dan vorig jaar. Dus is er dit jaar meer geluidsoverlast.”

ME: „Ik meng me in de discussie omdat er zoveel onzin wordt verkocht op uw website en op sociale media over parkeerplaatsen, toerisme en veiligheid. Ik had laatst een twittergesprek met een man die hier kampeerde. Hij zei dat zijn hele weekend was verpest door non-stop geluid van 7 tot 23 uur. Wat bleek? Er waren de ene dag acht, en de andere dag tien vluchten. En er zaten vluchten uit Luik tussen. Zo blijkt dat de beleving anders is dan de praktijk. De discussie moet wel op basis van feiten plaatsvinden. Een website van tegenstanders heeft het over 21.000 banen in het toerisme die gevaar lopen. Dat is onzin. U zegt dat MAA veel geld verliest door het gratis parkeren. Maar Corendon betaalt Maastricht voor die plekken. Op sociale media wordt gezegd dat kerktorens ternauwernood vermeden worden, of dat aan de lopende band kerosine wordt geloosd boven Zuid-Limburg. Allemaal pure onzin. Die discussie moet zuiver zijn.”

FW: „Bij de start in zuidelijke richting vliegen toestellen van MAA over Amby, Bemelen, Gulpen-Wittem, Vijlen en Vaals en in noordelijke richting over Beekdaelen. Dus die pakken het hele Heuvelland mee. Campinghouders zien gasten vertrekken die hier voor hun rust kwamen. Het is merkwaardig dat de provincie het uitgaand toerisme subsidieert en het inkomend toerisme schade toebrengt.”

ME: „Toch zijn die vliegroutes er al heel lang. Hoe was het dan in de jaren negentig? Toen vlogen hier Antonovs en Iljoesjins. Toen hadden we echte herriebakken, plus de vliegschool, plus KLM Exel. Ik vind het vreemd dat u zegt dat het vanaf medio 2017 erger is geworden. We hebben nu zes tot acht zware vluchten per dag.”

FW: „Ik weet alleen dat we ons allemaal lam zijn geschrokken: wat is hier aan de hand? We weten wat de overlast nu is en dat het nog kan verdubbelen als de ambities worden gerealiseerd: 700.000 passagiers en 250.000 ton vracht. Dat willen wij niet. Een Limburgse luchthaven is helemaal niet nodig. Om ons heen liggen zeven serieuze luchthavens op een uur rijden. Zuid-Limburg is prima bereikbaar zonder eigen luchthaven. We pleiten voor een fatsoenlijke maatschappelijke kosten-batenanalyse. Zet op een rij wat de voor- en nadelen van de luchthaven zijn voor de maatschappij en handel naar de uitkomst. Daar kan toch niemand op tegen zijn.”

ME: „Op zich ben ik daar best wel voor. Het probleem is dat de politiek de luchthaven voor tien jaar heeft vastgelegd als basisinfrastructuur. Wat dat betreft, verandert er voorlopig dus niks.”

Heeft u het gevoel dat u nu iets meer begrip voor elkaar hebt?

ME: „Dat heb ik altijd wel gehad. Waar het mij om gaat, is een zuivere discussie en het bestrijden van nepnieuws.”

FW: „Ik heb niet het idee dat ik onzuivere discussies voer en ik doe niet aan sociale media. Ik begrijp best dat er mensen zijn die vliegen prachtig vinden. Maar je moet er verstandig mee omgaan. Waar eens een luchthaven ligt, hoeft dat niet altijd zo te blijven.”

Bekijk bericht op "limburger.nl - 04-08-2019"

Reacties op dit bericht