Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegveld in zee weer in beeld

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1657 
|
 topics/parool 
hv_natuur_4558.jpeg

Er komt toch weer onderzoek naar Schiphol-in-zee. Onder druk van de Tweede Kamer gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) kijken of de technologie nu wel zover is om een eiland in de Noordzee mogelijk te maken.

De afgelopen decennia leidden zulke onderzoeken steevast tot de conclusie dat die plannen onhaalbaar zijn. Niet alleen door de torenhoge kosten, maar ook vanwege weersomstandigheden, bereikbaarheid en milieu.

Eerder dit jaar pleitten bewonersorganisaties weer voor de optie, en gisteren kregen ze steun van D66. "Schiphol in zee is onderzocht en er waren toen valide bezwaren," aldus Kamerlid Jan Paternotte bij een luchtvaartdebat in de Kamer. "Maar als één land het kan, is het Nederland."

Van Nieuwenhuizen, die het plan eerder afwees, toonde zich nu buigzaam. "Ik ben sceptisch over een luchthaven in zee, maar sta open voor nieuwe inzichten. In de toekomstnota Luchtvaart zullen we meenemen of een luchthaven in zee met de huidige stand van de techniek nu wel mogelijk is."

De minister houdt tot eind 2020 wel vast aan de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie voelen niets voor het openbreken van de afspraak.

De VVD wil wel eerder groeien. Volgens Kamerlid Remco Dijkstra heeft het kabinet de afspraak over de vlieggrens zelf verbroken door de bijbehorende opening van Lelystad Airport uit te stellen. "Er is sprake van een totaalakkoord, één en ondeelbaar. Lelystad is niet geopend. Dan moet je kijken of de problemen die daardoor ontstaan, kunnen worden opgelost."

Van Nieuwenhuizen voelt vooralsnog ook niets voor het toestaan van woningbouw onder vliegroutes in Amstelveen en Aalsmeer. "De belangenafweging tussen wonen en vliegen is ingewikkeld. Ik wacht een advies van de Omgevingsraad af."

Bekijk bericht op "topics/parool"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Nieuwe toekomst scenario's noodzakelijk!

Hopelijk wordt nu wel gekeken naar de samenhang van alle ruimtelijke ontwikkelingen die op ons af komen. Zo is volstrekt onduidelijk waar de aangepaste "snelwegen door de lucht" zullen komen, terwijl de aantallen te bouwen woningen over elkaar heen buitelen: 1 miljoen erbij tot 2025?

En bij de nieuwe Omgevingswet met bijbehorende visies op Nationaal (NOVI), Provinciaal (POVI) en Gemeentelijk niveau (GOVI) is vastgelegd dat bewoners- en burgerparticipatie duidelijk door dienen te klinken. Zo niet, dan staat een weg naar de rechter open.

Graag dus aandacht voor het ijltempo waarmee de provincie NH Holland (OVNH 2050), maar ook het Rijk (nogal afgeschermd die NOVI 2050!) oud Mainport beleid in deze visies onder proberen te brengen. Dit lijkt nu toch volstrekt onverantwoord.

Het mag duidelijk zijn dat andere uitgangspunten, ambities en scenario's aan de orde dienen te zijn bij het formuleren van een verantwoord beleid voor de toekomst. Dus erg te prijzen dat landelijk luchtvaart beraad LBBL hier een begin mee heeft gemaakt.

Geplaatst door VP uit Beverwijk

De zee is ook natuur dat wordt in de discussies over een luchthaven in zee niet genoemd.
Bij een luchthaven in zee zal er onvermijdelijk over land aangevlogen moeten worden. Afhankelijk van waar het vliegveld in zee gaat komen zullen plaatsen in een brede strook langs de kust last krijgen of blijven houden van overvliegende vliegtuigen.
In het plan 'Een vlucht naar voren' beweren de auteurs dat er absoluut geen vliegbewegingen boven land zullen plaatsvinden zie:
https://www.youtube.com/watch?v=YF1BcW5jlzU vanaf 0:35. Complete onzin wat de heer Fukken in dit filmpje aan het verkondigen is.
Een luchthaven in zee, is de overlast over de schutting bij een ander dumpen

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

500.000 vluchten op schiphol .......dat betekent dat de minder overlast veroorzakende kleinere vliegtuigen gewoon vervangen worden door Die Grote Herriebakken met nog meer uitstoot die ons klimaat slopen!
Slim spelletje weer......niet rechtsom......dan maar linksom. Die 500.000 gezondheid en klimaat verwoestende vliegtuigen daar komen we nooit meer vanaf. Sterker nog, tel daarbij op de 40.000 + vliegtuigen van Lelystad bij op en dan heb ik de andere regio vliegvelden nog niet eens genoemd.

En dan dat horror vliegveld wat de verraders hebben voorgesteld, dat is toegeven en je eigen vuil bij mij in de tuin flikkeren!
Schande en schaam je diep!

Geplaatst door Anoniem1

Zou dit vliegveld op zee graag zien (mits het geen verplaatsing van overlast is) maar het lijkt een riskante investering.
Straks is het netwerk niet meer houdbaar zonder subsidie,of misschien zelfs air france/klm als geheel en dan zit je met dat vliegveld op zee wat je dan niet echt meer nodig hebt.