Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegveld Hoogeveen weer ‘onder controle’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1836 
|
 pilootenvliegtuig.nl 
hv_vliegtuig_2950.jpegHOOGEVEEN – Het bestuur van het vliegveld Hoogeveen is weer compleet. Voorzitter Ronald Schnitker is erin geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden die draagvlak hebben bij de gebruikers van het vliegveld. Schnitker werd na een bestuurscrisis in december als nieuwe voorzitter aangesteld nadat het oude bestuur in september 2014 na meerdere conflicten terugtrad.

Per 1 januari 2015 zijn Arnold Rossing uit Peize (secretaris) en Piet van Luijt uit Emmen (penningmeester) als bestuurslid al toegetreden. Rossing is en vicevoorzitter en Van Luijt penningmeester.

Rossing is in het dagelijks leven Legal Adviser en docent Air Law aan de KLM Luchtvaartschool in Eelde. Van Luijt is eveneens penningmeester van de Vliegclub “Westerwolde”
en de luchthaven Stadskanaal. Beiden zijn actief motorvlieger.

De gebruikers van het vliegveld zijn in de gelegenheid gesteld om uit hun midden twee bestuursleden voor te dragen. Zij hebben voorgesteld Gert Koolman en Klaas Doornbos te benoemen. Het besluit daartoe is genomen in het gezamenlijke overleg van bestuur Vliegveld Hoogeveen en gebruikers dat afgelopen zaterdag op het vliegveld Hoogeveen is gehouden.

Gert Koolman uit De Wijk, was in het verleden Chief Financial Officer in dienst van de NV Gasunie en is actief zweefvlieger; Klaas Doornbos uit Eelde is met name in de historische luchtvaart actief .

Plannen
Nu het nieuwe bestuur compleet is kan beleid voor de korte en lange termijn worden uitgestippeld. Op korte termijn gaat het bestuur proberen om met de beperkte middelen die ter beschikking staat toch boven verwachting te presteren. Daarbij hoort een strakke begrotingsdiscipline. Belangrijk is dat het vliegveld zich zelf kan bedruipen. Daar voor is nodig dat het vliegveld zwarte cijfers schrijft. Dat betekent dat gesnoeid wordt in de kosten.

Ook zal gezocht worden naar nieuwe omzetkansen. Zo wordt momenteel onderzocht de mogelijkheid om op het vliegveld zonnepanelen te plaatsen waarmee het vliegveld in haar eigen energie kan voorzien. Het restaurant gaat binnenkort over naar een nieuwe beheerder en zal een complete metamorfose ondergaan. Naar mate het met het vliegveld beter gaat, ontstaat ook ruimte om op wat langere termijn de infrastructuur van het vliegveld te verbeteren.

De gebruikers van het vliegveld staan hier positief in. De nieuwe wind die over het veld waait, wordt ook gevoeld in de omgeving. Met de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe praten we bijvoorbeeld over het betrekken van het vliegveld bij het uitwerken van plannen op het gebied van recreatie en toerisme.

De behoefte aan behoud en verbetering van de bestaande vliegveld capaciteit in Nederland zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het vliegveld Hoogeveen kan hier als luchtsportcentrum een rol van betekenis in vervullen. De gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe hebben laten dat de gemeente en de provincie achter het vliegveld Hoogeveen staan en daar waar mogelijk ondersteuning zullen verlenen.

Bekijk bericht op "pilootenvliegtuig.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

We stoppen pas als elk dorp in NL zijn eigen vliegveld heeft.