Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigverkeer Limmen e.o, enquête voor omwonenden

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1047 
|
 Bewonerscollectief Limmen e.o. 
hvs_limmen_DSC_2560.jpg

Er komen dag en nacht meer dan 600 vliegtuigen over Limmen, soms meer dan 60 per uur. Steeds meer vliegtuigen vliegen op slechts 500 à 600 meter over de woonwijken. In 2025, na de luchtruimherziening dit jaar, dreigt de route over Limmen, Heiloo, Egmond, Bakkum, Castricum, Akersloot en Uitgeest één van de vier "herriegoten" van Nederland te worden.

Deze enquête is niet bedoeld om vliegverkeer te ondermijnen en wij begrijpen de belangrijke functie van Schiphol. Echter onze ervaring is dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het welzijn van bewoners in boven genoemde dorpen en woonkernen (in deze enquête genoemd "Limmen e.o.").

Ondanks de inspanningen van instanties is de realiteit dat de overlast steeds groter wordt en het leefklimaat in onze regio sterk verslechtert.

Wij, als verontruste bewoners, willen graag weten wat u hier van vindt. Deze enquête kost u 5 minuten van uw tijd en alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

De enquête vindt u hier of via onderstaande link.

Bekijk bericht op "Bewonerscollectief Limmen e.o."

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Van Stigt uit Castricum

De overlast van vliegverkeer is enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Met name in de avond en nacht wordt de rust verstoord, voor mensen en dieren. Daarbij is ook de uitstoot van vliegtuigen schadelijk. Er wordt te weinig rekening gehouden met het leefklimaat en de gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van omwonenden van Schiphol. Er wordt geschermd met economische belangen, maar de kostennop het gebied van gezondhei en klimaatschafe, worden daarin niet meegerekend.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

In het project Luchtruimherziening beoogt men de hinder van vliegverkeer terug te brengen door op hoogfrequent gebruikte vaste routes met kromme banen te gaan vliegen. Dit kan omdat de navigatietechniek wordt vervangen van een op radarbeelden gebaseerde naar een die werkt met satellietnavigatie, zodat men nauwkeuriger een bepaald traject kan volgen. Tevens streeft men naar het dichter achter elkaar laten vliegen van de toestellen, zodat de capaciteit kan worden opgevoerd. Deze routes zouden dan gelegd gaan worden zodanig dat woonkernen worden ontzien. Men zal dit gaan presenteren als een verbetering met het argument, dat er in totaal minder personen ernstige hinder gaan ondervinden.

Wat men er niet bij zegt, is dat de situatie voor diegenen die dichtbij dergelijke vliegpaden komen te wonen aanzienlijk gaat verslechteren. Dit blijkt uit reacties uit de VS, waar dit systeem al langer wordt gebruikt. En daarbij komt, dat in Nederland er eigenlijk geen ruimte voor dergelijke vliegpaden is die breed genoeg is om mensen aan de randen niet onevenredig zwaar te belasten.

De overheid en de luchtvaartsector hullen zich in stilzwijgen over de exacte locatie van de routes, en over wat men daar kan verwachten qua aantallen vliegtuigen per uur, qua vlieghoogten, qua piekwaarden van geluid, en qua tijdsduur over het etmaal. Het zou best zo kunnen zijn, dat men omwonenden ermee zal gaan overvallen en dit gaat invoeren zonder werkelijke inspraak.

Ik heb vernoment wat de ware betekenis van dit soort vliegpaden voor velen Nederlan¬ders kan worden uit mijn contacten met de UECNA (Union Européenne Contre les Nuisances Aériennes, zie: http://www.uecna.eu), een europese expertgroep die zich bezig houdt met het verminderen van hinder door het vliegverkeer.

Het volgende citaat van Elaine Miller uit de VS moge hiertoe een duidelijk beeld geven:

‘Communities throughout the country are now the experiencing the devastating effects of NextGen. From the East Coast to the West Coast, citizens are forced to live lives of misery due to the unrelenting, unyielding, never-ending flights over their homes. The human outcry has roared over the land but still the FAA (Federal Aviation Administration) has turned a deaf ear to the pleas of the people. We, as citizens of a free country, are guaranteed human rights which were the building blocks of our nation. The deceptive abduction of our liberties lies in the hands of the FAA.

The American people were ambushed by the implementation of a system that has constricted flight paths, lowered altitudes, and increased frequency in specific communities living under the super-highways in the skies. The cunning way in which the FAA justifies this oppression is through mis-information and deceit. By citing safety and efficiency standards, the FAA defends its abuse on each and every individual knowing full well that we are exposed to deleterious health effects from noise and air pollution. The agency wields its power on citizens who do not have the appropriate means to fight a mammoth bureaucracy while the airline industry is receiving huge profits; all from our suffering.’

Zo wordt op slinkse wijze de grootste hoeveelheid herrie verplaatst naar onze regio (en naar de Kaagbaan) en moeten we op vele locaties echt vrezen voor de leefbaarheid. Dit proces is al aan de gang, wat dit artikel laat zien. De Luchtvaartwet laat dit ook gewoon toe, omdat de 58 dB(A) Lden waarschijnlijk niet wordt overschreden. Het is hard nodig dat er extra geluidsmaten worden ingevoerd (bv. Nmax50, een maximaal aantal vluchten over elke locatie boven 50 dB(A) piekwaarde) om inwoners tegen deze misdaad te beschermen.

Geplaatst door Anoniem uit Heiloo

Het is aannemelijk dat de aanvliegroute naar de Polderbaan dezelfde zal zijn de huidige nachtelijke aanvliegroute. Als de ‘breedte’ van deze route van Castricum in het zuiden tot Heiloo in het noorden loopt, hebben we er in de praktijk helemaal niets aan. Daar vliegt alles al; laag en met bochten boven de woonkernen.
Alle beleidsstukken reppen over een gekromde nadering met vaste bochten om de woonkernen. Dan moet er toch wel een verbetering zijn voor de woonomgeving?

@ van Marlen
U blijft zo vaag. Wat is de rand en waarom worden mensen aan de randen onevenredig getroffen?! Hoeveel km buiten de route is dat? Wat zijn de harde gegevens uit Amerika ipv een emotioneel betoog. De geografische locaties worden in 2024 bekend gemaakt, dit alles is na te lezen. Begrijp mij goed ik heb ook geen vertrouwen in Schiphol, de lvnl en de overheid in deze maar hier wordt ook niemand wijzer van. Als er duidelijkheid komt kan ik tenminste beslissen of ik kan blijven of ga verhuizen.

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de illegale Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@: Als men zich in Uitgeest begeeft men kijkt naar het oosten, dan ziet en vooral hoort men vliegtuigen die als het ware de A9 volgen richting de Kolderbaan 18R.
Ik schrijf bewust Kolderbaan, want van een normale situatie is al jaren geen sprake meer.
En omdat de A9 praktisch langs de rand van het dorp loopt, vliegen de vliegtuigen dus ook aan de rand van het dorp.
Het feest van Schiphol gaat echt dag en nacht door en de perioden met rust worden steeds minder.
En met het hoogfrequent aanvlieg-systeem wordt het nog veel slechter.
Onbewoonbaar is een betere omschrijving.

Komen de vliegtuigen uit het westen / noordwesten, dan is de situatie nog veel slechter.
Want dan wordt er diagonaal over het dorp gevlogen of met een bocht waarbij erg veel herrie wordt gegeneerd.
En dat allemaal op slechts een krappe 600 meter wat op zich al misdadig is.

Maar helaas, we hebben in Nederland de situatie dat de Staat der Nederlanden voor 73% eigenaar is van het vervloekte Schiphol en dat het wordt afgerekend per vliegtuig.
Dus met alle respect: crepeer maar.
Dat is niet wat de regering letterlijk zal zeggen, maar de praktijk wijst er wel op.

Het is pure belangenverstrengeling wat volgens de wet in Nederland, strafbaar is maar toch plaats vind.

Geplaatst door Janna uit Warmenhuizen

Na verhuizing uit Amsterdam vanwege alle overlast van Schiphol zoals herrie en als er geen herrie was was er kerosinestank, woon ik nu 10 km boven Alkmaar en helaas daar ook veel vliegtuigen.
Weliswaar hoog maar duidelijk hoorbaar. Tevens vliegen hier de nachtvluchten! Klokslag 23.00 begint de nachterreur. Wat Schiphol steeds niet wil begrijpen is dat het lawaai niet recht naar beneden valt maar kilometers "uitwaaiert". Langs woonkernen vliegen heeft daarom weinig effect.
Wat betreft onze " volksvertegenwoordiging"...die vertegenwoordigen iedereen behalve het "volk"!

Geplaatst door Henny Cardy uit Castricum

Ik heb uw enquête ingevuld. Bij het aantal keren zelf vliegen miste ik de keuze 0-1 keer per jaar. Ik moest nu kiezen voor 2-3 keer, wat niet de waarheid is. Misschien kunt u dit nog aanpassen.

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de illegale Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Had dit persbericht nog bewaard uit 1995 waar uit duidelijk blijkt dat de Nederlandse overheid en de Schipholgroep (is immers een onderdeel van de Nederlandse Staat), in het geheel niet te vertrouwen is!

Eisen aan milieu verzwaard; Schiphol krijgt een vijfde landingsbaan.

DEN HAAG, 15 FEBR. De luchthaven Schiphol krijgt een vijfde start- en landingsbaan, parallel aan en ten westen van de Zwanenburgbaan. Op een aantal punten zal de uitbreiding van Schiphol milieuvriendelijker gebeuren dan oorspronkelijk voorzien.

15 februari 1995

Dat hebben de vier meest betrokken departementen gisteren besloten. Behalve de ministers Jorritsma (verkeer en waterstaat), De Boer (VROM), Wijers (economische zaken) en staatssecretaris Vermeend (financiën) was ook premier Kok bij het overleg aanwezig. Vrijdag besluit de voltallige ministerraad over de uitbreiding van Schiphol. De Tweede-Kamerfracties van de regeringspartijen reageren vooralsnog terughoudend, de milieubeweging overweegt acties te voeren tegen het besluit.

Uitbreiding met een vijfde parallelle start- en landingsbaan heeft de voorkeur van de luchthaven Schiphol. De baan is goedkoper dan andere varianten, wegens de potentiële groeimogelijkheden in economisch opzicht het aantrekkelijkst en, aldus de luchthaven, ook goed voor het milieu. Ook het vorige kabinet sprak zich in een principe-besluit voor de vijfde parallelle baan uit, waarna hierover de afgelopen maanden inspraak, bestuurlijk overleg en advisering plaatshad. Centraal in het principe-besluit staat de 'dubbele doelstelling': zowel de economie als het milieu moeten van de uitbreiding beter worden. Ondanks de uitbreiding mogen stank, geluidshinder en veiligheid niet verslechteren ten opzichte van de situatie in 1990.

Het kabinet wil nu, in het definitieve kabinetsbesluit, de uitbreiding aan strengere voorwaarden binden dan waarvan in het principe-besluit werd uitgegaan. Volgens het principe-besluit mogen niet meer dan 10.000 woningen geluidshinder ondervinden. Een eventuele uitloop naar 12.600 woningen is mogelijk, maar Schiphol zou dan hard moeten maken dat dit wegens de groei van de luchthaven onvermijdelijk is. Ook zou de Tweede Kamer erover moeten oordelen. Nu is besloten voor deze uitloop een zwaardere procedure in te zetten, met inspraak, bestuurlijk overleg en advies. Op dit moment ondervinden ruim 15.000 woningen geluidshinder van de luchthaven Schiphol.


Verder heeft het kabinet het maximale aantal passagiers vastgelegd op 40 miljoen, de ondergrens voor de ontwikkeling tot zogeheten mainport.

De Tweede-Kamerfractie van D66 zou vanmiddag een fractieberaad wijden aan het besluit. De andere twee regeringsfracties reageren terughoudend. Vorige week al zei PvdA-fractievoorzitter Wallage dat de grens op 40 miljoen passagiers moest worden gefixeerd. Over de voorkeur voor de vijfde parallelle baan wilde de PvdA zich vanmorgen nog niet uitspreken. Ook de VVD zei daarvoor eerst het kabinetsbesluit te willen lezen.

Pag.2: Milieubeweging wil acties

Op dit moment verwerkt Schiphol ruim 20 miljoen passagiers per jaar. Met de vijfde parallelle baan erbij, zouden dat er theoretisch 70 à 80 miljoen kunnen worden. Eerder zei directeur Smits van de luchthaven Schiphol dat in plaats van het aantal passagiers, beter de milieugrenzen als norm konden worden genomen. Dat wil het kabinet niet. In het kabinetsbesluit over de uitbreiding staat dat de nachtnorm voor geluidshinder strenger wordt. Dit was echter vorig jaar al overeengekomen, tijdens het Kamerdebat over de Luchtvaartwet.

In het regeerakkoord van het kabinet-Kok was het principe-besluit van het vorige kabinet niet overgenomen. Andere varianten dan de vijfde parallelle baan zouden “zorgvuldig worden beoordeeld op hun milieu-effecten en financiële consequenties”. Dit was vooral de inbreng van D66, die in het verkiezingsprogramma heeft staan dat voor de uitbreiding van Schiphol “niet de milieunormen die voor de economie het beste uitkomen moeten gelden, maar de normen die voor het milieu noodzakelijk zijn”.

Namens het CDA zei het Kamerlid Van Rooy “het besluit te verwelkomen”. “Het kabinet-Kok gaat door op de weg van het vorige kabinet.” Wel plaatste zij een vraagteken bij het maximale aantal passagiers van 40 miljoen. “Niet het aantal passagiers, maar de geluidhinder moet de norm zijn.” Net als Smits verwacht zij voor de toekomst minder geluidhinder door stillere vliegtuigen.

GroenLinks-leider Rosenmöller zei vanmorgen dat de beperkingen die het kabinet nu aan de uitbreiding heeft gesteld, “papieren randvoorwaarden zijn, die als sneeuw voor de zon verdwijnen als de groei van Schiphol doorgaat”. Volgens Rosenmöller zal van dit besluit “geen enkele stimulans uitgaan voor meer gebruik van de trein”. De milieubeweging overweegt acties tegen de uitbreiding. “Dit besluit getuigt van een democratisch dieptepunt”, aldus woordvoerder J. Fransen van de Stichting Natuur en Milieu. “Er is gekozen voor een baan die van alle varianten op milieugebied het slechtst scoort.” De luchthaven Schiphol onthoudt zich van commentaar.Geplaatst door Arnold uit Egmond


Zou het niet goed zijn om ook de Egmonden hierbij te betrekken ?