Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigherrie niet in nieuwe Omgevingswet

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 306 
|
 schipholwatch.nl - 05-02-2020 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Leden van de Eerste Kamer stemmen binnenkort over een nieuwe Omgevingswet, waarin onder meer geluidshinder wordt gereguleerd. De wet maakt (wederom) een uitzondering voor de luchtvaartsector.

SchipholWatch roept leden Eerste Kamer op nog eens goed naar de Omgevingswet te kijken: wéér is sprake van een uitzondering voor de luchtvaartsector
Dat is een belangrijke manco in de nieuwe wet, temeer daar de herrie van vliegtuigen voor omwonenden veel ernstiger is dan alle andere vormen van geluidsoverlast.

Dat is ook erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die regeringen aanbeveelt om juist voor vliegtuiglawaai lagere normen te hanteren. Dat heeft te maken met het karakter van vlieglawaai, dat door de organisatie wordt gezien als veel storender dan het geluid uit andere bronnen.

De nieuwe Omgevingswet stelt expliciet dat het lawaai en de veiligheidsrisico’s zoals het neerstorten van vliegtuigen buiten deze wet vallen en worden ondergebracht in de Wet luchtvaart.

Geen normering mogelijk
Deze uitzondering voor de luchtvaartsector zorgt er ook voor dat de geluidsbelasting voor omwonenden niet integraal kan worden beoordeeld en genormeerd. Dat zou tot een te grote bestuurlijke complexiteit leiden.

Deze weeffout maakt omwonenden onder aanvliegroutes in feite vogelvrij, temeer daar de luchtvaartwet wordt ‘gehandhaafd’ door het Ministerie van Infrastructuur. En iedere belanghebbende weet inmiddels dat van dat ministerie geen handhaving kan worden verwacht.

Ook bedrijven onder de routes worden in hun belangen geschaad, immers zij dienen wel te voldoen aan alle eisen van die wet, maar zien hun pogingen daartoe overschaduwd door het allesoverheersende vlieglawaai. Dat kunnen grote industriële bedrijven zijn, maar kan ook gelden voor de lokale discotheek of de slager op de hoek.

Oproep aan leden Eerste Kamer
SchipholWatch roept de leden van de Eerste Kamer dan ook op nog eens zorgvuldig te kijken naar de wet en zich sterk te maken voor het opnemen van vlieggeluid in de regels. Omwonenden staan al schier machteloos tegen de vervuiling en overlast van de vliegsector en mogen niet nóg verder op achterstand worden gezet.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 05-02-2020"

Reacties op dit bericht