Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigen. Je ziet ze vliegen, maar ….

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 222 
|
 Zuidervermaning 
partin_pix+.jpg

Vliegtuigen. Je ziet ze vliegen, maar ….


Een informatieve avond voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer van en naar Schiphol.
Hieraan werken mee:


* LuchtVerkeersleiding Nederland:


Maartje van der Helm (General Manager Performance & Development Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL))
Maartje vertelt hoe LVNL zorgt voor een veilige begeleiding van het vliegverkeer, laat zien welke vliegtuigen over de Zaanstreek vliegen en zal ingaan op de bijdrage van LVNL aan het verminderen van geluidshinder voor bewoners in de omgeving.

* Luchthaven Schiphol:


Kees Boef (directeur Corporate Affairs Schiphol Group) gaat in op de acht speerpunten die Schiphol heeft gekozen om te komen tot een stiller, schoner en beter Schiphol en een betere balans met de leefomgeving.

* gemeente Zaanstad:


wethouder Wessel Breunesse, portefeuillehouder Schiphol, legt het e.e.a uit over het standpunt van Zaanstad en de rol, positie, en invloed van de gemeente op Schiphol en op het vliegverkeer boven Zaanstad.

* een lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol:


Wil Spaanderman, bewonersvertegenwoordiger in de MRS vertelt over de rol van dit nieuwe adviesorgaan en zijn positie daarin.

De avond wordt geleid door Hans Luiten, een voorzitter met veel ervaring.
Wanneer: woensdag 17 april 2024, 20:00 uur
Waar: Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan
Reserveren via onderstaande link op www.zuidervermaning.nl toegang € 7.50

Bekijk bericht op "Zuidervermaning"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Vliegtuigen. Je ziet ze vliegen, maar …. Je gaat ze ook allemaal horen tot u er compleet gek van wordt!

Op dit soort bijeenkomsten worden we vaak overvallen met informatie en vooral wollig en maskerend taalgebruik vanuit de belangengroepen (I&W, LVNL, Schiphol en KLM) met weinig gelegenheid tot vragen stellen is mijn ervaring. Men hult zich in algemene termen die vooral bedoeld zijn om aan te tonen, dat men de zorg voor de leefomgving deelt en heel hard aan het probleem werkt, terwijl de werkelijke strategie is om de luchtvaart zo weinig mogelijk te beperken en de groeimogelijkheden overeind te houden.

Termen als ‘veiligheid, netwerkkwaliteit, efficiëntie, vestigingsklimaat, innovatieve technieken, vlootvernieuwing met nieuwe zuinige en stille vliegtuigen, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling’ en ‘optimale vaste routes’ zult u hoogstwaarschijnlijk over u heen krijgen. Wat men u niet gaat vertellen is dat de geluidmaten Lden en Lnight het door de veel te hoge grenswaarden toelaten dat de aantallen vliegbewegingen in de toekomst binnen die grenzen sterk mag worden opgevoerd. Ook niet dat de mensen die onder die vaste routes komen te wonen driedubbel zullen gaan worden belast als tweederangsburgers.

Men gaat u schetsen, dat het TOTAAL aantal ernstig gehinderden en slaapverstoorden gaat afnemen op basis van berekeningen met de modellen NRM en Doc.29. U gaat geen woord horen over de enorme rechtsongelijkheid, die velen onder ons krijgen te verduren. Men zal u ook vertellen, dat de ‘Balanced Approach’ procedure zal moeten worden gevolgd op basis van internationale verdragen en dat hier niet aan voorbij kan worden gegaan en dat de krimp vooralsnog niet door kan gaan.

Om deze reden geef ik u enkele relevante vragen hieronder mee:
1. Waar komen straks die vaste routes uit de Luchtruimherziening precies?
2. Hoeveel van die routes komen er op iedere baan?
3. Op welke precieze hoogten vliegt men dan hierop van de kust tot op de baan?
4. Wat zijn de piekwaarden in geluid die men langs die routes precies moet gaan verduren dag in dag uit en dat voor de rest van ons leven?
5. Wat is het tijdsinterval tussen twee opvolgende passages op die routes en hoe ontwikkelt dit zich in de toekomst (als de meeste groei op deze routes komt!)?
6. In de VS wordt men horendol van deze praktijk, wat een ware aanslag op de gemeenschap wordt genoemd onder het mom, dat er toch niet veel geluid is en dat deze routes zorgen voor meer efficiëntie en minder CO2 emissies (want korter). Gaat u deze argumenten ook gebruiken om deze onleefbare situatie in dit land te creëren voor heel veel mensen eronder?
7. Lden en Lnight beschermen met de huidige veel te hoge grenswaarden (voor Lden ver boven de aanbevelingen van de WHO) ons niet voldoende, er zijn aanvullende geluidmaten nodig om de zaak leefbaar te maken (niet te houden, want dat is het al lang niet meer!). Hoe ziet men dat? Gaat u pleiten voor aanvullende geluidmaten en strengere grenswaarden?
8. Het luchtvaartbeleid gaat ten koste van het klimaatbeleid, ondanks alle beloften die de luchtvaart steeds doet (elektrisch vliegen, SAF). Wij worden geacht te investeren in duurzame energie voor onze woningen, maar het resultaat ervan wordt tegengewerkt door de luchtvaartgroei. Hoe kunt u dit blijven verdedigen?
9. Hoe gaat u voorkomen dat er een massaal protest in dit land opkomt als gevolg van het beleid met meer vluchten over een steeds groter gebied, wat gekenmerkt is als onrechtmatig handelen?
10. Hoe gaat u straks om met terechte massaclaims vanuit omwonenden, gaat u wijzen op de zgn. 'internationale verdragen' en de 'Balanced approach', die alleen bedoeld zijn om uw beleid te ondersteunen?
11. Waarom gaat u niet mee met de bevinding dat voor BV Nederland een aantal van 250-300k vluchten ruim voldoende is om alle behoeften van onze Nederlandse markt te dekken, en blijft u alleen de (financiële) belangen van KLM en Schiphol tegen dit gegeven in verdedigen?

Ik wens u allen een werkelijke verandering in het luchtvaartbeleid en een positieve afloop van deze bijeenkomst. Als u verstandig bent leest u deze vragen goed door, print u mijn reactie uit en neem dit mee, zodat u ‘goedbeslagen ten ijs komt’.