Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigen vaker en lager over de IJmond

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 954 
|
 schipholwatch.nl - 02-10-2020 
hvs_lvnl_DSC_2532.jpg

Vliegtuigen vliegen dit crisisjaar steeds vaker en lager over de IJmond. Dit blijkt uit een analyse van de gegevens van Nomos, het systeem waarmee vlucht- en geluidsgegevens rond Schiphol worden bijgehouden.

Nomos wordt betaald door Schiphol zelf, dus heeft het vliegveld alle mogelijkheid om de data te manipuleren.

Een inwoner van Driehuis (naam bekend bij SW) verdiepte zich in de gegevens van de afgelopen periode. Conclusie: het aantal vliegbewegingen op Schiphol daalde dit jaar door de pandemie fors, maar de IJmond heeft juist meer overlast.

Aangepaste vliegroutes
De reden is dat de vliegroutes dit jaar zijn aangepast. Vlogen in voorgaande jaren hooguit vijf procent van alle vliegtuigen over een gemeente als Velsen, tot eind augustus was dat aantal al opgelopen tot boven de dertien procent.

Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2018. De vlieghoogte tot 2000 voet (circa 600 meter) levert de meeste geluidsoverlast op.

In 2018 vlogen er in absolute aantallen 14.100 vliegtuigen (53% van alle vluchten) op een hoogte van 2000 voet of lager over Velsen. In 2019 vlogen er maar liefst 11.596 vliegtuigen (60% van alle vluchten) op deze hoogte en in 2020 al 15.778 vliegtuigen (76% van alle vluchten).

140 Procent méér
Wordt 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019 dan gaat het om 9.250 vliegtuigen extra op een hoogte tot 2000 voet – een toename van 140 procent.

Op dit moment zijn er twee meetpunten voor geluidsoverlast door vliegtuigen in de gemeente Velsen. Die staan in Velsen-Noord en Velserbroek, maar dat is niet voldoende om een zuiver beeld van de overlast te kunnen schetsen.

Vliegtuigen die kiezen voor een vliegroute boven woningen van de kernen IJmuiden, Velsen-Zuid en Driehuis blijven buiten het bereik van de meetapparatuur. Een extra meetpunt op de Stadsschouwburg of in een lichtmast van het stadion van Telstar zou uitkomst kunnen bieden.

Druk op de leefbaarheid
Inwoners kunnen met deze informatie de druk op de leefbaarheid aankaarten bij de verantwoordelijken bij Schiphol en het ministerie van Infrastructuur. Ze kunnen erop aandringen het vliegverkeer weer conform de vliegroutes te laten vliegen zoals in 2018 en 2019 gebruikelijk was.

Een andere mogelijkheid voor inwoners om aan de bel te trekken is hun gemeente schriftelijk te verzoeken om de verandering van het vliegverkeer aan te kaarten.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 02-10-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Eelco Zwikker uit CASTRICUM

Ik trek graag aan de bel in Castricum. Wie haakt er aan?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"POLITIEK MOET LUCHTVAART AAN BANDEN LEGGEN"

Aldus de fractievoorzitter van het CDA in Rotterdam in het Algemeen Dagblad.

Dat was ten tijde van het Raadsbesluit om de groei van RTH Airport te stoppen en het vliegveld streng te reguleren. Goed voorbeeld doet volgen?

In onze regio Kennemerland is de noodzaak van werkelijke hinderbeperking wel doorgedrongen, maar aan wat daaraan vooraf moet gaan bestaat nog veel onduidelijkheid. Dat komt doordat een noodzakelijke reset en sanering van de luchtvaart rond Schiphol nog veel weerstand oproept en door een bestuurlijke spaghetti en elite wordt geremd.

Voorzitter Michiel Visser en zijn team bij het L.B.B.L. hebben kort en krachtig verwoord wat er moet gebeuren en zij verdienen alle steun en waardering. In feite leveren zij de bouwstenen voor de aanpak van een groot algemeen belang, volledig in lijn met de uitgangspunten van de komende Omgevingswet en bijbehorende gezondheidsnota, die in de nabije toekomst gestalte krijgen. Zie: http://www.lbbl.nl

Intussen komt de politiek in onze regio niet verder dan het o.l.v. de Omgevingsdienst (!!) vragen om hinderbeperking. Verzet tegen de plannen voor groei - straks naar 750.000 vliegbewegingen - en vooral het nieuwe, hoogfrequent vliegsysteem bij een Super preferent verklaarde Polderbaan ontbreekt. Terwijl de Omgevingsraad Schiphol is afgeschreven, verschuilt men zich achter dit bestuurlijk gedrocht waar de sector samen met I&W de scepter zwaait.

Sluipenderwijs en onder regie van de door de sector ooit gerealiseerde "Metropoolregio Amsterdam" is het horrorscenario, zoals hierboven geschetst, zich nu al boven Kennemerland aan het voltrekken.....Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Zou het kunnen dat men dit opzettelijk doet om straks meer draagvlak te scheppen voor de zgn. 'optimale vaste routes', die dan tussen de woonkernen komen te liggen en elke 70 s een vliegtuig over zich heen krijgen? Je kunt dan immers zeggen, dat je de situatie verbetert voor de mensen in de woonkernen en de rest als tweederangs burger extra belasten, dus gewoon de hinder verplaatsen naar duizenden ‘pechvogels’? Dan kun je het nieuwe totaal (wat lagere) aantal presenteren met de bewering van ‘minder gehinderden’!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Dit proces is helaas al in volle gang:

Op papier komen die vaste routes misschien buiten de woonkernen, maar in de praktijk vliegt men maar raak. Handhaving ontbreekt en er is sprake van een onvoorstelbare struisvogelpolitiek. Let wel: het proces is in volle gang!

De PvdA wethouder in Uitgeest denkt - als fervent MRA aanhanger - z'n politieke vrienden Dick Benschop en Leen Verbeek te behagen en offert zijn gemeente en regio daar blijkbaar graag voor op. Zoals wel bekend gaat het dan om de Schiphol CEO en de C.v.d.K. in Flevoland. De laatste persoon is al jaren voorzitter bij de Vereniging Deltametropool. Een door de luchtvaartsector in het leven geroepen club, die megalomane verstedelijking rond de luchthavens voorstaat en samen met een kongsi van consultants, top ambtenaren en bedrijven de Metropoolregio's ontwikkelt in de richting van de in deze kringen nagestreefde:

"EU-Deltametropool" (voor de normale burger is dat geen best vooruitzicht)