Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigen helft schoner in 2050

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1778 
|
 www.deingenieur.nl 
me_vliegtuig_IMG_0713.jpg

Vliegtuigen kunnen hun gezamenlijke CO2-uitstoot met 50% terugbrengen in het jaar 2050, zo berekenen Britse en Amerikaanse onderzoekers. Ze benoemen de 21 meest effectieve maatregelen en hoe groot het effect daarvan kan zijn. De meeste van deze maatregelen zijn (minstens) kostenneutraal, omdat een investering over de levensduur van het toestel wordt terugverdiend. Ook is winst te boeken door de planning van vluchten te perfectioneren.

Met de klimaattop in Parijs voor de deur staan de spotlights op het terugbrengen van de uitstoot van CO2 door de mens. Een bedrijfstak die niet snel afscheid zal kunnen nemen van fossiele brandstoffen is de luchtvaart. Maar er zijn wel tal van maatregelen mogelijk om de hoeveelheid kerosine te verlagen die nodig is om een passagier of een kilogram vracht te vervoeren. En dat verlaagt direct ook de CO2-uitstoot.

Vliegtuigen zijn weliswaar niet de grootste vervuilers, maar met een aandeel van zo’n 2,5 % in de totale CO2-uitstoot is het zeer de moeite om hun uitstoot aan te pakken. Daarom deden onderzoekers uit Groot-Brittannië en de VS een uitgebreide analyse, beschreven in een recente publicatie in Nature Climate Change. Overigens is het milieu maar één kant van de medaille. Besparen op brandstof is ook voor luchtvaartmaatschappijen een hoge prioriteit. De onderzoekers schatten dat een gemiddeld vliegtuig zo’n 11 miljard liter kerosine per jaar gebruikt, goed voor zo’n 10 miljoen euro aan brandstofkosten. Als daar een paar procenten af kunnen, leidt dat direct tot betere bedrijfsresultaten.

Onderverdeling
De onderzoekers maakten een onderverdeling in de maatregelen die vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen kunnen treffen om zuiniger te vliegen: technologische oplossingen, de invoering van synthetische brandstoffen, aanpassingen op en rond vliegvelden en ten slotte de strategie van de luchtvaartmaatschappijen.

Ten eerste de technologische oplossingen: die variëren van het retrofitten van toestellen met opstaande vleugeltips tot het vervangen van de motoren voor zuiniger exemplaren. Maar volgens de onderzoekers zullen de grootste klappers komen uit het vervangen van bestaande toestellen door nieuwe types. Vliegtuigen als de Boeing 737 MAX en de Airbus 320 NEO zijn namelijk zo’n 15 % zuiniger in hun brandstofverbruik dan hun voorgangers. Ze maken gebruik van lichtere materialen als koolstofvezel en van zuinigere motoren.

Ten tweede: het effect dat vliegtuigen kunnen behalen bij het opstijgen, landen en taxiën, is verrassend groot. Taxiën kan prima op één motor – of op termijn zelfs elektrisch – en onverwacht veel brandstof wordt ook verspild door getreuzel op de startbaan. De onderzoekers pleiten daarom voor een nieuw planningssysteem, waarbij het toestel zo lang mogelijk bij de gate blijft staan en pas gaat rijden wanneer hij daadwerkelijk aan de beurt is voor opstijgen. Mogelijke winst, opgeteld: 3-4 %.

Management
Als derde kan er fors op brandstof worden bespaard door aanpassingen in het strategisch management van de luchtvaartmaatschappij. Daaronder valt het vervroegd afscheid nemen van oude toestellen of het herinrichten van de stoelverdeling zodat meer mensen in een toestel passen en dus minder vluchten nodig zijn.

De onderzoekers doen ook enkele opvallende aanbevelingen. Zo is eenvoudig en direct winst te boeken door minder brandstof mee te nemen. Een vliegtuig heeft altijd een hoeveelheid kerosine aan boord voor onvoorziene situaties, maar daar kan veilig nog wat vanaf, menen de onderzoekers.

Als vierde en laatste synthetische brandstoffen. Daar is potentieel een aanzienlijke winst mee te boeken, aangezien deze uit biomassa gemaakt worden en dus (grotendeels) CO2-neutraal kunnen zijn. En hoewel synthetisch, lijkt de samenstelling zoveel op ‘fossiele’ kerosine dat de motoren er niet voor aangepast hoeven worden. Klein probleempje alleen: ze worden nog niet in zulke hoeveelheden geproduceerd dat de luchtvaart er wat aan heeft.

Aannames
Er zijn wat aannames in het onderzoek die niet per se waar zijn. Zo is de reductie in CO2-uitstoot die de analyse belooft berekend onder de aanname dat de olieprijs tussen de 50 en 100 dollar per vat ligt. Momenteel is olie goedkoper dan 50 euro en hebben luchtvaartmaatschappijen weinig prikkels om toestellen zuiniger te maken. Maar klaarblijkelijk verwachten ze dat de olieprijs weer zal stijgen, want een deel van de voorgestelde maatregelen zit er al aan te komen. Zoals zuiniger toestellen en het voller proppen van de cabine.

Daarnaast is de berekening gedaan op de vloot middelgrote vliegtuigen in de VS. Dat is ten eerste een markt waar de groei grotendeels uit is. Daarnaast vervangen luchtvaartmaatschappijen in de VS hun toestellen redelijk vlot voor nieuwe, zuinigere exemplaren. In opkomende landen zoals Brazilië en Indonesië groeit de luchtvaartsector jaarlijks met 7 à 8%. Bovendien gebruiken de luchtvaartmaatschappijen daar vaak de oude beestjes uit het westen. Die zijn veel vervuilender, waardoor het afdanken van vliegtuigen in het westen niet per se tot netto CO2-winst zal leiden.

Bekijk bericht op "www.deingenieur.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Mogelijk is er nog wel iets mogelijk, maar m.i. zitten er zeer storende fouten in het artikel . WS is bewezen,dat BIJ ONGWIJZIGD beleid de winst die we boekten via : Windmolens , Zonne panelen, Zuiniger autos, (electrisch o.a. en goede katalysatoren) Etc,Etc, , in 2045 /2050 VOLLEDIG verdwenen , door de LUCHTVAARTUITSTOOT TOENAME C0-2. Biomassa .....? Daar zijn de grondstoffen ontoereikend voor.. Voorlopig vooruitlopend op nieuwevindingen, dus SNEL de Vliegtax weer invoeren . De Duitsers doen dat dus al !

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Herkenbaar, dat berekenen.
Dat zien we wel vaker, berekende modellen die de praktijk slechts benaderen.
Denk maar aan de geluidsproblematiek rond de luchthavens.
Er zijn een reeks variabelen die op lange termijn niet of nauwelijks te overzien zijn.
Een voorbeeld is hoe te techniek zich gaat ontwikkelen, want zuiniger kan betekenen dat er op andere terreinen wordt ingeleverd m.i. geluid.
Zowel de vervuiling aan uitlaatgassen dat een vliegtuig uitstoot dat absoluut niet gebagatelliseerd mag worden als de ´uitstoot´ van geluid dat ook ziekmakend is!
Helaas is het vliegen een heilig huisje.

Overigens is het natuurlijk te prijzen dat men het rendement van een vliegtuig onder de loep neemt.
Want de hedendaagse toestellen zijn eigenlijk zeer inefficiënt.
Het is dat er zoveel mensen ingepropt worden, anders was het nog veel triester gesteld met de verhouding tussen effectief vervoer en brandstof.
Bovendien is het geld de uiteindelijke beslissende factor.


Geplaatst door gerard uit castricum

Ja ja. Zet maar in het rijtje ´overige sprookjes´. Tegen die tijd is iedereen de belofte al lang vergeten. Net als die antigeluidspiramides en nog zo wat.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Jan, V.O.S en Gerard. Op deze site: http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/28/het-nieuwe-vliegen-1561036 wordt het verhaal "genuanceerd" en de volgende conclusie getrokken: "Vliegtuigen en vliegtuigmaatschappijen worden elk jaar energiezuiniger, en die trend zal zich tot 2050 voortzetten. Maar dat is lang niet voldoende om de wereldwijde groei van de luchtvaartsector bij te benen."

Geplaatst door gerard uit castricum

Als je nagaat dat het overgrote deel van die vluchten absoluut niet 'strikt noodzakelijk' is, ligt de echte oplossing voor de hand: Maak vliegen financieel minder aantrekkelijk. Zoals oude diesels zwaarder (gaan) worden belast en al op ruime schaal worden geweerd, zou kan je ook vliegtuigverkeer zwaarder belasten en daadwerkelijk weren vanwege de te bereiken milieudoelstellingen. Alleen zo bereik je zonder sprookjes te vertellen op zeer korte termijn al een afvlakking en vermindering van onder andere de CO2 uitstoot. Maar ook de ultrafijnstofbelasting rondom luchthavens wordt zo beperkt.

Professioneel vergader ik al sinds een aantal jaren op afstand via internetvideo, en dat bespaart niet alleen, maar is bijzonder efficiënt en vrijwel even goed als een fysieke vergaderruimte. En toch wil 'iedereen' zo nodig vliegen waarvan het leeuwendeel niet strikt noodzakelijk is. Ik begrijp echt niet dat vliegen nog steeds zoveel armslag krijgt en zo aantrekkelijk wordt gehouden.

Geplaatst door de Vries

@gerard, ja maar je kan toch moeilijk op afstand in de zon liggen op het strand. :)

Geplaatst door gerard uit castricum

@ de Vries: Met virtual reality is er een hoop mogelijk hoor... Maar alle gekheid op een stokje, is twee of drie keer per jaar met het vliegtuig naar de zon nu echt 'strikt noodzakelijk'?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@VOS, ANONIEM, Gerard, en JAAP, Dank voor jullie bijdragen ! Artikel Jaap in NRC voortreffelijk artikel daarom nog eens de link :http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/28/het-nieuwe-vliegen-1561036

Tja Gerard ,Al die sprookjes..... en inderdaad , Video vergaderen: UITSTEKEND. Overigens het is bijna hilarisch hoe ze in ORS met dit soort zaken omgaan.. Ik gaf tijdens een ORS Forum vergadering een klein briefje aan 1 van de 3 clustervertegenwoordigers, die WEL in dat CVA zit.
Daar had ik opgeschreven: "Veel landen -Engeland, -Noorwegen , -Ierland, willen graag de Transitionlayer om hoog brengen (Dus de Vlieghoogten ) Graag inbrengen (Omdat we daar van LVNL NOOIT iets over horen Er zijn grote voordelen mee gemoeid, wees onderzoek uit . (Voor de Achterban van deze Clustervertegenwoordiger zou dit een Enorme vermindering van Hinder betekenen, even zo voor Kennemerland...) Toen ik thuis kwam zag ik zijn mailbericht: '"Of ik aub dat bij mijn eigen CVer wilde indienen". ... Benieuwd hoe dat met de klimaattop te Parijs zal aflopen.. gr Jan

Geplaatst door de Vries

NRC artikel is niet te lezen als je geen betaald abonnement hebt.

Geplaatst door gerard uit castricum

@de Vries: Bijzonder. Bij mij (b)lijkt het NRC-bericht wel leesbaar.

@Jan Briese: Met alléén het omhoog brengen van de transition layer ben je er nog lang niet. Het omhoog brengen is wel voorwaarde om hogere aanvliegroutes te kunnen ontwerpen, maar ze moeten dan nog steeds ontworpen worden. Ik vermoed dat er op uit zou draaien dat men dan over (of ten noorden van) Alkmaar zou moeten aanvliegen in een langere rechte lijn met een daalhoek van 3 graden tot de Polderbaan. Dat kost vast veel meer brandstof, al gauw 50 km extra.

Geplaatst door de Vries

Oh ja, in een andere browser werkt het wel, vreemd.

Geplaatst door anoniem

50 kilometer extra,dat is toch niets?
Vliegtuigen vanuit het zuiden vliegen al minstens 100 kilometer om omdat ze om een militair luchtruim moeten vliegen. vluchten uit italie griekenland en dergelijke komen binnen in drente.
Dan wordt er ook nog eens minstens 50 kilometer "rond gevlogen" in Nederland.
In rechte lijn naar de startbaan gaat het zeker niet altijd, dat zie je eigelijk hoofdzakelijk bij landen op polder en zwanenburg baan. Bij landen vanuit het zuiden worden er enorme lussen gemaakt.
En dan heb je ook nog de 50+ kilometer die vele vliegtuigen in de spits in een wacht lus door brengen tijdens de spits. Door het drukker worden in de lucht is kost een vlucht naar londen nu meer tijd dan 70 jaar geleden,
Nee,die 50 kilometer extra die een enorme verbetering kan opleveren stelt helemaal niks voor in het grote geheel,om over de brandstof besparing van de nieuwe stijg procedure maar te zwijgen,
50 kilometer minder ver vliegen ten koste van de bewoners en vervolgens bij aankomst 75 kilometer in een wachtlus doorbrengen.
Al die wachtlussen kunnen voorkomen worden door verkeer beter te spreiden,maar moet allemaal in de spits.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@anoniem. Zo redeneert u, en zo redeneren zovelen die last van de herrie hebben. Maar de luchtvaartsector houdt er andere redenaties op na:
1) als het om het milieu (lees de kosten van brandstof) gaat, is elke kilometer om te veel. In 2011 bijvoorbeeld is de route van Amsterdam naar het Ruhrgebied en Frankfort verlegd van het Gooimeer precies over de dichte bebouwing van Muiderberg, Naarden, Bussum, Laren, Hilversum (deels), Baarn, Amersfoort en Hoogland. Volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is hiermede de route met gemiddeld 2 kilometer bekort. Kennelijk woog deze minieme verkorting op tegen 429 schriftelijke bezwaren die tegen deze wijziging zijn ingediend.
2) als het om groei van de luchtvaart gaat, gaat het om de bijdrage van de luchtvaart aan de economie.
Wat moet ik hier nog meer van zeggen?

Geplaatst door de Vries

En de minimale brandstofbesparing van NADP2, die wel voor meer overlast zorgt voor de nu al meest gehinderde.

Geplaatst door anoniem

Voor een mooi voorbeeld van de volstrekt overbodige lussen boven dicht bevolkt gebied zou men de radar beelden van vanochtend 7 uur moeten bekijken.

Landen op polderbaan,verkeer uit oosten komt binnen bij drente, dan omlaag naar lelystad, omlaag naar almere, dan naar Amsterdam noord, daar een bocht op 1500 meter hoogte, vervolgens 20 kilometer naar het noorden, daar weer een bocht en aanvliegen op polder baan.
Als je de kaart bekijkt dan zie je dat hier een enorme omweg wordt gemaakt, dit ten koste van overlast in met name Amsterdam noord. De omweg was nodig omdat het te druk was.
Wat men echter ook had kunnen doen is een rondje vliegen boven het noordelijke deel van het ijselmeer, of de lus daar te leggen.
Heeft niemand last van, en al helemaal niet 200.000 mensen in Amsterdam noord om 7 uur zondag ochtend.

Het is de arrogantie van de luchtvaart sector,men weigert dit als overlast te zien en dus wordt er helemaal niks gedaan om dit te voorkomen, terwijl dit wel mogelijk is zonder kosten.
Maar zelf onder zon bocht wonen,men kijkt wel uit. Niemand in Nederland wil om zondag ochten 7 uur gewekt wordern door 10 mega vliegtuigen die een bocht draaien op lage hoogte.
En al helaal niet als dit eenvoudig voorkomen kan worden.

Dus ja, dat men de luchtvaart sector intens haat,dat is niet zo vreemd meer.
Zelf had ik overigens geen last van deze vluchten,ik woon ergens anders.
Ik zag het echter later en ik voel mee met de mensen in adam noord die daar vanochtend last van hadden (en alle overage inwoners op de route,nog een paar honderd duizend mensen)