Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegroute blijft boven Heemstede

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2203 
|
 dichtbij.nl Editie Zuid-Kennemerland 
hv_geluidshinder_2336.jpeg

Door de Dichtbijredactie, Redactie (Heemsteedse Courant)

Heemstede - Aan de Alderstafel van 11 december 2014 is door alle partijen (luchtvaartsector, bewoners, regionale bestuurders, Rijk) besloten dat het door Haarlemmermeer ingebrachte voorstel voor het verleggen van de Spykerboorroute niet wordt uitgevoerd.

Het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) menen dat verlegging van de route operationeel onhaalbaar is.

De Spijkerboorroute is een route vanaf de Kaagbaan en wordt sinds 1974 gebruikt. In 2002 is gestart met de bouw van de wijk Floriande, aan de westkant van Hoofddorp. De Spijkerboorroute loopt over deze wijk heen, met veel klachten van geluidsoverlast tot gevolg. Ook Heemstedenaren hebben er last van.

In 2007 is een maatregel gestart om het vliegverkeer geconcentreerder op de route te laten vliegen. Hierdoor is de geluidbelasting in woonkernen aan weerskanten van de Spijkerboorroute licht afgenomen, de geluidbelasting onder de route is licht toegenomen.

In 2011 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar een verlegging van de route. Geen kreeg instemming van de omgeving. Maar de gemeente Haarlemmermeer diende in maart 2014 opnieuw een voorstel in voor de verlegging van de Spijkerboorroute. LVNL ziet daar geen heil in, omdat de alternatieve route de kans op conflicten in het luchtruim vergroot en het uitvoeren van de vliegbewegingen complexer maakt. In geval van bijvoorbeeld onweers- of regenbuien zal dit nog eens worden versterkt. Dit geldt ook bij een toename van het verkeer op Schiphol. Het voorstel zou bovendien leiden tot een aanzienlijke verplaatsing van de geluidsbelasting in de omgeving.

Bekijk bericht op "dichtbij.nl Editie Zuid-Kennemerland"

Reacties op dit bericht