Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vlieghinder.nl vernieuwd

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1412 
|
 Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer 
hv_overig_2692.jpeg

Castricum - Op de algemene Ledenvergadering van het Platform Vlieghinder regio Castricum (PVRC) werd donderdag 20 november de vernieuwde website www.vlieghinder.nl gelanceerd.
Nieuwsblad voor Castricum van 3 december 2014, pagina NVC. 561.13. Lees hier meer...

De Castricummer van 3 december 2014, pagina 14. Lees hier meer...

Bekijk bericht op "Nieuwsblad voor Castricum en De Castricummer"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Naast de nieuwsberichten over luchtvaart verdienen items als boven genoemd een belangrijke plaats op deze vernieuwde website. Verbeterpuntje?

Een suggestie voor een hernieuwde focus:

Ondanks de enorm toegenomen mobiliteit brengt de gemiddelde inwoner van ons land toch het grootste deel van zijn tijd door in de eigen omgeving. Vandaar de roep om de nodige rust en veiligheid aldaar, die in menige brochure van een nieuwbouwwijk doorklinkt.

De metropolitaanse waan van de dag met een overal gepropageerde 24 uur economie en maximale urbanisatie die als zaligmakend wordt voorgesteld, staat haaks op de belevingswereld van de mensen die in diverse plaatsen binnen of buiten de stad hun dagelijks leven leiden.

Nu het ministerie van infrastructuur en milieu en het provinciaal bestuur in Noord Holland op het punt staan om via SMASH! de nota “Mainport en Metropool” te publiceren is waakzaamheid geboden.

Nog nooit was de afstand tussen verantwoordelijk bestuurders en de bewoners van Noord Holland zo groot?

Het belang van meer focus op de directe omgeving klinkt met veel andere belangrijke observaties door in de H.J. Schoo lezing van dit jaar:

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/02/teruglezen-de-h-j-schoo-lezing-van-timmermans/

Focus op de directe omgeving en deze beschermen tegen uit de hand lopende megamobiliteit?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

PVRC: OOK VAN LOKAAL NAAR REGIONAAL?

Van de grote landelijke partijen valt helaas niet veel te verwachten wat betreft het luchtvaartbeleid.

Daarom is de bijeenkomst volgende week in Castricum waar geprobeerd zal worden om een nieuwe "Lokaal-Regionale" samenwerking te starten uitmondend in een politieke partij die meedingt in de komende Statenverkiezing 2015 interessant.

Parallel hieraan kan de vraag worden gesteld of niet ook PVRC regionaal zou moeten opschalen, te beginnen met het gloednieuwe samenwerkingsverband BUCH-REGIO?

Door dit soort initiatieven kan een vuist worden gemakt tegen de nu alom heersende METROPOOLGEKTE welke binnenkort in een I&M nota "Mainport & Metropool" een hoogtepunt lijkt te bereiken.

Een meer pro actieve houding van het PVRC bestuur in deze richting zou mooi aansluiten op de ingezette vernieuwing en uitgesproken meer activistische inzet?

Geplaatst door Ymte van Gosliga uit Castricum

PVRC OOK REGIONAAL?
In 2008 is de Vereniging voor Bescherming van het Leefmilieu in de Regio Schiphol (BLRS) opgericht, o.m. door twee bestuursleden van PVRC, met als doelstelling: Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van bewonersplatforms rond Schiphol. In BLRS werken 18 platforms samen in de wijde regio rond Schiphol, behalve in Castricum ook in o.a. in Egmond-Binnen, Amstelveen en Oegstgeest.
In de afgelopen jaren is dit samenwerkingsverband en daarmee ook PVRC actief geweest om invloed uit te oefenen bij o.m. de invoering het nieuwe stelsel Schiphol: Vliegen volgens afspraak en recent bij de voorbereidingen van de ORS ( Omgevings Raad Schiphol).
De vnl. ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo biedt PVRC vooralsnog geen nieuwe perspectieven en mogelijkheden om 'de hinder te verminderen'.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Het verminderen van hinder hangt ten zeerste samen met een definitieve capaciteitsgrens, maar ook met de nog volstrekt onvoldoende integratie van luchtvervoer met de moderne HSL spoornetwerken waar thans in Europees verband enorme investeringen plaats gaan vinden.

Intussen biedt de nieuwe BUCH regio juist kansen om in een nauwe samenwerking tussen gemeentebesturen en een groot platform als PVRC de enorme belasting veroorzaakt door dag- en nacht deels ook parallel aanvliegen aan de kaak te stellen. Zowel bij de Cie. Ruimte & Milieu in NH als bij de Cie. luchtvaart in Den Haag. Nog breder samenwerken (BLRS) klinkt mooi, maar heeft tot nu toe nog helemaal niets opgeleverd! Die Metropoolregio Amsterdam wordt volledig door de sector en I&M / PS NH geregisseeerd!

Ook zal de partij van bestuurslid de Hr. Van Gosliga, hetCDA (net als andere partijen), wel op moeten houden met het vergoelijken van sector ambities om het aantal vluchten nog eens te verdubbelen (zie eerdere uitspraken sector op deze website) en ook nog eens met vliegende flats ( tot 800 passagiers!) de hinder en risico's tot onvoorstelbare proporties op te voeren.

Er lijkt dus reden genoeg om eens duchtig te evalueren en in gezamenlijkheid nieuwe kansen en mogelijkheden na te gaan die in de toekomst wel tot hinderbeperking kunnen leiden?