Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegen kan innovatiever

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 820 
|
 ED 21-06-2017 
hvs_klmoud_DSC_2522.jpg

OPINIE

Het nieuwe Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVN2) bereidt zich voor op nieuwe afspraken over de groei van Eindhoven Airport.

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport groeit explosief. Toen Hans Alders in 2010 zijn advies uitbracht, vonden er jaarlijks 18.000 civiele vliegbewegingen plaats. Hij wilde een doorgroei naar 43.000 vliegbewegingen in 2020. Daartegenover stond onder andere dat herriebakken in de geluidscategorie F, E en D niet meer toegelaten werden. Het kabinet nam het advies over en heeft dat wettelijk vastgelegd. Die wettelijke bepalingen lopen tot 2020. Daarna bestaan er geen afspraken.

Brainport


Het jaar 2020 nadert en steeds meer mensen vragen zich bezorgd af wat hen daarna boven het hoofd hangt. De Brainport-bobo's willen veel meer vluchten. Dat stond al in de Brainport Nationale Actieagenda, terwijl het merendeel van de lokale politiek daar toen nog niets van wist. Het tekent het belang dat men in deze kringen hecht aan lokale democratie.

Het 'oude' Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport bereidt zich in deze stille periode voor op de jaren na 2020. Om de organisatie te versterken en te moderniseren is er een doorstart gemaakt in het nieuwe Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2). Zowel in de oude als de nieuwe koepel werken onder andere de BOW, BMF en Milieudefensie samen. Daarnaast beginnen zich steeds meer bewonersorganisaties als ondersteuner aan te melden. Dit proces loopt volop.

Het nieuwe beraad pakt meer thema's op. In 2009 was bijvoorbeeld nog nauwelijks iets bekend over de luchtvervuiling en de klimaateffecten van het vliegen. Oude thema's als geluidshinder en openingstijden blijven onverminderd actueel.

Het oude platform dankte zijn naam aan een beginselmanifest met 10 stellingen. Er ligt nu een nieuw manifest met 12 stellingen, goedgekeurd op een drukbezochte bijeenkomst in Knegsel op 20 mei. De volledige tekst is te vinden op de website .

Hieronder een samenvatting.

1. Groei van Eindhoven Airport is geen doel in zich.

2. De hinder en de geluidsruimte, horend bij 43.000 vliegbewegingen, mogen vanaf 2020 niet verder toenemen.

3. Als vliegtuigen stiller of schoner worden, of minder 's avonds vliegen, wordt die winst 50-50 procent verdeeld tussen vliegveld en omwonenden.

4. Na 23 uur geen planmatige landingen, voor 7 uur door de week en voor 8 uur op zaterdag en zondag geen starts (het vroegere openingstijdenregime).

5. Routeoptimalisatie.

6. Selectiever vliegen, met voorrang voor zakelijk en sociaal-maatschappelijk.

7. Meer met de trein in plaats van met het vliegtuig,

8. Overlast van en parkeerproblemen door autoverkeer terugdringen.

9. Geluids- en milieugegevens worden inzichtelijk toegankelijk.

10. Goede economisch nadeel-compensatie.

11. Eindhoven Airport zet zich in om luchtvervuiling en klimaateffecten nationaal en mondiaal terug te dringen.

12. Defensie streeft naar optimale publieksvriendelijkheid.

Realiseren


Punt 3 verdient toelichting. Er bestaan zowel conventionele als innovatieve methodes om dit te realiseren.

's Avonds minder vliegen is conventioneel. Avond- en nachtvluchten leveren strafpunten op die voor geluidsberekeningen meetellen. Ook conventioneel is om de verplaatsingsbehoefte tot pakweg 700 km per trein af te wikkelen. Dat kost veel minder energie en die energie kan duurzaam worden opgewekt.

Al wat innovatiever is de gedachte om alleen nog vliegtuigen in de geluidscategorie A toe te laten, die ook nog eens minder brandstof verbruiken. Die bestaan al. Het zou een versnelde modernisering van de straalverkeersluchtvloot op Eindhoven Airport betekenen.

De Brainport-regio zou pas echt zo innovatief zijn als zij steeds beweert te zijn als zij in twee toekomstige ontwikkelingen zou stappen:

1. Het gebruik van zwavel- en benzeenarme, dus synthetische, kerosine. Dat zou de ultrafijn stof- en roetlozingen bij de start fors terugdringen. Deze kerosine bestaat al, maar nog slechts in kleine hoeveelheden. Eindhoven Airport zou bijmengingspercentages kunnen eisen, die klein beginnen, maar planmatig groeien.

2. Het zo spoedig mogelijk verwelkomen van de nieuwe hybride-elektrische propellervliegtuigen voor de middenafstanden. Deze kunnen op een accu opstijgen, veroorzaken geen luchtvervuiling en kunnen op termijn op duurzame energie draaien.

Bekijk bericht op "ED 21-06-2017"

Reacties op dit bericht