Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegen en gas: beide verslavend

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1209 
|
 Trouw - 10-04-18 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpgCommentaar

Schiphol, de KLM en eigenlijk de luchtvaart in zijn algemeenheid zijn een wezenlijk onderdeel van de economie. Samen met de haven in Rotterdam maakt de luchtvaart de slogan 'Nederland distributieland' waar.

De bijdrage is in ieder geval in één opzicht vergelijkbaar met het aardgas uit het Groninger gasveld: de economische afhankelijkheid ervan is dermate groot, dat het onmogelijk lijkt tot verandering te komen, hoe evident de noodzaak tot verandering ook moge zijn.

Net als van het Groninger gas profiteert heel Nederland van de onmiddellijke nabijheid van een groot, inter-nationaal vliegveld, terwijl de lasten liggen bij omwonenden - slechts een deel van de bevolking. Hoe moe-ten in een dergelijk geval de nadelen een even groot gewicht krijgen in de afwegingen als de voordelen?

In het Groninger geval waren er aardbevingen nodig en instortende huizen en boerderijen. Die brachten de politiek tot andere gedachten en tot een besluit om de belangen van de gedupeerden serieuzer te nemen en, uiteindelijk, de doorslag te laten geven.

Zover is het rond Schiphol nog lang niet. De luchthaven zit aan de grenzen van de groei en opnieuw dreigt te gebeuren wat de afgelopen decennia steeds gebeurde: de maxima voor het aantal vliegbewegingen zijn minder normstellend dan ze aanvankelijk leken te zijn. Schiphol en de gebruikers van de luchthaven, waar-van de KLM de belangrijkste is, pleiten ervoor het maximum aantal vliegbewegingen te verhogen nu de ingebruikname van Lelystad wordt uitgesteld.

Het is vooralsnog een pleidooi van belanghebbenden, maar de omwonenden en hun vertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol hebben, wijs geworden door alle negatieve ervaringen uit het verleden, alle reden te verwachten dat in Den Haag voor dat pleidooi een gewillig oor is te vinden.

Ook de ingebruikname van de luchthaven in oostelijk Flevoland als overloop voor Schiphol is niet meer dan een maatregel voor de korte termijn. Nu daar vertraging optreedt, is het wel zo gemakkelijk de groei gewoon op Schiphol te laten plaatsvinden. Zo worden veel fundamentelere beslissingen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland op de lange baan geschoven, hoe evident het ook moge zijn dat op de wat langere termijn de ingeslagen weg een doodlopende weg is.

Helaas staan omwonenden van Schiphol vaak alleen in hun strijd. De rest van Nederland heeft slechts te maken met de voordelen. Door goedkoop te vliegen of door direct dan wel indirect voor werk afhankelijk te zijn van de luchthaven. De gelijkenis met Groningen is treffend, maar veel sneller dan daar gebeurde moet het belang van omwonenden nu volop gaan meewegen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.
Sneller dan in Groningen moet nu het belang van omwonenden van Schiphol volop meetellen


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

I have a dream,
That one day I can wake up without being tired,
and find a world of real silence,
That one day I can enjoy sitting in my garden,
without the continuous roar of jet engines in my ears.
That one day the air transportation sector will pay its dues,
and responsible CEO’s and politicians will be called to justice,
for what they have done to the environment.
I have a dream,
That one day climate change is no longer a threat,
I have a dream.

Ir. B. van Marlen, Uitgeest.

Geplaatst door Jos

Goed stuk. Met een belangrijke kanttekening. Het gaat bij Schiphol niet om economische afhankelijkheid maar om 'vermeende' economische afhankelijkheid. Zoals Decisio terecht aangaf bij een recente studie voor het ministerie is er bij de directe en indirecte werkgelegenheidscijfers sprake van een momentopname , een foto. De Nederlandse economie is heel dynamisch en bij het wegvallen van arbeidsplaatsen in de ene sector komen er weer andere voor in de plaats in een andere. De netto economische effecten bij het 'terugvallen' tot een vliegveld als Brussel of Zurich zijn minimaal,

Geplaatst door JB uit Amersfoort

mooi verhaal, maar sinds 2010 heeft men de route verplaatst over Amersfoort. Sinds die tijd loopt deze nu recht over mijn huis. Ik kan niet lekker in de tuin zitten, of buiten zijn. Als ik buiten ben doe ik maar oordopjes met muziek in om het irritante geluid te elimineren. Elke dag 20 tot 75 passages op een hoogte van 2800-3800 meter. Zou je denken dat dit geen overlast meer geeft, maar het geluid is gierend brommend en geraas alsof er een trein passeert op 100 meter afstand met een snelheid van 90 km/h alleen het duurt 10 x zo lang. Het lijkt er meer op dat we naast Schiphol wonen terwijl er 45 km afstand tussen zit. Ik ben zeer bevreesd dat het steeds erger wordt. Ook in huis is er geluidsoverlast, zeker s’avonds dan moet ik dikwijls de ramen sluiten. Als je de radarbeelden bekijkt lijkt het net of ze expres over Amersfoort vliegen. Er was toch afgesproken om woonkernen te mijden?

Geen directe omwonende.

Geplaatst door anoniem1

Gas heeft buiten de nam heel Nederland nog profijt van,geld gaat direct naar de overheids begroting. Aantal mensen dat voordeel heeft van Schiphol is vele malen kleiner. 100 euro ipv 130 euro voor die ene keer per jaar dat sommigen op vakantie gaan met het vliegtuig. Merendeel van de nederlanders gaat nog niet eens een keer per jaar met het vliegtuig.
300+ bestemmingen waar de meeste nederlanders nooit gebruik van maken. Er zijn zeker mensen die voordeel hebben van Schiphol en het netwerk maar een hele grote groep is het niet denk ik.

Geplaatst door Wouter uit Gouda

JB (12 apr 2018 om 17:43:50) Hier in Gouda hebben we dagelijks hetzelfde- tenzij het noordenwind is, dan komt alles boven Gouda samen (op zo'n 1000m). De overlast begint bij ons al vanaf 05:00 als Transavia begint te vliegen. Op Twitter ben ik al enkele keren voor zeikerd uitgemaakt; je bent een suffe klager als je hier iets van zegt. Tja. Het lijkt wel alsof het normaal gevonden wordt dat vakantiegangers het recht hebben om mijn woongenot te verpesten.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@JB. Ja, dit is weer een voorbeeld van de alsmaar groter wordende voetafdruk van Schiphol. Destijds zijn 139 (!) zienswijzen tegen de verschuiving van de zogenaamde A(msterdam) - R(uhrgebied) - F(rankfurt) route ingediend, maar die zijn terzijde gelegd omdat zij geen nieuwe gezichtspunten hebben opgeleverd. Men wist kennelijk al dat de omwonenden van Schiphol niet op nog meer herrie zaten te wachten. En dat allemaal om de route met slechts 5 km. te bekorten, wat een enorme winst voor het klimaat betekende. Onzin natuurlijk, maar de luchtvaarmaatschappijen bespaarden er wat kerosine mee, zodat ze nog goedkopere tickets konden gaan aanbieden. Dat ze daardoor over meer bebouwd gebied zouden gaan vliegen, ach, wat zou dat? Vliegtuigen worden immers toch steeds stiller?
Heel veel mensen woonden ooit in een gebied waar zelden of nooit een vliegtuig overkwam, waaronder ik ook Op een ruime afstand van Schiphol zonder enige aanwijzing ooit nog eens onder een drukke vliegroute te komen wonen. En onder het mom van het enorme economische belang van Schiphol zouden ze dat moeten accepteren. Op de site Eerlijk over Vliegen, https://www.eerlijkovervliegen.nl/ wordt een ander boekje over de luchtvaart opengedaan.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Wouter. Ja, er zijn mensen die het heel normaal vinden als er urenlang om de 2 a 3 minuten een vliegtuig over je heen dendert. Die mensen vind ik niet normaal. Dien regelmatig bij BAS een klacht in (niet meer dan 500 per jaar, anders tel je in de officiële statistieken letterlijk niet mee). Je ziet dat het aantal mensen dat klachten indient sterk aan het stijgen is. Het afgelopen kwartaal waren het er 65% meer. Als die trend zich doorzet, moet dat toch een keer in Den Haag gaan opvallen.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Shell wordt door Milieudefensie voor de rechter gedaagd voor haar 2 % bijdrage aan de broeikas.
Shell en Exxon moeten stoppen met de gaswinning in Groningen en eisen een schadeclaim.
KLM eist verhoging van het plafond boven 500.000 wanneer Lely te laat opengaat.

Tja, wanneer dagen wij de Schiphol bestuurslaag voor de rechter. En uiteraard ook de boefjes van gisteren: de accountant Jos Nijhuis en chirurg/psychotherapeut Gerlach Cerfontaine. En natuurlijk Peter Hartman en Piet Elbers. Mogen we dan even zwartepieten?

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/06/teringherrie-a1598545

Geplaatst door sara uit amstelveen

Goed stuk en de reacties over hoe ver het zich heeft uitgebreid vind ik bedrukkend.

Amstelveen 13-04-18. Er is een baan in onderhoud. Vanmorgen 5 uur was er opeens nog eentje. Wakker dus, weer in slaap vallen en te laat wakker voor een afspraak. Nu is het stil na vier dagen non stop staats-terror. Voor de avond piek start 8:30 ga ik naar mijn ouders die wonen een stukje verder op. Als we heel hard de TV aanzetten en de deuren goed dicht doen hoor je ze niet zo, gelukkig is het heel gezellig en om half elf kan ik weer naar huis.
Je weet nooit wanneer ze komen... en er is niemand die je helpt. Er is geen handhaving. Dit mag. Een werkgever moet als zijn werknemers elke dag aan 80-90 db worden blootgesteld voorzorgsmaatregelen nemen. Soms wilde ik dat er een ridder kwam die ze weg dode, deze draken in de lucht.

Ik woon in het mooiste stukje van Amstelveen, een schuiloord in de polder voor weidevogels, ben hier mijn hele leven al en het allermooist is de lente. Maar als het hier stil is, weet ik dan andere mensen er aan de andere kant last van hebben. Ik heb er pas drie kwart jaar last van, daarvoor was het niet zo veel. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een conversatie in de tuin moest afbreken voor een vliegtuig. Afgelopen zomer was dat voor het eerst. Het meest nare is inderdaad (het merkwaardige issue) dat andere mensen vinden dat je zeurt. Ook vrienden, '' ja je kunt er toch aan wennen'' '' Of je moet je er bij neer leggen. Of ik heb het nu wel gehoord''' Of deze ''Dan moet je er maar niet gaan wonen'' Maar ik ben hier wel geboren, heb veel vrienden en familie in deze omgeving en ik ben eigenlijk financieel afhankelijk voor werk van de Randstad.
Ik denk dat er heel veel mensen zijn waar weggaan geen directe optie is. Daarbij gezien de huidige plannen voor Lelystad is er weinig betaalbaar alternatief... diep in de Achterhoek misschien nog?

Tot slot geluidshinder is een ding, het ultra-fijn stof het andere. Het is duidelijk (bewezen!) dat dit tot ver, tot 16 km in de omgeving van een luchthaven, verhoogd is. Dit in tegenstelling tot de 400 meter van een snelweg en het gewone fijnstof. En voor het laagvliegende verkeer dus buiten de Schiphol omgeving, dus waar je ze hoort (bv aanvliegroutes boven noord Nederland) is het naar mijn weten niet gemeten. Het is wel duidelijk dat ultra-fijnstof zeer negatieve effecten heeft op de gezondheid. Dus daarom loopt er een mega grote studie van het RIVM met Schiphol bewoners als proefkonijnen. Alleen in de huidige studie van het RIVM lijkt het onderzoek naar neurologische aandoeningen in relatie tot het schadelijke ultra-fijnstof te ontbreken ( verhoogd risico na blootstelling ultra-fijnstof op Alzheimer, Parkinson ALS en beroerte). Ik zie het er in ieder geval niet terug. Misschien is het dus veel erger dan Groningen omdat het ook slecht voor de gezondheid kan zijn.

Geplaatst door Otto van Nispen uit Hoog-Keppel

Meer milieu schade en geluidshinder. Dat hebben we te danken aan de globalisering en het neoliberalisme. Goedkoop is duurkoop. De klimaat doelen van Parijs gaan niet gehaald worden.
Natuurlijk is het autogebruik ook vors toe genomen en ook niet al te best, maar ik plaats ze niet onder dezelfde noemer. Vliegen behoord exclusief te zijn waar veel voor betaald moet worden.
Ik wordt er zelf opvliegerig van hoe het nu gaat. Maak vliegen peper duur. Het wordt tijd dat het besef onder de veelgebruiker van vliegreizen doordringt.