Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 5798 
|
 LBBL 
HvS_logo_LBBL.png

Er zijn vele redenen waarom Schiphol niet zou moeten groeien, de vijf belangrijkste op een rijtje

SELECTIVITEIT (Afspraak is afspraak)

In 2008 is tussen overheid, luchtvaartsector en omwonenden een unaniem akkoord gesloten dat Schiphol niet langer ongebreideld mag groeien. Selectieve ontwikkeling betekent dat verkeer wat belangrijk is voor de bereikbaarheid van Nederland voorrang krijgt. Daarvoor is een plafond van 500.000 vluchten tot 2021 afgesproken (met een beperkte uitloop daarna). Aan die afspraak mag niet worden gemorreld. Schiphol hoeft ook niet de grootste luchthaven van Europa te worden. Afspraak is afspraak.

CAPACITEIT (Schiphol is vol)

Schiphol heeft de schaarse groeiruimte verspild aan “pretvluchten” en is eerder dan bedoeld volgelopen. Bovendien heeft Schiphol de afgelopen jaren onvoldoende hinderbeperking geleverd waarmee nog enige groei mogelijk zou worden. Minder lawaaiige vliegtuigen bieden geen soelaas. Stil vliegen bestaat alleen in sprookjes (bezemsteel, vliegend tapijt). Schiphol heeft zichzelf op slot gedaan.

VEILIGHEID (Geen uitbreiding op huidige locatie)

Uit een onthutsend rapport van de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid) blijkt dat Schiphol op dit moment niet onveilig is, maar ook dat zonder ingrijpende maatregelen verdere groei onverantwoord is. Pogingen om dit veiligheidsrisico te bagatelliseren zijn verwerpelijk. Door de ligging van het banenstelsel en de complexiteit van het baangebruik is uitbreiding op de huidige locatie trouwens helemaal niet mogelijk, de enige remedie is verplaatsing (van de banen) naar zee.

LEEFBAARHEID (Niet bouwen onder de routes)

De lasten in de vorm van vliegtuigherrie, luchtvervuiling en gezondheidsschade worden afgewenteld op de huidige omwonenden. Doordat een verouderd woningbestand wordt gebruikt, worden niet alle gedupeerden meegeteld. Wegens de versoepeling van bouwmogelijkheden zal het aantal “spookgehinderden” nog verder toenemen. Als het aan Schiphol ligt komen er nog vele tienduizenden vluchten bij en de overheid wil nog honderdduizenden huizen laten bouwen. Dat kan niet tegelijk en zeker niet onder de routes. Straks vliegen ze overal en dag en nacht, nooit meer rust. Een “klaagverbod” is geen oplossing voor maar een ontkenning van dit probleem.

DUURZAAMHEID (Vluchten kan niet meer)

Luchtvaart heeft zich weten te onttrekken aan de klimaatdoelstellingen, net als eerder aan belastingen en milieuheffingen. Die scheve concurrentieverhouding leidt tot een onverzadigbare vraag om voor een habbekrats te vliegen. Ieders individuele zware klimaattaakstelling in de woonomgeving wordt teniet gedaan door goedkope, onnodige stedenvluchten. Luchtvaart moet in de klimaatwet. En we moeten eindelijk werk maken van minder milieubelastende alternatieven zoals snelle treinen.

Het “Aldersplafond” doet zijn werk zodra het gaat knellen: nu groei niet vanzelfsprekend is, ontkomt men niet aan een serieuze discussie over alternatieven.

Bekijk bericht op "LBBL"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Ja Ja, Het IS nu menens

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Minister van Nieuwenhuizen lijkt tot de conclusie gekomen te zijn dat Schiphol kan groeien. Morgen legt ze de Tweede Kamer onderzoeken voor van onder andere het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het onderzoeksbureau To70. Volgens hen komt de veiligheid van omwonenden niet in het gedrang bij beperkte groei.
Hoe beperkt die groei moet zijn hangt af van veiligheidsmaatregelen die worden genomen. Zo moet de samenwerking tussen luchthaven, verkeersleiding, maatschappijen en overheid verbeteren.

Actiegroepen houden er rekening mee dat het om 50.000 vluchten per jaar gaat. Ze zeggen niet veel vertrouwen te hebben in de uitvoering van het strengere toezicht dat de minister toezegt. Afspraken over Schiphol worden vaker niet dan wel nagekomen. Ze wijzen erop dat o.m. veel vaker over bewoond wordt gebied gevlogen dan afgesproken.
“Als de veiligheid bij de minister werkelijk vooropstaat, is er maar één oplossing: Schiphol laten krimpen op korte termijn. Voor de langere termijn moet worden gezocht naar een alternatieve locatie,” stellen zij.

Lees het hele bericht bij het Parool

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Nog steeds gaat het ministerie , lees de VVD door met manipulaties !

Geplaatst door Michel uit Voorschoten

Onder Rutte I, II, III is het neoliberalisme nu ook in Nederland volledig tot bloei gekomen. Liberalisme is zijn reinste vorm geeft burgers de ruimte tot zelfontplooiing, waarbij de overheid regelend optreedt. Daar is niets mis mee. Maar dat doet het neoliberalisme niet. De overheid is nu marketing manager geworden voor het grootkapitaal en haar elite.
Het bikkelharde "dividend" kapitalisme van deze bedriegende, liegende en manipulerende eerste minister en zijn achterban heeft artikel 21 van de Grondwet de facto door de papierversnipperaar heen gehaald. De NL bevolking moet maar lijden onder het deken van lawaai en vliegtuigstrepen. Schiphol is een cash cow voor een kleine elite en de collaborerende overheid die meeprofiteren in het dividend van deze geldmachine. Een geldmachine die niets meer te maken heeft met vestigingsklimaat, handel en wereldeconomie. Het is het op grote schaal vervoeren van de wereldbevolking over een hub in een spinnenweb van wereldwijde vliegverbindingen. En een concurrentieslag voor de ego's van de CEO's om de grootste luchthaven met de meeste verbindingen te worden. Waarin een bescheiden deel van pretvluchten voor de eigen bevolking.
Let wel: per dag zijn er op deze aardkloot meer dan 100.000 vluchten, 100 miljoen kg kerosine gaat per dag de lucht in. En let wel: per vat olie winning wordt nu al 82% van zo'n vat gebruikt voor zijn eigen winning. De productie is zo onrendabel dat de grote oliebedrijven slechts op schulden kunnen overleven. De aanslag op het klimaat en de gezondheid van ons en de volgende generaties is ronduit crimineel te noemen. En daarmee is het neoliberalisme een stroming die in 40 jaar tijd de aardkloot volkomen gesloopt heeft.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten