Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vierde aanvliegroute Schiphol levert veel hinder op voor Utrechtse regio en moet gestopt worden

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 8259 
|
 bunniksnieuws.nl - 10-02-2023 
paarslawaai.jpg

BUNNIK - Dat er over de provincie Utrecht 120 vliegtuigen per dag laag over komen vliegen door een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol, daarover hebben lokale kranten zoals het Bunniks Nieuws eerder over geschreven. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken gaat de Kerngroep Stop4deroute de komende maanden bij gemeenteraden inspreken in plaatsen die hiermee te maken kunnen krijgen. Wanneer Bunnik aan de beurt is, is nog niet bekend.

De Kerngroep Stop4deroute laat weten dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincies Gelderland en Utrecht richting Schiphol wil gaan aanwijzen. Een route waarover circa 19 procent van de aankomende vluchten op Schiphol moet gaan vliegen. De gemeenten in de provincie Utrecht waar de vliegtuigen mogelijk laag over gaan vliegen zijn: Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

INSPREKEN TIJDENS RAADSVERGADERINGEN

De Kerngroep Stop4deroute - een groep van inwoners en andere belanghebbenden - merkt op dat mensen nog steeds niet of nauwelijks zijn geïnformeerd over wat hen boven het hoofd hangt. Of, in dit geval, vliegt: elke 7 à 8 minuten een laag - op 2 kilometer hoogte en lager - overkomend vliegtuig. Ook ’s nachts. Om inwoners en belanghebbenden te informeren zal de kerngroep de aankomende maanden gemeenteraadsleden toespreken. Alle inwoners zijn daarbij welkom.

,,Er komt een snelweg boven de provincie Utrecht, waar 120 vliegtuigen per dag over komen vliegen. Maar niemand weet hier iets van,” zegt Lenneke Kok van de Kerngroep Stop4deroute. ,,Daarnaast heeft minister Harbers ook nog eens de wens uitgesproken – en dit staat ook in de Luchtvaartnota – om Schiphol vanaf 2027 te laten groeien. Een vierde aanvliegroute faciliteert dus extra ruimte voor deze groei. Dat betekent méér hinder voor iedereen, qua geluid en qua uitstoot van kankerverwekkende stoffen, CO2, stikstofverbindingen en andere broeikasgassen. Ook voor de kwetsbare natuur waar de vliegtuigen over zullen vliegen is dit schadelijk.”

Op de website www.stop4deroute.nl is te vinden wanneer de kerngroep de verschillende gemeenten aandoet. Deze zal steeds worden aangevuld, dus het is verstandig regelmatig te kijken. De kerngroep zal een installatie meebrengen, die studenten van Hogeschool Utrecht hebben gemaakt, om mensen de overlast van geluid te laten ervaren die er zal zijn als deze route er komt en de reacties van andere inwoners te laten horen. De kerngroep hoopt door bestuurders en inwoners te informeren, dat ze de vergaande gevolgen gaan inzien en dat er een gezamenlijke vuist wordt gemaakt tegen de komst van de vierde aanvliegroute.

GEEN GROEI LUCHTVAART IN STIKSTOFCRISIS

,,De IPPC rapporten zijn alarmerend over het klimaat. We zitten in een stikstofcrisis. De luchtvaart levert schade op voor de leefomgeving en het welzijn van heel veel mensen. Groei hiervan is in onze ogen op geen enkele manier te rechtvaardigen. Sterker nog, voor mens, natuur en klimaat is krimp van de luchtvaart noodzakelijk,” concludeert Kok. ,,De hamvraag is: van wie is de lucht? Is deze alleen van commerciële bedrijven als Schiphol en luchtvaartmaatschappijen, of is deze van ons allemaal? Wij vinden van ons allemaal.”

Op 22 februari wordt er om 9 uur ingesproken bij de provinciale commissie Milieu & Mobiliteit, dit is online te volgen.

Door Kuun Jenniskens

Bekijk bericht op "bunniksnieuws.nl - 10-02-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Leidsche rijn en vooral nieuwegein en ijselstein ontbreken op deze lijst.

Als je er van uit gaat dat utrecht centrum vermeden gaat worden met deze route,dan is het moeilijk om een route te bedenken die niet over deze plaatsen gaat. Eens te meer gezien het wel noemen van een plaats als houten.

Amersfoot zal denk ik geen last krijgen van deze route,dan zou de route wel erg noordelijk komen te liggen en moet er ook weer een heel stuk naar het zuiden gevlogen gaan worden. De nieuwe route kan wel indirect gevolgen hebben voor amersfoort. Omdat met de nieuwe aanvlieg route er waarschijnlijk ook iets gaat veranderen aan diverse uitvlieg routes. (al eerder genoemd door de sector:het verdwijnen van het oefengebied in brabant geeft vliegtuigen die nu oostwaards vliegen de mogelijkheid om eerder naar het zuiden af te buigen). Welk effect dit op amersfoort gaat hebben is onuidelijk. Het zou zowel een klein positief als een negatief effect kunnen hebben

Erg goed om te zien dat er in elk geval gezamelijk actie ondernomen word. De route tegenhouden gaat naar mijn verwachting niet lukken maar er is heel veel winst te halen voor omwonenden in de uitvoering. Daar zijn echt grote verschillen mogelijk.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Er is iets dat ik over het hoofd heb gezien.

Het zou mogelijk om twee nieuwe routes vanaf het nieuwe verzamelpunt kunnen gaan.
Een route voor zuidelijk baangebruik en een route voor noordelijk baangebruik. De noordelijke route zou mogelijk amersfoort kunnen raken al kan ik daar nu weinig zinnigs over zeggen. De route voor noordelijk baangebruik zal men ook weer willen inpassen bij de nieuwe routes vanaf lelystad dus hoe dat er allemaal uit gaat zien is een beetje een raadsel.

Het grootste risico voor zeist en de bilt is naar mijn vermoeden het eerder naar het zuiden afbuigen van uitvliegend verkeer op de route naar het oosten.

En nog over de uitvoering. Juist in de uitvoering zit het grootste risico voor omwonenden. Dit zou goed kunnen gaan als de gemeentes in een vroeg stadium betrokken gaan worden maar mijn vermoeden is dat de overheid en sector voor een andere strategie gaan kiezen.

Het zo laat mogelijk informeren en betrekken van gemeentes. Om daarmee het risico op protesten en vertraging van de besluitvorming zo klein mogelijk te houden.
Met als bijkomend voordeel dat de lvnl de voor haar meest aantrekkelijke route kan doordrukken zonder eventuele aanpassingen te hoeven maken.

De onzekerheid geeft veel onrust bij omwonenden,maar de zekerheid dat er een route op lage hoogte over je gemeente gaat komen zou nog veel meer onrust en mogelijke protesten geven.
Jammer dat de overheid op deze manier te werk gaat want het resultaat kan zijn dat er veel meer overlast zal zijn dan nodig.

Ik vermoed dat de lvnl al een route klaar heeft,inclusief way points en vlieghoogtes. Nog niet definitief maar op zijn minst een concept. Er is echter geen enkele informatie al sijpelt er af en toe wel iets doorheen. Dat geeft dan weinig vertrouwen,zoals bijvoorbeeld de in 2 artikelen genoemde vlieghoogte van 2100 meter bij rhenen. Dat zou dan 75 kilometer laagvliegen met heel veel overlast betekenen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

NEXT-GEN TECHNOLOGIE BLIJFT IN TABOE SFEER HANGEN

Naast de vier naderingsroutes hangt de op de banen gerealiseerde Next-Gen technologie als een zwaard van Damocles boven de vier provincies die sinds kort tot NOVEX Regio Schiphol zijn samengevoegd. Het wordt de sector wel heel gemakkelijk gemaakt om de zin door te drukken en de politiek laat het voor de bewoners volledig afweten.

Dus niet alleen de ligging ervan maar zeker ook de in de toekomst mogelijke frequentie tot elke 45 SECONDEN aan passages - zoals elders al door de FAA gerealiseerd - wordt door de verantwoordelijk VVD minister Herbers onder de pet gehouden.

Tot voor kort werd het achterhouden van informatie door een bewindspersoon als "politieke doodzonde" gezien, maar in de afkalvende bestuurscultuur lijkt dit intussen geen punt meer te zijn?

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het achterhouden van gedetailleerde informatie zie ik ook als een bewuste strategie om onrust te voorkomen. Geleidelijk zal men over nieuwe gebieden de herrie steeds gaan opvoeren om een soort gewenning te geven. Dus ervaart u nu al meer lawaai, dan kan het zijn dat u nog veel meer krijgt!

Ik las vandaag een nieuwe vinding van een VVD-er: ‘het denkvermogen van de belanghebbenden gebruiken’, in verband met uitwegen vinden voor het stikstofprobleem. Dit past naadloos in het luchtvaartdossier.

U maakt zich terecht zorgen over toenemende herrie in de regio Utrecht. In Kennemerland is de bedreiging nog veel groter: inderdaad om de 45-70 seconden een vliegtuig over je dak met 60-75 dB(A) urenlang op ca. 600-700m hoogte. En dit heet in de luchtvaart ‘licht belast’!

Ik roep op tot verzet!

Geplaatst door Leo Spaan uit Bunschoten-Spakenburg

Veel nieuw geluid uren per dag nu nog winter,in de zomer een plaag.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En dan nog over de lineaal die ik in sommige artikelen over deze route ben tegen gekomen. Een lineaal die aangeeft hoe de route mogelijk zou kunnen liggen.

Er zit een grote fout in het gebruik van deze lineaal die een vertekend beeld geeft. De lineaal gaat rechtstreeks naar het centrum van schiphol. En houd geen rekening met de ligging van de banen en het feit dat het laatste stuk van de nadering naar de baan in een rechte lijn gaat. Een lijn die dezelfde orientatie heeft als de baan waar geland wordt.

Dit kan eenvoudig gecorigeerd worden door deze lineaal te laten aansluiten op een punt dat zo,n 10km voor de baan ligt. Dat zal nog steeds niet de werkelijke route zijn maar het geeft wel een veel beter beeld.