Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Vervuiling én vervuiler precies in kaart

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 375 
|
 ed.nl 
me_vliegtuig_IMG_0712.jpg

Door Diede Hoekstra

EINDHOVEN - Precies weten hoe erg de luchtvervuiling is én weten wie die veroorzaakt. Met dat doel wordt de komende vijf jaar veel meer gemeten in Zuidoost-Brabant, de meest vervuilde regio van Brabant.

,,Een project van een omvang zoals het nog nergens in Europa wordt toegepast”, stelt Hans Verhoeven, programmaleider milieu van de gemeente Eindhoven. Op korte termijn wordt er op vijftig plekken in Zuidoost-Brabant innovatieve meetapparatuur geplaatst waarmee vervuiling door ozon, stikstof en (ultra)fijnstof wordt gemeten. De helft in Eindhoven en de andere helft in de regio. Op sommige locaties komen ook proeven met het meten van andere stoffen zoals ammoniak en roet.

Het uiteindelijke doel van ‘Aereas 2.0' is om inzicht te krijgen in de concentratie en bronnen van de luchtvervuiling. Voor het eerst wordt er ook gemeten in de wijken rondom het Eindhovense vliegveld. Om ook hier de discussie over hoe schadelijk het vliegverkeer voor omwonenden te voeden met zeer nauwkeurige gegevens. De kennis die met het project wordt opgedaan, kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een gezondere samenleving.

Samenwerking
‘Aereas 2.0' is een samenwerking van partijen zoals regiogemeenten (die nog wel moeten besluiten over hun financiële bijdrage), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Aireas, GGD en kennisinstellingen zoals TNO, Universiteit Utrecht en het RIVM.

De invoering valt nu toevallig samen met de huidige discussie over het landelijke stikstofbeleid waar de Raad van State eerder dit jaar een streep door zette. Om de natuur te beschermen moet er volgens de hoogste bestuursrechter meer gedaan worden om de uitstoot van stikstof te beperken. Het gevolg is dat veel bouwprojecten en wegverbredingen op losse schroeven staan. Het nieuwe meetsysteem zal hier volgens Verhoeven niet meteen een oplossing voor bieden. ,,Maar omdat we duidelijker inzicht krijgen in de bronnen van luchtvervuiling, kan er wel gerichter beleid worden gemaakt om de grootste vervuilers aan te pakken. Bijvoorbeeld door concentraties ammoniak te meten in het buitengebied.” Volgens Verhoeven bevinden de sensors hiervoor zich echter nog in de ontwikkelfase.

Betrouwbaar
Aireas 2.0 is de opvolger van het huidige meetsysteem Aireas waarmee sinds vijf jaar alleen in Eindhoven de luchtkwaliteit wordt geanalyseerd. Verhoeven: ,,Het nieuwe systeem meet niet alleen in de hele regio maar heeft ook sensoren die beter en langer betrouwbaar zijn. Bijzonder is ook dat we de markt uitnodigen om mee te doen. Partijen die sensoren ontwikkelen kunnen ze toevoegen aan onze meetpalen. Het mes snijdt aan twee kanten want wij krijgen nieuwe inzichten en marktpartijen kunnen hun sensoren testen in een praktijkomgeving. Zoals dus ammoniak- en roetsensoren.”

Dat juist Zuidoost-Brabant de proeftuin wordt voor het nieuwe systeem is volgens Verhoeven logisch. ,,Luchtvervuiling is hier echt een groot probleem. We hebben zelf een vliegveld maar ook de invloeden van het Roergebied, de haven van Antwerpen en de hoge concentratie van veehouders in het buitengebied spelen een grote rol. Eindhoven is, in ieder geval in Brabant, de stad met de meeste vervuiling in de binnenstad. Veel verkeer en, omdat het vaak stilstaat, veel uitlaatgassen. Aan de kust hebben ze bovendien nog het voordeel dat vuile lucht wordt gezuiverd met schone lucht van zee. Dat hebben we in Brabant niet.”

Gevoel
De data uit de metingen van Aireas 2.0 zijn straks voor iedereen in te zien op een website van het project. Er wordt 24 uur per dag gemeten en de resultaten zijn dus live te volgen. Mensen mogen ze ook gebruiken voor eigen onderzoek. Volgens Verhoeven is dat belangrijk omdat inwoners zich nu vaak niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld als ze het gevoel hebben dat hun eigen omgeving erg vervuild is ,,Door ze inzicht te geven kunnen ze zelf controleren of dat ook werkelijk zo is. We kunnen ze bovendien meenemen in besluitvorming over maatregelen die de leefomgeving verbeteren. In de binnenstad wordt het verkeer nu al teruggedrongen. We hopen ook op meer bewustwording bij de inwoners zelf. Wat kunnen ze zelf doen om hun leefomgeving te verbeteren. Niet iedere dag de auto te pakken bijvoorbeeld.”

De kosten voor Aereas 2.0 zijn begroot om zeshonderdduizend euro per jaar. De gemeente Eindhoven draagt jaarlijks anderhalve ton bij, de provincie twee ton en de omgevingsdienst één ton. Andere gemeenten wordt gevraagd om een bijdrage van 7.500 euro. Eindhoven bespreekt het plan op 10 september in de gemeenteraad.

Bekijk bericht op "ed.nl"

Reacties op dit bericht