Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Vertrouwen van burgers in de overheid inzake luchtverkeer lijkt verdwenen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 838 
|
 volkskrant.nl 
hv_overig_2712.jpeg

Commentaar door Hans Wansink

Of het nu gaat om Schiphol of om Lelystad Airport: het lijkt wel of er alles aan gedaan wordt om alle bedenkingen, alternatieve berekeningen en protesten die bewoners en milieu-activisten opwerpen tegen de luchtvaartlobby met actieve medewerking van de overheid onklaar worden gemaakt. Om te beginnen duurt het eindeloos voordat erkend wordt dat de milieueffectrapportages stelselmatig de werkelijke en de verwachte geluidshinder onderschatten. Wanneer die erkenning dan toch met zoveel woorden naar buiten komt, voegt staatssecretaris Dijksma daar zonder blikken of blozen aan toe dat de opening van Lelystad Airport, eigendom van Schiphol, op 1 april 2019 ongewijzigd doorgaat.

Lees het volledige commentaar via onderstaande link in De Volkskrant...


Bekijk bericht op "volkskrant.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg

Extreme luchtvervuiling rond Schiphol - Waar moet je heen?
(onderstaande tekst staat op Facebook)
Al het gereken en gebabbel over geluid op en in de wijde omtrek van Schiphol
doet mensen vergeten, dat wat daar gebeurt het leven kapot maakt.
Er is veel meer aan de hand of wellicht beter gezegd: meer in de lucht.
Alleen de betalende vliegtuigpassagier is interessant voor de overheid en de
bedrijven.
Behalve dat door de geluidsproductie van de vliegtuigen honderdduizenden mensen
geen echte rust meer kunnen ervaren en ook 's nachts niet de broodnodige rust
krijgen die nodig is voor een ontspannen bestaan, wordt er ook nog eens
heel veel ultrafijnstof en andere smeerboel de lucht ingeblazen, waarvan
allang duidelijk is dat dat heel schadelijk is voor ieders gezondheid.

In de Zembla-documentaire van 6 april 2016, 'Geen vuiltje aan de lucht'
werd gesproken van onderzoeks-gegevens, maar journalisten konden geen
interviews houden met de ter zake deskundige onderzoekers. Die onderzoekers
waren overgeplaatst naar een andere afdeling en konden/mochten niet
geïnterviewd worden. Minister Schultz weet hier meer van.
In de merkwaardige combinatie van beleidsterreinen 'Infrastructuur en Milieu'
is het wel duidelijk, dat Infrastructuur (lees Luchtvaart) de baas is en dat het erachter
staande 'Milieu' een ondergeschoven kind is.

In mei heb via Facebook aandacht gevraagd voor de zeer merkwaardige situatie
dat er jaarlijks veel aandacht wordt besteed aan de duizenden passagiers
die op Schiphol staan te wachten op hun vliegtuig, en dat er ondertussen
(vrijwel) geen aandacht wordt besteed aan de honderdduizenden mensen
in het land die de slaap niet kunnen vatten of 's nachts wakker worden door
het lawaai van de vliegtuigen. Hierdoor zijn er zeer veel gezondheidsklachten
en bijgevolg medicijngebruik etc. etc. Heel veel stress, onderpresteren op school
en op andere plaatsen. Kort lontjes in burencontact etc.
Ik had het over 'erbarmelijke omstandigheden' en de vraag (via Facebook)
gericht aan de Minister van I & M en aan de Minister van VWS.
Het Ministerie van VWS reageerde (via chat) binnen 24 uur en vroeg om een
toelichting. Het Ministerie van I & M heeft helemaal niet op mijn vraag
gereageerd.
Ik heb in samenwerking met mensen uit de regio Amsterdam (Omgevingsoverleg
Schiphol en anderen) een uitgebreide brief opgesteld en die via Facebook en
per aangetekende post naar het Ministerie van VWS gestuurd. Dat was op 15 mei.
Eind juni kreeg ik een brief, gedateerd 28 juni, NOTA BENE, van de
directeur Luchtvaart van het Ministerie van I & M, die liet weten, dat mijn brief
op 23 mei naar hem is doorgestuurd. In mijn brief heb ik aangegeven, dat de overheid
ernstig tekort schiet in de zorg voor de bewoonbaarheid, de bescherming en verbetering
van het leefmilieu en de bevordering van de volksgezondheid rond de luchthaven
Schiphol (deze begrippen/termen heb ik regelrecht overgenomen uit de Nederlandse
Grondwet). Anderhalve pagina tekst met als afsluitende woorden: 'Gelet op het
hiervoor staande ben ik van mening dat de overheid wel degelijk ook heeft voor de
bewoonbaarheid, het leefmilieu en de volksgezondheid rond de luchthaven
Schiphol. Het streven is om de zorg daarvoor in overleg met alle betrokken
partijen vorm te blijven geven.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
(LET OP: HIERONDER
Namens deze,
De Directeur Luchtvaart,
Drs..R.W. Huijser
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En gelooft de heer Huijser het zelf? Hij wordt in zijn hoedanigheid niet tegensproken
door medewerkers die hun woonlasten moeten betalen etc.
En hij werkt voor een Minister die haar PvdA-Staatssecretarissen de
in ultrafijnstof gepofte kastanjes uit het vuur laat halen.


Er zijn nog veel meer vragen, waarover - wie weet - later

Het bovenstaande antwoord ( boven 'Hoogachtend') is bij lange na niet het antwoord op al mijn vragen,
die voor een groot deel over 'Volksgezondheid' gaan.
De Nationale Ombudsman heeft de toezegging gedaan, eraan mee te werken,
dat al mijn vragen zullen worden beantwoord. Vanwege het procedurele
gegeven, dat ik niet op alle vragen antwoord heb gekregen.

Henk Meijer
Lid van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie
Elburg, 18 oktober 2017


Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

"Verborgen staat" maakt de dienst uit. De neoliberale, in alle stilte opererende, Zen mediterende Schultz van Haegen dient alleen maar het geheime programma van deze elite. Ideale kandidaat! Geruisloos. Net als de "aan de beurt" bewindsvoerders van Rutte III, bewindvoerders namens "verborgen staat". De democratie verdampt na het kiezen. "Verborgen staat" kiest hierna haar geruisloze kandidaten. Het geheime trapje onder het Torentje aan de Hofvijver.
Denk niet dat al het gekanker hier, al het demonsteren daar, al het kiesvee stemmen in 2017, 2018, 2019..., al de slachtoffers van de vuile lucht en lawaai ook maar één seconde "verborgen staat" op andere gedachten brengt. De zakken van haar elite zijn diep en nooit genoeg gevuld. Zelfversterkende gierigheid. Zo is de menselijke ego nou eenmaal.
Zolang het klootjesvolk de gunsten en diensten van "verborgen staat" graag blijft afnemen en zich constant laat verleiden is er voor die honderdduizenden, waaronder zij zelf ook nog, geen redden meer aan.
De olie blijft stromen, de kerosine wordt in miljoenen tonnen geproduceerd en verbrand door de strontvliegen en de prijsvechters kunnen verder in de race naar bodem. En het klootjesvolk gaat weer op weg naar de volgende zelfbevredigende pretbestemming. Kringloop, maar niet erg duurzaam zou je zeggen. Toch gebeurt het. Vandaag, morgen, overmorgen...
Tot de schuldenbom van "verborgen staat" ontploft. Een detonatie van de financiële WMD. Niet in Irak, Lybië, Iran of Noordkorea. Nee, zij liggen in ons midden. En de samenleving zal definitief verdampen.
Misschien komen er groene loten van een nieuwe manier van leven uit voort. Big Reset

Geplaatst door anoniem

Het vertrouwen is niet van de ene op de andere dag verdwenen. Het vertrouwen in de overheid wat betreft Schiphol is al heel erg lang verdwenen bij de mensen die dit dossier volgen. In elk geval al sinds de opening van de polderbaan. Het is nu in het nieuws en daarom weer actueel. Maar over een paar maanden is het weer uit het nieuws en gaat alles gewoon weer verder zoals het was.


Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg

Geplaatst op de site van de KLM, onze nationale trots

Vliegen spreekt tot de verbeelding, maar veel mensen horen, zien en ruiken alleen maar dat er gevlogen wordt. De gevolgen ervan zijn immens (= onmetelijk groot). Uw activiteiten zijn schadelijk voor de natuur, denk maar aan het lawaai, en het ultrafijnstof, dat mensen in hun longen krijgen en niet meer kwijtraken. Zij krijgen longkanker en uw bijdrage daaraan is niet te ontkennen. De effecten ervan zijn duidelijk en veelal ook dodelijk. U moet zich verantwoorden tegenover mensen en overheden die gedupeerd worden door uw bezigheden. Hoe gaat u dat doen? Vooral als u dat niet kunt, zult u uw activiteiten werkelijk tot het uiterste moeten beperken. Tips: 1. Stop met reclame voor reizen per vliegtuig. 2. Neem een voorbeeld aan de Nederlandse Spoorwegen; elektrisch transport is mogelijk. En vooral minder en niet meer vliegen. En de tegels uit de tuin halen, als je een tuin hebt. Geniet dicht bij huis in de tuin, in het park en in het bos. Het geld dat mensen overhouden kunnen ze geven aan 'Artsen zonder Grenzen' en andere hulporganisaties. Er is ellende genoeg. Altijd maar meer willen is een ziekte die veel voorkomt bij economen. Economie is vooral een geloof, een geloof dat meer ook meer geluk etc. betekent. En dat alles technisch oplosbaar is, gewoon nog een parallelbaan boven Schiphol etc. De grappenmakers. Men kijkt niet naar de schadelijke gevolgen, zoals bijvoorbeeld schade aan de natuur, sterfte van bossen, klimaatverandering d.w.z. verandering van het weer, waardoor het warmer wordt, de zeespiegel stijgt en soms woester wordt en wie weet nog eens over de dijken van ons land gaat klotsen. Dan is er geen houden aan. En er is ook geen houden aan als er veel ijs afsmelt in berggebieden en het smeltwater met donderend geweld naar beneden komt. Dit is geen toekomstfantasie, het is al een nachtmerrie voor velen, onder andere in Zuidoost-Azië. Als je dat niet wilt zien, is het slecht met je gesteld. En dan te bedenken dat je met je vliegreisjes aanzienlijk bijdraagt aan de opwarming van de atmosfeer, maar dat mensen dat niet weten, komt omdat ze bij de Nederlandse overheid [ het Ministerie van Infrastructuur en Milieu] een deel van de werkelijkheid verzwijgen. Vertel het maar, wel zo eerlijk. Zijn jullie al bezig vliegreizen te organiseren voor mensen die ontheemd, zittend in het vliegtuig het uitzicht hebben over de snel stromende rivieren en de woeste getijdebewegingen aan de kust? Dat wordt me wat .......

Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

IATA verwacht voor 2035 dat 7,5 miljard mensen in de vliegkist stappen. Dat is een verdubbeling t.o.v. de hedendaagse vraag naar vliegreizen. De voorzitter Alexandre de Juniac (tot 2016 bestuursvoorzitter van KLM-AF) is verrukt van deze groei door meer welvaart en innovatie. De grootste groei komt in China en India.
Welvaart? Vuile lucht, chronisch lawaai, klimaatverandering? Leidt tot schade aan mens, dier en natuur. Dit jaar verdwijnt een bosareaal ter grootte van Nieuw Zeeland door bosbranden. Waar blijft het groen om de dadelijk 5 miljoen ton CO2 per dag door vliegverkeer te compenseren?
En waar halen we al die olie vandaan. De piek olie is nog steeds actueel ondanks zeer lage olieprijzen. Het is bekend dat landen als Saudi Arabië zijn olie voorraden zwaar overdreven heeft. En de schalie revolutie in de V.S. dreef op gratis geld en lage rente van de centrale bank.
Innovatie? De luchtvaart innoveert nauwelijks, motoren worden niet zoveel schoner, electrische vliegtuigen zijn een utopie.
De luchtvaart zal vooralsnog niet stoppen met reclame maken voor spotgoedkoop vliegen zolang het klootjesvolk massaal in de kist blijft stappen. We lopen binnenkort met zijn allen tegen een keiharde muur aan. Klimaatverandering en de schuldenbom van 220 biljoen dollar.
Het einde van een tijdperk dat neoliberalisme, graaicultuur, groeiverslaving, politieke/monetaire/financiële corruptie van "verborgen staat" en ongebreidelde consumptie omvatte. Onze kinderen zullen ons verafschuwen voor wat wij achterlieten.

Geplaatst door anoniem

Of het verstandig is om op de klm website,facebook pagina en twitter te gaan reageren dat weet ik niet. Het kan een min of meer agressieve tegenreactie uitlokken,het geeft een aanknopings punt. Het heeft waarschijnlijk ook weinig effect,men weet daar drommels goed hoe het zit. Verwacht dat dergelijke boodschappen simpelweg verwijdert worden. Dapper vind ik het wel.

Schulden crisis is denk ik niet iets waar je op moet gaan hopen,dat gaat vooral de "gewone" nederlander hard raken en de mensen aan de top die blijven aan de top. Die zitten daar niet voor niks (sommige wel natuurlijk maar veel ook niet), zijn daar met hard werken gekomen en deze mensen zullen ook in een schuldencrisis weer naar boven komen drijven,simpel weg omdat ze goed dingen voor elkaar kunnen krijgen en organiseren.

De schulden die gaan ons ook niet opbreken,ze zijn uiteindelijk 100% virtueel. Heeft niks met de productie te maken. Een middel om de welvaart te herverdelen,om het kapitaal een inkomen te verschaffen zonder directe tegenprestatie. Op een gegeven moment staat overal weer een nul achter en is alles weer 10 keer zo groot. Als het klapt dan is dat omdat men het laat klappen maar dat lijkt niet te gaan gebeuren als je de trend over de afgelopen 100 jaar bekijkt, Doemdenken in de huidige omstandigheden is financiele zelfmoord denk ik.
Het is misschien ook meer een wens,die ik zelf soms ook wel heb.Je wilt eigelijk dat de a morele dingen die nu allemaal gebeuren op een of andere manier bestraft worden, dat het goede uiteindelijk overwint. Maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar.

Bovenstaande is overigens niet als aanval of kritiek bedoelt,gewoon een paar losse gedachtes.