Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verkiezingsdebat over de toekomst van de Luchtvaart

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 649 
|
 Natuur en Milieufederatie NoordHolland.nl 
logo_natuur_en_milieu.jpg

De coronacrisis heeft groot effect op de luchtvaart en Schiphol. Voor de een staat zijn of haar baan op het spel. Voor de ander betekent minder vluchten meer rust. Veel kiezers leven met de vraag hoe politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de komende jaren willen laten ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of de mogelijk afnemende vraag? Of is krimp noodzakelijk?

Verkiezingsdebat met politici
Over deze centrale vragen organiseren wij op donderdag 11 maart van 16.30 - 18.00 uur een debat met onder meer de Kamerleden: Jan Paternotte - D66, Lammert van Raan - Partij voor de Dieren, Suzanne Kröger - GroenLinks, Jimmy Dijk - SP en Ingrid Michon - VVD

Vier scherpe stellingen
Deze middag leggen we stellingen van Schiphol, Provincie Noord-Holland, bewoners en de Jonge Klimaatbeweging voor aan de politici. Een gevarieerd luchtvaartdebat gerelateerd aan de thema's Economie, Klimaat, Corona en Gezondheid. Zowel positieve als kritische geluiden komen aan bod. Vanwege de coronamaatregelen kun je het debat via livestream meekijken.

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst of kijk rechtstreeks via ons Youtube kanaal

Deelnemen aan debat?
Een select gezelschap willen we de ruimte geven deel te nemen aan het debat via het online platform Zoom. Hoe kun je deelnemen? Stuur een vraag in die je graag aan bod wilt laten komen tijdens het debat. Uit alle inzendingen stellen we een groep samen die wij persoonlijk uitnodigen. Stuur hier jouw vraag in.

Tot donderdag 11 maart!

Met vriendelijke groet,
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland


Live hier op YouTube over 26 dagen
11 maart vanaf 16:00 uur


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

MILIEUFEDERATIE & MRA BELEID: WAAR STAAT DEZE CLUB EIGENLIJK VOOR?

In de regio Kennemerland/ Alkmaar is een kritische houding richting deze club gerechtvaardigd: de Nationale Postcodeloterij is Hoofdsponsor en bepaalt het beleid!

Men steunt volop de "Operatie Deltametropool" en het streven van burgemeester Halsema e.a. om middels het "NextGen" hoogfrequent vliegsysteem en Polderbaan 2.0 de hinder richting Polderbaan en Kaagbaan te verplaatsen. Macht wordt van aangesloten gemeenten naar haar Metropoolbureau op de Zuid As overgeheveld, de burger heeft niets meer in te brengen.

Het lidmaatschap van de MRA - Uitgeest is al geannexeerd! - zal funest worden voor de woon- en leefomgeving hier. En met PVK/PVRC voorzitter Wilfred Eleveld -projectmanager bij deze Milieufederatie NH ! - zal onze regio worden opgeofferd ten faveure van de Schiphol Megametropool die men zo graag wil realiseren ten koste van de bewoners hier.

Laat u niet wederom voor de gek houden, stop deze waanzin nu het nog kan!

Geplaatst door Gerard uit Castricum

... Ik was wel benieuwd wat 'MRA' dan inhoudt. De tekst en het kaartje van deze pdf zegt wellicht genoeg. Kaartje is helder, aangestuurd door bedrijven zo te zien. Soort provincie, maar dan zelfverklaard?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

@ Gerard:

In een eerdere reactie was al te lezen:

"Helaas worden burgers die van het inspreekrecht gebruik maken door de MRA-gemeente Uitgeest nauwelijks serieus genomen, erger: zonder raadsbesluit is het spreekrecht in de raad van de agenda afgevoerd (alleen insiders weten dat het officieel natuurlijk nog gewoon kan!).

Burgerparticipatie wordt sluipenderwijs vervangen door "Overheidsparticipatie" ofwel handjeklap met verzelfstandigde bestuur- en uitvoeringsorganisaties en (internationale) bedrijven. De komende overdracht van macht naar de MRA (zie bijgevoegd Artikel NHD/G&E) zal dat alleen maar erger maken".

Dit artikel uit het NHD/G&E ligt bij de PVK/PVRC redactie op de plank, maar werd nog niet gepubliceerd.

Het zou wel duidelijkheid scheppen in de nu actuele discussie over de komende machtsoverdracht naar Femke Halsema's Metropoolbureau op de Zuid As en het verzet van politici in het Gooi hiertegen!


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

En vandaag in het NHD:

"SCHIPHOLLEN

Langzaam maar zeker gloort er hoop op een toekomstige sanering van Schiphol. Dat is namelijk hard nodig. Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van Noord-Holland geeft samen met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) een duidelijk signaal af. In de BRS zijn 56 gemeenten en vier provincies rond Schiphol verenigd - liefst 8,4 miljoen burgers van ons land worden hierin vertegenwoordigd. Zij spreken zich uit tegen de vaste vliegroutes die Schiphol zo graag wil implementeren, voor de buitenwereld gepresenteerd als onderdeel van de hinderbeperkende maatregelen. Insiders weten beter: de luchtruimherziening is slechts bedoeld om de capaciteit van het luchtruim te vergroten. Lees: meer vliegtuigen in minder tijd door onze luchten jagen ten koste van de volksgezondheid.

NextGen, hoogfrequent vliegen, is funest voor de volksgezondheid. Wat Olthof en BRS nog niet hebben aangekaart is minstens zo belangrijk: Op dit moment is Schiphol druk bezig het - uit de Verenigde Staten ingevoerde - vliegsysteem NextGen te implementeren op de Kaag- en Polderbanen. Bewoners onder de aanvliegroutes kunnen dan urenlang iedere 70 seconden toestellen boven hun huizen verwelkomen. Uit onderzoek blijkt deze techniek zeer nadelig uit te pakken voor de gezondheid van bewoners. Dat komt nog bovenop de recentelijk nog door de GGD’s vastgestelde, negatieve effecten van het intensieve vliegverkeer op de volksgezondheid.

De regering staat invoering al oogluikend toe, want Schiphol is de systemen al aan het installeren terwijl de besluitvorming nog maar net op gang komt. En daarmee dus hopeloos achterloopt op de feitelijke situatie. Dat is volstrekt onverantwoord en onzorgvuldig beleid. Bij een goed functionerend bestuur en kordate omgevingsdiensten zou al opschorting van deze werkzaamheden zijn afgedwongen, bij voorbeeld via een gang naar de rechter. Dat is tot op heden helaas niet gebeurd. Het ’schiphollen’ lijkt langzamerhand de norm te worden in ons land. Maar dat mag voor de regionale en lokale politiek nooit een reden zijn om oppositie tegen dit mensonterende NextGen-vliegsysteem achterwege te laten.

J. de Jong

Kennisnetwerk Impact*

*Onafhankelijk deskundigen burgerparticipatie"


Geplaatst door Redactie (Wim)


Geplaatst door baard uit heiloo

Ik zie echt het probleem niet ? . laat maar komen dat ,, NextGen ,, ! . Het zal er hier echt niet veel slechter van worden . Die paar extra vliegtuigen gaan het verschil ook niet maken . Wat een gezeur om niets . Wat mij betreft zo spoedig mogelijk die ,, vliegpaden ,, gaan invoeren , uiteraard zo mogelijk niet over dichtbevolkte gebieden !


Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Ik schat in dat u dicht bij het centrum van Heiloo woont. Als het anders is, hoor ik dat graag van u.