Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verkiezingen: Uitbreiding Lelystad Airport is essentieel

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2089 
|
 dichtbij.nl Editie Almere 
me_vliegtuig_IMG_0395.jpg

Door Mirjam van Putten, Dichtbijredacteur

ALMERE - Op 18 maart gaan we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Daarom vanaf nu elke woensdag en zaterdag een stelling, mét antwoorden van de verschillende partijen. Wat willen zij voor Almere en Flevoland? De zesde: Uitbreiding Lelystad Airport is essentieel.

Marianne Luyer CDA is het EENS
“Op termijn zal het vliegveld zich door ontwikkelen tot een volwaardig vliegveld.”

Roelof Siepel CU is het EENS
“De provincie heeft maar beperkt invloed op de uitbreiding van de luchthaven, maar kan er wel voor zorgen dat de luchthaven bijdraagt aan de ontwikkeling van Almere, Lelystad en de rest van de provincie. Een goede bereikbaarheid en voldoende kantoor- en bedrijvenlocaties zijn daarvoor belangrijk. Onder voorwaarde dat er geen nachtvluchten plaatsvinden steunt de ChristenUnie de uitbreiding van de luchthaven.”

Michiel Rijsberman D66 is het EENS
“D66 vindt de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad belangrijk voor de ontwikkeling van de Flevolandse economie. En honderden mensen vinden er straks een baan. Wel moet erg goede compensatie zijn voor de omwonenden die schade ondervinden.”

Simon Miske GroenLinks is het ONEENS
“GroenLinks is tegen de uitbreiding van Luchthaven Lelystad. Dit zal zorgen voor te veel geluidshinder waardoor Flevoland minder aantrekkelijk wordt om te wonen en te recreëren. Bovendien verstoren de laag overvliegende vliegtuigen uw nachtrust, zorgen ze voor gezondheidsrisico’s en brengen schade toe aan de (biologische) landbouw. De hoeveelheid werkgelegenheid als gevolg van de uitbreiding van de luchthaven valt ook nog eens flink tegen.”

Johan de Leeuw OPA is het ONEENS
“Hoezo essentieel? Het genereert geen nieuwe banen en wie wil er op landen? Wat wordt de milieubelasting en wie draaien er voor op als het een spookvliegveld wordt. Lelystad en Almere? Ik mag toch hopen van niet!”

Peter Pels PvdA is het EENS
“De provincie Flevoland heeft zelf nog te weinig arbeidsplaatsen en een luchthaven kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Uitbreiding van de luchthaven levert op termijn 2500 directe arbeidsplaatsen op en waarschijnlijk nog veel meer indirecte werkgelegenheid. Dat is goed voor heel Flevoland. De PvdA wil wel strikte voorwaarden verbinden aan de luchthaven om de overlast zoveel mogelijk te beperken: geen nachtvluchten, geen vliegroutes boven bebouwd gebied en ruimhartige compensatie voor omwonenden. De luchthaven moet ook goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.”

Leonie Vestering PvdD is het ONEENS
“We zijn tegen uitbreiding van Lelystad Airport. De economische effecten worden sterk overdreven, terwijl toename van het aantal vluchten met grotere toestellen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat en overlast voor omwonenden bedrijven veroorzaakt, waaronder bedrijven met biologische landbouw. In de nabije omgeving bevinden zich bovendien vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, een Natura2000-gebied, op minder dan 20 km afstand.”

Chris Jansen PVV is het ONEENS
“De uitbreiding van Lelystad Airport kan heel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in Flevoland. Wat de PVV echter veel belangrijker vindt is dat dit gebeurt op initiatief van de markt. Schiphol moet duidelijk aangeven dat een groei van Lelystad Airport noodzakelijk is en daarin financieel participeren. Wat ons betreft hoeft hier dus geen gemeenschapsgeld in te worden geïnvesteerd. Marktpartijen moeten de kar trekken. De provincie moet regie voeren en zorgen dat de overlast in verband met vliegroutes wordt vermeden of geminimaliseerd.”

Sjaak Simonse SGP is het EENS
“De uitbreiding van Lelystad Airport kan heel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in Flevoland. Wat de PVV echter veel belangrijker vindt is dat dit gebeurt op initiatief van de markt. Schiphol moet duidelijk aangeven dat een groei van Lelystad Airport noodzakelijk is en daarin financieel participeren. Wat ons betreft hoeft hier dus geen gemeenschapsgeld in te worden geïnvesteerd. Marktpartijen moeten de kar trekken. De provincie moet regie voeren en zorgen dat de overlast in verband met vliegroutes wordt vermeden of geminimaliseerd.”

Arie Stuivenberg SP KIEST NIET
“Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt uitsluitend ondersteund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen voor de gezondheid, leefbaarheid en het milieu heeft. En er moet sprake zijn dat er daadwerkelijk een substantiële uitbreiding van de werkgelegenheid mee wordt gerealiseerd.”

Jaap Lodders VVD is het EENS
“De VVD vindt dat de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport en bijbehorend bedrijventerrein van groot belang is voor de Flevolandse economie en het geeft een belangrijke impuls aan de Flevolandse economie. Het zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid. De inzet moet er op gericht zijn de ontwikkeling van de regionale economie gelijk op te laten lopen met de ontwikkeling van de luchthaven. Wel dient rekening te worden houden met ontlasten van woonkernen en ontzien van natuurwaarden.”

Wout Jansen 50PLUS is het EENS
“Uitbreiding van Lelystad Airport is van essentieel belang voor de economie, de toegankelijkheid en de werkgelegenheid van Flevoland. Deze uitbreiding mag echter slechts onder strikte voorwaarden plaatsvinden zoals: Geen nachtvluchten, Geen vliegbewegingen boven steden en dorpen en goede rechtstreekse landzijdige verbindingen met Openbaar Vervoer en wegen.”

Bekijk bericht op "dichtbij.nl Editie Almere"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door polderbewoner uit biddinghuizen

Onvoorstelbaar dat zoveel partijen in Flevoland de economische voordelen van een luchthaven met enkel en alleen vakantievluchten benadrukken. De onderbouwing van de werkgelegenheid die het moet gaan opleveren is gebaseerd op drijfzand. De gemeente Lelystad en de provincie zijn hiervan op de hoogte, maar houden de bevolking bewust voor de gek. Politieke voorstanders doen helaas niet anders. Als uitbreiding Lelystad doorgaat is er weer een stiltegebied van de kaart, met dank aan schiphol en het ministerie.