Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verkeersleiding geeft tekst en uitleg

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2549 
|
 Nieuwsblad van Castricum 
Verkeersleiding geeft tekst en uitleg

REGIO | 02 juni 2015 | Door de Dichtbijredactie (Nieuwsblad voor Castricum)

CASTRICUM - De toename van het aantal nachtvluchten boven Castricum heeft voor flink wat commotie gezorgd. "Reden voor mij om op bezoek te gaan bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)" zegt wethouder Leo van Schoonhoven. "Korte lijnen zijn belangrijk om onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te nemen." Van Schoonhoven stelde een aantal vragen aan Jasper Daams, general manager Strategy & Performance van LVNL. We zetten ze voor u op een rij.

Welk onderdeel van de ORS is betrokken?

Bij de gang van zaken rondom de nachtroute is de Omgevingsraad Schiphol betrokken en daarvan het College van Advies. Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).
De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Ze staan onder leiding van één voorzitter, Hans Alders. Het hoofddoel van het College van Advies is onderhandeling en advisering over de strategische kaders van de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. De focus bij het Regioforum ligt vooral op de informatievoorziening en de bredere dialoog over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol.

Wie is bevoegd om een dergelijke beslissing te nemen?

LVNL dient zorg te dragen voor het afhandeling van het vliegverkeer binnen de geldende wet- en regelgeving. Het wel of niet inzetten van een bepaalde route valt binnen de wet en kan LVNL zelf beslissen.

Hoe worden in de nacht de CDA's (glijvluchten waarbij met laag motorvermogen wordt afgedaald om geluidsoverlast te beperken, red.) vormgegeven?

Bij de informatiebijeenkomst bleek dat er verschillende interpretaties waren van het begrip CDA. LVNL voldoet in de uitvoering aan de wettelijke definitie van CDA's zoals omschreven inde de Regeling Milieu Informatie (RMI).

Bewoners ervaren vanaf circa 4.15 uur (in de nacht) meer geluid, hoe komt dat?

LVNL heeft aangegeven uit te zoeken waar deze ervaren hinder vandaan komt.

Wanneer gaat het officiële mogelijk vervroegde nachtregime in?

De mogelijkheid om het nachtregime te vervroegen is vormgegeven via de experimenteerwet (Wet luchtvaart). Het experiment is in 2014 met een jaar verlengd. Het ministerie is nu bezig om dit in de wetgeving in te bedden. Dit houdt in dat het met ingang van 1 november 2015 is opgenomen in wet- en regelgeving en dat de nachtroutes kunnen starten tussen 22.30 en 23.00 uur en kunnen stoppen tussen 6.00 en 6.30 uur. Dit is afhankelijk van het aanbod van vliegverkeer.

Wat is het verschil tussen afhandeling van naderend vliegverkeer overdag en in de nacht?

In de nacht wordt het vliegverkeer afgehandeld via vaste (nacht)naderingsroutes. Dit houdt in dat de vlieger vroegtijdig een route krijgt voorgeschreven die hij invoert in de computer van het vliegtuig. Het vliegtuig vliegt dan over een vaste route via een zo gunstig mogelijk daalprofiel naar de landingsbaan. Overdag is dit geen optie door het grotere aanbod van vliegverkeer. Dan worden vliegtuigen naar de baan geleid door middel van koers-, hoogte- en snelheidsinstructies van de luchtverkeersleider.

Waarom kun je als het rustig is niet op grote afstand al sturen dat de vliegtuigen de juiste afstand houden?

Het verloop van een vlucht kent een zekere onvoorspelbaarheid. Wanneer vluchten van verschillende kanten komen is door de invloed van weer, met name wind, door zowel de verkeersleider als door de luchtverkeersleidingssystemen niet voldoende in te schatten wanneer vliegtuigen vlak bij elkaar zijn. Hoe verder weg deze voorspelling gedaan wordt, hoe onnauwkeuriger hij wordt. Omdat het aanbod van verkeer niet te voorspellen is, kunnen er op een rustig moment ook drie vliegtuigen uit verschillende richtingen zich tegelijk aanmelden voor afhandeling.

Worden er minder CDA's gevlogen als de interim-oplossing wordt geïntroduceerd?

Dit zal meegenomen worden in de uitwerking van de alternatieven.

Bekijk bericht op "Nieuwsblad van Castricum"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

En zo wordt door het blijkbaar onaantastbare "verzelfstandigd uitvoeringsorgaan" LVLN, teruggevallen op een experimenteer wet met vele open einden en alles goedgepraat.

Zo kort voor het zomerreces en met een berg aan resterende werkzaamheden door alle nieuw opgelegde taken is er bij de getroffen gemeente nauwelijks ruimte om een gedegen antwoord op de nieuwe bedreigingen te formuleren.

En een antwoord op een aanbod van vliegverkeer "dat niet te voorspellen is" en waar blijkbaar alles van afhangt (lees: maximaal opgerekte capaciteit op start- en landingsbanen) is op deze manier nog nauwelijks te formuleren...................................Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

*Bewoners ervaren vanaf circa 4.15 uur (in de nacht) meer geluid, hoe komt dat?*

Op bijvoorbeeld het genoemde tijdstip, is het in de omgeving veel stiller dan op de rest van een dag.
De maatschappij ´leeft´ dan nog niet helemaal.
Daardoor wordt bijvoorbeeld vliegtuigherrie een prominente bron op dat moment.

Daarom is het ook noodzakelijk dat de toestellen in de nacht veel hoger dienen te vliegen
dan de hoogte waarop ze overdag de landing inzetten.
Dat dit niet gebeurd in de praktijk, constateer ik zelf doordat ik namelijk op dat tijdstip vaak buiten ben voor mijn werk.
Ook het CDA-vliegen wordt vrijwel niet gedaan.

Dat de LVNL toeziet op o.a. de veiligheid is logisch. Dat zij de bevoegdheden heeft om een route te verleggen binnen het kader van de wet, is ook begrijpelijk.
Maar dat de omwonenden vrijwel niet worden erkent in de problematiek door de sector vind ik stuitend.
Slechts op aandringen door de platforms, komt de sector door een op een kiertje staande deur, met enige informatie en is de wijziging gewoon een voldongen feit.

Voor mij is dat afspraken hebben met de omwonenden en tussen de sector, er eentje uit een sprookjesboek.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

UITSTROOM GEKWALIFICEERD PERSONEEL LVNL NAAR GOLFSTATEN?

In het vandaag gevoerde overleg van de Cie. Luchtvaart I&M kwam naar voren dat er een uitstroom plaatsvindt van gekwalificeerde, hier getrainde, luchtverkeersleiders naar de golfstaten.

Volgens een woordvoerder zou dit de veiligheidssituatie reeds ernstig aantasten. Hetgeen door de overige politici voor kennisneming werd aangenomen. Stas Van Mansfeld gaat e.e.a. wellicht onderzoeken?

Verder liet het bevoegd gezag weten dat glijvluchten (CDA vliegen) slechts aan de orde zijn wanneer "het verkeersaanbod dat toelaat". Gaat ze binnenkort bij wet, na experimenten, proberen vast te leggen. Lijkt dus een zoethoudertje in het Aldersakkoord te zijn geweest.

Al met al een overleg waar het slechts de belangen van de grootste spelers raakte en de woon- en leefomgeving geen enkele rol meer lijkt te spelen. Enige beperkingen via het Aldersakkoord afgesproken lijken niet na 2020, maar nu reeds op losse schroven te staan?

Geplaatst door s. van halm uit hoofddorp

Quote"
Wie is bevoegd om een dergelijke beslissing te nemen?

LVNL dient zorg te dragen voor het afhandeling van het vliegverkeer binnen de geldende wet- en regelgeving. Het wel of niet inzetten van een bepaalde route valt binnen de wet en kan LVNL zelf beslissen.
"UnQuote

De experimeenteerwet dus want het NNHS is nog niet wettelijk verankerd. Binnen die experimeenteerwet en ook binnen het NNHS heeft u 0 (nul, nix) recht op maatregelen t.a.v. overschrijding vlieghinder. Het is maar dat u het weet.........

Maar er gloort hoop! U mag een zienswijze indienen.
Van 12 juni tot 9 juli 2015 mag u een zienswijze indienen tegen de ontwerp exerimenteer regeling Schiphol 2015 ! Snelle actie vereist dus!

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/experimenteerregeling-schiphol-2015/Index.aspx

En volgens mij is dit niet alleen maar vanwege de overschrijding in HP 33 :-)

Geplaatst door hendrikx

CDA, is dat bij bodegraven op 750 meter hoogte zitten,vervolgens op die hoogte naar breukelen vliegen (25 kilometer) vervolgens op die hoogte van breukelen naar weesp te vliegen (20 kilometer) en vervolgens vanaf weesp geleidelijk te dalen met continuous decent naar de buiten veldert baan (15 kilometer)

En dan vragen ze begrip,het is zo'n grap.
Zou een delta plan moeten komen voor de luchtverkeersleiding,wat een ellende is dat zeg.

Geplaatst door hendrikx

Ook gebeld met bas voor uitleg over het naar zandvoort vliegen,daar een rondje maken ,vervolgens weer in zee vliegen en dan bij katwijk aan land te gaan om te landen op de kaag baan. Op mijn vraag waarom dat rondje niet op zee wordt gevlogen in plaats van op 1000 meter hoogte boven zandvoort gaf men aan dat bij druk verkeers aanbod de lvnl de ruimte nodig had. Op mijn vraag waarom de ruimte in westelijke richting wordt genomen, en niet bijvoorbeeld voor de kust in noordelijke of zuidelijke richting, dan wel een rondje voor de kust had men niet echt een antwoord,er was een redden voor maar die was niet echt duidelijk en dit was de enige manier waarop gevlogen kon worden.

Het is gewoon onwil danwel pure onkunde.
Geen enkele aandacht of nadenken over hoe de overlast te verminderen waar dat eenvoudig kan. Het heeft werkelijk nul komma nul belang.

Geplaatst door hendrickx uit woerden

De verkiezingen zijn onze enige maar dan ook enige kans.
De volgende partijen zouden voor iedereen hier op het forum taboe moeten zijn
-vvd
-cda
-pvda
-pvv

Partijen die van mij op dit moment nog het voordeel van de twijfel krijgen
-partij voor de dieren
-christen unie
-socialistische partij
-d66
-partij voor de ouderen