Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verhoudingen Omgevingsraad Schiphol staan nog steeds op scherp

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 291 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 28-01-2021 
logo_ORS.jpg

Door Annet van Aarsen

DEN HAAG - Zo snel mogelijk ontmantelen’’, is het verzoek van de Haarlemmermeerse wethouder Jurgen Nobel aan de Tweede Kamer: er moet haast worden gemaakt met het einde van de vastgelopen Omgevingsraad Schiphol (ORS).

,,Alsof hij het over een explosief heeft’’, merkte Matt Poelmans, de leider van de bewonersdelegatie in de ORS op. En: ,,Met zulke vrienden heb je geen vijand meer nodig.’’

Het rondetafelgesprek donderdag van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het in december uitgebrachte advies ’Schiphol vernieuwd verbinden’ van interim-voorzitter Pieter van Geel van de ORS maakte onbedoeld opnieuw duidelijk dat er sprake is van een mislukt huwelijk.

Het gesprek werd online gevoerd. De bestuurders (naast Nobel ook wethouders van Amsterdam en Velsen en gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland), Pieter van Geel zelf en Schiphol-baas Dick Benschop kwamen allemaal aan het woord, al knalde de videoverbinding er regelmatig uit. Maar toen het tijd werd voor de bespiegelingen van Sijas Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Matt Poelmans van de bewonersdelegatie, gooide voorzitter Helma Lodders na opnieuw een storing de handdoek in de ring. Ze stopte het rondetafelgesprek. ,,Nu hebben we ons verhaal niet kunnen doen’’, verzuchtte Matt Poelmans achteraf.

Dat de verhoudingen binnen de ORS onherstelbaar kapot zijn, had Van Geel zelf ook geconcludeerd. Hij adviseerde om het in onderlinge irritaties en wantrouwen vastgelopen overlegorgaan op te heffen en na de scheiding twee nieuwe structuren vorm te geven: een interbestuurlijk programmateam waar de verschillende overheden - rijk, provincie en gemeenten - in moeten gaan samenwerken. En een Maatschappelijke Raad Schiphol - met daarin bewonersvertegenwoordigers, milieugroepen en andere organisaties samen met onafhankelijke deskundigen en wetenschappers - die een adviserende rol krijgt.

Schiphol zelf heeft geen officiële plek in die twee voorgestelde structuren. ,,Maar we zijn bereid om aan te sluiten bij beide overleggen’’, zei Dick Benschop. ,,Aan onze bijdrage zal het niet liggen. We willen op weg naar verbetering en dat kunnen we alleen maar samen doen.’’

Dat ’samen’ lijkt bij de ’echtscheiding’ van de ORS voorlopig een brug te ver. Wethouder Nobel kwam met een hele lijst bezwaren tegen de bewonersdelegatie. ,,Er zijn heel veel verschillende inwoners. Sommige mensen ervaren overlast van vliegtuiggeluid, anderen omdat er te weinig woningen zijn, weer anderen maken zich zorgen om hun baan. Ik mis die diversiteit in de huidige bewonersvertegenwoordiging van de ORS. Die mensen lijken meer een actiegroep. In een nieuwe vertegenwoordiging moet dat beter.’’

Hij klaagde dat de bewonersdelegatie wilde meepraten over bijvoorbeeld woningbouw. ,,Daar gaat de ORS niet over. Daar gaat een lokaal bestuur over. Die moet de afweging maken of het verstandig is om op een plek woningen te bouwen.’’

Onthullend
Matt Poelmans: ,,Bestuurders zien het als een competentiekwestie. Ze willen zelf bepalen wie ze laten participeren. Ze willen het liefst in achterkamertjes overleggen of tijdens besloten raadsvergaderingen.’’ Hij vond het rondetafelgesprek onthullend. ,,Ik heb nu nadrukkelijker dan ooit gehoord dat de bestuurders de bewoners niet aan tafel willen. Deze opvatting staat haaks op de voorstelllen van Pieter van Geel voor het toekomstige Schipholoverleg, dus daarover is het laatste woord niet gezegd. ’’

Inmiddels is een vervolg van het afgebroken rondetafelgesprek gepland op 4 februari.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 28-01-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

NextGen VLIEGSYSTEEM: *AANVAL OP VOLKSGEZONDHEID*

Helaas een pijnlijk voorbeeld van intimidatie en leeftijdsdiscriminatie, zoals dat helaas vaker door bepaalde vertegenwoordigers van de VVD wordt aangewend.

Samen met o.a. Van Geel, Halsema, Provinciecommissarissen Van Dijk en Verbeek (jarenlang voorzitter Ver. EU-Deltametropool) probeert men een "COALITIE VAN BEREIDWILLIGEN" te organiseren. Dit om de Megametropool rond Schiphol verder vorm te geven met helaas een bijbehorend, zeer ondemocratisch bestuurssysteem.

Trap er niet in!

Het "NextGen" systeem dat deze heren - samen met de LVNL en CEO Benschop -al bij de Polderbaan en Kaagbaan installeren zal een aanval op onze volksgezondheid gaan betekenen!