Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verhoging vlieghoogte bij navigatiepunt NIRSI (Castricum)  

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1647 
|
 IL&T - 19-08-2020 
hvs_lvnl_DSC_2527.jpg

Aan: IL&T

Verhoging vlieghoogte bij navigatiepunt NIRSI 

Miv mei 2020 bron LVNL

Vliegtuigen die in de nacht gaan landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan vliegen eerst een vaste route naar een navigatiepunt boven de Noordzee, ter hoogte van Castricum, dit punt heet NIRSI. Op dit moment moet een vliegtuig bij NIRSI een hoogte van 1676 meter (5500 ft) hebben. Met de nieuwe procedure wijzigt dit naar een hoogte van minimaal 1676 meter (5500 ft) en maximaal 2133 meter (7000 ft). De ligging van de route blijft hetzelfde, alleen het hoogteprofiel verandert. Door het hogere vliegen zijn vliegtuigen nog beter in staat gelijkmatig te dalen naar de landingsbaan en daarbij minder motorvermogen te gebruiken. Gemiddeld gaat het om 7.500 vluchten per jaar naar de Polderbaan en 500 vluchten per jaar naar de Zwanenburgbaan. Als gevolg van het ‘hoger aanvliegen bij NIRSI’, vliegen vliegtuigen straks op een grotere hoogte tussen Castricum en Limmen door, waardoor de geluidshinder afneemt.

Klacht: geen enkel vliegtuig in de nacht vliegt volgens deze procedure. Worden de omwonenden bedonderd?

Met vriendelijke groet,
Naam bekend bij de redactie

Reactie IL&T

We hebben een steekproef uitgevoerd voor naderend vliegverkeer dat in augustus 2020 in de nacht via navigatiepunt NIRSI naar de Polderbaan is gevlogen. Uit de vluchten die in deze steekproef zijn onderzocht blijkt dat bij NIRSI niet hoger gevlogen is dan de minimale vlieghoogte van 5500 voet. Wij zijn het met u eens dat hier niet uit blijkt dat LVNL sinds mei 2020 de nieuwe procedure heeft toegepast, waarbij in de nacht hoger aangevlogen wordt. Wij zullen hierover contact met LVNL opnemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Inspectie Leefomgeving en Transport


Reactie klager: wordt vervolgd en dan volgt er een update op deze site.


Redactie vlieghinder.nl. Voor een klacht of vraag aan de IL&T kunt u hier terecht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het helpt alleen als 7000ft als minimum wordt opgelegd. Ken uw pappenheimers

Geplaatst door Anton uit Castricum

Ze vliegen niet tussen castricum en limmen door, maar over de woonwijken bij noord end, en daarna over de sporthal en de woonwijk daarachter. Tijdens het schrijven komt er net weer 1 over ons huis, en ik woon zeker niet aan de rand van Castricum. En hoger vliegen doen ze al helemaal niet. We worden altijd bedonderd door de luchtvaartsector, zo ook nu. Laat de coronacrisis deze hele sector maar slopen, totdat er niets meer van over is. Ze verdienen niets anders. En ook een stuk beter voor onze leefomgeving.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Zo wordt blijkbaar de "hinderbeperking" die de politiek ons steeds belooft via list en bedrog door de sector concreet gemaakt?

Geplaatst door Cees uit Castricum

Het was mij ook al opgevallen dat deze procedure helemaal niet toegepast wordt ondanks de mooie woorden van de ceo’s van Schiphol en LVNL die hiervoor nog speciaal naar onze verantwoordelijke wethouder zijn geweest midden maart, weer een loze belofte ?
Het zou vanaf 21/05 toegepast worden maar heb het idee dat het op vrijblijvende basis is en dat de piloot kan beslissen wat ie doet als die maar minimaal op 1650 m hoogte NIRSI passeert, geen verplichting dus. Zo werd die maatregel niet gepresenteerd, maar meer en weer als, kijk ons eens wat we allemaal doen, niks veranderd dus. Kortom zo blijkt maar weer !!!!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Schiphol Group CEO Dick Benschop (PvdA) vertrouwt op een hele club partijgenoten die deze misstanden maar niet aan willen pakken:

PvdA BESTUURDERS VERBONDEN AAN EU-DELTAMETROPOOL

Bestuur Vereniging Deltametropool: Schiphol & PvdA link: https://deltametropool.nl/over/team/dhr-l-verbeek/

Het valt op dat Schiphol een grote rol speelt in dit bestuur. Via de voorzitter Leen Verbeek (PvdA) - die ook CvdK van Flevoland is - ligt er een directe link naar vooraanstaande PvdA figuren, die nauw bij de MRA en Schiphol zijn betrokken:

Sharon Dijksma:

Wethouder R.O. in Amsterdam, vml. Staatssecretaris luchtvaart bij I&W.

Jeroen Olthof:

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol. Voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol B.R.S. en heulend met de NOVI Monster Alliantie("brandbrief")

Job Cohen:

Voorzitter van Haagse commissie die de bestuurlijke positie van Schiphol (nu ORS) achter de schermen aanpast, zie passage governance in de luchtvaartnota.

Paul Depla:

Voorzitter G40 Stedenverbond, aangesloten bij NOVI "Monsteralliantie" van o.a. Project ontwikkelaars, G40 en Vereniging Eigen Huis.

Gijs van Dijk:

Woordvoerder luchtvaart in de gelijknamige commissie in Den Haag. Was ooit medewerker van de Algemene Onderwijsbond en daarna vicevoorzitter van de FNV.

PvdA en behandeling concept Luchtvaartnota 2050:

Op 18 juni 2020 is het concept LVN2050 in de TK commissie luchtvaart behandeld.

De woordvoerder Gijs van Dijk was niet aanwezig. Vervangster A. Kuiken kwam niet verder dan het ophemelen van de HUB gedachte (Mainport & metropool beleid!) en de noodzaak daar vooral mee door te gaan. Dat dit de bestuurlijke PvdA elite heel goed uitkomt vertelde ze er
niet bij. Daarmee sorteert haar partij voor bij een voortzetting van bestuursmacht terwijl het aantal PvdA kiezers fors is afgenomen.

NB: Terwijl de PvdA ledenraad steeds kritischer is geworden t.o.v. de luchtvaartsector volgt de bestuurselite nog steeds het groeimodel en samenhangende megalomane Metropoolvorming!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

OOK "PROGRESSIEF UITGEEST" IN DE BAN VAN DE PvdA BESTUURSELITE?

Met een wethouder van PvdA huize lijkt de grootste lokale partij P.U. steeds meer in de ban te zijn geraakt van bovengenoemde aanhangers van de (Schiphol-) EU Deltametropool.

Kritiekloos wordt beleid van de Metropool Regio Amsterdam en het Metropool bureau op de Zuid As o.l.v. Femke Halsema (G.L.) gevolgd en samengewerkt met PvdA wethouder Jelle Brouwer en de Omgevingsdiensten. Waarschuwingen worden in de wind geslagen en kritiek op het zittende college ontbreekt.

Nu dit najaar bepalend wordt voor de toekomst van deze regio - die bepaald niet is gediend bij verdere aansluiting bij MRA & EU Deltametropool! - is het maar de vraag of men bovenstaande bij P.U. wel vol kan houden.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Reactie op: "Zo wordt blijkbaar de "hinderbeperking" die de politiek ons steeds belooft via list en bedrog door de sector concreet gemaakt?"

Veronderstel dat deze maatregel deel uitmaakt van het hinderbeperkingspakket van de Schiphol Group om groei mogelijk te maken volgens het "groei-verdienmodel"van Cora. Dan kunnen de bewoners in de ORS hem meteen met de grond gelijk maken, omdat de ervaring uitwijst dat hij geen enkel effect heeft. Veel te vrijblijvend en daarom krachteloos.

Voor een effect zou wel een regel kunnen werken met een concreet, specifiek gebod of verbod. In dit geval verbijzonderd naar type vliegtuig met bijbehorende daalhoek bij de nadering.

Geplaatst door Lennart uit Heiloo

Toen destijds de nieuwe slingerroute werd geïntroduceerd, wist men natuurlijk ook al dat dit niet opgevolgd zou gaan worden. De hoogte wordt niet gevolgd, en de route ook niet. De minimale hoogte moet verder naar boven bijgesteld worden.
LVNL is niet in staat of capabel genoeg om dit de vliegtuigen op te leggen. Hier moet door de overheid keihard ingegrepen worden met direct geldboetes als een vliegtuigmaatschappij niet aan de regels houdt. En niet een kleine boete, nee laat het ze maar meteen voelen. De omwonenden voelen namelijk elke nacht ook dat hun nachtrust wordt verstoord. En dat kost productiviteit, welzijn en dus geld.
Overdag komen deze krengen in een waaier over van Castricum, Bakkum, Limmen, de Egmonden, Heiloo, Uitgeest. Al deze dorpen hebben overlast van Schiphol. En de politiek? Ah, we gaan een nieuw onderzoekje instellen of ze zijn geschokt. De lokale politiek evenzo.
De grote bedrijven (Schiphol, KLM, Shell, Unilever, etc) besturen dit land. Met de lachende VVD als woordvoerder.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Reactie op het belang van Schiphol voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Het belang van Schiphol voor de MRA gaat over het netwerk van internationale verbindingen met bestemmingen naar regio's waar Nederland handel mee drijft. Dat is ongeveer 2/3 van het totale netwerk en intercontinentaal zelfs maar de helft. Oorzaak: er zijn veel bestemmingen zonder handelsverkeer en met weinig passagiers van/naar Nederland. Die zijn vooral bestemd voor het overstapverkeer waarmee Schiphol en KLM groot zijn geworden. Te groot voor de thuismarkt Nederland. Daardoor blijken van de 500.000 vluchten uit 2019 minder dan 340.000 vluchten voor de MRA van elementair belang te zijn. Daarnaast waren er ook 40.000 vakantievluchten, maar die zijn niet voor de MRA, van belang. Wel voor Nederlanders. Misschien kan dat aantal ook omlaag. Schiphol kan dus een stuk kleiner worden zonder economische schade.

Pleiten voor het doorgroeien van de hub Schiphol door politici die denken vanuit de nationale economie (wat Mw Kuiken deed), is gebaseerd op een misverstand dat de KLM graag levend houdt. Namelijk dat Schiphol en vooral het netwerk zo groot mogelijk moet kunnen worden binnen de milieuruimte. Die doorgroei betekent namelijk vooral dat er nog meer autonoom overstapverkeer zou bijkomen, plus nog meer extreem goedkope pretvluchten. Ooit de voornaamste groeifactor van Schiphol, maar dat is geen politiek doel meer sinds de "mainport voorbij" is. Met dank aan de Rli.

Want het doel van het huidige luchtvaartbeleid is de verbondenheid van Nederland uit de eerste alinea, niet een zo groot mogelijk Schiphol of KLM. Dat blijkt in ieder geval zonneklaar uit de Ontwerp-luchtvaartnota. Op zichzelf zou dit volumebeperking kunnen opleveren. Maar dan is het wel vreemd dat Cora's "groei-verdienmodel" in diezelfde nota daar totaal niet bij past. Een nota zonder dit groeibeleid, met substantieel beperkt luchtverkeer voor een goede verbondenheid en veel minder hinder, uitstoot en veiligheidsrisico's, zou best een heel nuttig verhaal kunnen worden. Voorwaarde is dat de politiek (en zeker de coalitie) dit begrijpt en steunt.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Dan de zg handhaver......het IL&T die zegt dat ze niks kan. Was er wel een milieuvergunning voor dat overlast gevende vliegveld met ik weet niet hoeveel starts en landingen? Nee, die is dus niet in orde.
Dacht dat ik zomaar ergens had vernomen dat dat dus niet in orde is........

Dan lees ik vandaag dat de marine haar schepen illegaal afmeert in de Nieuwe Haven van Den Helder omdat de milieuvergunning niet klopt!
Dat is dus meten met 2 maten

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Sorry,

Toevoeging : de Koninklijke Marine heeft dus wel een ferme boete aan haar broek gekregen van maar liefst 1 miljoen eurootjes.........
De marine......die zorgt toch voor onze veiligheid?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

HELAAS: LIST & BEDROG VIERT HOOGTIJ

Naast de zinloze "maatregelen voor hinderbeperking" die hier aangehaald worden gaat het met name op beleidsniveau helemaal mis.

Zo vertrok onlangs de directeur bureau "Nationale Omgevingsvisie" naar het Metropool bureau M.R.A. op de Zuid As. Klus geklaard? Zeker niet: de indieners van Zienswijzen NOVI wachten nog steeds op beantwoording, maar intussen vond een "stille coup" plaats toen de vogel was gevlogen:

Een zich "Monster Alliantie" noemende club van MEDEM project ontwikkelaars, de G40 Stedenband o.l.v. PvdA burgemeester Depla, de VEH e.a. nam de regie over. De directeur van een groot internationaal adviesbureau - nauw verbonden met het VVD- echtpaar Van Nieuwenhuizen-Wiebenga, ofwel de minister van I&W en de loco burgemeester van Rotterdam, nam de (gespreks-)leiding over. En gaf leiding aan het laatste digitaal Webinar waar nog slechts de Monster Alliantie en voorstanders van de EU Deltametropool aan het woord kwamen. Kritische vragen bleven daarbij onbeantwoord.................

We vermelden het maar eens op deze website, want de media laten dit soort onfrisse zaken helaas links liggen..............................

Om over na te denken ten slotte een commentaar van de Commissie MER op de NOVI, Luchtvaartnota 2050 en de Metropool Regio Amsterdam MRA:

"Kader voor ruimtelijke ontwikkelingen

De nota geeft aan dat er een nieuw beleidskader komt voor de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen rond luchthavens, zoals bouw van woningen en windturbines. In principe is een dergelijk kader relevant voor alle luchthavens,maar vooral voor Schiphol.
Daar wordt de invloed van de luchtvaart op het ruimtegebruik het meest pregnant gevoeld. De nota doet weinig concrete uitspraken over het nieuwe kader. Omdat de nota aangeeft dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de plaats is voor het afwegen van een dergelijk kader en de NOVI naar de luchtvaartnota verwijst, wordt dit onderwerp niet opgepakt. NB!!!

Naar het oordeel van de Commissie moet de optimale ontwikkeling van de Metropool regio
Amsterdam worden afgewogen tegen de optimale ontwikkeling van de luchthaven. Dat
vraagt meer dan de beperkte invulling die er nu in het MER aan is gegeven door het aantal
banen te benoemen dat in de regio van Schiphol afhankelijk is."