Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Velsen: stop nachtvluchten op Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 314 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 25-06-2020 
tb_vliegtuig_071013_Cityhopper.jpg

Door Robbert Minkhorst

VELSEN - De Velsense politiek wil een verbod op nachtvluchten op Schiphol. Een voorstel daartoe krijgt in de gemeenteraad genoeg steun.

Met die opstelling schaart Velsen zich achter buurtgenoot Uitgeest, al ging dat met minder overtuiging. In Uitgeest werd vorige week een motie unaniem aangenomen die een verbod op nachtvluchten bepleit. Uitgeest wil bovendien een onderzoek naar ’gecontroleerde krimp’ van de nationale luchthaven.

GroenLinks, die de Velsense motie woensdagavond indiende, hoopte iets soortgelijks voor elkaar te krijgen en wilde daar zelfs nog een stapje verder ingaan. Maar dat was zo’n beetje alle fracties in Velsen duidelijk te hoog gegrepen. Alsof GroenLinks nog even een ’landelijk stokpaardje’ in het voorstel wilde fietsen, suggereerde VVD-fractievoorzitter Cas Schollink. Daarop schrapte raadslid Maarten-Jan Hoekstra van GroenLinks die ambitie in zijn motie. Hij werd met 20 tegen 11 stemmen aangenomen.

Frappant was dat GroenLinks hiermee tegen zijn eigen wethouder Sebastian Dinjens inging. Die probeerde nog steun te winnen voor het collegestandpunt en dat van andere Schipholgemeenten, die wijzen op ’het terugdringen van het aantal nachtvluchten’. Een discussie over toekomstscenario’s voor Schiphol (krimp óf groei) voert hij graag na de zomer - wat de raad omarmde.

Maar een meerderheid in Velsen onderschreef het idee van de fractie van GroenLinks dat het gemeenschappelijke standpunt van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), dus dat van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en 56 gemeenten in de wijde omgeving van Schiphol over de toekomst van de luchthaven te braaf is. Verzuimd wordt om te wijzen op de gevaren van ultrafijnstof - en daar dringt Velsen met de motie van GroenLinks nu wel op aan. ,,Ook het RIVM benadrukt die risico’s’’, gaf indiener Hoekstra aan. Met het bepleite verbod op nachtvluchten, die omwonenden uit hun slaap houden, gaat de Velsense politiek ook verder dan de BRS.

,,Overlast beperken is breder dan alleen vluchten schrappen’’, motiveerde liberaal Schollink zijn tegenstem. ,,En heus: zelfs VVD’ers zitten niet zeven dagen 24 uur in een vliegtuig. Maar het volledig schrappen van vluchten mist nuance. Wij denken dan eerder aan nieuwe en stillere vliegtuigen.’’

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 25-06-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Welkom Velsen bij deze club! We zien er graag veel nog bijkomen, en dan met zijn allen: DE MARS NAAR SCHIPHOL!

"Wij denken dan eerder aan nieuwe en stillere vliegtuigen."

Dit weten we nu wel, 2-3 dB(A) minder toch goed hoorbaar en honderden vtb's erbij binnen de te hoge Lden norm!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

LEVE DE SUPER PREFERENTE POLDERBAAN & "HOOGFREQUENT" VLIEGEN ?!

De politiek in onze regio slaat de waarschuwingen voor het super preferent verklaren van de Polderbaan en nieuwe "hoogfrequent" vliegsysteem in de wind en wil maar niet begrijpen dat een steeds grotere hoeveelheid (nacht)vluchten en cargo carriers van de zwaarste categorie straks vooral over onze regio gezonden zullen worden.

Tegelijkertijd omarmt men de Metropool regio MRA met de "Natuur & milieu" federatie NH, die er geen geheim van maakt dat de secundaire banen meer moeten worden ontzien. Ten koste dus van onze regio!

Dat item keert zelfs terug in de unaniem aangenomen motie door de gemeenteraad Uitgeest: ingefluisterd door de MRA fanaten werkt en betaalt men (unaniem!!) mee aan de eigen teloorgang...................

De ORS vertegenwoordiger Polderbaan zwijgt in alle talen en zelfs het PVRC bestuur schijnt in deze trend mee te gaan, wellicht aangespoord door de nieuwe, aan de MRA en "Natuur& milieu" club gelieerde nieuwe voorzitter? Schiphol blijft een tenenkrommend dossier vol list, bedrog en manipulatie. De bewoners van onze regio worden daarbij de dupe.

Misschien moet de PVRC werkgroep vlieghinder weer eens bijeen komen?


Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Inderdaad zijn dit de plannen om 'hinder te verminderen' (zie minderhinderschiphol.nl) en ze zijn zeer bedreigend voor ieder in Noord- en Zuid-Holland, die aan de rand van plaatsen woont onder de Polderbaan en de Kaagbaan. In wezen is dit een herhaling van zetten als wat we in 2000-2003 meemaakten met de leugenbaan (Polderbaan), die verwelkomd werd door omwonenden in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, enz., die er pas later achterkwamen, dat ook zij door de verdere groei weer meer werden belast.

Ik heb er al veelvuldig op gewezen ook in mijn blog (Truc 32 en Truc 34). Voor deze mensen zal een rechtsongelijkheid ontstaan, ze zullen het afvalputje van Schiphol worden, als tweederangsburger worden behandeld. Het is niet ondenkbaar dat plaatsgenoten, die dit lot niet (of minder) zullen treffen, zich hiertegen niet gaan verweren, immers zij krijgen er (misschien een beetje) minder last van. Op deze manier kun je mensen optimaal tegen elkaar uitspelen, de sector beheerst dit spel meesterlijk, en je ziet dit helaas al in de reacties in diverse gemeenten (o.a. ook in ORS, PVRC).

Ik krijg ook de indruk, dat men nu al begonnen is de druk op deze zgn. ‘optimale vaste routes’ geleidelijk op te voeren. Let u dus vooral goed op wat u hoort en ziet de komende tijd!

De enige remedie tegen deze snode praktijken is dat men zich verenigt in een duidelijk en hard verweer, dat verder gaat dan met een spandoek naar Den Haag afreizen.