Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Veiligheidsraad, voorkom Bijlmerramp’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1857 
|
 telegraaf.nl 
hvs_lvnl_DSC_2528.jpg

Door Paul Eldering

SCHIPHOL - Omwonenden van Schiphol worden steeds banger door het drukkere vliegverkeer. ,,Er wordt onvoldoende rekening gehouden met onze veiligheid”, schrijven bewonersorganisaties aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De vertrouwelijke brandbrief van zes belangenclubs rond de Buitenveldertbaan is in handen van De Telegraaf. Ook bewoners onder andere aanvliegroutes klagen over toegenomen onveiligheid. De OVV gaat Schiphol dit jaar doorlichten, omdat de risico’s te groot zouden worden.

Voorzitter Jan Griese van de Schiphol Werkgroep Amstelveen-Buitenveldert (SWAB) bevestigde gisteren de onrust. ,,Bij veel mensen overheerst de angst, omdat het aantal vluchten over woongebieden blijft doorgroeien. We vrezen een nieuwe Bijlmerramp als er niet wordt ingegrepen.”

In de brief wordt gepleit voor een strategisch plan na 2020 om het vliegverkeer in veiliger banen te leiden. ,,Het gevaar is dat alles uit de schaarse capaciteit wordt geperst om maar zoveel mogelijk vliegtuigen binnen te halen”, meent Griese.

Belazerd
Hij is ook secretaris van de koepelvereniging Behoud Leefmilieu Regio Schiphol (BLRS) en kiesman van de Omgevingsraad Schiphol. ,,Wij krijgen de indruk dat er onverantwoorde beslissingen over onze hoofden heen worden genomen en dat we worden gemanipuleerd en belazerd.”

Het gaat volgens hem allang niet meer alleen over geluidsoverlast. ,,Onze veiligheid wordt slechts beperkt meegenomen in de besluitvorming. Het aantal ernstige incidenten, waaronder bijna-botsingen in de lucht neemt toe.”

De woningbouw in de omgeving van Schiphol gaat stug door. ,,Daar komt vanaf 2018 het verkeer van en naar het nieuwe vliegveld Lelystad bij. Ook de kleinere Oostbaan over dichtbevolkt gebied wordt vaker als volwaardige baan ingezet om aan de vraag te voldoen. Dat baart ons zorgen, omdat er geen goede regelgeving is”, aldus de brief.

Milieu
Efficiency krijgt volgens Griese meer prioriteit dan veiligheid voor omwonenden. Maar directeur Robert van Diemen van Luchtverkeersleiding Nederland stelt juist vast dat er extra risico’s zijn door de strenge milieuregels. ,,We worden verplicht banen te gebruiken om geluidshinder te beperken die niet altijd onze voorkeur hebben.”

Bewoners beschuldigen Schiphol en LVNL er ook van onvoldoende buffers in de planning van vertrek- en aankomsttijden in pieken op te nemen. ,,De veiligheid komt dan onder druk te staan om wachttijden van vliegtuigen te beperken.”

Bekijk bericht op "telegraaf.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door r0b3r1 uit Amsterdam

Voorbeeldje:
Ik zie vliegtuigen die opstijgen vanaf de Zwanenburgbaan regelmatig toestellen kruisen die afdalen naar de Kaagbaan. Moet kunnen natuurlijk, die opstijgende toestellen zitten tenslotte al op een heel andere hoogte. Maar wat als een toestel onverhoopt niet voldoende hoogte weet te maken bij de start? Liggen er twee vliegtuigen in de Kinkerstraat.

Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

Op dit moment krijgt rijsenhout een voorproefje van de overlast die ze kunnen verwachten met de 2e kaagbaan. Brrrrr

Geplaatst door Ruud

"Op dit moment krijgt rijsenhout een voorproefje van de overlast die ze kunnen verwachten met de 2e kaagbaan. Brrrrr "

De LVNL heeft juist aangegeven parallele banen te willen hebben . Nog een convergerende baan (met de Zwanenburgbaan) lost dan niets op. Een extra Noord-Zuid baan ligt meer voor de hand. Dat is voor bewoners minstens zo slecht. Wordt tijd om oude plannen voor een luchthaven in de Noordzee of het Markermeer weer uit de la te halen.


Geplaatst door Gerard uit Castricum

Je moet toch wel ziende blind zijn om niet in te zien dat Schiphol op deze plek inmiddels echt niet meer past. Het getuigt van lafheid en kortzichtigheid om zo door te willen modderen, het zou getuigen van moed en inzicht om nu het nog kan de bakens te verzetten en richting Noordzee te denken. De enig juiste lange termijn oplossing. Als je wilt groeien, doe het dan veilig en goed.

Geplaatst door wim

Of Maasvlakte. Het is een kwestie van kiezen en doen. Goed voor de omwonenden, de infra structuur, gezondheid, veiligheid, werkgelegenheid, de economie en het economisch voordeel van het hergebruik van vrijkomende grond. Noem maar op.

Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

"De LVNL heeft juist aangegeven parallele banen te willen hebben . Nog een convergerende baan (met de Zwanenburgbaan) lost dan niets op. Een extra Noord-Zuid baan ligt meer voor de hand. Dat is voor bewoners minstens zo slecht. Wordt tijd om oude plannen voor een luchthaven in de Noordzee of het Markermeer weer uit de la te halen"

Bij goed zicht (>5km) binnen UDP is 24L/24R starten en 18R/18C landen een prima combinatie...

Geplaatst door Ruud

"Bij goed zicht (>5km) binnen UDP is 24L/24R starten en 18R/18C landen een prima combinatie... "

Daar wil de LVNL nu vanaf. Bij minder zicht doen ze dit al niet meer vanwege het risico van doorstarts. Er was vorig jaar een incident bij goed zicht en deze combinatie. Dit is nu in onderzoek door de OVV. LVNL wil de Aalsmeerbaan inzetten i.p.v de Kaagbaan.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Vanwege de exorbitante herrie en vervuiling is de sector (Schiphol-group <---> politiek / LVNL) niet bepaalt mijn favoriet.
Toch kan ik de LVNL wel begrijpen. Zij dienen keuzen te maken onder zeer moeilijke omstandigheden. Een ´baas´ (de Schiphol-group <---> politiek) die continue de druk opvoert vanwege schizofrene gedachten. Het continue uitbreiden ten koste van de gehele leefbare omgeving en enkel voor de dollartekens gaan, is een regelrechte aantasting van een democratie.
De LVNL is op papier wel een ´onafhankelijke´ organisatie, maar in de praktijk is de Schiphol-group <---> politiek de baas.
Niet alleen de Bijlmerramp, ook het toestel dat voor de Kolderbaan neerstorte zijn voorbeelden van technisch falen. De bijna botsing boven Uitgeest en wellicht meerdere ´incidenten´ zijn eerder een gevolg van de exorbitante drukte die, zoals reeds beschreven, te wijten zijn aan de Schiphol-group <--->politiek.
Die zelfde groep (Schiphol-group <---> politiek) zijn te laf, te kortzichtig en te lui om voor een oplossing te gaan voor de langere termijn waar de gehele regio Noord-Holland / Zuid-Holland en Utrecht wat aan hebben, namelijk voor een (schier)-eiland in de Noordzee. Inderdaad blijven we maar aanpolderen en kan een Bijlmer, Kolderbaan of het elkaar (bijna) raken zomaar weer plaats vinden boven een zeer dicht bevolkt gebied, zeker indien de Schiphol-group <---> politiek hun kop in de klei blijven steken!

Geplaatst door de Vries

We wachten wel af totdat er een ongeluk gebeurt. In het verleden heeft dit niets veranderd, maar nu de veiligheid van Schiphol zo in het nieuws is wellicht wel.

Niet leuk, maar denk ik de enige manier dat bij de politiek de ogen worden geopend. Ik ben benieuwd wie dan de verantwoordelijk op zich neemt. Kijken of Dijksma dan wel erkend dat er een echt probleem is, in plaats van tijdens het vorige debat alleen maar voor de groei te gaan en niets voor de omwonenden te doen.

Geplaatst door Ruud

@V.OS. Ik kan de LVNL maar deels begrijpen. Zij hebben getekend voor het Alders Akkoord. Nu geven zij aan dat de milieuregels die onderdeel zijn van dit akkoord de veiligheid in de weg zouden staan. Het zou kunnen dat de LVNL niet kan 'leveren' om wat voor oorzaak dan ook. Maar het is dan te goedkoop om de milieuregels de schuld te geven en te suggereren dat die dan maar versoepeld moeten worden.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Tot op heden kwamen LVNL, Schiphol, KLM altijd als 1 groot blok van Sectorpartijen naar buiten. Ook aan die Alderstafel en nu in de ORS. Terecht wordt hierboven al opgemerkt: LVNL tekende ook voor dit Aldersaccoord (Geen misverstand: ER mankeert nog veel aan dit NNHS ! ) LVNL is aangesteld als uitvoerder en bewaker van de Veiligheid en uitvoer van de operaties. NB OOK de Veiligheid van de Bewoners op de grond ! Tot op heden gaf LVNL op de vele zeer gefundeerde klachten enwaarnemingen vandeskundige bewoners NIET thuis . Men jokte nu en dan duidelijk. Terwijl men nu aankomt met: Nederland stelt juist vast dat er extra risico’s zijn door de strenge milieuregels. ,,We worden verplicht banen te gebruiken om geluidshinder te beperken die niet altijd onze voorkeur hebben.” Had dat dan maar EERDER gemeld ! Nu komt dat over als Krokodilletranen.... Daar komt bij dat de LVNL al jaren NIETS doet, Niets meldt over de mogelijkheid om de zgn Transitionlayer (Veel hoger aanvliegen, hetgeen beduidend minder hinder zou betekenen voor de Onderwonenden te Kennemerland en Oegstgeest-Leiden ! (Engeland, Ierland en Noorwegen zijn grote voorstanders van omhoog brengen van de Transitionlayer ! Onderwonenden zijn constant het sluitstuk van de besluiten ....

Geplaatst door Ruud

Afscheidsinterview met LVNL CEO Riemens in de Telegraaf. "De OVV richt zich op situaties waar tegen heel hoge kosten slechts een kleine verbetering van de veiligheid mogelijk is. De vraag is of dat noodzakelijk is. Je zou Schiphol opnieuw moeten aanleggen maar dat ligt niet voor de hand". En op de vervolgvraag of er een risico is dat Schiphol op slot gaat verwijst hij naar de kwetsbaarheid van de luchtvaartsector en de concurrentie uit Turkije en het Midden Oosten

Dit is toch wel heel opmerkelijk gezien eerdere uitspraken van de LVNL. De LVNL zegt altijd dat veiligheid voorop staat en dat daarom hinderbeperking niet mogelijk is, of dat milieuregels de veiligheid in de weg zouden staan. Nu blijkt waar de LVNL werkelijk voor staat. Het faciliteren van de groei van de sector. De milieuregels mogen onder het mom van veiligheid deze groei niet in de weg staan. Indien de groei echter in het geding dan heeft de veiligheid ineens minder prioriteit voor de LVNL.

Geplaatst door anoniem

Nog een noord zuid baan? Dan begrijpen mensen het niet.
Zie ook zo even niet waar die zou moeten komen te liggen, Schiphol oost slopen? of in het amsterdamse bos.

Van mij mag het overigens. Aalsmeer baan geeft de meeste overlast hier en als ik de situatie goed inschat dan is elke extra baan een verbetering,Zelfs een extra noord zuid baan oostelijk van de aalsmeerbaan. Logisch lijkt mij dit echter niet maar goed, anderen begrijpen dit waarschijnlijk beter dan ik.

Geplaatst door de Vries

Als er al een extra baan komt dan wordt het de 2e Kaagbaan. Die 2 banen komen dan nog dichter bij elkaar te liggen dan de Polderbaan en Zwanenburgbaan. En daar kunnen ze al niet fatsoenlijk parallel vliegen. En met parallel vliegen bedoel ik gewoon rechtdoor en niet direct naar rechts zodat heel Lijnden en Amsterdam Nieuw-West hier hinder van heeft ten gunste van Zwanenburg.

In het geval van een 2e Kaagbaan is Rijsenhout zwaar de dupe. Toestellen zullen ook hier vrijwel direct een bocht moeten maken. Immers bij de Polderbaan/Zwanenburgbaan kan dit zogenaamd ook niet.

Heb het idee dat dat dorp opgeofferd gaat worden. Zie je nu al met dat Leimuiden experiment: http://www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regio/artikel/4232134/arnoud-hendriks-over-nieuw-ors-experiment-we-moeten-de-pijn-verdelen.aspx


Geplaatst door anoniem

Maasvlakte is beste optie uiteraard.
Nadeel is dat miljarden aan infra structuur en comercie dan op de verkeerde plek staan.
Schiphol gaat nooit verplaats worden,vergeet het maar.
Dan nog liever de randstad opgeven,,het belang wat hierachter zit is ongelooflijk corrupt,

Geplaatst door Ruud

Met Hollandse zuinigheid ga je de concurrentieslag met Dubai en Istanbul verliezen. Daar worden geheel nieuwe vliegvelden aangelegd terwijl de bestaande al geschikter zijn dan Schiphol.

Geplaatst door Anoniem

Een 2e kaagbaan zal bijzonder nadelig uitpakken voor met name alphen aan den rijn. Ook zoetermeer zal als ik het goed inschat met een sterke toename van de overlast te maken krijgen.
Deze gemeentes,vooral zoetermeer,hebben op dit moment erg weinig overlast.
Een groot aantal mensen gaat met een zeer sterke toename van de overlast te maken krijgen bij het openen van een 2e kaagbaan. Een andere optie dan een 2e kaagbaan is er niet, dat kan iedereen zelf zien op de kaart.
Ben benieuwd.

Hollandse zuinigheid, het is inderdaad een drama met Schiphol. Vele mensen meer overlast om een paar miljoen te besparen?
Ik zeg:doen!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Ruud : die Riemens was dus altijd al een ras opportunist.. Inmiddels al vertrokken bij LVNL, omdat zijn salaris op de tocht stond ! En de LVNL ook al in een netelige positie verkeert . (Dat doen meer Bestuurders, zoals oud VVD wethouder Haarlemmermeer Bezuijen. Nu elders burgemeester Hij was ooit te Aalsmeer, in het oude gemeente huis, om uitleg te geven over wat triviale zaken . Echter hij werd opgewacht door ca 250 burgers in de zaal , dit omdat hij buiten CROS om het 2x2 vliegen toch invoerde, waardoor het te Aalsmeer (en delen van Amstelveen een ware hel werd.. Riemens: Ik offerde mijn vrije avond op voor u ... Enorm geschreeuw in de zaal: Een pittige vrouw riep: U moet zich kapot schamen, WIJ HEBBEN NOOIT EEN VRIJE AVOND MEER .... Geen enkele extra baan gaat natuurlijk soelaas bieden... Al in 2004 waarschuwde de Eerste Kamer al: U HEEFT GEEN VISIE Kabinet. NU ZIJN ZE TE LAAT:
Laat Schiphol dan maar een functionele regio Luchthaven worden, als men niet voor verplaatsen gaat kiezen.. Ik las het verslag A.O. van februari over het NNHS . Vooral VVD en PVV debiteerden daar leugens van je welste, .. die willen nog maximale groei. van de demagogen PVV kan je dat verwachten, maar van een regeringspartij als VVD ? Ooit een serieuse partij onder Prof. Oud Nu verworden tot ordinaire GRAAI partij

Geplaatst door Anoniem

Om nog maar even door te gaan over een eventuele 2e kaagbaan,want dit lijkt vrijwel onvermijdelijk op de middelange termijn (5-10 jaar)

Dit gaat een baan worden die in 2 richtingen gebruikt kan worden,waarschijnlijk zonder beperkingen.
Vermoed dat op zijn minst landend verkeer vanuit noord/noord oost mogelijk wordt dit om de oostbaan definitief te sluiten. Stijgend verkeer naar noord oost is ook mogelijk, al is dat minder van belang vanwege een veel lagere frequentie.
U kunt zelf een inschatting maken hoe de vliegroutes voor landen en starten vanuit/richting noord-noord oost komen te liggen.