Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Veel stiltegebieden niet meer oorverdovend stil

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1873 
|
 Parool 
hv_natuur_1815.jpeg

De polder tussen Ransdorp en Holysloot en de Amsterdamse Waterleidingduinen verliezen hun status van stiltegebied. De twee natuurgebieden heten voortaan oasegebied, de nieuwe term voor plekken die niet voldoen aan de eisen voor een stiltegebied, maar wel relatief rustig zijn.

Van de 39 stiltegebieden die de provincie Noord-Holland sinds de jaren tachtig heeft aangewezen, blijken 24 niet meer te voldoen aan de streefwaarde van maximaal 40 decibel. In deze gebieden, vrijwel allemaal gelegen in het zuidelijke deel van de provincie, is steeds meer lawaai van auto's, treinen en vliegtuigen.
Het provinciebestuur heeft daarom besloten een nieuwe indeling te maken. De vijftien echt stille gebieden krijgen het predicaat topstiltegebied. In 21 oasegebieden is in elk geval een stille kern te vinden zonder lawaai van wegverkeer of industrie. Vliegverkeer wordt er buiten beschouwing gelaten.

“Vooral in zuidelijk deel Noord-Holland steeds meer lawaai

Bij drie polders wil het provinciebestuur nog bekijken of zij wel behouden moeten blijven als stiltegebieden. Daaronder vallen de Bovenkerkerpolder en De Wijde Blik, beide gelegen onder Amsterdam, in de nabijheid van Schiphol en de snelweg naar Utrecht. In overleg met bewoners en terreinbeheerders wil de provincie kijken hoe de kwaliteit van deze polders kan worden verbeterd.

Drones
Tegelijk met de nieuwe indeling kondigt de provincie ook maatregelen aan om de stilte in de gebieden beter te bewaken. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland stelde vast in een onlangs verschenen rapport dat voor de handhaving in de ruim 70.000 hectare aan provinciaal stiltegebied momenteel slechts één fulltime baan beschikbaar is. 'Het handhavingssysteem is niet effectief', aldus de natuur- en milieufederatie.

Daarbij komt dat de terreinbeheerders te maken krijgen met nieuwe verstoorders van de rust, zoals de populaire drones.

De provincie onderzoekt daarom of het mogelijk is een vergunningplicht voor de onbemande luchtvaartuigen op te nemen in de beheerplannen voor natuurgebieden, maar onduidelijk is of een dergelijke maatregel stand houdt voor de rechter.

Het bevorderen van de stilte is officieel beleid van de provincie. De Gezondheidsraad stelde eerder in een rapport dat een verblijf in een stille en groene omgeving kan helpen bij het herstellen van stress en daarmee positieve effecten kan hebben op de volksgezondheid.

Uit een landelijke enquête blijkt dat ruim 80 procent mensen het heel belangrijk vindt om rust en stilte te ervaren tijdens het recreëren.

Bekijk bericht op "Parool"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Vliegverkeer wordt buiten beschouwing gelaten en laat dit nou net het enig echte probleem te zijn en een organisatie die zich sterk zou moeten maken voor de inwoners, zegt doodleuk, we doen net of het er niet is. Deze organisatie maakt zichzelf belachelijk en daarmee overbodig.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

¨ Vliegverkeer wordt er buiten beschouwing gelaten. ¨

Niet uit te leggen aan normaal denkende mensen.
Juist vliegtuigen zijn de grootste herriebronnen die in het dagelijkse leven helaas voor komen.

Je moet er vast een universiteit voor gevolgd hebben om de ´logica´ die de bestuurders uitvoeren, te kunnen volgen.
Of toch niet: het zal wel geld-honger en belangenverstrengeling zijn.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het is een droevige vertoning dat de lagere overheid op deze manier met de herrie van de vliegtuigen omgaat. Van de 39 stiltegebieden die de provincie Noord-Holland sinds de jaren tachtig heeft aangewezen, blijken 24 niet meer te voldoen aan de streefwaarde van maximaal 40 decibel. En die liggen allemaal in het dichtstbevolkte deel van de provincie waar juist de behoefte aan stilte het grootst is. Voor de 15 gebieden die overgebleven zijn moeten dus meeste mensen de auto nemen om er te komen; nog meer herrie!

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Wat te denken van het Nationale Park Salland en Weerribben-Wieden in Overijssel die dadelijk onder de aanvliegroutes van Lelystad komen te liggen. Dat zijn nu nog relatieve stiltegebieden.
Vakanties in de Kempen en de Baronie, van oudsher ook rustige gebieden hebben ons geleerd dat de overlast van Eindhoven Airport met het jaar erger wordt. Zo af en toe een Chinouk oefening van Gilze Rijen buiten beschouwing gelaten. Die vervuilende herrie krengen scheren op 150 m hoogte over de natuurgebieden en draaien daar rondjes als een buizerd. Kan allemaal.
In onze eigen regio is de redelijk voor autoverkeer geïsoleerde kuststrook van Den Haag tot Noordwijk allang verstoken van rust door de overscherende vleugels in de lucht.
De natuur in dit land is wat betreft lawaai en andere overlast (snelwegen aanleg) vogelvrij. Misschien wel letterlijk vogelvrij, de soorten nemen in een schrikbarend tempo af. Want de aluminium composieten vogels hebben ruim baan van de groeiverslaafde politiek. Zolang de dolgedraaide consument prijsvechtend de samenleving kan blijven overheersen is er geen houden aan. Zolang het duurt natuurlijk.

Geplaatst door Josje uit Amsterdam

Het is een vervreemdend contrast om een lange avondwandeling te maken in een prachtig, verlaten natuurgebied - de Kennemerduinen - en tegelijk non-stop het indringende geraas van vliegtuigen boven je te horen. Aanvankelijk hoop je nog dat als het geluid is weggestorven het even een tijdje stil zal zijn, maar nee, het ene vliegtuig rijgt zich aan het andere, en dat voor hele tijd van de wandeling (enkele uren). Ik geniet nog wel, van de konijntjes, de vogels, een vos, de bomen, het weidse landschap - maar ik mis de stilte. Het echte ontspannen, mijmeren en loslaten van de dagelijkse stress lukt mij niet met dit voortdurende bestoken van mijn zenuwstelsel. Je lichaam is er nu eenmaal op gebouwd zich schrap te zetten tegen lawaai, zich aan te spannen in plaats van te ontspannen, alle oefening in mindfulness ten spijt.

Geplaatst door marianne

Josje zegt: " ik mis de stilte". Inderdaad, de stilte is onmisbaar voor elke leven maar de stilte, de diepe stilte is niet meer. De diepe stilte die stimuleert tot contemplatie en cellen- rust- en ontspanning.

Na 17 jaar zijn er nog steeds geen stille vliegtuigen. Na onlangs een korte periode van redelijk invliegen, langzamer, stille bochten etc hebben de robotten van Schiphol besloten om de route weer te nemen vanaf 2002, dag- en nacht met 1 minuut tussenpauze in te vliegen dwz laag, gierende bochten, stankoverlast, fijnstof, kerosine lozen etc.
Heden om 11.28 kwam er een vliegtuig overvliegen zo laag, zo gierend en bruut dat we zeiden" Kom er in joh". Voor deze extreme stilteverstoorder maar ook de vliegtuigpassagier geeft het niet, zitten in ongezonde lucht en een ongezonde houding. Na aankomst belanden ze in een grote reclame- en vreetzuil naar de uitgang.

Staatssecretaris S. Dijksma, Infrastructuur en Milieu, heeft na het Schiphol en KLM overleg laten weten dat alles kits is. De doorzichtige leugens van beide vliegluchtheren voor lief nemen. Mevrouw Dijksma is een zeer goede bestuurder in het vorige kabinet heeft ze veel goeds gedaan
voor bv Natuur.

Wat moeten we nu met zo'n RIVM die wel kippenboeren beschuldigt van te hoge fijnstof
maar niets verteld over de vliegvelden Schiphol, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam,Maastricht
die massa's burgers waaronder kinderen de dood in jaagt met COPD en aanverwanten ziekten zoals hart lijden.

Zou graag willen weten hoeveel corruptie zaken bijna manifest zijn en gepubliceerd worden in deze sector? Zou graag willen weten of er al duidelijkheid is over de contributiegelden van de VVD en PVV. Waar komt dat geld vandaan ? en van wie ?

Als de schoonzoon van Trumph heeft gezegd dat Trumph de Republikeinen: " Een beetje erg erg erg erg dom" zijn. Er zijn genoeg onderzoeken gedaan waarbij de verschillen duidelijk zijn tussen
het soort VVD'ers en het soort concreet kritische en beeldende denkers. Het laat zich raden de VVD'ers zijn dommer. Wat wil ik hier nu mee zeggen.
Domme mensen denken niet na over omgeving, natuur, andere levende soorten, onderwijs, vluchtelingen- en asielzoekers ( die al vanaf 1985 worden opgejaagd
en ontmenselijkt ). VVD'ers denken niet na, ook Mijnheer Remkes niet die altijd fullblow heeft gekozen voor Schiphol en haar morele en werkelijke afval. Geen enkel stilte meer op dertig of meer km afstand. Een schrijnende achteruitgang van de biodiversiteit en mishandeling van vee, vogels etc.
In deze wereld wonen tijdelijk als je dan niet verder kan kijken dan je eigen glimmende geld- piponeus. Wat doe je dan hier op aarde, wat doe je op elke plek op aarde.

De burgers willen ook stilte, naast werk, ontspanning en onderwijs.