Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van Nieuwenhuizen kiest voor nieuwe benadering: Schiphol moet groei verdienen

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2743 
|
 Ministerie van IenW 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de luchthaven in ruil wat extra ruimte. ‘Eerst zien dan geloven’ is de kern van de nieuwe benadering van minister Van Nieuwenhuizen (IenW).

De minister gaat wettelijk vastleggen dat de overlast van de luchthaven voor de omgeving steeds verder afneemt. De minister wil onder meer dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat.

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de nieuwe uitgangspunten van de minister voor de ontwikkeling van Schiphol in de eerste jaren na 2020. Hiermee brengt de minister de nieuwe werkwijze in de praktijk die ze ook op de langere termijn voor de luchtvaart in Nederland voor ogen heeft. Eind dit jaar stelt het kabinet de luchtvaartnota voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland tot 2050 vast. Naast hinderbeperking zal ook de verduurzaming van de luchtvaart daarbij een centrale rol spelen.

Basisvoorwaarde in de plannen voor Schiphol is dat eventuele groei alleen mogelijk is als het veilig kan. In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet de beperking van de hinder voorop stelt en de luchthaven perspectief houdt op groei. Dit is van belang om de sector in staat te stellen de benodigde investeringen in veiligheid, innovatie en duurzaamheid te doen.

Minister Van Nieuwenhuizen wil de nationale luchthaven voor de middellange termijn ruimte geven om groei te verdienen voor ontwikkeling. Dit is nodig om de positie van de banenmotor Schiphol te behouden en te verstevigen. Hoeveel Schiphol per jaar aan extra vliegbewegingen krijgt, wordt bepaald nadat de hinder voor omwonenden – op basis van harde indicatoren - is beperkt.

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Schiphol is één van de pijlers van de Nederlandse economie. We zijn een handelsland. We verdienen ons brood met onze nationale luchthaven met zijn directe verbindingen naar alle continenten. Internationale bedrijven zijn hier gevestigd vanwege Schiphol. Zij zorgen voor banen. Werk is er ook voor de velen die op Schiphol of bij de luchtvaartmaatschappijen aan de slag zijn. Tegelijkertijd zien we dat mensen in de omgeving van de luchthaven veel hinder ervaren. We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij. We gaan het anders doen. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.'

Het kabinet houdt vast aan de afspraak uit 2008 dat Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen mag hebben. De komende maanden werkt minister Van Nieuwenhuizen mede op basis van gesprekken met de delegaties van bewoners en bestuurders van de Omgevingsraad Schiphol, de vertegenwoordiger van de milieuorganisaties en met de luchtvaartsector de aanpak voor groei op de middellange termijn uit. De minister richt zich bij hinderbeperking in eerste instantie op het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. Ze wil het aantal nachtvluchten omlaag brengen en paal en perk stellen aan het gebruik van de banen in de nacht of late avond waar de mensen veel last van hebben. Ook vraagt ze van de sector extra investeringen in de leefomgeving waar mensen wonen die de ergste hinder ervaren.

De hinder die mensen in de omgeving ervaren wordt op basis van de werkwijze stapje voor stapje minder. Veiligheid is bij iedere ontwikkeling een absolute voorwaarde. Ze heeft eerder al aan de Tweede Kamer laten weten dat Schiphol binnen de huidige luchtruimstructuur en het operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegbewegingen per jaar kan afwikkelen.

In de luchtvaartnota komt Van Nieuwenhuizen met een nadere uitwerking voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en de luchthavens op de lange termijn. Van Nieuwenhuizen: 'We willen met zijn allen vliegen, maar we willen ook allemaal rust en schone lucht. Het is complex om dit samen te brengen. Op basis van alle gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd, ben ik er van overtuigd dat het anders moet en kan. Ik wil een goede balans met duidelijke regels die strikt worden gehandhaafd. Heldere voorwaarden die voor iedereen controleerbaar zijn. Een aanpak waarbij we andersom gaan werken en sector iets krijgt nadat het is verdiend. Boter bij de vis. De automatische piloot gaat er af.'

Meer informatie besluitvorming Schiphol?


Wilt u geïnformeerd worden over het vervolg van het proces en de besluitvorming over Schiphol? Dan kunt u zich aanmelden via het webformulier op deze site.

De brief van de minister aan de tweede kamer vindt u hier.

Bekijk bericht op "Ministerie van IenW"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Wat een prachtig sprookje!
Het verleden heeft bewezen dat we niet meer in dit soort sprookje kunnen geloven.
Bewoners worden weer op een listige manier in slaap gesust.
Tijd voor andere acties omdat we genoeg gepraat hebben en dit NIETS heeft opgeleverd.

Geplaatst door Josje

'We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde.' Ik vermoed dat de minister inzet op een vliegveld op zee, omdat er geen enkele reële mogelijkheid is om te groeien en tegelijk de overlast voor ernstig gehinderden terug te schroeven bij de huidige laagvliegroutes over land. Een heilloze illusie, dat vliegveld op zee, want de gevaarlijke uitstoot en de geluidsdeken die de rust in grote delen van het land verstoort zullen blijven. Om van de idiotie van de benodigde extra infrastructuur in het al overbevolkte westen van het land maar te zwijgen. Dat we stuiten op harde klimaat- en omgevingsgrenzen en simpelweg niet door kunnen gaan met eindeloos blijven vliegen, ook al willen we dat 'met zijn allen', volgens onze minister (o ja?), is een conclusie waar zij kennelijk nog niet klaar voor is.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

SANERING SCHIPHOL zou leidraad moeten worden

Juist om oplossingen te vinden voor noodzakelijke transities is thans harde sanering van Schiphol nodig. De drogredenen dat de hele (handels?) economie rond Schiphol draait en "we met z'n allen willen vliegen" zijn wel de zwakste punten in het betoog.

Komend najaar wordt cruciaal voor de toekomst (veiligheid, gezondheid en leefomgeving) van de vele miljoenen inwoners van ons land, die gebaat zijn bij een werkelijke balans in groen, blauw, rood en infra. Dat zijn de elementen waar het om gaat en voor deze balans zal de komende tijd hard gestreden moeten worden.

Geplaatst door Wim

Hoezo verdienen? E valt niets te verdienen.
Laten ze eerst maar eerder gemaakte afspraken nakomen.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Ik ben eigenlijk blij met de verruiming. De luchtvaart staat op imploderen. KLM-AF is bankroet, het regent faillissementen en de hele sector is werkelijk doodziek.
Als de 500k werd gehandhaafd zouden wij realisten straks nog de schuld krijgen. Laat ze maar lekker Lelystad openen en Schiphol verruimen, de vraag is er niet en het zal een deceptie blijken.
Natuurlijke krimp staat ons te gebeuren, geen groei omdat corrupte politici dit zo graag willen.

Geplaatst door anoniem1

Wat een enorme glasharde leugen.
Schiphol hoeft de groei niet te verdienen, De overlast neemt al jaren elk jaar toe volgens alle mogelijke en redelijke maatstaven. En nu mag Schiphol groei verdienen door de overlast nog meer te verminderen,wat in de praktijk neerkomt op nog meer overlast!.

Hoe triest kan je zijn,als je niet eens de waarheid durft te vertellen over je Eigen beleid.

Geplaatst door anoniem1

Kabinet neemt geen verantwoordelijkheid voor haar Eigen beleid. Maakt zich ervan af met een leugen om het redelijk te laten lijken. Deze leugen is zon enorm diepte punt.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Het zijn niet de omwonenden die bepalen of Schiphol groei verdient.
Dus bepaalt de minister het, met in het vooruitzicht een mooie job bij de sector na de regeerflop.
Natuurlijk 'verdient' Schiphol (gematigde) groei, want de sector voldoet aan alle gestelde eisen, aldus de minister.
Veel geld binnen halen voor de Staat der Nederlanden, is 1 van die eisen welke boven aan staat van de lijst.

Gematigde groei = de nieuwe leugen.

Onderaan de lijst staat dan dat de omwonenden niet bestaan.
Geplaatst door Gerard uit Lelystad

Peter heeft gelijk. De wereldwijde groei van de luchtvaart neemt al af, en dat geldt helemaal voor Europa. De economische groei zwakt in een hoog tempo af; we staan aan de vooravond van een recessie. Dat leidt net als in de jaren vanaf 2008 tot een krimp van het vliegverkeer. Veel vliegmaatschappijen draaien al geen winst; met dalende vervoervraag zijn die in no time failliet. Die groei die de voorstanders willen, zal er door de economische ontwikkeling niet komen. Het is wel zaak om als omwonenden zo snel mogelijk voordeeltjes uit deze ambitie van de minister en de luchtvaartindustrie te halen, zoals sluiting van Schiphol tussen 23 en 7 uur en een verbod vanaf 2021 op de 747 op Schiphol.

Geplaatst door anoniem1

Analoog aan de rechtzaak vanwege stikstof,waarbij aangetoond moet worden dat er ook een daadwerkelijke besparing is,een soortgelijke rechtzaak over de zogenaamde geluidswinst en minder hinder. Aantonen dat de hinder en de herrie daadwerkelijk minder is. Daar heeft de staat geen enkele kans.

Om de groei te faciliteren zijn procedures aangepast en veranderd, Dat heeft al een enorme toename van de hinder tot gevolg gehad. Men is gemiddeld veel lager gaan vliegen,en ook langduriger, Verder staat het baangebruik dat de laagste overlast heeft onder druk omdat dat niet de maximale capaciteit heeft.

Wat is er mis met eerlijk zijn over het beleid. Waarom niet gewoon eerlijk zeggen dat de overlast enorm is toegenomen en zal blijven toenemen. Dat is de realiteit en de waarheid. Waarom moet er dan als schop na ook nog over gelogen worden zodat het allemaal nog een beetje redelijk lijkt? De leugen regeert , wat is Nederland diep gezonken als land.

Geplaatst door Marc uit Almere

Wij hebben een gigantische luchthaven voor zo’n klein landje. Dat slaat nergens op! Duizenden vluchten per dag! Heel Europa trekt Schiphol hier naar toe om vervolgens naar Portugal te vliegen. Het levert niks op behalve misschien een bak koffie en een broodje. 40% van alle vluchten op Schiphol zijn overstappers! Hallo?!?!? Daar hebben wij dus last van!!! Er is geen oneindige groei goed voor de Nederlandse economie! De banenmotor uit de jaren ‘80 bestaat niet meer. Toen was er hoge werkloosheid. Inmiddels komen we arbeiders tekort en kunnen al die mensen van Schiphol ergens anders aan de bak. Laat Schiphol krimpen naar 250duizend vluchten, voor zakenreizen en eigen burger. Net zoals andere landen dat doen!

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Nog een klein geheimpje over die overstappers, goed verstopt in de ministeriële papierwinkel: Als er een luchthaventax komt hoeven overstappers die niet te betalen.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Een rapport van de Europese Commissie laat zien dat er door zo'n taks jaarlijks 800.000 minder instappers zouden zijn op Schiphol en de uitstoot van CO2 met een half miljoen ton afneemt.

Maar vervolgens zal het aantal overstappers op Schiphol - voor wie de heffing niet geldt - met 1 miljoen stijgen, zo blijkt uit door het kabinet besteld onderzoek van milieuadviseur CE Delft. Transferkampioen KLM en haar partners zullen immers de openvallende ruimte met transferreizigers opvullen.


Geplaatst door Sara

Getekend. @Peter. Het is een goede observatie. Hoop erg dat deze zelfregulering plaats gaat vinden. De vraag is hoe lang ze doorgaan. Vreemde wereld.

Geplaatst door Gerard


Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest


Geplaatst door Sara

Wacht even... als de officiële tijden van de nacht 23:00 tot 7:00 zijn waarom begint de ochtend bij mij dan vaak al om zes uur? En is het vaak om 23:30 pas de nacht? En soms om half een zelfs nog niet? Vallen deze vluchten in deze rest uurtjes wel of niet in de toegestane 32:000? "Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats in de periode van 23.00 uur tot 7.00 uur”. Ben best benieuwd hoe veel het er in werkelijkheid zijn per jaar binnen deze tijdspanne

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Sara, je vraagt je af hoe het kan dat bij jou de ochtend met vliegtuiglawaai al vaak om zes uur begint?
Bij mij vaak om 05.00 uur. En midden in de nacht wordt ik ook vaak wakker van landende vliegtuigen. Ik woon in Oegstgeest.
De reden is dat Schiphol alle afspraken en regels aan haar laars lapt.
Er vind ook geen handhaving van de regels plaats......
Dus moeten wij de komende kabinetsplannen met nieuwe afspraken geloven?
het wordt tijd voor andere acties.
En die gaan er komen, hoor.
Er zijn teveel wanhopige bewoners die gek worden van die geluidsoverlast en geen hoop meer hebben op vermindering daarvan.

Geplaatst door Michiel uit Oegstgeest

Artikel 21 is allang in de prullenbak geworpen. Corrupte, neoliberale, elitaire, korte termijn politiek sinds 1990 in de parlementaire hoofdstad.
De wereld staat echter aan de vooravond van twee catastrofes die de groeiverslaafde politiek niet wil zien. Het vernietigen van de troposfeer door grote hoeveelheden uitlaatgassen uit vehicles, fabrieken en gevleugelde monsters. VEERTIG biljoen kilo per jaar CO2, NOx, roet...de lucht in. Jaar in jaar uit en toenemend.
Tweede catastrofe is de enorme schuldenberg die alleen maar kan bestaan door het idiote beleid van de centrale banken sinds de recessie van 2008. Negatieve rentes en geldcreatie uit dunne lucht om de monetaire elite te redden. In december 2019 zag je wereldwijd de eerste scheuren in dit nepkapitalisme. Nog maar het begin.
Een echte vrije markt zal de wereldwijde luchtvaart decimeren, want dan is het uit met die spotgoedkope reisjes naar Mallorca. Want de welvaart van hedentendage is slecht te danken aan de geldpersen in Washington, Tokyo, Beijing en Frankfurt. En de enorme devaluatie van de wereldmunten, met name de dollar. Wanneer de geldpersen stilvallen zal de welvaart imploderen. De doorgedraaide consumptie en tech maatschappij zullen de grootste reset aller tijden ondergaan.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Economische sanering is uitstekend, zo werkt de natuur ook, de sterksten overleven. Door de overstimulering worden echter nu zwakke bedrijven overeind gehouden, hieronder naast feitelijk failliete banken, overduidelijk ook de bankroete luchtvaartsector.
De klap zal hard zijn straks, de luchtvaartmaatschappijen, de vliegvelden, de bouwers, niemand uitgezonderd.

Geplaatst door Sara

Vanmorgen vijf uur hoor!. Vierde nacht. Yes. Maandag. Overleven. Rust uit vermeid spanning. Ik ga geen burn out krijgen van schiphol! Goede stukken! Ik hoop dat we in die wereld ook kunnen leven. Het is zo vreemd dat de rest het niet ziet? De race to the bottom en de gevolgen? Het lijkt soms op het verhaal van de ark van Noa. Alleen is het niet God die waarschuwt. Maar wetenschap en feite. Misschien dat we geen gelijk hebben en dat het nog jagen gewoon zo door gaat ik hoop het. Maar ik denk van niet. .

Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door Saskia uit Uithoorn

Ik heb hem ook getekend en de link gedeeld met vrienden en familie die gaan hem ook weer delen en op facebook zetten als iedereen dit doet gaat het lekker snel!!

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Het vliegverkeer zorgt nu al voor een uitstoot van het giftige lood die in de buurt komt van alle autoverkeer in NL. Hier hoor je weinig over.

Geplaatst door anoniem1

De minister richt zich bij hinderbeperking in eerste instantie op het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving

Dit is de adder onder het gras. Voor de hindervermindering richt men zich op de directe omgeving van Schiphol. Juist in de buitengebieden is de overlast geexplodeert,een overlast die zeker te vergelijken is met de overlast in de binnen gebieden. Neem bijvoorbeeld gouda en omgeving. Daar wonen misschien tegen de 100k mensen bij elkaar. Als je postcodes ziet dan zie je 500 melding,400 meldingen,300 meldingen. Met tientallen unieke melders per postcode gebied. Die mensen hebben een gigantische overlast gekregen maar die gaat niet meetellen. Ook de overlast in andere buitengebieden blijft toenemen. Steeds langer laag vliegen en ook steeds lager. 50-60km voor Schiphol al op 1000 meter hoogte. Deze overlast word ontkend want de enige manier waarop Schiphol kan groeien is met een grote toename van de overlast in de buitengebieden.

Geplaatst door anoniem1

Juist van de bewoners dicht bij Schiphol zou je nog kunnen zeggen "je had het kunnen weten" (een argument waar ik het zelf overigens NIET mee eens ben,maar dat veel gebruikt word in de media). Voor de gebieden verder weg gaat dat al veel minder op,eens temeer omdat er "officieel" geen overlast is is de buitengebieden buiten de geluidscontour.
Straks mag Schiphol groeien want de TOTALE vloot is gemiddeld 1% stiller geworden. Dan is er winst voor de mensen direct rondom Schiphol (een theoretische winst want dat gaat voor de bewoners in bijvoorbeeld aalsmeer helemaal niks uitmaken in de praktijk). Maar op basis van deze winst word er dan gegroeid en komen er 2-3 gebieden bij zoals gouda nu. Het is niet eerlijk en niet fair om de overlast in de buitengebieden te bagatelliseren of zelfs ontekkenen. Kijk naar de meldingen bij bas en hoeveel mensen dan een melding doen,dat doen ze niet als er geen of weinig overlast is. geen enkel vertrouwen in dit plan van de minister,de buitengebieden gaan een grote toename van overlast tegemoet door de aanpassingen bij de lvnl en het steeds langer en lager vliegen in de treintjes voor de landing, op hoogtes tussen de 750 en 1250 meter. (500-1000 meter dan de gehate laagvliegroutes bij lelystad met een volume dat meer dan 10 keer zo groot is)

Geplaatst door anoniem1

Een eerste vereiste zou moeten zijn om eerlijk te zijn over de overlast. Niet doen alsof overlast niet bestaat terwijl deze wel degelijk aanwezig is. De paar honderd mensen uit gouda (slechts een voorbeeld,dit gaat op voor veel meer steden in de buitengebieden) die melden dat niet voor niks. Wees eerlijk en erken deze overlast en doe niet net alsof die niet bestaat.

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest


Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Voor zelfreflectie is het nooit te laat. Ik wens haar succes.

Geplaatst door Sara

Okay Cora. Klaar is klaar. Ga je schamen heel erg diep en lang. De zwijgende minderheid. Tjonge jonge jonge. Mijn leven is voorgoed veranderd door de tering herrie. Het heeft consequenties voor mensen in Nederland. Werkende mensen die na een werk week moeten uitrusten. Maar dat niet kunnen Omdat de banale zwijgende minderheid niet een keertje naar Antalya wil. Maar zes keer per jaar op het vliegtuig stapt. Weekendje San Francisco is de norm. Gatver damme wat een Lelijke ziel is dit. Respectloos. Ik ben hier zo boos van. Ik radicaliseer hier van. HeB net weer vier dagen van mijn leven gegeven aan de zwijgende minderheid. Vandaag pas weer geslapen. Mocht tot zes uur. Het is elke keer net alsof ik achteruit loop. Ik heb drie studies afgemaakt en ik wil de toekomst in. Maar ik kan maar oo halve kracht functioneren door deze race to the bottem. Ik voel me verkracht door schiphol. Van mij mag er nu eentje neer storten onder haar verandwoordelijkheid. Omdat ze gek zijn geworden in Nederland.

Geplaatst door Sara

*Zwijgende meerderheid.

Geplaatst door Arnold

Sara, je tikte het per ongeluk wel goed. Een zwijgende minderheid is voor groei. Een zwijgende meerderheid is tegen groei. Dit kwam uit het Motivaction onderzoek uitgevoerd voor haar departement.
Erg vreemd dat ze dit met droge ogen beweerd dan ook. Mijn vermoeden is dan ook dat er bij deze dierenarts andere belangen meespelen. Ik vermoed de baantjescarousel.

Geplaatst door Marc uit Almere

Beste Sara, ik begrijp je woede en onmacht helemaal! Ik woon recht onder de Artip lijn en deze is inmiddels de hele dag gevuld met vliegtuigen richting de Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan of Kaagbaan. Allemaal krijg ik ze over mij heen! Ik woonde met plezier in Almere maar het is nu een hel! Het lange laagvliegen lijdt tot meer herrie en de toegenomen vliegverkeer tot een trein van vliegtuigen. De impact op mijn leven is enorm!!! Ik ben geniet van het buiten zijn, contact met de natuur, een boek lezen etc. De herrie is momenteel zo erg dat ik meer binnen zit en geen ramen meer open doe. Het is erg als dit je allemaal wordt ontnomen! Is dit het allemaal waard vraag ik mij af? Laten we onze hoop vestigen op organisaties en actiegroepen als Schipholwatch, Greenpeace, natuur & milieu, het RLI, Extinction Rebellion en onafhankelijke onderzoeksbureaus.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Marc. Tijdens de luchtvaartdag in december vorig jaar heeft een van ons (Klanbordgroep Gooise Meren) met een luchtverkeersleider gesproken. Die vertelde dat dalend verkeer op steeds grotere afstand van Schiphol al naar lagere hoogten wordt gedirigeerd om de capaciteit te vergroten. Groei van Schiphol na 2010 betekent dus dat nog meer mensen met laagvliegend verkeer te maken krijgen. U bent de zoveelste persoon die aanvankelijk ergens met plezier woonde en niet had kunnen bevroeden dat u van Schiphol overlast zou gaan ervaren. Schrijnend......

Geplaatst door sara

@ Arnold... ja inderdaad dat was ik vergeten. De feiten zeggen iets heel anders.

@Mark precies dat:'' geniet van het buiten zijn, contact met de natuur, een boek lezen etc. De herrie is momenteel zo erg dat ik meer binnen zit en geen ramen meer open doe''

Ik haal ook van buiten zijn mijn levensgeluk. Ik probeer nu als het stil is echt de rust te pakken. Maar de nachten zijn echt ontwrichtend en ik ben er echt meer dan klaar mee. Ik zie ze inderdaad gaan over Almere! ik leef me! @ Jaap ik was laatst in Drenthe serieus herrie! Sochtends rond zeven! Ze zijn er al in Amersfoort, Hilversum, Utrecht. Mijn goede vriend woont. in Apeldoorn en ook daar... gewenning voor Lelystad straks.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Sara. Mijn angst is dat de buitengebieden vergeten worden en dat de luchtvaartsector en I&W zich alleen op de gebieden concentreren die binnen de zogenaamde geluidscontouren liggen. Jouw reactie is daar weer de zoveelste bevestiging hiervan.

Geplaatst door Arnold

Jaap, wees maar niet bang. Gezien de recente uitspraak van minister van Nieuwenhuizen worden alle gebieden vergeten ten faveure van het grote heilige Schiphol....

Geplaatst door anoniem1

40k erbij in 3 jaar,dat is veel en veel slechter dan het advies van alders wat 25k in 10 jaar was voor Schiphol zelf.
Ondertussen is ook het nieuwe normen en handhavings stelsel nog steeds geen wet,gaat ook nooit meer een wet worden want dan past de groei niet meer. Geen enkele wettelijke bescherming voor de omwonenden,ook met dank aan cda vvd d66 en christenunie.

blijkbaar is dat wat de kiezers van deze partijen willen. Straks niet raar opkijken als het ook boven jou mooie wijk gebeurt want er is geen enkele grens meer voor de luchtvaart.

Geplaatst door anoniem1

Voor hen onder de aanvliegroute artip (ook hier de grootste overlast gever) is er nog enige hoop.
De route kan met herindeling luchtruim significant veranderen van plaats en of volume. Het is een route die een omweg is voor de meeste vliegtuigen die er gebruik van maken,ook zit het lely stad enigszins in de weg (nu niet relevant meer maar misschien in toekomst weer wel).
Maar dat is al weer minstens 3 jaar verder en een garantie is het zeker niet,slechts een mogelijkheid. Ook zullen dan weer andere bewoners te maken krijgen met overlast.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Bijzonder ook hoe robot Jetten van D66 en Seegers van CU deze groei naar 540k ongegeneerd zitten te verdedigen met pure kletspraat.
De burger als relatief kleine verbruiker van energie mag steeds minder, betaalt zich blauw, en de grootverbruikers in industrie en al helemaal de luchtvaart betalen niets en mogen alles..

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

En zoals we weten is ook Groen Links is inmiddels door de mand gevallen (instemming beperkte groei door coalitie provincie Noord-Holland). Wat nu?
Misschien dan toch maar hopen op de mores van de vrije markt. Economische tegenwind en een moordende concurrentie vanuit het nieuwe Istanbul International Airport en ook Dubai.


Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Aanvankelijk een onderdeel van Truc 28 - Doorliegen vond ik toch een nieuwe truc gerechtvaardigd, ze liggen wel in elkaars verlengde.

Binnenkort op mijn blog, u krijgt de primeur:

Truc 29 – Beloof beterschap
Het zijn woelige tijden en de luchtvaartontwikkeling wordt helaas zwaar bekritiseerd. We moeten ons aanpassen en zorgen, dat het draagvlak niet afbrokkelt en dat de Nederlander zijn gedrag niet aanpast wegens ‘vliegschaamte’. Dit vereist een andere manier van naar buiten treden en op de juiste manier meegaan met de maatschappelijke kritiek, maar u hoeft zich niet echt zorgen te maken. Want wat al decennia zich heeft bewezen geldt nog steeds: u wint!

Beloof een nieuwe aanpak en zeg dat ‘Schiphol groei zelf moet verdienen’, omdat ‘groei niet meer vanzelfsprekend is’ en dat ‘groei alleen kan als dit aantoonbaar veilig kan en als dit gepaard gaat met aantoonbare reductie van de overlast en verbetering van de leefomgevingskwaliteit.’ En dan krijgt de luchthaven ‘wat extra ruimte’. Het kabinet stelt nu voor het eerst ‘de beperking van de hinder voorop’, maar natuurlijk ook ‘dat de luchthaven Schiphol perspectief houdt op groei’!

In plaats van het ‘volvliegen van de gelijkwaardigheid’ stellen we dat ‘het aantal mensen dat op basis van de huidige systematiek als ernstig gehinderd wordt aangemerkt ieder jaar aantoonbaar omlaag moet.’ Wat dit inhoudt hebben we gezien in Truc 3 – Klachten. Een eitje dus!

Zinnen als: ‘We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij’ moeten er wel ingaan, toch? Wat ook te denken van: ‘Ik (minister van I&W) wil een goede balans met duidelijke regels, die strikt worden gehandhaafd. Heldere voorwaarden die voor iedereen controleerbaar zijn.’ We gaan het anders doen! Uit de ervaring van decennia weet u immers, dat met uw rekentrucs en geluidmaten u dit zelf verdienen, net als in het verleden kunt blijven verdedigen. De nieuwe A-pier, klaar in 2021, moet natuurlijk wel kunnen worden gebruikt, nietwaar?

En we weten allemaal, dat niet voor niets de hinder ondanks groei alleen maar is afgenomen, dankzij de investeringen in ‘stille en zuinigere’ (maar wel grotere!) vliegtuigen. Zeg ook niet dat verdere groei elk draagvlak voor klimaatbeleid sterk ondermijnt (zie Truc 20 – Vliegen en klimaat). De zgn. ‘selec¬tieve en gematigde groei in kleine stapjes’ is niet anders dan in het verleden, ca. 4% per jaar (zie Truc 24 – Salami-tactiek).

Zeg ook dat het aantal nachtvluchten terug moet gaan, maar zeg niet dat deze al werden verhoogd tot 32000 en de belofte naar 29000 te gaan om zeep werd geholpen! Een sigaar uit eigen doos dus! En zeg ook dat ‘meer hinder in de randen van de nacht door verschuiving van nachtvluchten niet zal worden toegestaan’. En dat de nacht zal duren van 01:00 tot 05:00 u, maar benadruk niet, dat dit slechts 4 uur ongestoorde slaap betekent. Met deze definitie van de nacht, overigens niet de offi-ciële, kan de avond na 22:00 u en de ochtend rond 06:00 u natuurlijk wel worden benut, zie Truc 7 – Geluidmaten en normen en ‘Lden for dummies’.

Contouren uit het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) aanpassen, die overigens in grote gebieden ver worden overschreden, moeten we maar niet doen, want: ‘Het nu al aanpassen van de contouren
zou daarom mogelijk onwenselijke consequenties hebben en kan de mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig beleid ten aanzien van wonen/vliegen beperken.’ Klinkt goed, toch? Onwenselijke consequenties zijn het niet toelaten van verdere groei dus en dit heet dus nu toekomstbesten¬dig. Geniaal, nietwaar?

Noem nu als boven grens 540000 vtb’s op Schiphol als ‘tijdig perspectief voor de komende jaren’, wat past binnen ‘de huidige luchtruimstructuur, het huidige afhandelingsconcept en met de huidige piekuurcapaciteit’. Over enkele jaren kunnen we dit aantal weer gewoon verder opschroeven, dat is altijd goed gegaan!

Het PAS-probleem kan gemakkelijk worden gepareerd met: ‘Ik ‘(de minister) bezie momenteel of daarop (de MER) aanvullingen nodig zijn betreffende de stikstofdepositie’. Beloof een actieplan voor de reductie van ultrafijn stof en een zienswijzeprocedure. Effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof zullen worden onderzocht in de volgende module van het onderzoek, en als die uit¬komsten binnen zouden mogen komen in 2021 (en wellicht later), hebben we allang de 540000 vtb’s doorgedrukt, want onze vrinden bij de Raad van State zullen er wel voor zorgen dat we gewoon door kunnen gaan. En wat we met zienswijzen doen heeft u kunnen zien in Truc 2 – Inspraak, geen enkel probleem dus!

En vergeet niet, u kunt alle maskerende retoriek die we in Truc 5 – Economie hebben geleerd gewoon weer uit de kast trekken, en herhalen dat ‘veel mensen gebruik maken van het vliegtuig voor werk, vakantie of familiebezoek en daar veel waarde aan hechten’. Maar niet zoveel waarde dat ze de maatschappelijke kosten in de toekomst nu voor hun rekening willen nemen door meer te betalen voor hun tickets!!! Na ons immers de zondvloed!

Nieuw is de aanpak van ‘individuele schrijnende situaties’ uit een ‘Omgevingsfonds’ ten behoeve van ‘het beter/verder isoleren van huizen in de directe omgeving van Schiphol’. Met de hoge geluids normen is dit aantal sowieso laag te houden. En voor ‘het ontwikkelen van gebieden rond Schiphol waarvoor bouwbeperkingen gelden’ is het wellicht handig om de verantwoordelijkheid voor hinder door vliegen door te schuiven naar de gemeenten. Met wat partijgenoten in de gemeenteraad en een beperkt gemeentebudget kunnen we woningbouw redden op plaatsen waar geen zinnig mens zich ooit zou willen vestigen. Vergeet ook niet onze Truc 15 – Monddood maken!

Noem toch ook weer dat: ‘Om tot een maximale bijdrage aan de versterking van de netwerkkwaliteit op Schiphol te komen, is het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen om zodoende op korte termijn een deel van de vakantievluchten te kunnen verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport.’ Jammer voor al die mensen die straks ook allemaal in de herrie komen te zitten, onze economie gaat voor! Immers voor ons geldt: ‘Kwaliteit is het uitgangspunt voor groei en die groei kan de sector verdienen door een aantoonbare afname van hinder.’ Door onze slimme geluidsmaten tellen velen van de nieuwbelaste mensen toch niet mee!


Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Recent ontluisterend artikel op de website Follow The Money

Vorige week werd bekend dat Schiphol van het kabinet vanaf 2021 verder mag groeien. Dertig jaar geleden had econoom Walter Manshanden dat besluit begrepen: een groter Schiphol was toen goed voor de economie. Inmiddels vindt Manshanden dat Mainportdenken hopeloos achterhaald. ‘De enige plekken waar in de luchtvaartindustrie nog geld verdiend wordt, zijn de parkeerplaatsen

https://www.ftm.nl/artikelen/econoom-manshanden-het-nederlandse-luchtvaartbeleid-zou-zin-hebben-in-congo?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&utm_source=mail

Geplaatst door anoniem1

Dat artikel heb ik ook gelezen,een goed artikel waarin het hoe en waarom duidelijk uitgelegt word. Een econoom met inzicht die het begrijpt,een zeldzaamheid.
Helaas praat hij tegen een muur,het gaat bij het beleid al lang niet meer om wat economisch goed voor Nederland is,het gaat alleen nog maar om belangen.
Nederland zal hard getroffen worden door een volgende crisis en de groei stopt waarschijnlijk al eerder wat ook grote problemen gaat geven omdat men zich er afhankelijk van heeft gemaakt. Men heeft met het beleid van de afgelopen jaren Nederland heel erg kwetsbaar gemaakt maar vrijwel niemand die het ziet of begrijpt.
De regering word slecht geadviseerd door mensen die vooral aan hun eigen belang denken,dit zie je overigens op meer gebieden dan alleen de luchtvaart. Dan is er verder ook niet veel meer aan te doen. Men wil het gewoon niet zien of men ziet het wel maar gaat er toch mee door om andere belangen dan die van Nederland zelf te dienen.

l,etat c,est moi zei een franse Keizer ooit. Nu kan je de Keizer vervangen door klm shell etcetera. Maar straks is het een Keizer zonder kleren en zonder land om op te bouwen. Gaan ze weer ergens anders heen als hier niks meer te halen is. Nederland word enorm gepiepeld maar ja wat doe je er aan.

een mooi stuk wederom @bob.

Geplaatst door Marc uit Almere

Vandaag zei iemand tegen mij waarom je geen andere beschavingen in het heelal vind? Komt omdat we onszelf vernietigen. Als de grondstoffen op zijn, eindigt ons leven op deze planeet? Recyclen lijkt heel milieuvriendelijk, maar er is heel veel energie voor nodig.

Opwarming van de planeet, Gevaren en oplossingen

“Cora, even opletten”

Draagvlak, een probleem:
2019 is het jaar van de klimaatmarsen, en Schiphol groeit? Voor elke oplossing zijn er altijd wel 10 mitsen en maren. Resultaat, de vervuiler (Schiphol) betaald niet. De burgers wel!!!

Gevaar:
10% van de Chinezen heeft nog maar een paspoort. Wat als… India en Afrika komen er ook nog aan.

Hoe dan???
We bouwen elk jaar 60.000 woningen, en er komen 90.000 mensen bij. Hoe dan?

De oplossingen (wereldwijd)
1. Energietransitie: Vanuit de kust, in de zeeën grote lange pieren (bijv 30km lang) aanbrengen met geïntegreerde turbines welke door getijden stromen worden aangedreven. Je hebt dus altijd de beschikking over heel veel energie waarmee je met gemak alle huishoudens van stroom kan voorzien.
2. Het planten van 1 biljoen bomen is de beste manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 27cent per boom. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat er tegenstanders zijn.
3. Luchthaven in zee met een snelle (magneet)verbinding er naartoe. Er komen enorme gebieden bouwgrond vrij. https://youtu.be/AQcfOG4mpak
4. De allerbeste directe oplossing welke leidt tot een onmiddellijk positief effect: Minder vliegen!!!

Geplaatst door Marc uit Almere


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Klaar. Dank voor de link naar het artikel op de site van Follow the Money. Deze econoom durft te zeggen waar het op staat; het artikel is heel helder en het zou voor alle politici verplichte kost moeten zijn.
Ik hoop dat we vaker van hem zullen horen.

Geplaatst door Sara

Dit was wat ik terug gister kreeg van de bas.... Re: Nacht 4
SB
ubject: RE: Nacht 4

Geachte mevrouw
Het is allereerst natuurlijk uitermate vervelend dat u zoveel overlast blijft houden van het geluidhinder van de luchthaven Schiphol.

De groei waar de minister het over heeft is wat genuanceerder dan alleen maar groei. Onderstaande is daar over gezegd.

Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de luchthaven in ruil wat extra ruimte. ‘Eerst zien dan geloven’ is de kern van de nieuwe benadering van minister Van Nieuwenhuizen (IenW).

De minister gaat wettelijk vastleggen dat de overlast van de luchthaven voor de omgeving steeds verder afneemt. De minister wil onder meer dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat.

Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de nieuwe uitgangspunten van de minister voor de ontwikkeling van Schiphol in de eerste jaren na 2020. Hiermee brengt de minister de nieuwe werkwijze in de praktijk die ze ook op de langere termijn voor de luchtvaart in Nederland voor ogen heeft. Eind dit jaar stelt het kabinet de luchtvaartnota voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland tot 2050 vast. Naast hinderbeperking zal ook de verduurzaming van de luchtvaart daarbij een centrale rol spelen.

Basisvoorwaarde in de plannen voor Schiphol is dat eventuele groei alleen mogelijk is als het veilig kan. In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet de beperking van de hinder voorop stelt en de luchthaven perspectief houdt op groei. Dit is van belang om de sector in staat te stellen de benodigde investeringen in veiligheid, innovatie en duurzaamheid te doen.

Minister Van Nieuwenhuizen wil de nationale luchthaven voor de middellange termijn ruimte geven om groei te verdienen voor ontwikkeling. Dit is nodig om de positie van de banenmotor Schiphol te behouden en te verstevigen. Hoeveel Schiphol per jaar aan extra vliegbewegingen krijgt, wordt bepaald nadat de hinder voor omwonenden – op basis van harde indicatoren - is beperkt.

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Schiphol is één van de pijlers van de Nederlandse economie. We zijn een handelsland. We verdienen ons brood met onze nationale luchthaven met zijn directe verbindingen naar alle continenten. Internationale bedrijven zijn hier gevestigd vanwege Schiphol. Zij zorgen voor banen. Werk is er ook voor de velen die op Schiphol of bij de luchtvaartmaatschappijen aan de slag zijn. Tegelijkertijd zien we dat mensen in de omgeving van de luchthaven veel hinder ervaren. We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij. We gaan het anders doen. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.'

Het kabinet houdt vast aan de afspraak uit 2008 dat Schiphol tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen mag hebben. De komende maanden werkt minister Van Nieuwenhuizen mede op basis van gesprekken met de delegaties van bewoners en bestuurders van de Omgevingsraad Schiphol, de vertegenwoordiger van de milieuorganisaties en met de luchtvaartsector de aanpak voor groei op de middellange termijn uit. De minister richt zich bij hinderbeperking in eerste instantie op het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. Ze wil het aantal nachtvluchten omlaag brengen en paal en perk stellen aan het gebruik van de banen in de nacht of late avond waar de mensen veel last van hebben. Ook vraagt ze van de sector extra investeringen in de leefomgeving waar mensen wonen die de ergste hinder ervaren.

De hinder die mensen in de omgeving ervaren wordt op basis van de werkwijze stapje voor stapje minder. Veiligheid is bij iedere ontwikkeling een absolute voorwaarde. Ze heeft eerder al aan de Tweede Kamer laten weten dat Schiphol binnen de huidige luchtruimstructuur en het operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegbewegingen per jaar kan afwikkelen.

In de luchtvaartnota komt Van Nieuwenhuizen met een nadere uitwerking voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en de luchthavens op de lange termijn. Van Nieuwenhuizen: 'We willen met zijn allen vliegen, maar we willen ook allemaal rust en schone lucht. Het is complex om dit samen te brengen. Op basis van alle gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd, ben ik er van overtuigd dat het anders moet en kan. Ik wil een goede balans met duidelijke regels die strikt worden gehandhaafd. Heldere voorwaarden die voor iedereen controleerbaar zijn. Een aanpak waarbij we andersom gaan werken en sector iets krijgt nadat het is verdiend. Boter bij de vis. De automatische piloot gaat er af.'

Dus dat.... ze zijn gek

Geplaatst door Sara

Dikke bullshit dus. Het rotte ...de petitie zakt nu al in... 6000 mensen en dat is het. Brood en spelen

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest

Wat een gladde praatjes. Het besodemieteren met lege woorden en prachtig klinkende voornemens gaat gewoon door.
We zijn wel uitgepraat.
Tijd voor iets anders.
En dat gaar eraan komen.
Uit volledig onverwachte hoek....

Geplaatst door Saskia uit Uithoorn

Een heleboel mensen weten niet van deze petitie, er moet veel meer bekendheid aan worden gegeven want weet wel zeker dat er heel veel mensen genoeg van schiphol hebben! Het krijgt geen aandacht van de media en daarom werkt het niet genoeg.

Geplaatst door Wim

Volgens mij staan er nog een groot aantal afspraken met omwonende organisaties open, die nog gehonoreerd moeten worden, Daar hoor je niks meer over, En welke definitie van nachtvluchten hanteert deze dame? Op advies en met dank aan gedeputeerde Tekin (PvdA en ook discutabel functioneren op het Tata Steel dossier) minder nachtvluchten tussen 01:00 - 05:00 uur (hoezo nachtrust?) of de normale definitie van nachtrust van 23:00 en 07:00 uur. Ik denk het eerste als ik eerdere berichten in de media heb begrepen. Om vervolgens de uren voor 01:00 en na 05:00 uur vol te plempen met de vluchten die tussen 01:00 en 05:00 uur verwijderd en zijn nog meer extra pret- en trans-Atlantische vluchten.

Geplaatst door Sara

@Saskia. ... hoe bereik je meer mensen? Anderzeids. ...Ik ben een beetje bang dat we echt maar een minderheid zijn. Andere veel minder relevante zaken worden snel een miljoen keer gedeeld. De organisatie schiphol watch heeft bijvoorbeeld
Op Facebook maar een hondertal volgers
Ik praat met zoveel mogelijk mensen en wijs ze op de actie. Hier in de buurt heeft het geen zin..alleen maar VVD

Geplaatst door Saskia uit Uithoorn

@Sara ... Ik zit nog niet zo lang op deze site maar lees steeds alle berichten, ik woon in uithoorn onder de vertrek route van de aalsmeerderbaan en ik woon er nu iets langer dan een jaar maar ben er nu al helemaal klaar mee wij worden hier vooral gek van die zware oude vrachtvliegtuigen soms lijkt het wel of ze neerstorten en als je dat tegen BAS zegt krijg je elke keer het zelfde antwoord dat ze op toegestane hoogte zitten, ik merk aan mijn gezondheid dat ik er ook heel veel stress van krijg en steeds op de buienradar ga letten hoe of de windrichting voor de hele week is, hoe lang ik dit volhou weet ik niet. Wij geloven die mevrouw van nieuwenhuizen ook helemaal niet ze wil alles er gewoon snel door drukken het is zo vals om te zeggen dat ze er alles aan gaat doen om het lawaai enz eerst te laten verminderen want hoe dan? dat kan helemaal niet alleen als ze krimpen maar dat zullen ze nooit doen, en al die rotzooi in de lucht waar we ziek van worden hoe kan het dat dit zomaar mag ik snap er echt helemaal niks meer van. . Het is jammer dat er niemand is die meer macht heeft om deze petitie in bijvoorbeeld kranten te laten plaatsen of folders te verspreiden. In lelystad is het wel gelukt want lelystad airport komt er echt niet, waarom kan dat verzet er hier niet komen zoveel mensen uit de omgeving en verder die je hoort over de overlast dan moet die petitie toch veel meer volgers krijgen!