Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ultrafijnstof rond Schiphol serieus probleem

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1138 
|
 dichtbij.nl Editie Amstelland 
me_vliegtuig_IMG_0712.jpg

Door de Dichtbijredactie (Witte Weekblad)

AALSMEER - TNO heeft onderzoek gedaan naar aanwezigheid van ultrafijnstof rondom Schiphol. De meetapparatuur wordt steeds geavanceerder waardoor het nu ook mogelijk is om niet alleen fijnstof maar ook ultrafijnstof te meten. De conclusie van het rapport is dat de mensen in de woonwijken rondom Schiphol net zoveel ultrafijnstof binnen krijgen als mensen die langs snelwegen wonen.

Wethouder Tom Verlaan: 'Tot voor kort werd aangenomen dat vliegverkeer een geringe bijdrage (circa 2 tot 3 procent) leverde aan de lokale luchtverontreiniging. TNO heeft nu, op eigen initiatief, onderzoek gedaan naar het ultrafijnstof rondom Schiphol. Uit dit onderzoek blijkt dat deze concentratie rondom Schiphol twee tot drie keer zo hoog is als op andere locaties in Nederland. Dit baart mij en mijn collega's in de andere gemeenten rondom Schiphol ernstige zorgen.'

Regionale bestuurders, waaronder ook de wethouders van Amstelveen en Aalsmeer, verenigd in de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) nemen dit onderzoek en de bevindingen daarvan zeer serieus. Zij hebben gesteld dat de problematiek van ultrafijnstof zich niet zal beperken tot alleen Amstelveen en Amsterdam, waar de metingen zijn verricht, maar dat dit de gehele regio rond de luchthaven aangaat.

Alderstafel
Ook zijn de onderzoeksresultaten direct voorgelegd aan de Alderstafel. Aan de Alderstafel zitten vertegenwoordigers van het Rijk, regio, bewoners en luchtvaartsector. De Alderstafel (die na 1 januari overgaat in de Omgevingsraad Schiphol) houdt zich bezig met alle aspecten van de luchthaven in relatie tot haar omgeving en heeft in het verleden al onderzoeken en publicaties geïnitieerd over de relatie tussen gezondheid en Schiphol. De wethouders hebben de Alderstafel concreet gevraagd om een breed gedragen advies over een vervolgonderzoek, vervolgstappen en maatregelen. In de eerste vergadering van de Omgevingsraad Schiphol worden hierover gezamenlijk verdere afspraken gemaakt.

Risico's
Fijnstof komt vrij bij de verbranding van benzine, diesel en kerosine. Gezondheidsdeskundigen van de Universiteit Utrecht en de GGD gaan onderzoeken welke risico's de hoge concentratie ultrafijnstof met zich meebrengt voor de inwoners rondom Schiphol. Volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde, kunnen mensen last krijgen van luchtweginfecties en hart- en vaatproblemen.

TNO en GGD Amsterdam geven aan dat de effecten voor de gezondheid van deze verhoogde concentraties niet duidelijk zijn. Uiteraard is dit wel een punt van zorg dat vraagt om nader onderzoek. Het fenomeen van verhoogde concentraties ultrafijnstof rondom Schiphol doet zich (waarschijnlijk) al langer voor, maar is nu ook door metingen aangetoond. Er zijn echter nog geen normen/wettelijke regels, hiervoor is meer onderzoek noodzakelijk.

Bekijk bericht op "dichtbij.nl Editie Amstelland"

Reacties op dit bericht