Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio vastgesteld

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 212 
|
 luchtvaartindetoekomst.nl - 07-12-2023 
oren_dicht.png

Op donderdag 7 december is de Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en aan welke opgaven Rijk en regio samenwerken om de leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio te verbeteren.

Samenwerken om de leefomgeving te verbeteren
In de NOVEX Schipholregio werken het Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van luchthaven Schiphol samen om de leefomgevingskwaliteit in de regio te verbeteren en negatieve effecten van luchtvaart, zoals geluid en uitstoot van stoffen, te verminderen. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. Voor de zomer van 2023 is de samenhang tussen deze opgaven inzichtelijk gemaakt via het Ontwikkelperspectief NOVEX regio Schiphol.

Concrete verkenningen, acties en besluiten
In de Uitvoeringsagenda staan 33 concrete verkenningen, acties en besluiten voor de korte, middellange en lange termijn. Zo is er aandacht voor het verminderen van geluidbelasting, het verbeteren van luchtkwaliteit en de woningbehoefte in de Schipholregio. Ook werken Rijk en regio aan het vitaal maken van (woon)gebieden dicht bij de luchthaven, die nu onder druk staan. Daarbij is niet alleen aandacht voor het beschermen, maar ook voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving. In de Uitvoeringsagenda is bovendien aandacht voor de grote (reeds lopende) programma’s vanuit het Rijk, zoals Luchtruimherziening, Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) en de actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB).

Uitwerking van de acties
De volgende stap is de uitwerking van de verschillende acties. Op NOVEX regio Schiphol zal de NOVEX Schipholregio updates over de voortgang van de uitwerking publiceren.

Documenten
Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio
Deze Uitvoeringsagenda is de concretisering van de samenwerking tussen de regionale en nationale overheden in de Schipholregio.
Publicatie | 07-12-2023

Zie ook:

- NOVEX regio Schiphol

- Schiphol

Bekijk bericht op "luchtvaartindetoekomst.nl - 07-12-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Verwacht niets goeds hiervan. Dit alles is weer, zoals gebruikelijk, omfloerst met een heel maskerend taalgebruik vanuit de overheid. Men gaat gewoon door met de luchtruimherziening, waarbij de overlast mag en zal worden verplaatst naar de pechvogels, die onder de ‘optimale vaste routes’ komen te wonen, zodat men kan berekenen dat het TOTAAL aantal gehinderden is afgenomen.

Men stelt nadrukkelijk: ‘Lden is een internationaal aanvaarde beste manier om de gemiddelde geluidbelasting weer te geven’, maar gaat volledig voorbij aan het feit, dat binnen deze maat, met te hoge grenswaarden, in het buitengebied (vooral onder de Polder- en Kaagbaan) men in een continue herriestroom kan worden geplaatst. In de VS pleit men al tijden voor aanvullende geluidsmaten, maar daar weet men inmiddels wat het begrip ‘herriegoot’ inhoudt.

Ook belooft men: ‘Citizen science benutten als monitoring instrument voor geluidbelasting’. Ik heb er nooit wat van gemerkt! Ondergetekende ‘citizen scientist’ werd, samen met Leon Adegeest, weggezet als ‘activist’.

Heel zorgwekkend is ook, dat men heel slinks de beperkingsgrens van 58 dB(A) Lden nog even omhoogkrikt naar 65 dB(A), voor ‘nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen’! Maar dit gaat dan wel gepaard met een ‘integrale afweging van de lokale leefbaarheid’. Wees dus op uw hoede! De spelletjes van weleer komen gewoon terug.