Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitslag stelling: Polderluchthaven omarmd

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 690 
|
 De Telegraaf 19 juni 2017 
hv_geluidshinder_2813.jpeg

De snelle groei van Lelystad Airport na de opening in 2019 wordt door de meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag toegejuicht. Zes op de tien vinden de expansie van de luchthaven zelfs noodzakelijk uit concurrentieoverwegingen.

Zo schrijft een groot voorstander van de uitbreiding: „Voor de economie is het een goede zaak en om te blijven concurreren met het buitenland is het een noodzakelijk kwaad.” En een andere stemmer valt bij: „De snelle groei is een geschenk uit de hemel en kan de mindere aardgasopbrengsten compenseren.”

Hoewel de meesten de groei toejuichen, is er ook begrip voor de protesten van omwonenden en natuurbeschermers. Een expansiesympathisant stelt: „Er zal gekeken moeten worden om natuur en economie in één hand te laten gaan. Geen nachtvluchten bijvoorbeeld.” En sommigen beweren totaal geen last te hebben van het vliegtuiglawaai. „Ik woon in Almere in de aanvliegroute van Schiphol maar ik heb er geen enkele hinder van als ze over vliegen.” Maar de meeste tegenstanders, zoals een bewoner uit Zwolle, hekelt de geluidsoverlast van het vliegverkeer: „Er is totaal geen rekening gehouden met de aanvliegroutes die over Overijssel gaan. Wij zitten niet te wachten op vliegtuigen boven onze achtertuin. Zelf zou ik kiezen voor meer regionale vliegvelden.”

Een een andere ’ervaringsdeskundige’ stelt: „Ik woon al mijn hele leven op 14 kilometer van Schiphol en heb daar altijd last van geluidsoverlast, daar hoor je deze mensen uit Lelystad ook niet over. Ik ben blij dat het nu ergens anders ook komt, dan krijg ik misschien minder last.” Velen begrijpen dat de omwonenden van Lelystad Airport niet gekozen hebben voor meer geluidsoverlast en de meesten zijn voorstander van compensatie voor de bewoners, om het eventuele waardeverlies van hun huizen tegen te gaan.

Anderen menen dat er sowieso alles aan gedaan moet worden om het vliegtuiglawaai te beperken. Zo schrijft iemand: „Er moet aan overlastbeperking gedaan worden. Zeker moet er ook een permanente bouwstop komen onder de aanvlieg- en vertrekroutes van vliegtuigen. Eventueel met sloop direct onder de aanvlieg- en vertrekroutes.” Daarnaast zouden piloten beter geïnstrueerd moeten worden in glijvluchtlandingen, oppert een respondent.

Zes op de tien deelnemers verwachten dat de expansie van Lelystad Airport tot zevende baan van Schiphol bijdraagt aan de toename van werkgelegenheid in Flevoland. De jongste provincie van Nederland kampt vaak met hoge werkloosheid en de uitbreiding van de polderluchthaven zal zeker extra banen opleveren, bijvoorbeeld in de bagageafhandeling en de horeca.

De groei van het luchtverkeer in Nederland zal in de toekomst lastig worden, denken velen. Nu al stuit uitbreiding van Schiphol en Lelystad op verzet van omwonenden en milieu- en natuurbeschermers. „Nederland is te klein en te dichtbevolkt voor de expansiedrift van Schiphol. Trek aan de noodrem!”, roept een tegenstander. Een derde van de respondenten pleit daarom voor de expansie van andere regionale vliegvelden en een even groot aantal ziet meer in de aanleg van een vliegveld op zee. Een enkeling gelooft in de aanleg van de derde Maasvlakte als luchthavenlocatie.

Bekijk bericht op "De Telegraaf 19 juni 2017"

Reacties op dit bericht