Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitnodiging: kom naar de cruciale rechtszaak om krimp van Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 391 
|
 schipholwatch.nl - 19-01-2924 
judge-gavel-1461998219JBc.jpg

Na een jarenlange voorbereiding komt de rechtszaak van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) tegen de Staat op dinsdag 30 januari 2024 voor de rechter. De dreiging van deze zaak leidde eerder tot het – inmiddels weer uitgestelde – krimpbeleid voor Schiphol.

Luchtvaartminister Mark Harbers is als de dood voor de uitkomst van deze zaak. In een beroep op de rechten voor de mens betoogt RBV om Schiphol binnen de grenzen te brengen van wetgeving, volksgezondheid en klimaat. Worden de eisen toegekend, dan rest niets anders dan een forse krimp van de nationale luchthaven.

Het was deze zaak die Harbers in 2022 deed besluiten Schiphol preventief te krimpen. Uit interne stukken blijkt dat de ambtelijke top zich grote zorgen maakt dat toewijzing van de eisen van RBV kan leiden tot een veel grotere krimp dan de minister toen aankondigde.

Omwonenden van Schiphol worden al decennialang opgezadeld met onacceptabele geluidsniveaus. Dat gebeurt op basis van economische argumenten, maar die blijken volgens de dagvaarding stuk voor stuk geen hout te snijden.

Normen jaar na jaar overschreden
Onder het mom van deze argumenten worden alle wettelijke normen jaar na jaar overschreden. Dat gaat ten koste van de gezondheid en het welzijn van honderdduizenden omwonenden. RBV vindt dat het nu afgelopen moet zijn met het gedogen van de sector en het blijven zoeken naar uitzonderingen om Schiphol maximaal te faciliteren.

De stichting acht de overlast en aangerichte schade in geen enkele verhouding staat tot het belang van de luchtvaartindustrie voor de economie van ons land. Daarbij speelt bovendien de grootschalige vervuiling door onder meer ultrafijnstof, kankerverwekkende stoffen, kooldioxide en stikstofoxiden en het grote risico van een neerstortend vliegtuig. Bovendien belemmert het overmatige vliegverkeer de woningbouw in ernstige mate.

In de dagvaarding betoogt RBV dat omwonenden onrechtmatig worden behandeld. Er geldt voor hen geen maximum aan de geluidsbelasting – ook ‘s nachts niet – en al jarenlang worden overschrijdingen van wettelijk vastgelegde grenzen gedoogd via het beleid van ‘anticiperend handhaven’.

Tweederangsburgers
De onrechtmatige behandeling van burgers onder de aan- en uitvliegroutes is in strijd met de grondwet en met de rechten voor de mens. Omwonenden worden in de luchtvaartwetgeving gedegradeerd tot tweederangsburgers. Hun gezondheid doet er niet toe.

RBV eist dat de Staat een einde maakt aan de onrechtmatige behandeling door de ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuigen weg te nemen. De herrie dient binnen de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te blijven.

Als deze advieswaarden moeten worden gehanteerd van de rechter, dan is een halvering van Schiphol waarschijnlijk onvoldoende. De WHO schrijft een maximum jaargemiddelde voor van 45 decibel, ‘s nachts 40 decibel. Er zijn nu gebieden rond Schiphol die richting de 60 decibel gaan, gemiddeld genomen over het hele jaar. Dat zijn wijken waar dagelijks honderden toestellen met geluidsniveaus tussen de 80 en 90 decibel overheen vliegen.

Wél ontvankelijk
Nadat RBV de dagvaarding in juli 2022 had uitgebracht, heeft het ministerie van Infrastructuur geprobeerd om de stichting niet-ontvankelijk te laten verklaren. De stichting zou te weinig steun hebben vanuit de omwonenden. De rechter wees die redenering af en oordeelde dat RBV wel degelijk mag optreden namens omwonenden.

Op dat moment stond niets de inhoudelijke behandeling van de zaak meer in de weg. De Staat zal zich nu op dinsdag 30 januari aanstaande moeten verdedigen tegenover de rechter. Om 09:30 uur start de openbare zitting.

Het zou natuurlijk een geweldige steun in de rug zijn na het jarenlange werk van RBV als er veel publiek bij deze zaak aanwezig is. Daarom roept SchipholWatch alle donateurs, medestanders en omwonenden van vliegvelden op om naar de rechtbank te komen. Het adres is Prins Clauslaan 60 in Den Haag.

Om de rechtbank binnen te komen, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Vanwege veiligheidscontroles bij de ingang is het verstandig 30 tot 60 minuten voor aanvang van de zaak ter plaatse aanwezig te zijn.

Update 20 januari 2024 om 14:30 uur
Deze zaak wordt live uitgezonden via een stream. Zie hier.

Meer informatie
Zie hier op de website van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 19-01-2924"

Reacties op dit bericht