Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitleg over Schiphol overtuigt bewoners niet

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1772 
|
 witteweekbladnieuw-vennep.nl 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

SCHIPHOL - Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt er een zware dobber aan omwonenden van Schiphol ervan te overtuigen dat ze serieus van plan is de luchtvaartsector de duimschroeven aan te draaien om de overlast van vliegtuigen merkbaar te verminderen voordat ze verdere groei van het luchtverkeer toestaat. Dat bleek dinsdag 16 juli op een zomerse avond tijdens een inloopbijeenkomst in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, waar ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitleg gaven over haar plannen.

Voor de inloop meldden zich zo'n 280 mensen aan, uit Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en andere plaatsen rond Schiphol. Na de zomervakantie volgen meer van dergelijke bijeenkomsten. Greenpeace voerde bij de ingang actie met een groot bingobord onder het motto 'Schiphol bullshit bingo'.

GROTE TWIJFELS
Binnen bleken omwonenden van de luchthaven grote twijfels te hebben over de maximaal 40.000 extra vluchten die de minister in kleine stapjes wil toestaan. De luchtvaart moet die stapjes 'verdienen' met effectieve maatregelen tegen de hinder. "In het verleden zijn afspraken voor vermindering van de herrie niet nagekomen," zegt een inwoner van Aalsmeer. "Gaat dat dan nu wel gebeuren?"

Minder hinder moet onder meer komen van beperking van het gebruik van de zogeheten 'secundaire banen', de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan, bijvoorbeeld door het aanscherpen van de regels voor het gebruik van vier banen tegelijk. "Van de Aalsmeerbaan is het gebruik de afgelopen jaren sterk toegenomen, want die heeft de groei van het luchtverkeer opgevangen," zegt een inwoner van Uithoorn. "Als Schiphol verder groeit, dan krijgen wij die vluchten er ook bij."

VERKLEINEN
"Dat hoeft niet zo te zijn," aldus een ambtenaar van I&W. "Een mogelijkheid is het verkleinen van de afstanden tussen landende en startende vliegtuigen. Zo kan er meer verkeer worden verwerkt op de primaire banen: de Kaagbaan en de Polderbaan. Dan kunnen de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ontlast." Een medewerker van Luchtverkeersleiding Nederland zegt er wel duidelijk bij dat dit nog in onderzoek is. "Dit moet namelijk wel op een veilige manier kunnen."

Elders in de hal staat een bord met een overzicht van de maatregelen die de minister wil nemen, waaronder het substantieel terugdringen van de nachtvluchten. Het huidige aantal dat daarop genoemd wordt, is 32.000. Een onbekende bezoeker heeft dit getal doorgestreept en er 29.000 van gemaakt. Een echo van geharrewar dat hierover de afgelopen jaren heeft gespeeld. Menig bezoeker zegt te vrezen dat nachtvluchten verplaatst gaan worden naar de randen van de nacht en dus zeer hinderlijk blijven. Een ambtenaar verzekert dat de minister dit niet wil toestaan.

AFSPRAKEN
De minister wil ook aan- en uitvliegroutes die minder overlast geven. Daarover zijn in het verleden diverse afspraken gemaakt aan de Alderstafel en soms is het wel, soms niet gelukt. Een inwoner van Lijnden klaagt dat vliegtuigen die opstijgen vanaf de Zwanenburgbaan niet over Zwanenburg gaan, maar na de start een bocht maken naar rechts, waardoor er in Lijnden veel overlast ontstaat.

Een ander meldt dat een routeverlegging Leimuiden ontziet, maar meer overlast geeft in Kudelstaart: "Als de vluchten niet over de ene woonplaats gaan, dan krijgen ze op een andere plek herrie." Zij krijgen te horen dat mogelijkheden voor verdere aanpassing inderdaad beperkt zijn. En de ligging van de banen zelf zal de komende jaren zeker niet veranderen. Wel wordt gewerkt aan een efficiëntere indeling van het luchtruim in z'n totaliteit, die in 2023 van kracht moet worden.

INFORMATIEF
De bijeenkomst had een puur informatief karakter. Tot midden volgend jaar volgen er vier inspraakmomenten waarbij bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Eén van die inspraakrondes gaat over de Luchtvaartnota met de plannen voor de luchtvaart in Nederland voor de lange termijn.

René de Leeuw


Een bericht (hier) van het programma Hart van Nederland RTL over hetzelfde onderwerp + kritiek op het plannen van de bijeenkomst in de zomervakanties.

Bekijk bericht op "witteweekbladnieuw-vennep.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

"Een mogelijkheid is het verkleinen van de afstanden tussen landende en startende vliegtuigen. Zo kan er meer verkeer worden verwerkt op de primaire banen: de Kaagbaan en de Polderbaan."

Geweldig zo'n oplossing, dan zitten die personen helemaal continu in de herrie! Speel de mensen maar weer eens tegen elkaar uit, net als in het verleden.

Dit geldt ook voor de zgn. minder hinder gevende routes. Woon je eronder dan heb je toch gewoon pech gehad, je bent dan een soort tweederangs burger, die de shit over je heen mag krijgen ten (tijdelijke) gunste van anderen.

NIET ACCEPTEREN DIE GROEI!

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.


* Dit geldt ook voor de zgn. minder hinder gevende routes. Woon je eronder dan heb je toch gewoon pech gehad, je bent dan een soort tweederangs burger, die de shit over je heen mag krijgen ten (tijdelijke) gunste van anderen. *

Zo is het Bob.
Nu is de route waaronder Uitgeest ligt helaas een zeer drukke.
We zien regelmatig dat toestellen te laag vliegen / aan komen 'zeilen' / bochten afsnijden en ook al het landingsgestel uitklappen en de flaps.
Dat op 30Km (is natuurlijk niets voor een vliegtuig) van Schiphol vandaan.
Dat uitklappen van het landingsgestel en het corrigeren met behulp van de flaps boven een dorp vinden we niet kunnen.
Het geeft een dreigend beeld en extra herrie.
Het is niet verboden, zegt Bas, met de mededeling dat het zelfs nodig is om het toestel landingsgereed te maken.

Doe dat dan boven de weilanden!
Oostelijk van Uitgeest ligt weiland, Bas!
Tijd zat om dan te doen wat moet, Bas!
Snap je het wel, Bas?
Niet boven ons dorp, we hebben al meer dan genoeg herrie door het laag vliegen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

GROTERE TOESTELLEN, DICHTER OPEEN / FALEND BESTUUR IN DE REGIO

De realiteit voor Uitgeest en BUCH regio is dat niet alleen grotere toestellen worden ingezet maar ook nog eens dichter opeen gevlogen zal gaan worden. Daar bovenop wil de minister verdere groei en zal via herindeling van het luchtruim nog meer capaciteit beschikbaar komen.

Het is bijzonder triest dat deze heilloze weg wordt gevolgd door de gezamenlijke Colleges BUCH die i.s.m. regio Alkmaar deze maand een nieuwe bestuursbesluit tot 2022 hebben genomen. Wat opvalt is de verheerlijking van het z.g. Mainport beleid - met bovenstaande uitwassen! - en het naadloos aansluiten op dergelijke uitingen bij het Provinciebestuur en niet te vergeten de opgetuigde "Metropool regio MRA".

Terwijl het NHD letterlijk volstaat met nuanceringen op basis van nieuw onderzoek door CE Delft en al eerder de officiele adviesorganen PBL en Rli op de vergankelijkheid van het Mainport model wezen, slaagt de sector er blijkbaar nog steeds in om de bestuurlijke elite en volgers naar z'n hand te zetten.

Conclusie: het wordt hoog tijd dat er bestuurlijk schoon schip wordt gemaakt en de ongewenste verwevenheid van sector en bestuur wordt aangepakt?

Wist u overigens dat de net vertrokken C vd K uit Noord Holland de minister helpt een list te verzinnen rond het stikstof schandaal PAS? Binnen drie maanden zal hij het rekenmodel laten "aanpassen" zodat de rechterlijke uitspraak - die o.a. de opening van Lelystad vertraagt! - wellicht van nul en gener waarde zal blijken te zijn.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Gisteravond op NPO 1 een bewoner en raadslid uit Aalsmeer die probeerden de overlast en uitstoot bespreekbaar te maken.

Helaas lijkt het uit deze reportage of alleen Aalsmeer de overlast ervaart.
Het zou NPO sieren als ze eens bewoners die 20,30 of nog verder wonen aan het woord lieten.
Misschien dat NL dan wakker wordt.

Een bewoner zoals ik die de overlast ervaart van de Polderbaan......een bewoner die 30 km bij shithol vandaan woont en de starters hier tussen de 800 en 1500 mtr overkrijgt.......de landers op 630 mtr en regelmatig er onder!


Geplaatst door Jaap uit Bussum

"Groei mogelijk onder voorwaarde van minder ernstig gehinderden" stond er op een van de informatieborden. Dit doet mij het ergste vermoeden. Hinder in de buitengebieden blijft kennelijk buiten beschouwing en juist daar neemt de hinder toe.
Daar komt nog bij, dat men weer zeer waarschijnlijk (is tot nu toe namelijk altijd zo gebeurd) uitgaat van het woningbestand met hun bewoners uit 2005, dat oorspronkelijk uit 10.000 ernstig gehinderde woningen bestond en nu uit 12.300 woningen. (Norm knelde een beetje, dus wat doe je dan?) Woningen die na 2005 zijn gebouwd blijven dus met hun bewoners (spookgehinderden) buiten beschouwing.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

DEFINITIE "ERNSTIG GEHINDERDEN": VOLSTREKT ACHTERHAALD !

De woningbouw gedurende 15 jaar wordt inderdaad door deze minister genegeerd, maar bestuurlijk gezien biedt bijna niemand tegenspel!

Wat dus te denken van alle bestuurders van de 33 getroffen metropool M.R.A gemeenten waar veel nieuwe woningen zijn toegevoegd? Waarom schikken zij zich immer in het beleid van "list en bedrog" dat al tientallen jaren wordt uitgevoerd?

Blijkbaar heeft dit te maken met de posities die hun politieke partijen - eigenlijk als marionetten van de sector ? - mogen innemen: Halsema als voorzitster van het Metropool bureau op de Zuid As. Wethouder Mobiliteit Amsterdam Sharon Dijksma (v/h Stas Luchtvaart) en last but not least: A. Tekin, gedeputeerde Milieu (vervuiling) en Mainport Schiphol. Verving ook even Hans Alders bij de Omgevingsraad voordat hij opnieuw tot gedeputeerde werd verkozen.
Dit zijn de hoofdverantwoordelijken naast Cora van Nieuwenhuizen, die nimmer de misstanden - zoals hier elke dag weer gesignaleerd! - aan de kaak (durven) te stellen.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De marionetten van de luchtvaartsector in Nederland worden heel makkelijk binnen gehengeld.
Je hoeft als wethouder / politicus of iets dergelijks, maar positief te zwetsen over de luchtvaart in Nederland, en je bent verzekerd van een goede job binnen de politiek of binnen de sector zelf.
Geld is macht.
Zelf roep ik al jaren dat er een belangenverstrengeling aanwezig is tussen de sector en de Nederlandse Staat, kan ook niet anders, want de Nederlandse Staat is immers aandeelhouder van Schiphol en de KLM.
Terwijl die zelfde Nederlandse Staat pretendeert dat belangenverstrengeling feitelijk strafbaar is.
Hoe zout wil je het hebben?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Beste Arnoud Hugo,
(Wat heeft u een aparte naam !) Al tijden breek ik me het hoofd: Hoe bestaat dame freule van Nieuwenhuizen het om maar te blijven doordrammen, om Schiphol toch te laten groeien. Met leugens en hoofd in het zand te steken . Opvolgster van Rutte, Laat me niet lachen.. weet ze dan niet hoe het met Tineke Netelenbos is afgelopen ? Ze heette even Turbo Tineke… Ze dacht laat ik buro Motivaction eens een peiling over heel Nederland uitvoeren: Groei Ja of Nee ? Want die omwonenden
rukken wel erg hard aan de bel, met o.a. de zeer degelijke en deskundige voorman dhr Leon Adegeest uit Hoogoverijssel en dhr Matt Poelmans, die je geen Sprookjes hoeft te vertellen uit de Regio Schiphol
Uitslag: 55 % der Nederlanders wil GEEN groei meer . Een historische uitslag. Waar Alders wel conclusies trok , dendert Cora door als een boerin met kiespijn , nu en dan met een macho lachje.. Hopelijk houden de overige coalitiegenoten de ruggen recht…. Ik ken veel deskundige VVDers die het Schipholdossier als hun broekzak kennen .,Die zijn er ook ! Binnenkort zullen ze zich aansluiten om het gevecht met het symbiotische Ministerie en Sector te voeren.
We zullen zien !

Grote Groet Jan Griese

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

IenW gaf dus valse info met dat bord "groei mogelijk met minder ernstig gehinderden". Wie heeft dit nog meer gezien net als Jaap? Heeft iemand een foto gemaakt van dat bord? Ze zijn nu al de kamerbrief van de minister aan het verdraaien. Het moet zijn: " als de hinder van bewoners is verminderd." Het aantal gehinderden is geen maatstaf voor de hinder die bewoners ervaren, wel het aantal vliegtuigen dat overvliegt. Hier gaan we dus heel precies op letten. Hier komt de minister niet mee weg.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Goed gezien Hans!
Onderschattting van het aantal gehinderden is een standaard routine van de vliegsector. Ook het onderschatten van de gezondheidseffecten. Het aantal vliegtuigen is inderdaad een veel betere maatstaf, want binnen Lden kan dit aantal eenvoudig worden opgevoerd als ze iets minder lawaai producren, met het gevolg dat we er helemaal gek van worden!

Geplaatst door Arnold

Ik dacht dat Schiphol/luchtvaart sector nu verplicht was om het huidige woningbestand te gebruiken? Dacht dat dat een verplichting was met de europese rekenmethode die ze nu doen. Kan iemand daar meer duidelijkheid over geven?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Kijken naar de toekomst: Dat er de hoogst ergerlijke verdraaingen, manipulaties , leugens worden verkocht is al erg genoeg. Laten we als (ORS) Bewoners dan geen desinfo verspreiden
U stelt: "'De woningbouw gedurende 15 jaar wordt inderdaad door deze minister genegeerd, maar bestuurlijk gezien biedt bijna niemand tegenspel!""
Op zich heeft u gelijk dat natuurlijk die meerdere woningen sinds 2005 moeten worden meegeteld . maar ik wil u er aan herinneren, dat gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen,
fiks hebben geprotesteerd , via persberichten, Uithoorn, een zeer druk bezochte Raadsvergadering te Aalsmeer en een raadsbreed Positionpaper van Amstelveen, alle 3 BRS gemeenten .. en de BRS als geheel wil samen met de Milieupartijen MF- NH en St N&M en de unanieme ORS bewoners beslist GEEN groei meer tot zeker 2023 !
U noemt Mevr Halsema, haar Groenlinks is onze grootste bondgenoot , . Tenkin , trad bij onze ORS kiesmannenvergadering op en liet weten het zeer met ons eens te zijn ! (NB Amsterdam , met PvdA wil ook en Gr Links wil ook voor 2023 GEEN groei . EERST de beloofde Hinderbeperking leveren .

Tot slot nog even aanhakend bij @ Jaap, We praten makkelijk over de BUITENGEBIEDEN. maar velen weten niet, dat het Buitengebied al begint , direct achter Amstelveen , of IN A.veen, en Adam Buitenveldert valt formeel onder Buitengebied . terwijl de route er recht overgaat op 200 m hoogte ! Misdadig deze formele gang van zaken.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Jan Griese. Ik had beter kunnen schrijven "de buitenbuitengebieden van Schiphol", want ik bedoelde niet het buitengebied dat binnen de 48 dB (A) Lden contour ligt, maar daar omheen. Als je zo naar de rapportages van BAS kijkt, zie je dat er thans hinder ondervonden wordt binnen een gebied dat ongeveer begrensd wordt door de lijn Bergen - Alkmaar - Hoorn - Almere - Amersfoort - Rotterdam - Den Haag. En dan zijn er ook nog:
- de regionale overlast veroorzakende vliegvelden bij Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Groningen;
- de militaire luchthavens bij Deelen, Gilze-Rijen, Volkel, De Peel, Woensdrecht en bij Eindhoven en Leeuwarden, maar die had ik al bij de regionale vliegvelden;
- de kleinere luchthavens voor "general aviation" zoals Hilversum en nog 14 andere.
En als het een beetje tegenzit komen daar nog Lelystad en Twente bij. Je zou bijna zeggen dat die twee erbij niet veel meer uitmaakt.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vliegvelden_in_Nederland

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Helemaal Eens met je ! Chapeau voor Dr Leon Adegeest en zijn expertise . Dat Lelystad Airport moet er gewoon NIET komen .NB Ik ben zeer bekend over en van Nat Park de Hoge Veluwe, waar het ministerie gewoon een Route overheen projecteerde ,
Er zal nog heel wat moeten veranderen in de Cultuur van dat Ministerie !


Geplaatst door wim

@Arnold
Je vraag stond nog open. Deze bij MER NL neergelegd.
Onderstaand de reactie. Wellicht iets meer duidelijkheid.

In het groter of kleiner worden van de hinder door vliegverkeer op Schiphol spelen twee zaken een rol: de wijziging van het gebruik van de luchthaven en de wijziging van het gebruik van de omgeving. Groeit de luchthaven en groeit het aantal woningen in de omgeving, dan dragen beide bij aan de groei van de hinder, zoals u terecht opmerkt. Het MER moet dat laten zien. De laatste versie van het MER heeft de Commissie nog niet beoordeeld, maar in eerdere versies stond deze informatie. Daar stond ook wat realisatie van nog geplande woningbouwlocaties rondom Schiphol voor de ontwikkeling van de hinder zou betekenen.

Verder moet het MER laten zien of Schiphol voldoet aan de wettelijke voorschriften. De wet stelt een grens aan de bijdrage die alleen Schiphol levert aan de hinder (in termen van aantallen woningen, gehinderden of slaapverstoorden). De redenering daarbij is: je kan Schiphol niet verantwoordelijk stellen voor toegenomen hinder omdat omliggende gemeenten ervoor kiezen om te bouwen binnen het invloedsgebied van de luchthaven. Deze normen voor de hinder van Schiphol alleen kunnen slechts worden vastgelegd (en daarna gecontroleerd) als het woningbestand ongewijzigd wordt gehouden. Anders is niet vast te stellen wat door de luchthaven wordt veroorzaakt en wat door bouwende gemeenten. De wet schrijft voor om voor die bepaling het woningbestand uit 2005 te gebruiken.

Het is de bedoeling om bij toekomstige besluiten ook een nieuwer woningbestand voor te schrijven. Tegelijk zullen wel de normen worden aangepast.

Dit alles heeft dus niets met de m.e.r.-richtlijn te maken.
Met vriendelijke groet,
Johan Lembrechts
Werkgroepsecretaris
____________________________________________________________________
Commissie voor de m.e.r.
Secretariaat NL

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Dank Je Wim !

H gr Jan Griese

Geplaatst door Arnold

@Wim

Dankjewel voor het antwoord.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Uit deze discussie komt duidelijk naar voren, dat in dit kleine land eigenlijk geen ruimte meer is voor nog meer luchtvaart. Groei gaat ten koste van het leef- en woongenot van steeds meer mensen en van hun gezondheid en tevens werkt het tegen de klimaatdoelen.

Dit gegeven blijft en zal steeds meer op de voorgrond treden. Het is nu tijd voor een ombuiging in dit beleid.

Het probleem is juist dat de wet een grens lijkt te stellen aan de bijdrage die alleen Schiphol levert aan de hinder (in termen van aantallen woningen, gehinderden of slaapverstoorden), maar dit in werkelijkheid niet doet, want deze aantallen nemen alleen maar toe!

Geplaatst door gerard

Bob, het ligt anders. In feite worden de grenzen niet gesteld om de hinder te beperken, ze worden steeds omfloerst opgerekt om verdere groei te kunnen faciliteren. Men doet dat zo slinks dat het LIJKT alsof men grenzen stelt om de hinder te beperken. Maar zo IS het dus niet! Al decennia lang.

Geplaatst door arnold

@bob

Niet alleen van leef en woongenot. Wat deze berekening inhoudt is eigenlijk dat er in de wijde omgeving van Schiphol niet meer gebouwd kan worden. Dat staat natuurlijk haaks op de woningbouw opgave die er in de Amsterdamse regio is. Immers de grenzen van ernstig gehinderden groeien gewoon mee met de aantallen nieuwe woningen. Eigenlijk had er na 2005 niet meer gebouwd mogen worden zelfs. Dat Lijkt me een kwalijke zaak eigenlijk.

Geplaatst door Frans S. uit Heemstede

"Het is de bedoeling om bij toekomstige besluiten ook een nieuwer woningbestand voor te schrijven. Tegelijk zullen wel de normen worden aangepast."
Normen aanpassen en luchtvaart, we weten allemaal uit ervaring in wiens voordeel dat gaat uitpakken.

Geplaatst door arnold

Ik had nog een andere vraag ook. Of eigenlijk twee.

1. Ik las in de evaluatie van het afgelopen jaar van Schiphol dat de hoeveelheid CDA landingen 40% was. Ik vind dat erg moeilijk om te geloven aangezien ik vliegtuigen hele stukken op 2000 voet hoogte zie overkomen(met landingsgestel uit en alles.
Nou las ik ergens dat Schiphol pas iets als level flight definieert als een vliegtuig 2,5NM(4,5km) lang niet zakt. Klopt het dat Schiphol deze truc gebruikt? (dit is van uitgeest tot half assendelft).
Het lijkt mij dat dit geen CDA is maar gewoon een 2000 voet landing?

2. Ik heb ooit begrepen dat er geen CDA landingen kunnen op Schiphol ivm de veiligheid(de banen liggen te dicht op elkaar). Bij Frankfurt liggen de banen nog dichter op elkaar maar als ik daar op flightradar naar kijk dan lijkt men daar wel continue CDA te landen. Hoe kan het dat dit op Schiphol onmogelijk is en op Frankfurt wel kan?(daar vliegen ze bijvoorbeeld op 8km van de landinsbaan op 1800 voet. op Schiphol op 15km al)


Geplaatst door gerard

@ Arnold:
1) CDA is inderdaad een 'rekbaar' begrip', het is nergens officieel 'hard' gedefinieerd. CDA zou 10 dB stiller moeten zijn. Eigenlijk zou CDA dus pas CDA mogen heten als het geproduceerde geluid minsten 10 dB lager is dan wanneer flight level zou worden gevlogen. Maar dat is -natuurlijk- niet de insteek van Schiphol. De beloven gouden bergen, doen alsof ze die leveren, met ze maar leveren in het echt broddelwerk.

2) CDA aanvliegen bij Schiphol is vooral niet mogelijk omdat men probeert 'zo kort mogelijk' achter elkaar te vliegen. Immers dan kan men kort achter elkaar de kisten aan de grond zetten, en dat levert de voor Schiphol zo 'broodnodige' zeer hoge piekcapaciteit op. De hoogste in de wereld en van levensbelang voor de concurrentiepositie van een overstapluchthaven.
CDA vereist echter dat vliegtuigen min of meer hun natuurlijke daalpad volgen met bijbehorende vliegtuigspecifieke snelheid. Je zult begrijpen dat je dan niet 'zo kort mogelijk' achter elkaar kunt vliegen, de snelheid van iedere kist is immers per definitie anders. En als je niet kort achter elkaar kunt vliegen, dan mis je (piek)capaciteit. Dat is de reden dat men eigenlijk alleen in het holst van de nacht CDA kan aanvliegen, dan is er (nog) wel tijd (= ruimte). Zelfs in de randen van de nacht, en dan vooral vanaf 04:00 uur wanneer het al behoorlijk drukker wordt, lukt CDA aanvliegen niet (meer) volledig. Men doet wel alsof men CDA aanvliegt, maar men vliegt al wat lager en met stukjes horizontaal in het vliegpad. Het bijbehorende geluid is dan toch al alsof men flight level aanvliegt. Dat echt CDA behoorlijk minder lawaai maakt, dat weet ik als onderwonende van een nachtroute helaas maar al te goed. Die 10 dB verschil met flight level naderingen, dat klopt aardig heb ik het gevoel. Plus dat het 'gejank' vrijwel weg is, wat het geluid een stuk minder onaangenaam maakt.

Zoals men bij Schiphol aanvliegt, zo lang zo laag, die methode kent zijn gelijke niet in de wereld. Alleen maar zo ontworpen om de hoogste piekcapaciteit in de wereld te kunnen realiseren. En dat in een zeer dicht bevolkt land.

Geplaatst door arnold

Bedankt Gerard, verhelderend en komt overeen met wat ik zie.
Wel bizar dat dat doodleuk in de Schiphol rapportages staat.
Weet de politiek dit ook vraag ik me af? Die lezen dit soort rapportages namelijk en 40% CDA klinkt erg goed natuurlijk. Lijkt me dat de politiek hier goed mee op het verkeerde been gezet wordt.

Ik heb trouwens een vermoeden dat dit wederom allemaal gedaan wordt voor het grote blauwe monster. Net zoals 700 miljoen uitgeven.

Te bizar dat dit in een land als Nederland kan.

Geplaatst door Henk uit Heiloo

Het aanvliegen op 2000 voet wordt al op ruim 50km van Schiphol ingezet. Dagelijks tientallen vliegtuigen op 2000 voet over mijn huis in Heiloo die de draai maken richting Schiphol. Bizar dat dit op zo'n afstand al wordt ingezet.

Geplaatst door arnold

Wat trouwens ook heel appart is. Er is een gebruiksprognose voor 2019 en een addendum. Als ik het goed lees is de addendum berekend volgens Doc.29 en de gebruiksprognose volgens de NRM.

Volgens de nieuwe methode is het aantal ernstig gehinderden 48Lden(uiteraard met woningbestand 2005 want de rest bestaat niet) 112000. Volgens de NRM methode is dit 13000 meer en 125000. Ook zijn de normen in dit nieuwe document structureel hoger.
Is daar een goede verklaring voor of is dit weer creatief boekhouden?
Immers de vliegtuigen veranderen niet dus de waardes en grenswaardes zullen minstens hetzelfde moeten zijn, toch?

Geplaatst door arnold

Wat is er trouwens vandaag aan de hand?
Structureel 4 banen in gebruik, Zeer veel verkeer op de zwanenburgbaan op 2000 voet en geen logische redenen van BAS?

Geplaatst door Hans uit Heiloo

Ook de polderbaan is zwaar in gebruik. Eén grote ellende van landers op 600 meter gedurende de hele ochtend. Het lawaai lijkt weer een graadje erger te zijn