Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Uitgeest en regio: Groots, maar kwetsbaar!

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 506 
|
 Kennisnetwerk IMPACT - J. de Jong, coördinator 
kennisnetwerk_impactl.JPG

Ingezonden brief

Terecht wordt er de laatste tijd aandacht gegeven aan het bloeiende verenigingsleven, de menselijke maat en dorpse schaal van Uitgeest.

Omgeven door groen landschap, meren en vaarten mag deze gemeente zich gelukkig prijzen in de regio’s Kennemerland en Alkmaar. En politiek gezien weet de bevolking zich voorlopig nog gesterkt door de destijds via burgerparticipatie tot stand gekomen “Omgevingsvisie Uitgeest 2030”.

Maar het bouwwerk van Nationale, Provinciale en Lokale omgevingsvisies dreigt een gammel gevaarte te worden. Dit komt door alle vertraging in de Omgevingswet, de plotselinge komst van nieuwe Landsdelen, Metropoolregio Groot-Amsterdam 2.0 en een ‘Holland Metropool i.o.’*. Het maakt onze gemeente Uitgeest en regio zo kwetsbaar dat wij nu aan de bel trekken.

Megaluchthaven Schiphol kan zo niet doorgaan

Tijdelijke vermindering van vliegverkeer als gevolg van de Covid 19 epidemie normaliseerde tot nu toe onze woon- en leefomgeving. Maar als het vliegverkeer weer volop op gang komt, zal Uitgeest bovenmatig getroffen worden. Met als oorzaak een al op de Polderbaan aangebracht hoogfrequent ‘Next-Gen’-vliegsysteem en de groei ambities van de luchthaven.

Bewonersorganisaties zien een gemeenteraad die hiermee worstelt en helaas onvoldoende door lijkt te hebben dat deze Megaluchthaven Schiphol ook diep ingrijpt in de organisatie van ons openbaar bestuur. Dit komt concreet tot uiting in de reorganisaties rond de Metropoolregio Groot-Amsterdam en de straks ondergeschikte Deelregio’s buiten de kern Groot-Amsterdam, zoals onze Deelregio Alkmaar. Het is namelijk niet de bedoeling dat deze nog aan kunnen sluiten bij de MRA 2.0 en zij mogen dus een tweede viool gaan spelen binnen de kaders van regionale samenwerking.

Onder het misleidende motto ‘Samen sterk’ worden Provinciale Staten en gemeenteraden verleid om macht en middelen af te staan en aldus gedwongen om via een MRA 2.0 mee te werken aan de realisatie van een ‘Holland Metropool’* in oprichting. Een door de Koninklijke Schiphol Groep, KLM, LVLN, topbestuurders en marktpartijen uitgedacht toekomstmodel dat onderdeel uitmaakt van de toekomstvisie 2050 van de Koninklijke Schiphol Groep.

Kaart vol rode bouwcontouren
Maar leggen wij de onlangs door het Rijk gepresenteerde ‘Kaart Woningbouw’ vol rode bouwcontouren in Noord Holland - plus alle transitie, klimaat- en duurzaamheids-eisen! - naast deze doordaverende Megaluchthavenplannen, dan wordt al snel duidelijk dat dit zo niet door kan gaan.

Gezamenlijke ‘Motie luchthaven Schiphol’
Inmiddels hebben wij partijen in de Raad van Uitgeest benaderd om gezamenlijk een ‘Motie luchthaven Schiphol’ op te stellen waarin de verantwoordelijke bestuurders en portefeuillehouders expliciet op hun verplichtingen jegens Uitgeest, de regio en de inwoners aldaar worden gewezen.

Dat betreft dan zowel herstelbeleid bij Schiphol en aanpassingen van het vliegverkeer als het aan de kaak stellen van een aan ons openbaar bestuur opgedrongen ‘Holland Metropool’. Het houdt ook in dat juridische stappen worden voorbereid voor het geval dat overleg niet tot resultaten mocht leiden. Op naar een groots, minder kwetsbaar en gezond Uitgeest!

Kennisnetwerk IMPACT, J. de Jong, coördinator
Burgerdeskundige luchtvaart en leefomgeving, ir. B. van Marlen

*Over Holland Metropool (bron: hollandmetropole.com)
De tijd van de meerdere steden Metropool is aangebroken. In verscheidene wereldsteden waar we mee samenwerken, vallen leiders terug op de mogelijkheid om veel effectiever samen te werken met omringende steden in hun regio wat betreft schaalvergroting, het scheppen van ruimte voor specialisatie en het vestigen van woning- en arbeidsmarkten die voor een ieder aantrekkelijke keuzes opleveren.
Het initiatief ‘Holland Metropool’ is een alliantie tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven samen met regionale partners en de belangrijkste private onroerend goed bedrijven.
Als ’s werelds best verbonden regio biedt Holland Metropool aan investeerders een zaken- en investeringsklimaat van wereldklasse.”


Bekijk bericht op "Kennisnetwerk IMPACT - J. de Jong, coördinator "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Baard uit Heiloo

We kunnen deze ontwikkelingen wel volgen maar niet beïnvloeden !
Als de luchtvaartwet , die 500000 vliegbewegingen legaliseert , wordt aangenomen zijn de inwoners onder Schiphol echt de pineut!
Dat er dan snel nog 40000 bijkomen is ook al geen verrassing meer !
En alles natuurlijk in balans met de omgeving !